Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Versionhallinta teoriassa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Versionhallinta teoriassa"— Esityksen transkriptio:

1 Versionhallinta teoriassa
Joni Lenkkeri Aureolis Oy

2 Esityksen sisältö Yleistä versionhallinnasta
Versionhallinnan toiminnot ja termit Eri versionhallintajärjestelmät Apache Ant:lla toteutettu työkalu versionhallintaan SAS-kehityksessä

3 Johdanto versionhallintaan
Versionhallinta huomattiin tarpeelliseksi 1960-luvun lopulla Ohjelmistoprojektien hallinta koettiin ongelmalliseksi Tuli pystyä hallitsemaan tarkoin suuria määriä lähdekoodia ja dokumentteja Ensimmäinen versionhallintajärjestelmä kehitettiin 1972 Tärkeä osa nykyisiä ohjelmistoprojekteja ja dokumenttien hallintaa Miten asioita hoidetaan ennen versionhallinnan käyttöä?

4 Johdanto versionhallintaan
Monet kehittäneet oman ”versionhallintajärjestelmän” ajattelematta MunDokkari_Tammi2013.doc, MunDokkari_Loka2012.doc Saskoodi_vanha.sas, Saskoodi_vanha2.sas Kun halutaan tallentaa uusi versio tiedostosta ylikirjaamatta vanhaa Tehdään yksittäinen varmuuskopio (Dokkari_old.doc) Lisätään uuteen tiedostoon versionumero tai päiväys (Dokkari_v1.doc, DokkariTammikuu2012, Dokkari_2012_01_05) Käytetään jaettua verkkokansiota, josta muut käyttäjät voivat lukea tai muokkaa tiedostoa. Mahdollisesti myös hakemisto vanhoille versioille

5 Mitä versionhallinta on?
Hallitsee muutoksia tiedostoihin ajan yli Mahdollistaa ohjelmiston yhtäaikaisen ja ristiriidattoman kehityksen Mahdollistaa kehityksen etenemisen eri suuntiin Mahdollistaa aiempaan kehitysversioon palaamisen Helpottaa ohjelmiston kehityskaaren seurantaa

6 Miksi käyttää versionhallintaa?
Palautus: Tiedoston palautus edelliseen versioon, tai kolme kuukautta sitten tehtyyn versioon Synkronisaatio: Kaikki projektissa pysyvät ajan tasalla viimeisimmästä versiosta Jäljitys: Pitää kirjaa kaikista muutoksista tiedostoon, kuka, mitä, milloin Haaroitus ja yhdistäminen: Projektin pääversiosta voidaan eriyttää uusi kehityshaara, ja tämä voidaan yhdistää takaisin päähaaraan

7 Versionhallinnan perustermit
Peruskokoonpano versionhallintajärjestelmälle Repository – Tietokanta jonne tiedostot on tallennettu Server – Tietokone jolla Repository sijaitsee Client – Tietokone joka käyttää Repositorya Working set/Working copy – Paikallinen hakemisto, jonne tehdään muutokset Trunk/Main - Pääkehityshaara, jossa tehdään muutokset

8 Versionhallinnan perustoiminnot
Add – Lisää uusi tiedosto Repositoryyn Check out – Haetaan tiedosto/hakemisto Repositorysta Check in/commit – Tallennetaan muutokset Repositoryyn Checkin Message – Lyhyt kuvaus tallennettavan tiedoston muutoksista Changelog/History – Listaus muutoksista, joita tiedostoon on tehty sen luonnin jälkeen Update/Sync – Päivitä viimeisimmät muutokset Repositorysta Revert – Hävitä paikalliset muutokset ja lataa tilanne Repositorysta Push – Lähetä muutos toiseen Repositoryyn Pull – Hae muutos toisesta Repositorysta Perustermit Revision – Kuvaa tiedoston versiota (1.1, 1.2 jne.) Head – Tiedoston viimeisin revisio Repositoryssä

9 Versionhallinnan edistyneemmät toiminnot
Branch – Erillinen kopio/haara tiedostoista tai hakemistoista Tag – Havainnollistava merkki tietylle tilanteelle Diff/Change/Delta – Toiminto muutosten etsimiseen kahden tiedoston välillä Merge – Muutosten yhdistäminen saman tiedoston kahden eri version välillä Conflict – Tapahtuu jos kaksi käyttäjää muuttaa samaa kohtaa yhtä aikaa Resolve – Ristiriitaisten muutosten yhdistäminen Locking – Tiedoston lukitseminen vain omaan käyttöön

