Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEEMA II AJAN YSTÄVÄ Fil. tri Jörgen Larsson (Chalmers tekniska högskola) ja kirjailija Fredrik Warberg (Tidsverkstaden-yhdistys) ovat laatineet teeman.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEEMA II AJAN YSTÄVÄ Fil. tri Jörgen Larsson (Chalmers tekniska högskola) ja kirjailija Fredrik Warberg (Tidsverkstaden-yhdistys) ovat laatineet teeman."— Esityksen transkriptio:

1 TEEMA II AJAN YSTÄVÄ Fil. tri Jörgen Larsson (Chalmers tekniska högskola) ja kirjailija Fredrik Warberg (Tidsverkstaden-yhdistys) ovat laatineet teeman yhteistyössä professori Karin C. Ringsberg in Nordic School of Public Health NHV kanssa.

2 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg
Tarkoitus Teeman II tarkoituksena on, että osallistujille annetaan tilaisuus lisätä tietouttaan terveyden ja elämäntavan yhteydestä ja siitä, miten suhtaudumme aikaan, sekä löytää koko perhettä hyödyttäviä aikastrategioita. J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

3 Teema II jakautuu neljään keskustelunaiheeseen
Keskustelunaihe 1: Aikapaine. Pohdiskelua ja keskustelua aikaan ja aikapaineeseen liittyvistä kokemuksista. Keskustelunaihe 2: Aikaprofiili. Missä määrin koemme, että aika riittää? Miten tyytyväisiä olemme siihen, miten jaamme ja käytämme aikamme arjen eri toimintoihin? Jokainen osallistuja täyttää aikaprofiilin vastauksen löytämiseksi. Keskustelunaihe 3: Odotuksia ja normeja. Miten normit vaikuttavat meihin ja ajankäyttöömme? Keskustelunaihe 4: Strategioita aikahyvinvoinnin lisäämiseksi. Keskustelua siitä, miten oma aikahyvinvointi hyödyttää lasta ja perhettä. Strategioita ja aloitteita aikahyvinvointimme lisäämiseksi. J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

4 Taulukko 1. Pohjoismaisten vanhempien kokemus arjen aikapaineesta
Lähde: NordChild 2011 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

5 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg
J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

6 Keskustelunaiheita – harjoitus 1.
Oliko joku, jolla ei ollut suurempaa eroa koetun ja halutun välillä? Miltä tilanne näytti muiden osalta? J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

7 Tehtävämonisteet 2 a ja b. Totta vai tarua – väittämät
76 % kaikista, joilla on kotona lapsia, sanoo, että arkisin on liian paljontehtävää ja että kaikkea tarvittavaa on vaikea ehtiä tekemään. 31 % kaikista, joilla ei ole kotona lapsia, sanoo, että arkisin on liian paljon tehtävää ja että kaikkea tarvittavaa on vaikea ehtiä tekemään. Henkilöt, joilla on aikapaineita, käyttävät arkipäivää kohti 36 minuuttia vähemmän aikaa nukkumiseen, liikkumiseen ja seurusteluun kuin henkilöt, joilla ei ole aikapaineita. Esikouluikäisten lasten äitien keskimääräinen työaika lisääntyi runsaat 70 % vuosina 1976–2004. Esikouluikäisten lasten isien keskimääräinen työaika lisääntyi runsaat 5 % vuosina 1976–2004. Noin neljäsosa kokoaikaisessa työssä olevista isistä, joilla on 3–4 vuoden ikäisiä lapsia, haluaa lyhyempää työaikaa – myös vaikka palkka alenisi. On kymmenen kertaa yleisempää, että äidit isiin verrattuna tekevät osatyötä lasten takia. Vuoden 2009 aikana Ruotsin sairausvakuutuskassa maksoi n. 2 miljardia Ruotsin kruunua (n. 228 miljoonaa euroa) ”stressireaktiot”-diagnoosista. Vuonna 2010 isät pitivät noin 40 % vanhempainvapaasta. Kun lapset arvioivat, kenelle hän puhuvat mieluiten ollessaan surullisia, ”isä” on 5. sijalla. J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

8 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg
TOTTA TARUA TOTTA TARUA TOTTA TARUA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

9 Taulukko 2. Pohjoismaisten vanhempien työajan jakautuminen 2011.
J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

