Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Anu Valtari Maarit Viik-Kajander

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Anu Valtari Maarit Viik-Kajander "— Esityksen transkriptio:

1 Anu Valtari Maarit Viik-Kajander Palvelualojen ammattiliitto pam ry Palvelujen jäsenlähtöinen kehittäminen

2 Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3
Prosessi – kutsusta tuloksiin 4 Osallistumiset Päätulokset Työn tekemistä helpottavat ja motivoivat asiat – teemojen esittely 16 Liitteet

3 Projektin tavoite ja tunnusluvut
Tavoitteena oli saada PAMin ensijäseniltä ideoita jäsenpalvelujen kehittämiseen: lopputuloksena kokonaan uusia palveluja tai vanhojen palvelujen kehittämistä Kutsuminen Osallistumiset Käytetty aika Vastaukset Aukioloaika Sähköpostitse 1941 (+”kurkkaajia” 195) Keskimäärin 12 min per käynti 3378 14.4.—

4 Prosessi − kutsusta tuloksiin
Ideointi: Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Kutsu Taustatiedot Arviointi: Helpottaa eniten omaa työtäni Asioiden eteenpäin vieminen yhdessä Raportointi ja tulosten hyödyntäminen Raportti

5 Osallistumisia yhteensä 1941

6

7 Päätulokset

8 Mikä helpottaa työntekoa - yhteenvetoa
PAMilaisten työntekoa helpottavat eniten mukavat, avuliaat ja yhteistyökykyiset työkaverit sekä luotettava, luottava ja reilu esimies Yleensä ottaen esimiehen toiminta – luotettavuuden lisäksi arvostus, kannustus, palautteenanto ja tasapuolisuus – koetaan tärkeäksi työnteon kannalta, kun taas työn luonteeseen ja omaan kehittymiseen liittyvät asiat eivät tällä hetkellä niinkään helpota työntekoa Osallistujat kirjoittavat yllättävän paljon negatiivisista kokemuksista esimiehensä toiminnan suhteen Yllättävää on myös se, että palkka ja edut arvioidaan varsin vähämerkityksisiksi työnteon helpottumisen kannalta – tosin hajontaa on Työtuntien riittämisestä kannetaan jonkin verran huolta: osa-aikaisen työn tekeminen olisi tehtävä kannattavammaksi

9 Työntekoa helpottavat työkaverit sekä luotettava ja reilu esimies
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Työntekoa helpottavat työkaverit sekä luotettava ja reilu esimies Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden työteon helpottumiselle (n=2678)

10 Oman kehittymisen rooli korostunee tulevaisuudessa?
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Oman kehittymisen rooli korostunee tulevaisuudessa? Mitä suurempi pallo, sitä enemmän aiheesta on puhuttu. Pystyakseli kuvaa asioiden koettua tärkeyttä ja vaaka-akseli erimielisyyttä niiden tärkeydestä

11 PAMin jäsenlähtöiset palvelut
Toimintamalleja Keskustelutilaisuuksia ja -runkoja Työkirjoja Koulutuksia Keinoja ja välineitä Kampanjoita Kilpailuja Tietoiskuja

12 PAMin jäsenlähtöisten palvelujen sisällöt
Työpaikkojen erilaisten konfliktitilanteiden ratkaiseminen Positiivisen ja avoimen työilmapiirin luominen ja ylläpitäminen jokaisen vastuuta korostaen Vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja palautekanavien luominen Työntekijän vaikutusmahdollisuudet työyhteisössä, sisältäen kehityskeskustelut Arvostuksen osoittaminen ja positiivisen palautteen antaminen työntekijälle sekä työntekijöiden kannustaminen Tasapuolinen johtaminen Opitun siirtäminen käytäntöön ja hyödyntäminen työtehtävissä Tiedon ja osaamisen jakaminen organisaation sisällä Tulevaisuuden osaamisen tarpeet sekä koulutus- ja etenemismahdollisuudet Työntekijöiden tietoisuus omista oikeuksistaan Työntekijän hyvinvoinnin merkitys ja siitä välittäminen Perehdytys- ja tukiprosessit ja -vastuut

