Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KELPO KEHITTÄMISTÄ koonnut: Tuija Ikäläinen, koordinaattori 2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KELPO KEHITTÄMISTÄ koonnut: Tuija Ikäläinen, koordinaattori 2008."— Esityksen transkriptio:

1 KELPO KEHITTÄMISTÄ koonnut: Tuija Ikäläinen, koordinaattori 2008

2 Taustatietoa... n erityiseen tukeen kiinnitetty huomiota, koska viime vuosina erityisopetuksen tarve kasvanut räjähdysmäisesti – kyseessä 2v projekti, joten aikaa ei ole paljon – OPH:n alainen, raportointi – tavoitteena varhainen puuttuminen

3 Varhainen puuttuminen n Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan tuen tarjoamista lapsen varhaisvuosina. n Lisäksi varhaisella puuttumisella viitataan tuen tarjoamiseen mahdollisimman nopeasti ongelmien ilmaannuttua missä vaiheessa lapsen tai nuoren koulupolkua tahansa. n Puuttuminen perustuu usein lasta tai nuorta lähellä olevien henkilöiden huoleen. n Tuen tarpeen varhainen havaitseminen ja varhainen tuki ovat keskeisiä ehkäistäessä ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia.

4 Tehostettu tuki n Valtakunnallinen ohjausryhmä esittää otettavan käyttöön termin tehostettu tuki. n Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. n Tehostettu tuki rakentuu esi- ja perusopetuksen yleisille tukikäytänteille.

5 Muutokset aiempaan... 1. Painopistettä siirretään varhaiseen tukeen. 2. Erityisopetuspäätös pääsääntöisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Päätöksen perusteluista tulee käydä ilmi, minkälaista tehostettua tukea oppilas on saanut. Erityisopetuspäätös määräaikainen hallintopäätös, joka on nykyistä laajempi ja velvoittavampi. Pedagogisen arvion ensisijaisuus.

6 Tehostetun tuen suunnittelun ja seurannan välineenä esi- ja perusopetuksessa on oppimissuunnitelma. n Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi tehostetun tuen aikana. n Oppilaan opinto-ohjelmalla tarkoitetaan luetteloa niistä oppiaineista ja aineryhmistä, joita oppilas opiskelee lukuvuoden aikana. n Siinä kuvataan myös mahdolliset tukitoimet, kuten tukiopetus tai osa-aikainen erityisopetus sekä tarvittaessa oppilashuollon palvelut.

7 Varhainen puuttuminen oppimisen haasteisiin n Oppimisen esteiden taustalla usein monenlaisia ongelmia, myös sosiaalisia ja traumaperäisiä (kolmas tila) n Tukena matalan kynnyksen puuttuminen: – Mahdollisimman varhainen keskustelu vanhempien kanssa – Erilaisin opetusjärjestelyin järjestetään oppimiseen tukea n Oppimisvaikeuden kartoittaminen alkaa, mikäli oppilaalla on riittävästä tuesta ja/tai ajasta huolimatta merkittäviä oppimiseen liittyviä haasteita

8 Perusopetuksen laadun parantaminen, POP-hanke n Tehostettu ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat (2008) n Oppilaanohjaus (2008) n Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen lakisääteistäminen (2009) n Ryhmäkokojen pienentäminen (2010–2011) n Koulujen kerhotoiminta (2008) n Vanhempien ja koulun yhteistyön edistäminen

9 Minkä vuoksi varhainen puuttuminen n varhainen puuttuminen auttaa ehkäisemään surua, tuskaa, pettymystä ja syrjäytymistä myöhemmässä elämässä n kasvattajien tehtävänä on uskaltaa puuttua n seuraavassa yksi karmeimmista seurauksista

10 (Iltalehti 23.8.08) 14-vuotiaan Emilia-tytön surman myöntänyt 18-vuotias keravalaisnuorukainen oli lapsena harvinainen näky kotitalon pihaleikeissä. Noin kymmenen vuotta tekijän naapurina asuneen, samaan ikäluokkaan kuuluvan pojan mukaan tekijä viihtyi jo tuolloin lähinnä omissa oloissaan. - Meitä oli kerrostalomme kotipihalla muutamien poikien porukka. Ihan pienenä hän osallistui pihan leikkeihin, mutta aika nopeasti hän sitten erakoitui, kertoo tekijän kahdeksanvuotiaasta tuntenut poika. Entisen naapurin mukaan nuorukainen vietti aikaansa lähinnä sisätiloissa. Erityisiä harrastuksia hänellä ei ollut, mutta kotosalla hän viihtyi tiiviisti pelikonsolin ääressä. - Kerran kävin hänen luonaan pelaamassa sellaista sotapeliä. Hänellä oli kyllä paljon pelejä, mutta ne kaikki olivat räiskintäjuttuja, ei ollenkaan mitään autopelejä tai sellaisia.

11 Joutui kiusatuksi Yleensä surmaaja nähtiin lapsena pihamaalla ainoastaan matkalla kauppaan. - Sieltä hän kävi hakemassa Coca-Colaa ja käveli sitten takaisin kotiinsa. Tuntui siltä, ettei hän edes halunnut kavereita. Lähinnä vain yksi poika tunsi hänet vähän paremmin. Outo käytös kiinnitti muiden lasten huomion jo varhain. Jo entuudestaan syrjäytynyttä poikaa sorsittiin muun muassa kotipihan leikeissä.

12 KELPO toiminta Sallassa... n laaditaan toimintakaavio oppilaan auttamiseksi  opettajan ammattitaito käyttöön n luokanvalvojat aktiivisia toimijoita n tiedonkulku ekaluokalta eskariin n seuranta ja arviointi n tukiopetus on oikeus n tiedonkulku ammattietiikan mukaisesti n temperamenttierot huomioon

13 käy tutustumassa... zest.fi

14 Liisa Keltikangas-Järvinen ” Kannustava opettaja kertoo oppilaalle tasaisin väliajoin henkilökohtaisesti, minkä asian tämä osaa ja missä hän on hyvä.”


Lataa ppt "KELPO KEHITTÄMISTÄ koonnut: Tuija Ikäläinen, koordinaattori 2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google