Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Second Chance Työvälineenä mallinnettu ohjaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Second Chance Työvälineenä mallinnettu ohjaus"— Esityksen transkriptio:

1 Second Chance Työvälineenä mallinnettu ohjaus
Pirkko Kuhmonen Turun Aikuiskoulutuskeskus Sari Vanhanen Turun ammattikorkeakoulu

2 Second Chance – Leonardo da Vinci
2004 – 2006 14 partneria (oppilaitoksia, ohjausorganisaatioita) Nuorten ammatillinen ohjaus Aikuisten työttömien ohjauspalvelut Ura- ja opintojen ohjaus korkeakoulutuksessa koordinaattori Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus TAVOITTEET vähentää koulutuksen keskeyttämistä ammatillisessa koulutuksessa ehkäistä syrjäytymistä tukea koulutuksessa olevien elämänhallintaa ja itseohjautuvuutta ohjauksen kehittäminen: uusi pedagoginen ohjausmalli KOHDERYHMÄ kouluttajat, opettajat, ohjaajat, työpaikkaohjaajat, työvoimaneuvojat

3 Keinot, joilla tavoitteet saavutetaan
hyvien käytäntöjen kerääminen, niiden mallintaminen sekä uuden mallin rakentaminen voimaannuttava pedagoginen ohjausmalli oppimispolulle verkkotyökalupakki, josta löytyy konkreettiset välineet ohjaukseen sekä ohjaajille, opettajille että opiskelijoille ohjauksen käsikirja kohderyhmälle ohjaajakoulutus

4 Miten edettiin? Haaste: erilaisia organisaatioita, erilaisia asiakkaita, erilaisia kulttuureja Ratkaisu: haetaan yhteisiä tekijöitä Tehtävä: määrittele tyypillinen asiakas, millaisia ohjaustarpeita hänellä on ja missä tilanteessa – kuvaa ohjauspolku KRIITTISET PISTEET: ENNAKOITAVAT OHJAUSTARPEET JA -TILANTEET

5 Kriittiset pisteet Ennen koulutusta/toimenpiteitä
Koulutuksen/toimenpiteiden aikana: siirtymät sisällöistä tulevat haasteet prosessista tulevat haasteet henkilökohtaiset haasteet Koulutuksen/toimenpiteiden loppuvaihe valmistumisen tukeminen siirtymä työelämään Jälkiohjaus tarvittaessa esim. työelämässä tukitoimenpiteet

6 Toimenpiteet Mitä tarjolla: hyvät, toimivat käytännöt
Mitä tarvittaisiin lisää? Tarpeet, joita selvästi havaittu

7 Ohjauksen kriittiset pisteet oppimispolulla TOIMENPITEET Ryhmäohjaus
Yhteiset infot Yksilöohjaus HOPS/Opintokartta Tuutorit/tuutorointi Oppimisvalmiuksien testaus Oppimaan oppimisen kurssit opintojen rakenteen arviointi TOIMENPITEET Yksilöohjaus (opettajat/ ohjaajat/ tuutorit/ opiskelutoverit/ ystävät jne.) HOPS Tukiopetus Verkoston apu (terveydenhuolto, sosiaalihuolto, Kela, jne.) TOIMENPITEET Arviointi ja palaute Työnhakukoulutus ja -suunnitelma Työvoimatoimiston palvelut Yksilöllinen valmennus Enemmän yhteistyötä työelämän kanssa rekrytointi OPINTOJEN ALOITUS/ENSIMMÄISET VIIKOT epävarmuus valinnoista monia uusia asioita samanaikaisesti riittämättömät opiskelu- ja itseohjautumistaidot väärät tai epärealistiset odotukset opintojen/opintosuunnitelmien/toimenpiteiden suhteen vaikeudet sopeutua oppimisympäristöön monia muutoksia arkielämässä OHJAUSPROSESSIN AIKANA valinnat opintojen ja työelämän suhteen opiskeluväsymys oppimisvaikeudet Odottamattomat muutokset omassa elämässä OPINTOJENLOPPU/ VALMISTUMINEN todellisen elämän kohtaamisen pelko epävarmuus työmarkkinoista ja työnhakemisesta Prosessin alku Prosessin loppu TYÖSSÄOPPIMINEN, TYÖHARJOITTELU Epävarmuus tehtävistä ja odotuksista Epävarmuus omista taidoista ja kyvyistä Ohjauksen puute työpaikalla Hyväksikäytettynä olemisen tunne (palkatonta työtä) ENNEN OPINTOJA ongelmat: Motivaation puute Riittämättömät tiedot opinnoista Väärät tiedot tai odotukset opintojen ja omien voimavarojen suhteen Väärä ammatillinen suuntautuminen Ongelmat omassa elämässä NÄYTÖT, KOKEET, TESTIT Epäonnistumisen pelko Oppimisvaikeudet Esiintymisjännitys Epäonnistuminen YLIOPISTO: GRADUN TEKO Aiheen valinta (ammatillinen vai akateeminen) Riittämätön ohjaus PROSESSIN JÄLKEEN Työnhaun tai jatko-opintoihin hakeutumisen tukeminen TOIMENPITEET Opettajatuutorit Gradun ohjaajat Uraohjaajat Opinto-ohjaajat Psykologit Yliopiston alumnit Opiskelutoverit Työnantajat Perhe ja ystävät TOIMENPITEET Motivointi tulevaisuus- ja tavoiteajatteluun Realistinen tieto koulutuksesta ja ammateista Ohjausta elämänhallintaan Vierailut kouluihin ja työpaikoille TOIMENPITEET Huolellinen valmistautuminen Työpaikalle riittävästi tietoa harjoittelusta Työpaikkaohjaajien kouluttaminen (Yliopistolla alumnit) TOIMENPITEET HOPS Näyttösuunnitelmat Yksilö- ja ryhmäohjaus Tukiopetus Realistinen ja kannustava palaute TOIMENPITEET Mahdollisuus jatkaa ohjausta valmistumisen jälkeen Pirkko Kuhmonen 2006