13 Eroja osallistujaryhmittäin 1/2
”HELPOTTAA ENITEN TYÖTÄNI” Länsirannikon alueosastot – erot suuria Turun alueosaston lähistöllä arvostetaan työympäristöä ja –välineitä, vaikuttamista ja itsenäisyyttä, opastusta ja tukea, työkavereita sekä palkkaa ja etuja Porissa taas työntekoa helpottavat tyytyväiset asiakkaat, palaute ja kannustus sekä vastuu ja haasteet Vaasassa työnteon helppouteen vaikuttavat eniten tasapuolisuus, työympäristö ja –välineet sekä luottamus ja reiluus Ikä Työkaverit sekä luottamus ja reiluus ovat tärkeimpien asioiden joukossa iästä riippumatta Tasapuolisuus korostuu nuoremmilla ikäryhmillä, tyytyväiset asiakkaat puolestaan vanhemmilla

14 Eroja osallistujaryhmittäin 2/2
”HELPOTTAA ENITEN TYÖTÄNI” Työskentelyalat Työkavereiden merkitys korostuu kaikilla aloilla siivous- ja kiinteistöpalvelualaa lukuunottamatta – näillä sekä varasto- ja logistiikka-alalla työnteko helpottuu eniten työympäristön ja –välineiden ansiosta Kaupan alan sekä turvallisuuden ja vartioinnin pamilaisten työtä helpottavat työkavereiden lisäksi myös tyytyväiset asiakkaat ja tasapuolisuus Työssäoloaika yksityisillä palvelualoilla Yli 20 työskentelyvuoden jälkeen työkaverit eivät enää helpota työntekoa, mutta tasapuolisuus näyttelee silloin suurta roolia Alle vuoden työskennelleet nauttivat (vielä) vaihtelevasta työstä

15 Tulosten hyödyntäminen
Miten tulokset heijastavat ja vahvistavat nykyisiä palveluja? Mitkä ovat suurimmat muutokset nykytilanteeseen verrattuna? Miten eri osallistujaryhmien näkemyksiä arvotetaan? Miten tulosten käsittely ja hyödyntäminen etenee PAMissa? Mitä tehdään? Kuka tekee? Mihin mennessä? Miten mitataan? Mihin PAMin sisäisiin prosesseihin tulokset liittyvät ja millä tavalla? Miten tuloksista viestitään?

16 Työn tekemistä helpottavat ja motivoivat asiat
Tulosten esittely teemoittain

17 Esimiesten toiminta Luottamus ja reiluus Palaute ja kannustus
Tasapuolisuus Opastus ja tuki

18 Esimiesten toiminta hyvin tärkeää
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Esimiesten toiminta hyvin tärkeää Luotettavuus ja reiluus ovat tärkeimpiä esimiehen ominaisuuksia. Kaikilla työntekijöillä on oltava samat oikeudet ja velvollisuudet ja mm. työvuoro- ja lomalistoissa tasavertainen asema. Kannustava asenne ja palautteenanto myös hyvin tehdystä työstä motivoi vielä parempiin suorituksiin. Esimiehen on myös varmistettava riittävä perehdytys, opastus ja tuki työntekijöilleen. Miten viedään eteenpäin? Esimiehille koulutusta vuorovaikutuksesta työyhteisössä, työntekijän kuulemisesta, työn arvostuksen osoittamisesta ja tasavertaisesta johtamisesta Keinoja työntekijöiden kannustamiseen ja positiivisen palautteen antamiseen Kehityskeskustelukäytännöt kuntoon