10 Keskustelunaiheita – harjoitus 2.
Miten uskotte lapsen kokevan aikapaineen? Mistä uskotte lasten saavan aikapaineita? Miten uskotte lastenne kokevan sen, että teillä on aikapaineita? J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

11 Kuinka on aikahyvinvointisi laita
Kuinka on aikahyvinvointisi laita? Voit pohdiskella asiaa tämän aikaprofiilin avulla. Aikaprofiili voi myös toimia kiinnostavien keskustelujen pohjana lähipiirissäsi. Aikahyvinvointi on käsite, jossa on osittain kyse siitä, missä laajuudessa koemme ajan riittävän tai olevan riittämätön, ja osittain siitä, miten jaamme ja käytämme aikamme arjen olennaiseen ja miellyttävään toimintaan. Aikaprofiili sisältää 20 myönteisesti muotoiltua väittämää, johon vastaat sen mukaan, missä määrin koet väittämän pitävän paikkansa. Ei pidä lainkaan paikkaansa Pitää melko huonosti paikkansa Pitää täysin paikkansa Pitää melko hyvin paikkansa Vastausvaihtoehtoja voidaan tulkita eri tavoin, mutta vain omalla tulkinnallasi on merkitystä. Joissakin kysymyksissä on kaksi väittämää, ja jotta voitaisiin valita vastausvaihtoehto Pitää täysin paikkansa, on molempien väittämien vastattava kokemustasi. Tunnen harvoin olevan kiireinen, stressattu ja aikapaineen alla Mielestäni tavoitteeni arkisin suoritettavien tehtävien suhteen ovat realistiset Koen, että ”elämäntahtini” nykyisessä arjessani on kohtuullinen En koe paineita siitä, mitä on tehtävä kotona Omistan lapsilleni niin paljon aikaa kuin haluankin Minä ja kumppanini käytämme riittävästi aikaa suhteemme hoitamiseen En ajattele työtä, kun olen perheen kanssa Voin käyttää tehtäviin ajan, joka tarvitaan niiden riittävän hyvin tekemiseen En koe aikapainetta työssäni Tunnen itseni yleensä levänneeksi Minulla on aikaa toipua, kun olen sairas Olen tyytyväinen siihen, miten jaan aikani arjessa Valitsen tietoisesti, mihin aktiviteetteihin käytän aikaa, ja jätän pois ne, joihin en halua käyttää aikaa Käytän sopivan monta tuntia viikossa työhön (tai muuhun arjen toimintaan) Minulla on riittävästi aikaa omiin kiinnostuksenkohteisiini Käytän sopivasti aikaa seurusteluun sosiaalisissa ympäristöissä Koen, että voin tarvittaessa vaikuttaa ajankäyttööni En käytä TV:hen, Internetiin, tietokone-/TV-peleihin enempää aikaa kuin haluan Käytän kehoni kunnossa pitämiseen niin paljon aikaa kuin mielestäni tarvitsen Minulla on arjessa riittävän monta ja säännöllistä tilaisuutta rentoutua ja tuntea rauhaa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Aikaprofiilini Nimi:…………………………………………….. Päivämäärä …..……. Rastien määrä Kun olet rastittanut vastauksesi, voit laskea nykyisen aikahyvinvointisi pisteet. Älä vertaile pisteitä muiden kanssa, mutta jos täytät lomakkeen myöhemmin, voit verrata tuloksia aiemmin saamiisi ja nähdä muutoksen. Laske ensin yhteen kunkin sarakkeen rastit ja kerro sitten 0 x vastausten ”ei pidä lainkaan paikkaansa” määrä, 1 x vastausten ”pitää melko huonosti paikkansa” määrä, 3 x vastausten ”pitää melko hyvin paikkansa” määrä ja 4 x vastausten ”pitää täysin paikkansa” määrä. Laske yhteen osasummat, niin saat nykyisen aikahyvinvointisi pisteet. Mieti sen jälkeen, mitä konkreettista voit tehdä tilanteen muuttamiseksi sellaiseksi kuin haluat ja tarvitset. Onnea! Rastien määrä x 0, 1, 3 tai 4 = x 0 = x 1 = x 3 = x 4 = PISTEENI Aikaprofiili (TidsProfilen) on ruotsalaisen Tidsverkstaden-yhdistyksen kehittämä, ja se voidaan ladata osoitteesta

