Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tupakkatutkimus Samu Heinonen 2B.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tupakkatutkimus Samu Heinonen 2B."— Esityksen transkriptio:

1 Tupakkatutkimus Samu Heinonen 2B

2 Johdanto Tupakointi tarkoittaa kuivatuista nikotiinipitoisista lehdistä valmistettujen tupakkatuotteiden käyttämistä niitä polttamalla ja savua hengittämällä. Maailmanlaajuisesti noin miljardi ihmistä tupakoi. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim teki vuonna 2001 tutkimuksen, jossa selvisi, että suomalaisista 16-vuotiaista nuorista lähes kolmannes tupakoi päivittäin ja vielä useammat tupakoivat satunnaisesti. Anna-Ester Liimatainen-Lambergin tutkimuksessa vuonna 1999 hän vertaili tupakointia ja terveyskasvatusta ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa vuodesta 1987 vuoteen Tutkimuksesta kävi ilmi, että oppilaitosten välillä ilmeni huomattavia eroja opiskelijoiden tupakoinnissa; lukioiden pojat tupakoivat vähiten (13.5%) ja ammattioppilaitostentytöt (46.5%) eniten. Halusimme tutkia tupakointia ammattiopiston ja lukion välillä, koska olimme huomanneet valtavia eroja tupakointitottumuksissa koulujen välillä. Halusimme päivittää tietoa ja selvittää onko asiassa tapahtunut muutoksia edellisiin tutkimustuloksiin verrattuna. Tutkimuskysymyksemme siis on ammattikoulun ja lukion tupakankäyttö sekä niiden vertailu ja ajatuksen yleensäkin tupakoinnista. Hypoteesimme on, että ammattikoulun ja lukion välillä on suuria eroja tupakan käytössä.

3 Tupakan haitat Erään arvion mukaan joka toinen koko aikuisikänsä tupakoinut kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin, joista yleisimpiä ovat syövät, sydänsairaudet sekä krooniset keuhkosairaudet. Tupakan haitallisimman kemikaalit ovat: NIKOTIINI – se aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden eikä sinänsä aiheuta tupakointiin liittyviä vaaroja. TERVA – koostuu kemiallisista yhdisteistä jotka ärsyttävät keuhkoputkia. Seurauksena yskää. HÄKÄ – se on palamisen seurauksena syntyvä kaasu. Hapensaanti huononee mistä seuraa suorituskyvyn heikkeneminen, pääkipu ja väsymys.

4 tiivistelmä Teimme tupakoinnista tutkimuksen jossa vertailimme ammattikoulun ja lukion tupakointia, olimme ennestään huomannut eroja niiden välillä ja halusimme saada siitä luotettavaa tulosta siitä. Teimme tutkimuksen kyselylomakkeilla sekä teimme myös yhden kyselyn tupakkaa polttavalle kastellin lukiolaiselle, jossa saimme tietää syitä tupakan polttamiseen tarkemmin. Tutkimuksissa selvisi että ammattikoulussa tupakointi on selkeästi yleisempää kuin lukiossa. Nuuskan käyttö oli yhtä yleistä molemmissa oppilaitoksissa. Johtopäätöksemme oli, että ammattikoululaisten yleisempään tupakointiin voi vaikuttaa se että heidän useimmat ystävätkin polttavat. Lukiossa taas tupakointia jotkut saattavat katsoa ”pahalla”.

5 menetelmät Jotta saisimme luotettavimman tutkimustuloksen, päädyimme kyselytutkimukseen. Teimme kyselylomakkeet joissa kysyimme tutkittavan tupakkatottumuksista. Sekä haastattelimme yhtä tupakoitsijaa lukiosta. Tulostimme 100 kyselylomaketta, 50 lukioon ja 50 ammattikouluun Tulokset saatuamme aloimme tarkastella niitä ja kirjata informaatiota ylös. Kastellin lukiossa vastaajat olivat vuotiaita, kaukovainiolla ikähaarukka oli suurempi, 16 ikävuodesta 37 vuoteen asti. Pääosa kaukovainiolaisista oli kuitenkin alle 20 vuotiaita.