19 Esimiesten toiminta: poimintoja aineistosta
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Esimiesten toiminta: poimintoja aineistosta ”Arvostus tekemääni työtä kohtaan. Erityisesti esimiesten osoittama arvostus hyvin tehdystä työstä. Huomio nimenomaan positiivisiin asioihin, ei korostettaisi vain negatiivisia asioita.---” ”Työhön perehdyttäminen ja opastus. Työssä, jossa tehtävät muuttuvat usein, ei välttämättä ole ketään perehdyttäjää, joka olisi ajan tasalla. Siksi olisi hyvä, että olisi olemassa kirjalliset ohjeet - vaikka niiden tekemiseenkin kuluu aikaa, ja jatkuvaan päivittämiseen myös, mutta olisipa sitten aina varma tieto.---” ”Luottamus. Luotetaan siihen, että työntekijä osaa tehdä sen mitä sanoo osaavansa. Ei "selän takana kyttäämistä". Osaamista voi seurata vaikka palautelomakkeella. Työntekijänä en jaksa kehittää omaa työtäni, jos saan pelkkää negatiivista palautetta, ja jos saan käsityksen ettei osaamiseeni luoteta.---” ”Tasa-arvoinen kohtelu. Kaikki työntekijöitä pitää kohdella tasa-arvoisesti. Jos joku saa erikoisetuuksia, syö se yrityksen ilmapiiriä sisältäpäin pahasti.”

20 Työilmapiiri ja -ympäristö
Työkaverit Tyytyväiset asiakkaat Työn pysyvyys Työympäristö ja -välineet

21 Työilmapiiri ja –ympäristö osittain annettuja asioita
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Työilmapiiri ja –ympäristö osittain annettuja asioita Mukavat, avuliaat ja yhteistyökykyiset työkaverit ovat avainasemassa hyvän työilmapiirin luomisessa. Asiakkaiden kanssa työskentely koetaan positiivisena ja palaute tyytyväisiltä asiakkailta erityisen palkitsevana. Tieto työpaikan säilymisestä ja/tai mahdollisuudesta vakituiseen työhön motivoi hoitamaan työn entistäkin paremmin. Turvallisen ja toimivan työympäristön ja –välineistön merkityksen huomaa vasta kun siinä on puutteita. Miten viedään eteenpäin? Toimintamalleja, tiimitehtäviä ja keskustelutilaisuuksia työpaikkojen erilaisten konfliktitilanteiden ratkaisemiseksi ja avoimen ilmapiirin luomiseksi Työkirja positiivisen ilmapiirin luomiseen ja ylläpitämiseen – yksilön vastuun korostaminen, positiivisia asioita enemmän ääneen Kampanjoita ja kilpailuja: ”Reilu työyhteisö”, ”Kuukauden asiakaspalvelija” Toimintamalleja asiakkaan kohtaamiseen, vuorovaikutukseen ja palautekanavien luomiseen

22 Työilmapiiri ja –ympäristö: poimintoja aineistosta
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Työilmapiiri ja –ympäristö: poimintoja aineistosta ”Hyvä porukka. Työpaikallani on mahtava porukka. Työkavereiden näkeminen saa hymyn huulille ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen.” ”Arvostus. Asiakkaalta saatu arvostus auttaa hoitamaan työni hyvin. Positiivinen palaute saa minut tekemään vieläkin enemmän asiakkaan eteen.---” ”Tieto työpaikan säilymisestä. Nykypäivänä työpaikat ovat karusti laskussa, joten jo pelkästään tieto työpaikan säilymisestä auttaa minua hoitamaan työni hyvin. Minulle on jo kerran annettu irtisanomispäätös taloudellisen tilanteen vuoksi, mutta sain kuitenkin pitää työpaikkani samoilla viikkotunneilla.---” ”Turvallinen työympäristö. Työ on parempi hoitaa, kun tuntee olevansa "turvassa". Ihmiset eivät käy käsiksi ja vaarallisten paikkojen ympärillä työskennellessä on oikeat varusteet.”

