Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Turun ammatti-instituutti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Turun ammatti-instituutti"— Esityksen transkriptio:

1 Turun ammatti-instituutti
Turun ammatti-instituutti Vuosisuunnistelu ja palkkatiedon tiedon tuottaminen Tiimi: Suunnittelupäällikkö Olavi Lähteinen, pääkäyttäjä Anne Siimes ja projektiryhmä

2 9.4.2013 Valtakunnalliset tutkinnon perusteet Ammattitaitovaatimukset
Osaamisen arviointi Arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma Koulutuksen järjestäjän suunnitelma ja linjaukset tutkintojen sisällöistä, teemoista ja toteutuksesta Koulutuksenjärjestäjän yhteinen osa Tutkintokohtaiset osat; ml. paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Tutkinnon toteutussuunnitelma Tarkennetut kuvaukset sisällöistä opetuksen toteuttamista varten Suunnitelma oppimisen arvioinnista Opintojen rytmitys: miten sisällöt rytmittyvät koko opiskeluajalle Vuosisuunnitelma Opintojen käytännön jaksotus yhdelle lukuvuodelle: mikä ryhmä, mikä sisältö, kuka opettaja, mikä tila Vuosisuunnitelma muodostaa samalla opettajan vuosityösuunnitelman (opetus + muu työ) Työ-järjestykset Opiskelijakohtainen viikottainen suunnitelma opintojen käytännön etenemisestä Opettajan viikottainen työsuunnitelma

3 Vuosisuunnittelusta Turun ammatti-instituutissa
Operatiivisesta vuosisuunnitelmasta ja työjärjestysten laatimisesta vastaa yksikön koulutuspäällikkö Turun ammatti-instituutissa on nuorisoasteella 4250 opiskelijaa, 28 perustutkintoa Koulutusyksikköjen operatiivisesta johtamisesta vastaa koulutuspäällikkö, joita on 9 kpl Koulutusyksiköt on jaettu tiimeihin, joita vetää tiimivastaava, heitä yhteensä 30 kpl Ammatillisia ja - attoaineiden opettajia yhteensä 418 kpl Tiimeissä keskimäärin 8-16 opettajaa (ammatilliset ja attoaineet yhdessä) Oppilaitos on Turun kaupungin omistama ja osa sivistystoimen organisaatiota Toimintaa kaupungin alueella 8 koulutalossa Käyttänyt oppilashallintaohjelmistoina aikaisemmin Winhaa ja Winha resurssia Siirtynyt käyttämään täysmääräisesti Priimus/Kurre/Wilma ohjelmistoja lukukauden alussa ( käyttöönotto lukuvuoden aikana)

4

5 TAI:n vuosisuunnittelun prosessikaavio
TAI:n vuosisuunnittelun prosessikaavio

6 Vuosisuunnittelun aloitus
Vuosisuunnittelun aloitus

7 Suunnittelun operatiiviset vaiheet
Suunnittelun operatiiviset vaiheet

8 Muutosten hallinta suunnittelussa
Muutosten hallinta suunnittelussa

9 Priimus/Kurre ohjelmissa seuraavat työvaiheet ennen suunnittelua
Vaihe 1; Luodaan Priimuksen kustannuspaikka-alue rekisteriin TAIn kustannuspaikkarakenne ( pääkäyttäjä) Vaihe 2; Luodaan laskentatunnisteita Priimuksen ko. rekisteriin ( pääkäyttäjä) Tun1 = määrittää VES- liitteen, kiinnitetään Priimuksessa opetusryhmään samaan aikaan kuin kustannuspaikka. Tun2 = kuvaa normaalista lähiopetuksesta poikkeavaa toimintatapaa Vaihe 3; Kustannuspaikan kiinnitys opetusryhmään Priimuksessa (opintosihteerit) Opetustyön suunnittelu Primukseen syötetyissä opetussuunnitelmissa opintojen kestot on määritelty opintoviikoissa. Kun opintotiedot siirretään Kurreen työsuunnittelua varten, ohjelmisto muuttaa opintoviikot kurssityyppinimen mukaan tunneiksi. ”Muiden tehtävien” suunnittelu Ns. opetushuojennustunnit merkitään Kurre-ohjelmaan esimiesten eli koulutuspäällikköjen toimesta. Ohjelmaan luodaan pääkäyttäjän toimesta tätä varten muiden töiden projekteja osastoittain. Suunnittelun vaiheet