12 Keskustelunaihe harjoitukseen 2.
Mitä mieleenne tulee ottaessanne kantaa aikaprofiilin väittämiin? J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

13 Keskustelunaihe – harjoitus 4.
Millainen ”hyvän äidin”" ja ”hyvän isän” on oltava yhteiskunnassa nyt vallitsevien odotusten ja normien mukaan? Mitä teette yleensä yhdessä lastenne kanssa? Kuinka paljon aikaa käytätte toimintaan lapsen kanssa? J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

14 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg
Taulukko 3. Pohjoismaisten lasten ja heidän vanhempiensa yhteiset aktiviteetit ikäryhmissä –6 vuotta ja 7-17 vuotta. Lähde: NordChild 2011 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

15 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg
Miltä näyttävät ”onnistunutta ihmistä” koskevat odotukset ja normit yhteiskunnassa? Tehtävämoniste 4. Työ Kulutus Terveys ja vapaa-aika Suhteet Muu J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

16 Keskustelunaiheita – harjoitus 4.
Mistä nämä normit tulevat? Missä määrin normit vaikuttavat meihin? Mitä voimme tehdä, että meihin vaikutettaisiin vähemmän? J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

17 Tehtävämoniste 6 – Strategioita aikahyvinvoinnin lisäämiseksi
1. Vähennä odotuksia/tavoitteita: 2. Paranna voimavarojen käyttöä: Ovatko ympäristön odotukset ja omat pyrkimykseni kohtuullisia minulle pienen lapsen vanhempana? Mitä alla olevista kohdista voin harkita/kokeilla? Onko muita asioita, joita voit kokeilla? Käytänkö omia aikavoimavarojani ja muiden aikavoimavaroja älykkäästi? Mitä alla olevista kohdista voin harkita/kokeilla? Onko muita asioita, joita voit kokeilla? panostaa vähemmän työhön vähentää kodin tyylikkyyttä ja siisteyttä koskevia tavoitteitani vähentää hieman omia vapaa-ajan harrastuksia kyseenalaistaa lasten vapaa-ajan aktiviteettien määrän vähentää hieman kulutusta – vähemmän matkoja, tavaroita, vaatteita ja muuta omaisuutta vähentää pyrkimystä ulkoiseen edustavuuteen kyseenalaistaa sen, miten monen ystävän ja sukulaisen kanssa on kohtuullista ehtiä seurustelemaan olla aloittamatta uusia aikaa vaativia projekteja kieltäytyä asioista, jotka vievät liikaa aikaa …………………………………………………………….. valvoa, miten käytän aikaani ja lisätä aikaa sellaiseen, joka on todella tärkeää, sekä poistaa ”aika-varkaat” (jotka vievät aikaa, mutta eivät anna mitään) pitää huoli siitä, että saa tarpeeksi jaksamista ja energiaa antavia asioita jakaa kotityön tasapuolisesti perheen kanssa pyytää apua muilta – suvulta, ystäviltä, naapureilta jne. ostaa aikaa säästäviä palveluja keskustella työnantajan kanssa joustavasta työajasta / kotoa työskentelystä / vanhemman osa-aikatyöstä …………………………………………………………….. J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

18 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg
Tehtävämoniste 7. Henkilökohtaiset aika-aloitteeni Asioita, joita aion tehdä lisätäkseni itseni ja perheen aikahyvinvointia Aion………………………………………………………………………………… Aion………………………………………………………………………………... On parempi tehdä päätös muutamasta harvasta henkilökohtaisesta aika-aloitteesta, jotka toteutuvat, kuin monesta, joista ei tule mitään. Mutta jos keksit itsesi ja perheesi aikahyvinvoinnin parantamiseksi monia asioita, jotka eivät ole aikaa vieviä eivätkä rasittavia, voit kirjoittaa ne ylös. J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