10 Haarojen ja leimojen käyttö
data a; set b; where year>=1970; run; Uusi haara kokeellisille ominaisuuksille data a; set b, c; where year>=1970; drop month; run; Uusi haara uusille ominaisuuksille r5 Merge Merge Päähaara (main trunk) Tag: Julkaisu_1_0 Tag: Julkaisu_1_1 data a; set b; run; data a; set b, c; run; data a; set b, c; where year>=1970; run; r4 r1 r3

11 Versionhallintajärjestelmät
Sukupolvi Verkko-ominaisuudet Operaatiot Yhtäaikaisuuden hallinta Ohjelmistot 1 Ei mitään Tiedosto kerrallaan Lukot RCS, SCCS 2 Keskitetty (palvelin-asiakas) Useita tiedostoja Merge ennen commitia CVS, SourceSafe, Subversion, Team Foundation Server 3 Hajautettu Muutoskokonai-suuksia Commit ennen mergeä Bazaar, Git, Mercurial

12 Versionhallintajärjestelmät
Keskitetyt versionhallintajärjestelmät Yksi keskitetty versiotietokanta (repository), josta käyttäjät hakevat itselleen tarvittavat sovellukset Keskittyy synkronisointiin, jäljitettävyyteen ja tiedostojen varmuuskopioihin Hajautetut versionhallintajärjestelmät Jokaisella käyttäjällä oma versiotietokanta (repository) omalla koneellaan, joka pitää sisällään täydellisen versiohistorian Lisäksi voi myös olla keskitetty palvelimella Keskittyy muutosten jakoon; jokaisella muutoksella on yksilöllinen tunnus Muutokset tiedostoihin tehdään käyttäjän paikalliseen versiotietokantaan Muutokset voidaan erikseen julkaista muille käyttäjille tai keskitettyyn tietokantaan

13 Versionhallintajärjestelmät
Keskitetty versionhallintajärjestelmä Main Trunk On meitä On meitä Matti On meitä Matti Teppo On meitä Matti Teppo Seppo +Matti +Teppo +Seppo r1 r2 r3 r4 Matti Teppo Seppo

14 Versionhallintajärjestelmät
Hajautettu versionhallintajärjestelmä On meitä Main On meitä Matti Teppo Seppo Seppo +Seppo +Matti +Teppo Teppo Matti +Seppo +Teppo +Matti +Seppo

15 Versionhallintajärjestelmät
Keskitetyt Hajautetut Trunk pitää aina sisällään viimeisimmän version Käyttäjät näkevät saman repositoryn samanaikaisesti Paremmin ja laajemmin tuettu Käyttöoikeuksien hallinta helpompaa, toisaalta käyttö myös vaatii että jokaisella käyttäjällä on oikeudet Vaatii yhteyden palvelimeen Hidas koska toiminnot tapahtuvat verkkoyhteyden yli Pitää commitoida valmiita kokonaisuuksia Ei tarvita yhteyttä palvelimeen Jokaisella oma hiekkalaatikko Käyttö nopeampaa (commit, haarat ym.) Versiohistorian tarkastelu ja muokkaus vapaampaa Yhdistely (merge) helpompaa ja usein automaattista Voi commitoida pieniä steppejä eikä koko valmista kokonaisuutta Viimeisimmän version etsiminen hankalaa ellei mahdotonta Tarvitaan kuitenkin varmuuskopio jonnekin Käytännössä usein tarvitaan keskitetty palvelin

16 Versionhallintajärjestelmät
Keskitetyt versionhallintajärjestelmät CVS (TortoiseCVS, SmartCVS) SVN (TortoiseSVN, SmartSVN) Hajautetut versionhallintajärjestelmät Git (TortoiseGit, MsysGit, SmartGit) Mercurial (TortoiseHG)

17 Versionhallintajärjestelmät
RedMonkin tekemä tutkimus, mukana projektia

18 Versionhallintajärjestelmät

19 Versionhallintajärjestelmät
CVS SVN Ollut olemassa ja kehitetty pitkään -> Vakaa ja varmatoiminen Koko tiedoston historia yhdessä tiedostossa ml. Haarat ja tagit Tiedoston siirto tai uudelleen nimeäminen ei onnistu Ei atomisia toimintoja Haara operaatiot ovat hitaita, eikä suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön Paljon plugineja eri IDE:siin Atomiset toiminnat Ottaa paremmin huomioon tiedoston poistot, siirrot ja nimeämiset Tiedostoihin voidaan tallentaa metadataa Binääritiedostojen versiointi Hakemistojen versiointi Nopeammat operaatiot Hitaampi tiedostojen vertailu Ei tageja

