Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuule kokemus – Miksi ja Miten. Diak Helsinki 4. 10

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuule kokemus – Miksi ja Miten. Diak Helsinki 4. 10"— Esityksen transkriptio:

1 Kuule kokemus – Miksi ja Miten. Diak Helsinki 4. 10
Kuule kokemus – Miksi ja Miten? Diak Helsinki Eva Kanerva Kristillisen vertaistoiminnan kehittäjä Sininauhaliitto

2 Kristillinen vertaistoiminta kehittää
Eva Kanerva Kristillinen vertaistoiminta kehittää ● Vertaistoiminnan muotoja ja sisältöjä ● Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan koulutuksia ● Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan jäsentymistä osaksi järjestöjen perustoimintaa ● Vapaaehtoisten ja vertaisten työnohjausmuotoja ja tukea ● Toipumistyötä ● Hengellisiä matkakumppanuusryhmiä ● Hiljaisuuden toimintaa

3 Kokemus kuullaan Toipumisryhmissä ja vertaistoiminnoissa
Eva Kanerva Kokemus kuullaan Toipumisryhmissä ja vertaistoiminnoissa Koulutuksissa osallistujien ja ns. kokemusasiantuntijoiden kertomuksina Palautteissa Tapahtumien ja toimintojen suunnittelussa

4 Tavoitteet ja vaikutukset samanaikaisia
Eva Kanerva Tavoitteet ja vaikutukset samanaikaisia Tapahtumissa ja koulutuksissa vaikuttaminen ja terapeuttisuus ovat kokemuspuheenvuoroissa yhtä aikaa läsnä. Suunnittelussa asiantuntijainformantin rooli on parhaimmillaan terapeuttinen. Vertaistoimija on sekä rohkaiseva esimerkki että auttaja, mikä edistää lisäksi hänen omaa toipumistaan.

5 Eva Kanerva Voiko kertojan ja kuulijan tavoitteita hallita? Voivatko ne ylipäätään olla samat? Tai voinko ainakaan tietää sitä?

6 Eva Kanerva Kokemuksen kuuleminen tarkoittaa keskeisesti myös kokemuksen kunnioittamista.

7 Eva Kanerva Emme yritä kiistää tai riistää kokemuksen olemassaoloa emmekä kokijan omaa tulkintaa siitä.

8 Eva Kanerva Sininauhaliiton erityinen missio on kuulla myös hengelliset kokemukset ja ottaa todesta niiden merkitys ihmisten elämässä, sekä päihteiden käytön aikana että toipumisprosesseissa. Myös kokemus elämän mielekkyyden puutteesta ja eksistentiaalisesta ahdistuksesta pyritään kuulemaan.

9 Eva Kanerva Sanattoman viestin kuuleminen? Miten kuulen kokemuksen elämän tyhjyydestä, kuoleman pelosta, yksinäisyydestä ja henkisestä kärsimyksestä?

10 Eva Kanerva Samat kokemuksen kuulemisen reunaehdot ja lainalaisuudet pätevät sanattomaan viestintään kuin sanalliseen. Missä uskallan esimerkiksi näyttää niin tarvitsevalta kuin olen? Missä esitän tarvitsevampaa kuin olen? Ja miksi?

11 Eva Kanerva Hengellisiä kokemuksia halutaan joissakin konteksteissa mitätöidä ja redusoida joksikin muuksi, esim. sairaudeksi, psyykkiseksi häiriöksi, traumaksi, suruksi jne.

12 Eva Kanerva Kokemuksen kunnioittaminen on kokijan oman tulkinnan ja viitekehyksen kunnioittamista. Onko sillä aina (esim. toipumisen kannalta) niin väliä, miten hengellistä kokemusta voidaan psyko-fyysis-sosiaalisesti tulkita?

13 Eva Kanerva Kumpi on tärkeämpää, kokemuksen kuuleminen vai se, että syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja että saa avun? Mikä merkitys ymmärtämisellä on? Onko se sittenkin toisarvoista? Onko ymmärtäminen luottamukseen perustuva toive tai harha, joka kuitenkin toimii vuorovaikutuksessa? Kumpi on tärkeämpää, ymmärtäminen vai avun saaminen?

