Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi"— Esityksen transkriptio:

1 Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi
Suomen psykogeriatrinen yhdistys Kati Juva Dosentti, neurologi HUS Psykiatriakeskus

2 Päätöspätevyys Kyky tehdä päätöksiä ja ymmärtää niiden merkitys
kyky ymmärtää eri vaihtoehdot kyky ilmaista oma tahtonsa kyky perustella päätöstään rationaalisesti kyky ymmärtää seuraukset

3 Oikeustoimikelpoisuus
Kyky tehdä päätöksiä, joilla oikeudellista merkitystä tehdä kauppoja, lainata, pantata tehdä lahjoitus tai testamentti solmia avioliitto

4 Päätöksentekokyky on aina tilanteesta riippuva
Ei ole joko – tai asia Tilanteen monimutkaisuus yksinkertainen kauppa vs monimutkaiset järjestelyt Asian henkilökohtainen merkitys asuinpaikka, hoitoratkaisut

5 Päätöksentekokykyä heikentävät
Kognitiiviset vaikeudet Kielelliset häiriöt Toiminnanohjauksen vaikeudet Masennus ei jaksa tai välitä Psykoottisuus Päätösten perustana oleva käsitys todellisuudesta ei vastaa reaalimaailmaa

6 Paranoidisuuden vaikutus päätöksentekoon
Riippuu päätöksen laadusta ja potilaan kognitiosta Jos mukana muistisairaus, arvioitava kognitiivinen tilanne Jos potilaalla on psykiatrinen harhaluuloisuushäiriö Kuinka laaja-alainen paranoidinen rakennelma on Onko yhtään sairaudentuntoa Reagoiko hoidolle Vaikuttaako paranoia juuri käsillä olevaan päätökseen

7 Oikeustoimikelpoisuus
Autonomiaa rajoitetaan vain silloin ja niin paljon kuin se on välttämätöntä henkilön etujen turvaamiseksi Jos harhaluuloisuus on kapea-alaista eikä vaikuta käsillä olevaan päätökseen, voi potilas päättää asunnon myymisestä tehdä testamentin hoitaa raha-asioitaan itsenäisesti

8 Ongelmatilanteita Jos asuntoa vaihdetaan tiheästi kun vainoajat seuraavat aina uuteen naapurustoon Jos testamentin sisältöön vaikuttaa harhaluulo jonkun perillisen toimista ja motivaatiosta Testamentti voidaan todeta pätemättömäksi, jos joku perillinen jätetty perinnöttömäksi, koska henkilö kuvittelee tämän varastaneen potilaalta arvotavaroita

9 Edunvalvonta Kun henkilön taloudelliset tai muut edut ovat vaarassa eikä asiaa voida muuten hoitaa Raha-asiat sekaisin tai hoitamatta Hyväksikäyttöä tapahtunut tai epäillään Rahaa katoaa selittämättömästi

10 Edunvalvonta vain tarpeeseen
On aina parempi, jos asian voi hoitaa muuten, esimerkiksi valtakirjalla Edunvalvontaa tarvitaan, jos henkilö ei kykene itse hoitamaan raha-asioitaan, eikä hänellä ole ketään joka auttaisi raha-asioissa tai hän ei suostu antamaan valtakirjaa omaiselle Edunvalvontaa tarvitaan myös, jos henkilö on itse aktiivinen asioidensa hoidossa ymmärtämättä niitä tai hän on helposti johdateltavissa ja hyväksikäytettävissä

11 Edunvalvonnan muodot Edunvalvoja voidaan määrätä johonkin määrättyyn oikeustoimeen perunkirjoitus, asunnon myynti Iäkkään naisen viimeinen elossa oleva sisar kuoli Vaasassa, nainen oli hautajaisissa mutta myöhemmin uskoi/kuvitteli, että sisar on kuitenkin elossa, minkä seurauksena kieltäytyi perunkirjoituksesta

12 Edunvalvonnan muodot Tavallinen edunvalvonta ei rajoita toimintakelpoisuutta Asiat hoidetaan yhdessä edunvalvojan ja päämiehen kesken Edunvalvoja hoitaa laskut ja isommat hankinnat tehdään yhdessä Tilinkäyttöoikeus viedään aina Päämiehellä on yleensä erikseen käyttötili