20 Versionhallintajärjestelmät
Git Mercury Nopein versionhallintajärjestelmä Enemmän toimintoja Tilan hallinta Haarojen käsittely Vaatii enemmän opettelua Helppokäyttöisempi Parempi dokumentaatio

21 Mikä versionhallintajärjestelmä minulle?
Tarvitsen itselleni ja mahdollisesti muutamalle kehittäjälle yksinkertaisen järjestelmän varmuuskopioida ja jakaa tiedostojen eri versioita CVS, SVN Tarvitsen pienelle tai keskisuurelle projektille helppokäyttöisen ja ennestään tunnetun järjestelmän perus versionhallinta toiminnoilla SVN

22 Mikä versionhallintajärjestelmä minulle?
Tarvitsen järjestelmän, jota voi käyttää myös offline tilassa Git, Mercury Tarvitsen tehokkaan järjestelmän isolle projektille, jossa on useita kehittäjiä ja tiimejä. Eri kehittäjät voivat muokata samoja koodeja Usein suurin etu kuitenkin saadaan, kun valitaan järjestelmä, josta projektilla tai kehittäjillä on ennestään kokemusta, tai joka on jo käytössä

23 Apache Ant:lla toteutetut välineet
Kehittäjän työkalu Automatisoi ja yksinkertaistaa kehittäjälle näkyviä versionhallintatoimintoja Asennuspaketin tekijän työkalu Automatisoi siirtoja ympäristöjen välillä Tiedetään helposti ja nopeasti millaista koodia on missäkin ympäristössä Voidaan palata aiempaan versioon nopeasti Voidaan vertailla ympäristöjen koodeja

24 Kehittäjän työkalu - päävalikko
Vie sovellus palvelimelle Vie sovellus uudestaan Päivitä koodit CVS:stä Varmuuskopioi verkkolevylle Vaihda sovellus Lopeta Kehittäjän työkalu Allaolevat toimenpiteet koskevat vain valittua sovellusta tai sen haaraa. Voit vaihtaa kehitettävää sovellusta ja haaraa alta löytyvästä napista. Vie sovellus (MALLI_2009_09-jyty-B) kehityspalvelimelle Vie sovellus uudestaan kehityspalvelimelle Päivitä sovelluksen (MALLI_2009_09-jyty-B) koodit CVS:stä Varmuuskopioi sovelluksen (MALLI_2009_09-jyty-B) koodit verkkolevylle Valittu ’MALLI’-sovellus ja ’ MALLI_2009_09-jyty-B’-haara. Paina tästä vaihtaaksesi. Lopeta

25 Kehittäjän työkalu – vie sovellus kehityspalvelimelle
Vie sovellus palvelimelle Valitse alisovellus Valitse tiedostot Vie sovellus uudestaan Päivitä koodit CVS:stä Varmuuskopioi verkkolevylle Vaihda sovellus Lopeta Valittuna ’MALLI’ -sovellus Valitse alisovellus: A_MALLI Tiedostot jotka viedään (oletuksena kaikki) Kaikki Kaikki tänään muokatut Valitse Valitse tiedostojen kappalemäärä: 15 Päävalikkoon... Eteenpäin...

26 ETL kehittäjän työkalu - päävalikko
Hae koodit kehityspalvelimelta Vie koodit työasemalta integrointitestiin Tarkista sovelluksen koodien riippumattomuus työasemalta Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä Vaihda sovellus Lopeta ETL Studio-kehittäjän työkalu Allaolevat toimenpiteet koskevat vain valittua sovellusta ja sen haaraa. Voit vaihtaa kehitettävää sovellusta ja haaraa alta löytyvästä napista. Vie sovelluksen ’MALLI’ deployatut ETL Studio -koodit kehityspalvelimelta Vie sovelluksen ’MALLI’ koodit työasemalta integrointitestiin Tarkista sovelluksen ’MALLI’ koodien rivinpituus työasemalta Päivitä sovelluksen (MALLI_HEAD) koodit CVS:stä Valittu ’MALLI’-sovellus ja ’ HEAD’-haara. Paina tästä vaihtaaksesi. Lopeta

27 ETL kehittäjän työkalu – hae koodit kehityspalvelimelta
Valitse alisovellus ja tiedostojen määrä Valitse tiedostot Vie koodit työasemalta integrointitestiin Tarkista sovelluksen koodien riippumattomuus työasemalta Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä Vaihda sovellus Lopeta Valittuna ’MALLI’ -sovellus Valitse alisovellus, jonka tiedostot haluat hakea kehityspalvelimelta ja listattavien tiedostojen kappalemäärä. Tiedostot listataan muutospäivämäärän mukaan laskevassa järjestyksessä. Valitse alisovellus: A_MALLI Valitse tiedostojen kappalemäärä: 5 Päävalikkoon... Eteenpäin...