23 Työ- ja vapaa-ajan tasapaino
Hyvinvointi Palkka ja edut

24 Työ- ja vapaa-ajan tasapaino “perusoikeus”
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Työ- ja vapaa-ajan tasapaino “perusoikeus” Riittävä määrä työtunteja takaa elannon, mutta liian pitkät ja peräkkäiset työpäivät heikentävät työtehoa. Riittävät tauot työpäivän aikana, ennakkoon tarpeeksi ajoissa tiedossa olevat työvuorot, selkeä vapaa-aika sekä säännölliset ja terveelliset elämäntavat auttavat jaksamaan. Jos peruspalkka on riittävä, ei ole tarve haalia lisätöitä, joten vapaa-aikaakin jää enemmän. Miten viedään eteenpäin? Työntekijöiden tietoisuuden lisääminen omista oikeuksistaan: oikein maksetut palkat ja lisät, riittävät tauot ja vapaat, odotukset esimiestä kohtaan Lakimuutokset esiin selkokielellä Ohjeistus yhdessä työterveyshuollon kanssa, milloin jäädä kotiin sairastamaan Kampanja työnantajille työntekijän hyvinvoinnista välittämisen tärkeydestä Välineitä ”osallistavaan työvuorosuunnitteluun” Keinoja käsitellä jatkuvasti vaihtuvia työvuoroja

25 Työ- ja vapaa-ajan tasapaino: poimintoja aineistosta
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Työ- ja vapaa-ajan tasapaino: poimintoja aineistosta ”Vapaatoiveiden toteutuminen. Jaksamisen kannalta on olennaista vapaa-aika. Mielestäni hieman kyseenalaista repiä toivomuskalenterista maaliskuun alussa toukokuun alun päivämäärät, jolloin luodaan mielikuva ettei niihin edes saa vaikuttaa. Aika harva kaupan alalla työskentelevästä tietää menonsa 2-4 kuukautta etukäteen.” ”Työ ja vapaa-aika erillään. En halua työjuttuja mukaan kotiin, en halua elää ongelmatilanteita uudestaan kotona. Vapaa-aikana haluan antaa kaiken perheelleni ja rentoutua.” ”Terveelliset elämäntavat. Koska siivoustyö on fyysisesti raskasta, hyvät elämäntavat auttavat jaksamaan töissäkin. Riittävä lepo ja rentoutuminen, riittävä ja hyvä ravinto ja liikunta auttavat jaksamaan.” ”Työn ja levon oikea suhde. Mahdollisuuksien mukaan kaksi vapaapäivää viikossa ja kerran kolmeen viikkoon viikonloppuvapaa vuorotyötä tekevälle, ei liikaa yövuoroja putkeen.”

26 Työn luonne ja oma kehittyminen
Vaikuttaminen ja itsenäisyys Vaihteleva työ Haasteet ja vastuu Oma kehittyminen

27 Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin?
Työn luonteella ei suurta merkitystä työn menestyksekkääseen hoitamiseen Mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan ja työskennellä itsenäisesti on työn luonteeseen liittyvä työntekoa eniten helpottava tekijä – vaikkakin työn luonteen merkitys jää ylipäätään pieneksi. Vaikuttamismahdollisuudet sekä haasteellinen, vastuullinen ja vaihteleva työ edesauttavat omaa kehittymistä ja etenemistä uralla. Miten viedään eteenpäin? Keinoja koulutuksissa opitun siirtämiseen käytäntöön Keinoja työssä opittujen asioiden hyödyntämiseen seuraavissa työtehtävissä Keinoja tiedon ja osaamisen jakamiseen organisaation sisällä Työntekijän kehityskeskusteluvalmiuksien parantaminen Työntekijöiden tiedon lisääminen tulevista osaamisen tarpeista sekä erilaisista koulutus- ja etenemismahdollisuuksista Organisaation sisäisten vaikuttamiskanavien kehittäminen