6 Kyselylomake Kuinka vanha olet? ________ Tyttö [ ] Poika [ ]
Tupakoitko? Kyllä [ ] En [ ] Kuinka paljon? Satunnaisesti [ ] Säännöllisesti [ ] Kännissä [ ] Milloin maistoit tupakkaa ensimmäisen kerran? _________________________________________________________________ Tupakoitko enemmän koulussa vai vapaa-ajalla? Koulussa [ ] Vapaa-ajalla [ ] Yhtä paljon [ ] Häiriinnytkö passiivisesta tupakoinnista? Kyllä [ ] En [ ] Tupakoidaanko kaveripiirissäsi? Kuinka paljon? ________________________________________________________________ Miten koulussasi suhtaudutaan tupakointiin? Käytätkö nuuskaa? Kyllä [ ] En [ ]

7 Tulokset Taulukoista huomaamme, että tupakointi on yleisempää ammattikoulussa. Amislaisista tytöistä puolet polttaa, kun taas lukiolaisista polttajia on kahdeksan 20:stä. Poikien kohdalla ero on suurempi, kun amislaisista reilusti yli puolet polttaa, mutta lukiolaisista pojista vain viisi 30:stä. Lisäksi amislaiset ovat huomattavasti aktiivisempia tupakoitsijoita, kun jopa 26 tupakoi säännöllisesti. Lukiolaiset tupakoivat lähinnä alkoholin vaikutuksen alaisena. Vain 2 ilmoitti tupakoivansa säännöllisesti, mutta kännissä tupakoivien määrä oli 12

8

9 Tuloksien selityksiä Taulukko kuvaa lukiolaisten ja amislaisten ensimmäistä tupakanmaistamista. Amislaiset ovat maistaneet tasaisemmin, huippukohta kuitenkin vuoden iässä, jonka ilmoitti 10 opiskelijaa. 11 amislaista ilmoitti, ettei ole maistanut tupakkaa ikinä. Lukiolaiset ovat maistaneet myöhemmin tupakkaa, vuotiaina. 17 lukiolaista ei ole maistanut tupakkaa ikinä. Vain pieni osa amislaisista häiriintyy passiivisesta tupakoinnista. Lukiolaisista häiriintyvien osuus on suurempi, noin 1/3 osa. Nuuskaamisessa lukion ja amiksen välillä ei ole merkittäviä eroja Amislaisista suurin osa polttaa yhtä paljon sekä koulussa että vapaa-ajalla. Lukiolaisista suurin osa polttaa vapaa-ajalla. Sekä lukiossa että amiksessa koulussa suhtaudutaan tupakointiin melko välinpitämättömästi. Lukiolaisten kaveripiirissä poltetaan selvästi vähemmän kuin amislaisten. Haastateltavamme henkilö oli sitä mieltä että on oma asia polttaako vai ei. Hänen päällimmäinen syy tupakointiin on sosiaaliset syyt ja hänen mielestä on mukavaa käydä välitunneilla ystävien kanssa polttamassa tupakkapaikalla. Siitä on muodotunut hänelle jo tapa mitä on vaikea lopettaa.

10 pohdinta Omia tuloksiamme verrattua Anna-Ester Liimatainen-Lambergin ja Aikakauskirja Duodecomin saamiin tuloksiin, saimme samankaltaisia tuloksia. Duodecom selvitti, että lähes kolmannes nuori tupakoi päivittäin. Meidän tutkimuksessa amis ja lukio yhteenlaskettuna antaa samansuuntaisen tuloksen. Aiemmat tulokset ovat kuitenkin vain 10 vuotta vanhoja, uskomme ettö seuraavan 10 vuoden aikana tupakointi saattaa vähentyä tiukkenevien tupakkalakien myötä. Tulokset ovat samankaltaisia, koska tupakointi on ikivanha tapa ja pahe nuorten keskuudessa. Mielestämme suurin syy siihen, miksi amiksessa tupakoidaan niin paljon enemmän johtuu ”kulttuurieroista”. Kun 9. luokkalainen siirtyy amikseen, aloittamisen kynnys on selvästi matalampi kuin lukioon siirtyessä. Kun suurin osa luokkakavereista polttaa, kaipaa varmasti itsekin välitunneille tekemistä. Meidän koulun kohdalla vaikuttaa toki myös urheilulukion status. Mutta tupakka korvataan Kastellin lukiossa nuuskalla. Huolestusta herättää tilasto ensikosketuksesta tupakkaan. Yksikin 5-6 vuotiaana maistanut on mielestämme liikaa. Tuskin kuitenkaan moni amislainen tiesi 10 vuotta sitten maistaessaan tupakkaa, että peruskoulun jälkeen siirtyy amikseen, joten vanhemmilla saattaa olla varmasti suuri osa tässä tilastossa.


Lataa ppt "Tupakkatutkimus Samu Heinonen 2B."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google