28 ETL kehittäjän työkalu – hae koodit kehityspalvelimelta
Valitse alisovellus ja tiedostojen määrä Valitse tiedostot Vie koodit työasemalta integrointitestiin Tarkista sovelluksen koodien riippumattomuus työasemalta Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä Vaihda sovellus Lopeta Valittuna: ’MALLI’ –sovellus ja ’A_MALLI’ -alisovellus Valitse tiedostot, jonka haluat siirtää CVS-hakemistoosi. Tiedostot on listattu muutosaikaleiman mukaan laskevaan järjestykseen. Valitse tiedostot: sources/ajo001_a.sas ( :31) sources/ajo002.sas ( :55) sources/ajo003.sas ( :55) sources/ajo001_b.sas ( :66) sources/ajo002_b.sas ( :66) Päävalikkoon... Eteenpäin...

29 ETL kehittäjän työkalu - vie koodit työasemalta inteen
Hae koodit kehityspalvelimelta Vie koodit työasemalta integrointitestiin Valitse alisovellus Valitse tiedostot Tarkista sovelluksen koodien riippumattomuus työasemalta Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä Vaihda sovellus Lopeta Valittuna ’MALLI’ -sovellus Valitse alisovellus, jonka haluat viedä sovelluspalvelimelle Valitse alisovellus: A_MALLI Tiedostot jotka viedään (oletuksena kaikki) Kaikki Kaikki tänään muokatut Valitse Valitse tiedostojen kappalemäärä: 15 Päävalikkoon... Eteenpäin...

30 ETL kehittäjän työkalu – vaihda sovellus
Hae koodit kehityspalvelimelta Vie koodit työasemalta integrointitestiin Tarkista sovelluksen koodien riippumattomuus työasemalta Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä Vaihda sovellus Valitse sovellus Valitse alisovellus Lopeta Valittuna: ’MALLI’ -sovellus Valitse ko. Sovelluksen haara, jota haluat kehittää Valitse haara: HEAD Päävalikkoon... Tallenna valinnat ..

31 Asennuspaketin tekijän työkalu - päävalikko
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Asennuspaketin tekijän työkalu Valitse toiminto Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutosloki Lopeta

32 Asennuspaketin tekijän työkalu - luo haara
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Valitse sovellus Valitse haara ja tyyppi Vahvista Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Haaroitettavan sovelluksen valinta Valitse sovellus, johon haluat luoda uuden haaran Valitse sovellus: MALLI Päävalikkoon... Eteenpäin...

33 Asennuspaketin tekijän työkalu - luo haara
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Valitse sovellus Valitse haara ja tyyppi Vahvista Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Haaroitettavan ’MALLI’ –sovelluksen valinta Valitse ko. sovelluksen haara, johon haluat luoda uuden haaran Valitse haara: HEAD Valitse uuden haaran tyyppi Uuden haaran tyyppi: jyty tuot kehi Aseta haaran nimeen tämä vuosi (oletus: ei) Ei Kyllä Päävalikkoon... Eteenpäin...

34 Asennuspaketin tekijän työkalu – leimaa sovellus
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Valitse sovellus Valitse haara Vahvista Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Leimattavan sovelluksen valinta Valitse sovellus, jonka haluat leimata Valitse haara: MALLI Päävalikkoon... Eteenpäin..

35 Asennuspaketin tekijän työkalu – leimaa sovellus
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Valitse sovellus Valitse haara Vahvista Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Leimattavan ’MALLI’ –sovelluksen haaran valinta Valitse ko. Sovelluksen haara, jonka haluat leimata Valitse haara: HEAD Päävalikkoon... Eteenpäin...

36 Asennuspaketin tekijän työkalu – leimaa sovellus
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Valitse sovellus Valitse haara Vahvista Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Muodostetaan uusi leima Leimaa ’MALLI-2009_09-jyty-B-002’ Päävalikkoon...

37 Asennuspaketin tekijän työkalu – luo asennuspaketti
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Valitse sovellus Valitse leima Valitse alisovellus Vahvista -> Valmis paketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Asennuspaketin sovelluksen valinta Valitse sovellus, jonka alisovelluksista luodaan asennuspaketti Valitse sovellus: MALLI Päävalikkoon... Eteenpäin..