8 Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät
Oppijaan/oppijassa vaikuttavat kriittiset tekijät Sisäiset tekijät Ikä aiemmat tiedot ja kokemukset kypsyys muisti Oppimisvaikeudet Persoonallisuus Itsetunto Sisäinen motivaatio tavoitteet ja tahto tulevaisuus-orientaatio Fyysinen ja psyykkinen kunto Oppimiskyvyt oppimishistoria oppimistyyli oppimisstrategiat Lahjakkuus(det) Sosiaaliset taidot Älykkyys Muut tekijät Ulkoinen motivaatio mahdollisuus saada ammatti mahdollisuus työllistyä parempi palkka Sosiaalinen ympäristö Elämäntilanne taloudellinen tilanne työllisyystilanne asumistilanne Opettajat/Ohjaajat/Tuutorit oppilaitoksen ja sen verkoston tuki Harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet Oppimis-ryhmä Perhe/ystävät (kannustavatko vai jarruttavatko oppimista) Muuttuvan yhteiskunnan odotukset ja vaatimukset (esim. työllistymistavoitteet) Sanktiot Kulttuuritausta maahanmuuttajat etniset vähemmistöt Ulkoiset tekijät Pirkko Kuhmonen 2005

9 Mitä hyötyä mallista? ohjaus tulee näkyväksi organisaatiossa
ohjaus ja tukipalvelut määritellään sisällöllisesti työnjako selvenee: määritellään, kuka antaa ohjausta ja missä tilanteissa ohjauspalvelujen markkinointi helpottuu sekä omassa organisaatiossa että ulospäin (tuotteistaminen) opiskelijat hahmottavat oppimisen osana omaa elämäänsä ohjausmahdollisuudet kynnys hakeutua ohjaukseen alenee

10 Mallin mallintaminen: ohjaajakoulutus
Training for trainers –osuudet Ohjausmallin esittely Kriittiset pisteet ja niiden ennakointi Näiden soveltaminen käytäntöön Työn mallintaminen, näkyväksi tekeminen Elämänhallinta, työelämäohjaus, oppimisen ohjaus Ohjauksen kompetenssialueet: mitä ohjaustyössä tarvitaan? Oman työn reflektointi Ammatillisen koulutuksen eri asteet Eroavuudet, yhtäläisyydet Peruskysymykset samoja riippumatta toimintaympäristöstä Yhteistyöverkoston merkitys Uraohjaajan asiantuntijaohjelma ( ) Kohderyhmänä korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluiden työntekijät Ainelaitokset, tutoropettajat Työn profiloituminen sekä osaamisen syventäminen

11 Miten mallia kehitetään?
Henkilökohtaistaminen: ohjaus kolmivaiheisessa prosessissa ohjaus näytöissä Erilaiset koulutukset / kohderyhmät Esim. maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Verkkoympäristö Soveltuuko sellaisenaan? Missä vaiheessa malli heitetään romukoppaan? Onko uuden kehittämisen edellytyksenä vanhan hylkääminen?

12


Lataa ppt "Second Chance Työvälineenä mallinnettu ohjaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google