19 J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg
Tehtävämoniste 8. Esimerkkejä henkilökohtaisista aikaaloitteista – pienistä tai suurista konkreettisista asioista, joilla voidaan lisätä omaa aikahyvinvointia. Kyseenalaistan itseäni koskevat vaatimukset työssä Hidastan vauhtia ja pidän henkisen tauon urassa, kunnes Elsa on 6 vuotta Muistutan itseäni siitä, mitä todellisuudessa olen ehtinyt tehdä töissä sen sijaan, että ajattelen sitä, mitä en ehdi Jäsennän tehtävälistani tärkeyden ja kiireellisyyden mukaan viikoittain Pidän lounastauon joka päivä Jätän tietokoneen töihin Ajattelen: Ketään ei hyödytä, jos palan loppuun Ajattelen: Ei maailma siihen kaadu, jos juuri minä en huolehdi tästä asiasta Jätän aktiivisesti pois tapaamiset, joihin en halua mennä Otan esimieheni kanssa puheeksi aikatauluni muuttamisen Puhun viimeistään maaliskuussa osa- aikatyöstä esimieheni kanssa Varaan itselleni asioiden ”kiinniottopäiviä” Varaan aikaa rutiinityöhön Poistan käytöstä saapuvan postin äänimerkin Vastaan sähköpostiin tiettyinä aikoina En tee työtä pyhinä Teen päivän viikossa töitä kotoa Ajattelen, että ”tälle voin omistaa enemmän aikaa, kun lapset ovat isompia” Ripustan töihin lapun ”lapset ovat pieniä vain kerran” Pidän vapaapäivän joka neljäs viikko ja vain olen Antin kanssa Varaan iltoja perheen kanssa tehtäviä spontaaneja juttuja varten En ajattele työtä, kun olen lasten kanssa Siirrän myöhemmäksi tai hylkään suunnitelmat keittiöremontista Teen aloitteen perheneuvostosta Puhun Nooran kanssa siitä, miten monta harrastusta viikossa on kohtuullista Ajattelen jotain myönteistä aina kun astun kynnyksen yli kotiin Puhun naapureiden kanssa haku- ja viemisyhteistyöstä En katso TV:tä yksin Pyydän miettimisaikaa ennen kuin vastaan kyllä tai ei – tyyliin ”kiva, että kysyt, tarkistan, voinko” Kehitän työmääräni kohtuullisemmaksi Vähennän niiden asioiden määrää, joihin osallistun Käytän GOOD ENOUGH –mantraa Teen viimeistään luettelon asioista, jotka minusta on pakko tehdä, ja vedän yli ne, jotka ovat tarpeettomia Aloitan keskustelun siitä, miten voimme elää halvemmin ja tehdä työtä vähemmän En enää hermostu, kun en ehdi tehdä asioita, joihin en itse voi tai jaksa yrittää vaikuttaa Pohdin aikavarkaitani ja sitä, miten voin vähentää niitä Teen luettelon energiavarkaista ja energiaa antavista tekijöistä Toimin niin, että järjestämme syksyksi, talveksi ja kevääksi kahden viikon jakson ilman TV:tä Katson TV:tä enintään 4 tuntia viikossa Menen arkisin nukkumaan viimeistään klo 22.15 Vähennän meikkausaikaani Halaan Niinaa vähintään kerran päivässä Kysyn Aleksilta, millainen hänen päivänsä on ollut minuutin kuluessa tapaamisesta ja kuuntelen vastauksen Annan Emman puhua loppuun ärsyyntymättä Lähden pois, kun Joona järjestelee keittiötä, enkä tee jälkeenpäin kriittisiä huomautuksia Puhun siitä, mitä arvostan lapsissa ja Antissa Teen aloitteen keskusteluun siitä, miten voimme löytää sopivan elämäntahdin Otan puheeksi sen, että järjestysvaatimuksia kotona vähennetään Tarjoudun huolehtimaan pyykistä J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg

20 Keskustelunaiheita – harjoitukset 6, 7 ja 8.
Mitä julkisia henkilökohtaisia aika-aloitteita olette valinneet? Montako ei-julkista henkilökohtaista aika-aloitetta olette valinneet? Onko muille kertomisen lisäksi muita tapoja pitää parannusaloite elossa? Miten muuten voidaan lisätä edellytyksiä sille, että henkilökohtainen aika-aloite todella omaksutaan eikä sitä unohdeta? J. Larsson, F. Warberg, K.C. Ringsberg


Lataa ppt "TEEMA II AJAN YSTÄVÄ Fil. tri Jörgen Larsson (Chalmers tekniska högskola) ja kirjailija Fredrik Warberg (Tidsverkstaden-yhdistys) ovat laatineet teeman."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google