13 Milloin tarpeen? Esimerkkejä
Paranoidinen vanhus ei suostu maksamaan laskujaan, koska pitää niiden perusteita väärinä Paranoidinen vanhus pitää valtavia määriä käteistä rahaa kotonaan – ei luota pankkeihin Taustalla on muistisairaus, joka heikentää kognitiota siten, ettei raha-asioiden hoitaminen onnistu Hyväksikäyttöepäily Alkoholisoitunut poika vie eläkerahat Uskonnollinen yhteisö houkuttelee lahjoittamaan rahaa

14 Edunvalvonnan muodot Toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa
Tällöin edunvalvoja tekee päätökset yksin Yleensä edunvalvonta koskee taloudellisia toimia, mutta sen voi erikseen määrätä koskemaan henkilökohtaisia asioita, esimerkiksi hoitosuostumusta tai pitkäaikaishoitoon sijoitusta Paranoidisen vanhuksen kohdalla voi tulla kyseeseen, jos asunto on asumiskelvoton ja tarvitaan raivaussiivous ja potilas kieltäytyy tästä

15 Edunvalvonnan hakeminen
Haetaan maistraatista Kuka tahansa voi tehdä sinne ilmoituksen edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä Omainen, naapuri, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, lääkäri ... -> lomakkeet Edunvalvojaa voi hakea myös itse

16 Edunvalvonnan määrääminen
Jos henkilö haluaa edunvalvojan, asiasta päättää maistraatti Jos hän ei halua tai ei ymmärrä asiaa, asian ratkaisee käräjäoikeus Lääkärinlausunto tarvitaan aina Maistraatti voi hankkia muitakin selvityksiä

17 Edunvalvonta käytännössä
Virkaholhoojilla paljon töitä, eivät ehdi hoitaa päämiesten asioita riittävästi Omainen edunvalvojana hyvä kertoa etukäteen velvollisuuksia alkuun kaiken varallisuuden kirjaus säännöllinen kirjanpito ja vuosittainen tilinteko maistraatille Voi myös olla palkattu juristi tms.

18 Lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeesta
Tulee perustua henkilökohtaiseen tapaamiseen, jossa keskustellaan juuri tästä aiheesta Henkilöllisyys todettava (tai on ”tunnettu”) Ilmoitettava kenen pyynnöstä lausunto tehdään ja mihin tietoihin se perustuu Selvästi erotettava omat tiedot ja havainnot , aiemmat sairauskertomukset ja mikä perustuu muihin tietolähteisiin (tytär kertoo, että...)

19 Lääkärinlausunto jatkuu
Esitiedot, nykytilanne, oireet Psykiatrinen arvio Kognitiivinen arvio Jos tiedossa hyväksikäyttöä, on tämä hyvä mainita. Jos ei ole varma tiedoista, voi laittaa esimerkiksi ”tyttären mukaan ...” Konkreettiset esimerkit hyviä Lopuksi johtopäätökset Onko edunvalvojan määrääminen lääketieteellisesti perusteltua

20 Tutkittavan näkemys Ymmärtääkö tutkittava edunvalvonnan merkityksen
edes suurinpiirtein Suostuuko hän edunvalvontaan ellei, on tarve perusteltava tavallista huolellisemmin

21 Voidaanko kuulla oikeudessa
Yleensä voidaan kuulla, jos oikeus niin haluaa ja heillä on resursseja Kuulemisen este ei ole se, että potilas on asiasta eri mieltä Tutkittavaa ei voida kuulla, jos kuuleminen aiheuttaisi kohtuutonta ahdistusta tai provovoisi hankalia käytösoireita tai muuten heikentäisi tutkittavan tilannetta

22 Kuulemisen tulkinta Lausuntoon on hyvä kirjata esimerkiksi, että tutkittava vastustaa edunvalvontaa, mutta hänen kykynsä ymmärtää tilaansa ja puutteitaan on vahvasti heikentynyt, joten hänen oma käsityksensä edunvalvonnan tarpeesta ei ole realistinen.

23 Lausunnon loppu Päiväys Allekirjoitetaan kunnian ja omantunnon kautta
Ohjeita ->haku ->lomakkeet

24 Muuten olen sitä mieltä että ydinaseet on hävitettävä !
International Campaign To Abolish Nuclear Weapons International Physicians for the Prevention of Nuclear War


Lataa ppt "Paranoidiselle vanhukselle edunvalvoja – koska ja miksi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google