Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kouluhenkilöstön arkea

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kouluhenkilöstön arkea"— Esityksen transkriptio:

1 Kouluhenkilöstön arkea
Kuuluuko huono tai epäasiallinen kohtelu ja käyttäytyminen luontaisetuihini?

2 Hyvän työyhteisön tunnistaa
ONKO SUUNTA JA TAVOITTEET KAIKILLA SELVILLÄ? - suunta ja tavoite joten kuten – etenemisnopeus ei TYÖNJAKO, VASTUUALUEIDEN SELKEYS OMIEN KYKYJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET - omalla ajalla kyllä, työnantajan ajalla heikommin SUJUUKO YHTEISTYÖ? MITEN TYÖHÖN LIITTYVISTÄ ASIOISTA PÄÄTETÄÄN? -hallinnollinen päätösvalta vain rehtorilla, pedagoginen valta myös opettajalla

3 Hyvä työyhteisö 2 ARVOSTETAANKO TEHTYJÄ PÄÄTÖKSIÄ JA SOPIMUKSIA
näin olemme sopineet ei onnistu – vika on meissä itsessämme ONKO ESIMIEHEN TOIMINTA KANNUSTAVAA? - kiitosta saa samoin kuin muissakin työpaikoissa vaihtelevasti KULKEEKO TIETO KAIKKIIN SUUNTIIN? - kuten muissakin työpaikoissa – eli jos kulkeekin, niin ei aina mene perille

4 Hyvä työyhteisö 3 PALKITSEMINEN, ARVOSTAMINEN
koulumaailmassa ei juuri palkita, arvostusta saa vain kiitospuheissa RISTIRIITOJEN KÄSITTELY - asiat riitelee, ei henkilöt – ei onnistu ARKIELÄMÄN TYÖILO – ONKO SITÄ?        - ilo otetaan irti arjen pikku onnistumisista, joita onneksi sattuu päivittäin

5 Koulutyöläisen toisenlainen todellisuus
OPPILAILLE ( HUOLTAJILLE ) SYNTYNYT KÄSITYS, ETTÄ KOULUMAAILMASSA SOVELLETAAN ERI NORMEJA KUIN MUUSSA ELÄMÄSSÄ. MISSÄ MUUALLA KURINPITO ON OSANA ARKITYÖTÄ? MISSÄ MUUALLA ”ESIMIEHET” JOUTUVAT KUUNTELEMAAN ”ALAISILTAAN” EPÄASIALLISTA KIELENKÄYTTÖÄ?

6 Arkipäivän hankaluuksia koulutyössä
Oppilas Opettajatyökaveri Kollega Koulun muu henkilöstö Oppilaiden vanhemmat ( huoltajat ) Ulkopuolinen satunnainen ohikulkija oppilaan kaveri

7 TÄLLAISTAKO HYVÄSSÄ TYÖYHTEISÖSSÄ?
JATKUVA HÄLINÄ JATKUVA LIIKEHDINTÄ TOISTUVAT KESKEYTTÄMISET TIETOINEN HAITANTEKO V…:N HUORA TAI S…:N HOMO PILAPIIRROKSET ILKIVALTA ( VÄLINEISIIN JA TARVIKKEISIIN ) NÄPISTYKSET JA VARKAUDET FYYSINEN VÄKIVALTA ”OSITTAIN TAHATON” ( KÄYTÄVISSÄ ) TAHALLINEN, ESIM LUMIPALLOT OMAISUUTEEN KOHDISTUVA ( AUTOT )

8 TÄLLAISTAKO HYVÄSSÄ TYÖYHTEISÖSSÄ?
MYKKÄKOULU TAKANA PUHUMINEN OPPILAILLE HUOLTAJILLE KOLLEGOILLE, opettajille ESIMIEHELLE MUULLE HENKILÖSTÖLLE VÄHÄTTELY ( PUOLIJULKISESTI ) AMMATTITAIDON KOULUN PIDON OPPILASKÄSITTELYN TYÖASENTEEN YHTEISTYÖN ESTÄMINEN

9 TÄLLAISTAKO HYVÄSSÄ TYÖYHTEISÖSSÄ?
POMOTUSTA: KÄSKYTYSTÄ, ASEMAN JA PAIKAN NÄYTTÄMISTÄ, - KOSTON PELKOA HUOLTAJILTA TEHTÄVIIN PUUTTUMINEN, KOHTUUTON ARVIOINTI ( OMALLE LAPSELLE, ESIMIEHELLE, KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄLLE JA ULKOPUOLISILLE )

10 TAVOITTEITA TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI
HENKINEN TYÖSUOJELU ( PSYYKKINEN TYÖSUOJELU, HENKINEN HYVINVOINTI, HENKINEN TERVEYS ) ·      EI YKSISELITTEISTÄ MÄÄRITELMÄÄ         *KERTOJALLA OMA MIELIKUVANSA      *KUULIJALLA OMA TULKINTANSA ·      KAIKKI VAIKUTTAA KAIKKEEN KOTIELÄMÄ, VAPAA-AIKA, TYÖ …

