Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kulttuuri-identiteetti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kulttuuri-identiteetti"— Esityksen transkriptio:

1 Kulttuuri-identiteetti
Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos

2 Kysymys Miksi ihminen on ollut evoluutiossa erittäin menestyksekäs? ELI Miksi ihminen onnistuu sopeutumaan erittäin moniin maapallon elinympäristöihin?

3 Vastaus Ihminen pystyy säilyttämään opittuja taitoja!
Tämä tapahtuu aivan eri tavoin kuin millään (muulla) eläinlajilla. Voi olla, että tähän syynä jokin biologinen ominaisuus, kuten aivojen tai kurkunpään rakenne, mutta voi myös olla, että tämä ilmiö on vastaavasti vaikuttanut aivojen rakenteeseen. Tämä on (yksi) kulttuurin ydintekijöistä. Huom: Seuraavassa esitetyt käsitteet (kulttuuri ja identiteetti) ovat kiisteltyjä ja paljon tutkittuja käsitteitä, joista eri tieteenaloilla esiintyy erilaisia tulkintoja.

4 Kulttuuri ja kieli Luultavasti myös jotkin eläimet voivat opettaa jälkeläisilleen opittuja taitoja, mutta ne eivät periydy geneettisesti, joten kunkin yksilön ympäristö ja kapasiteetti määrää tälle periytyvälle oppimiselle tiukat rajat. Inhimillisen taitojen periytymisen ytimessä on kieli (ja muu symbolinen toiminta ja ajattelu). Kielen (ja mahdollisesti muiden symbolisten käytäntöjen) avulla oppiminen ja sopeutuminen ylittää konkreettisten yksilöiden ja ympäristöjen rajat. Syntyy perinteitä. Muisti, suunnitelmallisuus ja kuvittelu ylittää välittömän tilanteen rajat.

5 Kulttuuri aarreaittana
Kulttuuri mahdollistaa perityn (taidot, tiedot, tavat, asenteet jne.) säilymisen. Se muodostaa jaettujen merkitysten, symbolien, vertauskuvien jne. verkoston Puhekulttuurissa yksilöiden muisti ratkaisevassa roolissa. Kirjoitustaito on itsessään kulttuurinen keksintö, joka nosti taitojen säilymisen uudelle tasolle. Onko elektroninen datan tallennus uusi samanlainen loikkaus?

6 Ihminen kulttuuriolentona
Kulttuuri muodostaa jaettujen merkitysten, symbolien, vertauskuvien jne. verkoston Kulttuuri muuttuu ihmisen merkittävimmäksi ympäristöksi. Koska se antaa uoman ja kehikon, jossa yksilöiden ja yhteisöjen merkityksellinen elämä toteutuu. Ihmislapsen on tärkeämpää oppia kulttuurin määrittämät yhteisön säännöt kuin luonnossa toimimisen ehdot.

7 Kulttuurin kehitys Kulttuurin ominaispiirre on muutoksen nopeuttaminen ja hallinta. Biologinen evoluutio kehittyy hitaasti ja tarvitsee satunnaisia muutoksia (mutaatiot). Kulttuurin kautta saatu tieto-taito mahdollistaa olennaisesti nopeamman reaktion muuttuneisiin oloihin. Ilmaston lämpeneminen reilu vuotta sitten(ja luultavasti ennen kaikkea sitä edeltävä raju ilmaston vaihtelu, ks. Richerson ja Boyd, Ei ainoastaan geeneistä, Terra Cognita 2006) toi esiin ihmisen kulttuurin mukautumiskyvyn. Neoliittinen vallankumous ja siirtyminen maanviljelykseen. Huom: eri mantereiden eritasoiset lähtökohdat Euraasian (erit. hedelmällisen puolikuun) etulyöntiasema (kasvi- ja eläinlajit, mantereen itä-länsisuuntaisuus, ks. Diamond, Tykit, taudit ja teräs, Terra Cognita 2005).

8 Kulttuurinen vaihtelu
Kulttuurin avaimena on siis sen kyky muuttua → ei ole olemassa muuttumattomia kulttuureja Kulttuurin kehityksen olennainen tekijä on vuorovaikutus → kulttuurien rajat eivät ole ”kiveen hakattuja”. → mitä on esim. suomalaisuus vs. mitä se oli 100 vuotta sitten?

9 Kulttuurin normatiivisuus
Tapa tehdä asioita ei ole vain työkalu se on myös ohje: ”asiat tulee tehdä näin” → kulttuuri on normatiivinen siihen sisältyy käsitys arvoista ja ihanteista (ja kielletystä). Kulttuuri sekä antaa mahdollisuuksia että rajoittaa niitä. Vrt. auto kulkuneuvona. Kulttuurin juurruttavuus (cultura, lat. = viljely). Suurten tunnetuiden kulttuurimuotojen ytimessä yleensä maanviljelykseen perustuva yhteiskunta ja kirjoitettuun kieleen perustuva säilymismenetelmä. Kumpikaan ei enää ole vallitseva, mitä tapahtuu kulttuurille?

10 Kulttuurin syvyys Kulttuurin näkyvä huippu (kaikille helposti havaittava): symbolit, sankarit jne. Kulttuurin jokapäiväiset merkit (ulkopuolinen usein huomaa; vaikuttaa itsestään selvältä kulttuurissa elävälle): arkirytmi, fyysinen etäisyys jne… Kulttuurin syvät käytännöt, johon näkyvät piirteet perustuvat

11 Identiteetti Suhde itseen, ydin joka määrittää 'itseyttä'
Pysyvyys: vaikka kehon aine ja mielen sisällöt vaihtuvat olen sama kuin 10 v. sitten ET:n kannalta olennaiset identiteetin muodot ovat: kulttuuri- ja persoonallinen identiteetti

12 Kulttuuri-identiteetti
Ihmisyys toteutuu kulttuurisen viitekehyksen läpi Kulttuuri-identiteetti voi olla esimerkiksi etninen tai sukupuolinen, myös poliittisella ulottuvuudella on usein tärkeä rooli. Kulttuuri-identiteetin ongelmana kulttuuri-determinismi (olemme vain sitä miksi ympäristö meidät kasvattaa), vasta-argumentteina yleisinhimillisyys tai yksilöllisyys tai situationaalisuus eli elämäntilanteisuus. ET:n ihmiskäsityksessä on olennaista, että ihmisellä on merkittävä rooli oman identiteettinsä muodostamisessa.


Lataa ppt "Kulttuuri-identiteetti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google