Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opintojen suunnittelu ja HOPS"— Esityksen transkriptio:

1 Opintojen suunnittelu ja HOPS
Orientoivat opinnot - osa II / hallintotieteet opintokoordinaattori Aino Nordling

2 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling
Mikä HOPS on ja mitä sen teossa tulee ottaa huomioon? Vaihto (kv-koordinaattori Terhi Nieminen), valinnaiset opinnot, opintosunnan valinta… Ryhmäkeskustelut HOPS-opettajien johdolla Ryhmäjako ja salitiedot esityksen lopuksi Iltapäivän ohjelma

3 HOPS ja opintojen eteneminen
HOPS:n tekee jokainen Tay:n opiskelija Suunnitelma oman opiskelun tueksi Avoin HOPS ja vuosisuunnitelma Ohjeet ja lomakkeet: 1. ”AVOIN HOPS”: Mitä haluan oppia, miksi, mitä varten? 2. ”VUOSISUUNNITELMA” Mitä aion opiskella ja missä aikataulussa? yksi isoimmista yksiköistä ja opiskelijaa

4 Mitä haluan oppia, miksi, miten?
Avoin HOPS Mikä minua kiinnostaa? Mitä voisin tehdä tulevaisuudessa? Tavoitteet suhteessa opiskeluvalintoihin? Muut tavat kehittää asiantuntemustani tai esimerkiksi valmiudet kansainvälisyyteen (toiminta luottamustehtävissä, vaihto-opinnot, harjoittelu…) Mitä puutteita ja vahvuuksia minulla on opiskelijana? Miten saan itsestäni irti tavoittelemani tuloksen? Miten opin parhaiten? Saanko energiaa vuorovaikutuksesta muiden kanssa (ryhmätyöt) vai itsenäisestä työskentelystä (esseet, tentit)? Mene omaan suuntaan, älä aina kaverin kanssa samoille luennoille…

5 Mitä aion opiskella ja missä aikataulussa?
Vuosisuunnitelma Opinto-opas ja opetusohjelma keskeisiä välineitä - lue rinnakkain opas sisältää ”vaihtoehtoisia opintopolkuja”, ja suoritettavat opinnot vaihtelevat sen mukaan, mitkä opintosuunnat opiskelijaa kiinnostavat erilaisiin vaatimuksiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin, jotta opintojen suorittaminen sujuu joustavasti suositus on, että opiskelija suorittaa opintoja silmällä pitäen kahden opintosuunnan opintoja Seuraa myös JKK:n ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelman ajankohtaista-palstoja!

6 Mitä aion opiskella ja missä aikataulussa?
Oman suuntautumisalan ja tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot ja valinnaiset opinnot ns. pakollisten opintojen suorittaminen on tärkeää, mutta oman osaamisen karttumisen takia myös valinnaisilla opinnoilla on iso merkitys, ja ne tukevat osaamisen karttumista myös oman suuntautumisalan opinnoissa valinnaisten opintojen suorittamiselle on paljon vaihtoehtoja oman tutkinto-ohjelmankin ulkopuolella: JKK:n teemakokonaisuudet (strategian kehittäminen, Asian Studies, osuustoiminta…) JKK:n tutkinto-ohjelmien tarjonta Tampereen yliopiston muiden yksiköiden opetus (kasvatustiede, pelitutkimus, sosiaalipsykologia…) JOO-opinnot muissa suomalaisissa korkeakouluissa (2. vuosi, hakuajat) Vaihto-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa Kieliopinnot (Kielikeskus tai Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö) Tutustu tarjontaan netissä, kysele vanhemmilta opiskelijoilta tai keskustele valinnoista opintokoordinaattorin/opettajien kanssa!