11 HUONO- JA EPÄASIALLINEN KOHTELU, KIUSAAMINEN JA HÄIRINTÄ TOIMENPITEET
Työnantajan tulee selvittää yhdessä henkilöstön kanssa mitä ko. termit meillä tarkoittavat. Sopia rajat hyväksyttävälle toiminnalle Laatia mieluiten kirjalliset ohjeet miten toimitaan, jos rajoja rikotaan

12 Opettajien rikosoikeudellinen suoja 1.1.2011; rikoslaki
henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi kohdistunut lieväkin pahoinpitely on virallisen syytteen alainen jos opettaja työnsä vuoksi joutuu lievän pahoinpitelyn kohteeksi, riittää että asia tulee poliisin tietoon opettajan ei tarvitse erikseen vaatia tekijälle rangaistusta alle 15- vuotiaat lastensuojelulain ja sosiaalitoimen toimenpiteiden piirissä, vahingonkorvausvastuuta voi syntyä

13 LUONTAISETUNAKO HUONO KÄYTÖS?
Vaara- ja uhkatilanteet Tampereen kouluissa syksyllä 2007 henkilökunnan kannalta

14 Kysymys kuului: Oletko syksyn 2007 aikana joutunut työssäsi kokemaan vaara- tai uhkatilanteita oppilaiden, työkavereiden tai ulkopuolisten henkilöiden taholta?

15 Miten kouluväki vastasi?
Epäasiallinen kielenkäyttö arkipäivää V:stä puhutaan kuin leivästä Nimittelystä kärsivät melkein kaikki Missä muussa työpaikassa saa kohdata samaa? Kuka esimies hyväksyy alaisiltaan samaa?

16 Uhkailusta kärsitään ainakin alitajuisesti
Olenko varma, että kokemani uhkaus on vain sanahelinää? Pitääkö minun pelätä itseni, läheisteni tai omaisuuteni puolesta? “Tämä kostetaan” “ Varo että et kohtaa minua pimeässä” “Minulla on kavereita, jotka…” ”Oikeudessa tavataan” “Tiedän missä asut”

17 Fyysisen koskemattomuuden rikkomuksia
Yleistä riehumista, potkimista, lyömistä, tönimistä, sylkemistä, tukasta vetämistä, tavaroilla heittämistä. Missä: Oppitunnilla, käytävillä, välitunnilla… Omaisuuden vahingoittaminen: Autoihin kohdistuvaa ilkivaltaa

18 Kouluhenkilöstöä huolettaa myös
Työkavereiden erilainen tapa suhtautua työympäristön toimintakulttuuriin. - yhteiset pelisäännöt - yhteisesti sovitut käyttäytymisnormit - tuen saanti hankalissa tilanteissa - vaikeat huoltajakontaktit - “joukossa tyhmyys tiivistyy- tosiasia”

19 Mitä koulut myös vastasivat?
Uhkia ja oppilaiden huonoa oloa siis on ilmassa. Voi olla että on melko suuri kynnys kertoa kokemastaan uhkasta. Minuun ei ole kohdistunut mitään fyysistä väkivaltaa, mutta työn estämistä kylläkin. Rumaa kielenkäyttöä, v…n huutelua ym. kuulen joka päivä Oppilaat puhuttelevat toisiaan halventavasti, haukkuvat ja nimittelevät toisiaan. Myös rasistista kohtelua on esiintynyt huomattavasti aiempaa enemmän. - Vakavampia oppilaiden välisiä tilanteita ovat olleet toistuva nimittely ja uhkaaminen (kiusaaminen), tappouhkaukset, kaverin kuristaminen tappelussa ja kova lyöminen

20 Yleistä, kuitenkin vastaajien tekstistä
Suurin osa vastaajista toi esille huolen yleisestä käyttäytymisen ja asenteiden muuttumisesta välinpitämättömään suuntaan. Opettajien auktoriteetti kyseenalaistetaan näkyvästi. Huolta opettajien keskuudessa aiheuttaa myös psyykkisesti sairaiden oppilaiden määrän kasvu tavallisissa perusopetuksen luokissa sekä koulussa yleensä. Opettajat kokevat, etteivät he pysty joka tilanteessa takaamaan muille ryhmän oppilaille turvallista oppimisympäristöä. Osa opettajista mainitsee myös kokevansa, etteivät ole saaneet koulun johdolta riittäviä toimintaohjeita eri tilanteisiin. Monien opettajien mieliä askarruttaa kysymys siitä, mikä on ns. tavallisen, terveen oppilaan oikeusturva – oikeus kokea olonsa turvalliseksi ja saada opetusta rauhallisessa oppimisympäristössä?

21 Tavoitteita Tampereen perusopetuksella
Moniammatillisuutta ja asiantuntijuutta lisää Koulutusta esimiehille ja henkilökunnalle Yhteistyötä vanhempainyhdistysten kanssa Yhteistyötä jo olemassa olevien hankkeiden kanssa ( Kelpo, Tuumasta toimeen, Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen, Harrastava iltapäivä, Oppilaanohjauksen kehittäminen, Oppilashuollon palvelusrakenteen kehittäminen )


Lataa ppt "Kouluhenkilöstön arkea"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google