28 Työn luonne ja oma kehittyminen: poimintoja aineistosta
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Työn luonne ja oma kehittyminen: poimintoja aineistosta ”Mahdollisuus tehdä päätöksiä ja vaikuttaa. Oman päätäntävallan käyttäminen työelämän arjessa ei ainoastaan auta jaksamaan työssä, vaan osoittaa myös työnantajan luottamuksen työntekijään. Se kertoo siitä, että olet arvokas ja me luotamme arvostelykykyysi, oli kyseessä sitten täkykorien sijoittamispaikan päättäminen kassalla tai vaikkapa uusi välipala-annos vitriiniin.” ”Haastavat tilanteet. Kun joutuu haastamaan itsensä uuden ja hankalan tilanteen kanssa ja onnistuu hoitamaan sen kunnialla.” ”Monipuoliset työtehtävät ja mahdollisuus kehittyä. On turhauttavaa tehdä samaa työtä ja samoja työtehtäviä vuodesta toiseen, jos kokee olevansa jo työssään hyvä. Vaihtelu ja uusien asioiden oppiminen pitää mielenkiinnon yllä, ja on muutenkin kehittävää ja virkistävää.” ”Oma urakehitys. Uuden oppiminen ja osaamisen laajentaminen eri tuotealueilla. Erilaiset etenemismahdollisuudet ja palkitseminen hyvästä tuloksellisesta työstä. Eteneminen vaativampiin tehtäviin.”

29 Graafit: osallistujaryhmien näkemykset
Liitteet Graafit: osallistujaryhmien näkemykset

30 Lähin alueosasto: Turku
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Turku Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

31 Lähin alueosasto: Pori
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Pori Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

32 Lähin alueosasto: Vaasa
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Vaasa Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

33 Lähin alueosasto: Helsinki
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Helsinki Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

34 Lähin alueosasto: Joensuu
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Joensuu Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

35 Lähin alueosasto: Jyväskylä
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Jyväskylä Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

36 Lähin alueosasto: Kouvola
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Kouvola Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

37 Lähin alueosasto: Kuopio
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Kuopio Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

38 Lähin alueosasto: Lahti
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Lahti Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

39 Lähin alueosasto: Oulu
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Oulu Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

40 Lähin alueosasto: Rovaniemi
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Rovaniemi Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

41 Lähin alueosasto: Tampere
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Lähin alueosasto: Tampere Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

42 Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ikä: alle 31-vuotiaat Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

43 Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ikä: 31−40-vuotiaat Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

44 Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ikä: 41−50-vuotiaat Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

45 Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ikä: yli 50-vuotiaat Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

46 Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ala: kauppa Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

47 Ala: kiinteistöpalvelu
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ala: kiinteistöpalvelu Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

48 Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ala: siivous Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

49 Ala: kiinteistöpalvelu ja siivous
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ala: kiinteistöpalvelu ja siivous Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

50 Ala: turvallisuus ja vartiointi
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ala: turvallisuus ja vartiointi Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

51 Ala: matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ala: matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

52 Ala: varasto ja logistiikka
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Ala: varasto ja logistiikka Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

53 Työssäoloaika: alle vuoden
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Työssäoloaika: alle vuoden Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

54 Työssäoloaika: 1-3 vuotta
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Työssäoloaika: 1-3 vuotta Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

55 Työssäoloaika: 4-10 vuotta
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Työssäoloaika: 4-10 vuotta Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

56 Työssäoloaika: 11-20 vuotta
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Työssäoloaika: vuotta Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden

57 Työssäoloaika: yli 20 vuotta
Mikä auttaa / motivoi sinua hoitamaan työsi hyvin? Helpottaa eniten omaa työtäni Työssäoloaika: yli 20 vuotta Kuvion sininen palkki kertoo, kuinka monta kertaa ko. asia on mainittu aineistossa, vihreä palkki sen arvioidun tärkeyden


Lataa ppt "Anu Valtari Maarit Viik-Kajander "

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google