7 Kieliopinnot HK-tutkinnossa suoritetaan 4 op 1. vierasta kieltä (englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä), 4 op ruotsia, 5 op suomea (tieteellinen kirjoittaminen ja puheviestintä) sekä yksi valinnainen kieliopintojakso yhteensä 15 op Englanti suositellaan suoritettavaksi 1. vuonna (syksy/kevät) Ruotsi 2. vuonna (syksy/kevät) HM-tutkinto ei sisällä pakollisia kieliopintoja Yht. 15 op

8 Maisteri-opintoihin suuntautuminen
2 opintosuuntavaihtoehtoa ensisijaisuusjärjestyksessä ilmoittautuminen tapahtuu laskennallisen 2. vuoden keväällä kun koossa on vähintään 80 opintopistettä, joiden tulee sisältää vähintään ensisijaiseksi opintosuunnakseen ilmoittamansa opintosuunnan kriteeriopinnot kokonaisuudessaan (20 op) sekä tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) jos johonkin opintosuuntaan on ylikysyntää, ratkaisevat kriteeriopinnot painotettu keskiarvo lisää tietoa opintosuuntien kriteeriopinnoista ja siirtymisestä kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin löydät täältä:

9 Elli Esimerkki HK-tutkinto
Hallintotiede Perusopinnot: (Johdatus hallintotieteeseen) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Aineopinnot: Hallintotieteeseen suuntaavat opinnoti –moduuli 25 op + Kandidaattiseminaari ja –tutkielma 10 op Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet –moduuli, (pl. oikeudellisen tutkimuksen perusteet), yhteensä 10 op Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 25 op Edeltävinä opintoina hallintotieteen opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava Strategian perusteet ja Strateginen johtaminen –opintojaksot, yht. 10 op + Valinnaisia opintoja 75 op (sis. 2. vaihtoehdon suuntaavat) *kriteeriopinnot: Hallintotieteeseen suuntaavat opinnot -kokonaisuus, pois lukien perusopintojakso (yhteensä 20 op) Julkinen talousjohtaminen Perusopinnot: (Julkisen sektorin instituutioiden talous) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Aineopinnot: Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot –moduuli, 25 op Edeltävinä opintoina julkisen talousjohtamisen opintosuuntaan tähtäävän on lisäksi suoritettava Tilinpäätösraportoinnin perusteet, Johdon laskentatoimen perusteet sekä joko Valtiontalouden kirjanpito TAI Kunnallistalouden kirjanpito –opintojaksot, yht. 15 op + Valinnaisia opintoja 70 op (sis. 2. vaihtoehdon suuntaavat) *kriteeriopinnot: Julkiseen talousjohtamiseen suuntaavat opinnot -kokonaisuus, pois lukien perusopintojakso (yhteensä 20 op)

10 Vuosisuunnitelma Moodleen
Avoin HOPS käsitellään omassa HOPS-ryhmässä Vuosisuunnitelma palautetaan Moodle-alueelle JKKORP1 Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman HOPS alue Moodle-avain: HOPS2014 Vuosisuunnitelma katsotaan läpi kesällä ja rekisterimerkintä tallennetaan juhannukseen mennessä

11 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) & OHJAUS
Marras-joulukuu YLEINEN HOPS-TILAISUUS käydään läpi hopsauksen aikataulu, lomakkeet ja ohjeet. Keskustellaan syksyn aikana heränneiden kysymysten pohjalta. Tammi-helmikuu OPISKELIJAT POHTIVAT ITSENÄISESTI SUUNNITELMIAAN HOPS-lomakkeet löytyvät netistä. Opiskelijat pohtivat hops-lomakkeen avoimia kysymyksiä.   Helmi-maaliskuu TUTOROPETTAJIEN RYHMISSÄ KESKUSTELLAAN HOPS:N POHJALTA tarkoituksena, että opiskelijat saavat ideoita toisiltaan ja opettajalta Maalis-toukokuu OPISKELIJAT TÄYTTÄVÄT KESKUSTELUJEN JÄLKEEN TOISENKIN HOPS-LOMAKKEEN JA PALAUTTAVAT SEN MENNESSÄ MOODLEN KAUTTA palautuneiden lomakkeiden pohjalta opiskelijoille viedään merkintä orientoivista opinnoista Syksy 2014 OPINTOSUUNNAT JÄRJESTÄVÄT OMAT INFOTILAISUUTENSA opiskelija osallistuu ainakin kahteen tilaisuuteen yksi isoimmista yksiköistä ja opiskelijaa

12


Lataa ppt "Opintojen suunnittelu ja HOPS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google