14 Eva Kanerva Kysyn asioita eri tavalla, kun haluan auttaa tai kun haluan ymmärtää? Kun haluan ymmärtää, seuraan omaa uteliaisuuttani ja tapaani hahmottaa. Kun haluan auttaa, puhun siitä, mistä toinen puhuu.

15 Eva Kanerva Jotta en kapeuttaisi kertojan elämää tietyn linssin mukaiseksi, voin kysyä laajasti, esimerkiksi millainen oli lapsuutesi, enkä millaista oli elää lapsuutta päihteidenkäyttäjien keskellä?

16 Opiskelijamme toivovat enemmän puhetta hengellisistä tulkinnoista.
Eva Kanerva Palautteita hengellisyyden mukaan ottamisesta koulutuksiin ei ehkä riittävästi kunnioiteta. Opiskelijamme toivovat enemmän puhetta hengellisistä tulkinnoista. Onko meillä ammattitaitoa kuunnella puhetta hengellisyydestä, keskustella siitä ja asettaa sitä suhteeseen muiden viitekehysten kanssa?

17 Hiljaisuuden toiminta: Kiinnostuttu sen kokemuksen kuulemisesta, että monet päihdeasiakkaat kertovat kaipaavansa erityistä rauhaa, nauttivansa hartaushetkistä, vaikkei erityistä uskonkokemusta olisikaan. Hiljaisuuden päivät ja retriitit räätälöity ottaen huomioon tietyn joukon erityistarpeet Eva Kanerva

18 Eva Kanerva Hengellinen matkakumppanuus: Tasavertaista jakamista hengellisten kysymysten äärellä tai elämän kysymysten pohdintaa hengellistä maailmankatsomusta vasten

19 Hengellisen kokemuksen kuulemisen mahdollistaminen?
Eva Kanerva Hengellisen kokemuksen kuulemisen mahdollistaminen? Hengellinen matkakumppanuus: vertaisuutta, kunkin oman prosessin työstämistä omalla tiellä, ihmisillä tilaa kuulla myös omia kokemuksiaan. Jokaisella on yhtä paljon aikaa, puheita ei yleensä kommentoida eikä esitetä kysymyksiä. puheiden välissä hiljaisuutta.

20 Eva Kanerva Hiljaisuuden retriitti: oman kokemuksen kuulostelu, tasa-arvoisuus Jumalan kasvojen edessä, jokaisen kokemus saa hiljaisuudessa yhtä paljon tilaa, kokemuksen olemassaolon oikeutus vahvistuu. Hengellinen ohjaus: samankaltaisia piirteitä kuin asiantuntijan tai ammattilaisen kohtaamisessa

21 Eva Kanerva Emme voi kuulla ilman hiljaisuutta! Hiljaisuus muussakin kuin fysikaalisessa merkityksessä (mielen hiljaisuus, vastaanottavuus) Hiljaisuudesta nousee toisen kokemuksen kunnioitus myös muun tyyppisissä vertaisryhmissä. Näistä nousee kysymys, miten olosuhteet pitää järjestää, että kokemus voidaan kuulla?

22 Eva Kanerva Ihminen on ihmisestä tehty! Seuraa luottamus siihen, että toista voisi ymmärtää. Joillakin luottamus on suurempi vertaisten kesken, joillakin suurempi ammattilaisia kohtaan.

23 Kuule myös työntekijän kokemusta?
Eva Kanerva Kuule myös työntekijän kokemusta? Auttamistilanteesta erillisessä yhteydessä, esim. koulutuksessa, voi olla terapeuttista, toipumista edesauttavaa, luottamusta ammattiapuun lisäävää. Työntekijä ikään kuin tasavertainen avuton kyselijä Palautteet (Syysrastit, Vertaistoiminnan koulutukset) tukevat

24 Eva Kanerva Samasta syystä ohjaaja, vaikka ei olisi vertaistukiryhmässä vertaisohjaaja, osallistuu myös itse joskus ikään kuin tasapuolisesti ryhmäläisenä työskentelyihin. Ohjaajan osallistuminen normalisoi kysymyksiä kaikkia ihmisiä koskeviksi, mikä on terapeuttista.


Lataa ppt "Kuule kokemus – Miksi ja Miten. Diak Helsinki 4. 10"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google