38 Asennuspaketin tekijän työkalu – luo asennuspaketti
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Valitse sovellus Valitse leima Valitse alisovellus Vahvista -> Valmis paketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta MALLI –sovelluksen leiman valinta Valitse ko. sovelluksen leima, jolla haluat luoda asennuspaketin Valitse sovelluksen leima: MALLI_2009_09-jyty-B-001 MALLI_2009_09-jyty-B-001 MALLI_2009_09-jyty-A-001 MALLI_2009_08-tuot-001 MALLI_2009_07-tuot-001 MALLI_2009_07-jyty-L-001 Päävalikkoon... Eteenpäin..

39 Asennuspaketin tekijän työkalu - luo asennuspaketti
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Valitse sovellus Valitse leima Valitse alisovellus Vahvista -> Valmis paketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Asennuspaketin alisovelluksien valinta Valitse alisovellukset asennuspakettiin. Valitse alisovellukset: A_MALLI B_MALLI C_MALLI D_MALLI E_MALLI F_MALLI G_MALLI Päävalikkoon... Eteenpäin...

40 Asennuspaketin tekijän työkalu – luo asennuspaketti
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Valitse sovellus Valitse leima Valitse alisovellus Vahvista -> Valmis paketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta INSTALL\ Install-MALLI-2009_09-jyty-B-001.tar Install-MALLI-2009_09-jyty-B-001.sh

41 Asennuspaketin tekijän työkalu - pikasiirto
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Valitse sovellus ja ympäristö Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Lopeta Pikasiirron tekijän työkalu Valitse sovellus Valitse sovellus: MALLI Valitse ympäristö johon tilanne viedään. Siirto: jyty-siirto jyty-siirto tuotantoonsiirto Työkalun käyttöohje Päävalikkoon... Eteenpäin..

42 Asennuspaketin tekijän työkalu – yhdistä kaksi haaraa
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Valitse sovellus Valitse haarat Muodosta muutoslogi Lopeta Yhdistettävän sovelluksen valinta Valitse sovellus, jonka haarat haluat yhdistää Valitse sovellus: MALLI Päävalikkoon... Eteenpäin..

43 Asennuspaketin tekijän työkalu – yhdistä kaksi haaraa
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Valitse sovellus Valitse haarat Muodosta muutoslogi Lopeta Yhdistetävän ’MALLI’ –sovelluksen haarojen valinta Valitse kohdehaara, johon yhdistettävä haara sulautetaan. Valitse kohdehaara: HEAD Valitse yhdistettävä haara, joka sulautetaan kohdehaaraan. Valitse yhdistettävä haara: MALLI-2009_09-jyty-B Päävalikkoon... Eteenpäin..

44 Asennuspaketin tekijän työkalu - muutoslogi
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Valitse sovellus ja muutostyyppi Valitse leimat -> valmis logi Lopeta Muutosloki Valitse sovellus, josta haluat muodostaa muutoslokin Valitse sovellus: MALLI Koko muutoshistoria (changelog) Valitse muutostyyppi (oletuksena koko muutoshistoria): Muutokset haarojen välillä (diff) Muutokset leimojen välillä (diff) Päävalikkoon... Eteenpäin...

45 Asennuspaketin tekijän työkalu - muutoslogi
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Valitse sovellus ja muutostyyppi Valitse leimat -> valmis logi Lopeta ’MALLI’ –sovelluksen muutosloki Valitse haarat, joista muutosloki tehdään Valitse leiman alku: MALLI-2009_09-jyty-B-001 Valitse leiman loppu: MALLI-2009_08-tuot-001 Päävalikkoon... Muodosta muutosloki valitulla laajuudella

46 Asennuspaketin tekijän työkalu - muutoslogi
Luo haara, leima ja asennuspaketti Luo uusi haara Leimaa sovellus Luo asennuspaketti Pikasiirron tekijän työkalu Yhdistä kaksi haaraa Muodosta muutoslogi Valitse sovellus ja muutostyyppi Valitse leimat -> valmis logi Lopeta MALLI-diff.log versionhallinnan muutosloki sovellukselle ’MALLI’ Tagdiff between MALLI-2009_09-jyty-B-001 and MALLI-2009_08-tuot-B-001 New Files | Modified Files | Removed Files New Files – 0 entries (back to top) Modified Files – 5 entries (back to top) conf/modules/m1.sas MALLI/sources/ajo001.sas MALLI/sources/ajo002.sas MALLI/sources/ajo003.sas MALLI/sources/ajo004.sas Removed Files – 3 entries (back to top) conf/modules/m2.sas MALLI/sources/ajo001_b.sas MALLI/sources/ajo002_b.sas

47


Lataa ppt "Versionhallinta teoriassa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google