10 Vaihe 1: Primus Kustannuspaikka-alueet
Opetuksessa käytettävät tilit viedään Primuksen Kustannuspaikka-alueet rekisteriin Vaihe 1: Primus Kustannuspaikka-alueet

11 Vaihe 1:Kustannuspaikan kiinnitys luokkiin
Luokat rekisterissä luokalle valitaan tili, josta normaali lähiopetus maksetaan. Laskentatunniste kenttään valitaan kys. opetusalan ves-liite. Tilin voi myös kiinnittää opiskelijaan, jolloin se ohittaa luokan tilin. Aikuiskoulutus käyttää tätä. Vaihe 1:Kustannuspaikan kiinnitys luokkiin

12 Vaihe 2: Kurre Perustiedot Ryhmät
Tili ja ves-liite siirtyvät Kurreen. Tun2 –kenttää käytetään atto- ja lukioaineiden merkitsemiseen. Vaihe 2: Kurre Perustiedot Ryhmät

13 Kurre Perustiedot Muut tehtävät
Opettajalle maksettavat muut kuin opetustunnit lisätään Muut tehtävät välilehdellä. Kurre Perustiedot Muut tehtävät

14 Kurre Perustiedot Projektit
Muiden tehtävien maksamiseen käytettävät tili on lisätty Projektit välilehdelle. Sinne kertyy kunkin tilin yhteissumma. Kurre Perustiedot Projektit

15 Hankkeet on erillinen koulu, jossa on kaikki ammatti-instituutin opettajat ja muutamia projekti-ihmisiä, ei opiskelijoita, eikä kursseja. Hankkeet-koulu

16 Hankkeet koulun Projekteihin on tuotu kaikki hanke- ja projektitilit
Hankkeet koulun Projekteihin on tuotu kaikki hanke- ja projektitilit. Tälle sivulle kertyvät kaikki projekteille lisätyt tunnit, riippumatta missä koulussa opettaja oikeasti on. Hankkeet-koulu

17 Muut tehtävät sivulla opettajalle lisätään projekti, jossa hän on mukana ja siihen sovitut tunnit.
Hankkeet-koulu

18 Testiopettaja Opettajan työsuunnitelman, palkkaraportin, Ryhmä –osaan tulevat opetustunnit ja Muut tehtävät –osaan projekti- ja resurssitunnit. Palkanlaskijalle tärkeät tiedot ovat Vuosiviikkotunnit (Vvt), josta selviää ylitunnit ja Tunnit tunnisteittain, joka kertoo miltä tileiltä palkka maksetaan. Palkkaraportti

19 Esimerkki atto-aineiden opettajan palkkaraportista.
Palkkaraportti

20 Hyviä puolia: Parannettavaa: Opetusvelvollisuus tulee Primuksesta
Ves-liite tulee Primuksesta Tili tulee Primuksesta tai on valmiina Kurressa Tili voi olla luokka- tai opiskelijakohtainen Näkee helpolla puuttuvat tai liiat tunnit Ei tarvita muita palkanmaksun raportteja, paitsi lyhytaikaisille sijaisille Parannettavaa: Ei saa kätevästi Exceliin Opettajat tallennettava yksittäin tiedostoina tai yhtenä pötkönä Opettajan nimike puuttuu (lehtori/tuntiopettaja) Opettajan hetu puuttuu Syksy/kevät –jako puuttuu Muut tulosteet/raportit puuttuvat Wilmaan ei saa mitään Käyttöoikeuksien määrittely olematonta


Lataa ppt "Turun ammatti-instituutti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google