Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pori Tuuli Merikoski-Silius opintokoordinaattori Suomen Olympiakomitea

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pori Tuuli Merikoski-Silius opintokoordinaattori Suomen Olympiakomitea"— Esityksen transkriptio:

1 Pori 15.11.2005 Tuuli Merikoski-Silius opintokoordinaattori Suomen Olympiakomitea

2 Mikä ihmeen urheiluakatemia?
URHEILUAKATEMIA on urheilijoiden, lajiliittojen ja seurojen, oppilaitosten, kaupunkien ja kuntien sekä valmennuksen tukipalveluita tarjoavien tahojen YHTEISTYÖVERKOSTO, jonka tavoitteena on: TEHOSTAA urheilijoiden päivittäis- harjoittelun suunnittelua, toteutusta ja seurantaa LUODA edellytyksiä ammattivalmennukselle TUKEA urheilijoiden kouluttautumista haluamalleen alalle urheilu-uran ohessa TARJOTA kokonaisvaltaiseen valmentautumiseen liittyviä tukipalveluja

3 Urheiluakatemiat: valtakunnallinen tilanne 10/2005
Ouluseutu Urheiluakatemia (v.2001) Keski-Suomen Urheiluakatemia (v.2002) Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (v.2003) Satakunta Sport Academy (v.2002) Joensuun Urheiluakatemia (v.2003) Pohjois-Savon urheiluakatemia (v.2004) Turun seudun Urheiluakatemia (v. 2004) Kotkan Urheilijakoulutus, Etelä-Kymenlaakson ua (11/2004) Päijät-Hämeen ua (1/2006?) Lapin ua (8/2005) Tampereen ua (8/2005) Vaasan seudun ua (8/2005)

4 Paljon hyvää saatu aikaan…
Opiskelu Oppilaitokset mukana kattavasti Oppilaitosten suhtautuminen positiivista, ymmärrys urheilijoita kohtaan lisääntynyt (urheilijastatus) Urheilijoiden HOPSit käytössä, jopa HOVSit… Opintojärjestelyjä, tehostettu ohjausta, tenttejä leireillä jne.. mutta haasteita vielä riittää…  urheilijoiden oma aktiivisuus tehdä urheilijan HOPS (tai HOVS)  ohjaus ja tuki oppilaitoksen puolelta, opintojen järjestelyt  valmentajan kannustus, ohjaus ja tuki

5 Paljon hyvää saatu aikaan…
Valmennus Lajikohtaisia harjoittelu/valmennuskeskuksia ”urheiluakatemiasateenvarjon” alla  Lajiliitot ja seurat entistä kiinnostuneempia Olemassa olevia resursseja hyödynnetty entistä paremmin, yhteistyö lisääntynyt (esim. yhdistelmäpalkkauksia: ol-seura, seura-seura jne.) Harjoituspaikkojen saatavuus/käyttö parantunut Haasteena akatemia- ja seuravalmennuksen välinen yhteistyö, vastuukysymykset, jne.

6 Paljon hyvää saatu aikaan…
Tukipalvelut Tärkeä osa-alue, edesauttaa ”kokonaisvaltaisuuden” hahmottamista ja toteutumista tarjonta laajentunut (bussilipuista lääkäripalveluihin, asumisesta pankkipalveluihin…) Palveluntarjoajat kiinnostuneita ”hyvällä tavalla” Haasteena tukipalveluverkoston muodostaminen ja ylläpitäminen, henkilöresurssia ei riittävästi Urheilijoiden aktivointi käyttämään tukipalveluja… ei kuitenkaan paapomista…

7 Urheiluakatemiatoiminnan haasteita
tiedottaminen: urheilijat, valmentajat, oppilaitoshenkilöstö! eri tahojen odotuksiin vastaaminen! urheilijoiden tasovaatimusten määrittäminen (huippu-urheilun määrittely…) ja urheilijoiden kehityksen seuranta pysyvien rakenteiden luominen, rahoitus… toimijoiden jaksaminen paikalliset haasteet?

8 Toiminnan lähtökohta Huippu-urheilun ja opiskelun onnistunut yhdistäminen on sekä opiskelijan että oppilaitoksen etu! Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on molempien tehtävä jotain – yhdessä saadaan hyvä lopputulos urheilijan oma aktiivisuus ja vastuu (joustot ja erityisjärjestelyt ”ansaittava”) oppilaitoksen aktiivisuus ja vastuu ”ymmärtää” urheilijaa ja mahdollistaa erilaiset opiskelujärjestelyt

9 HAASTEITA URHEILIJAN OPINTOPOLULLA
Ajanpuute ja ajankäytön hallinta: double shift Kokonaiskuormitus: yli- tai alikuormitus Suunnittelun puute: If You fail to plan, plan to fail!  ydinaines!! Sisäänpääsy… (amk: työkokemuspisteet) Opiskelujen alku, opiskeluyhteisöön kiinnittyminen Opintoalojen eroavaisuudet, lajien eroavaisuudet Toimeentulo-ongelmat ”Tehokkuusvaatimukset” Poissaolot, rästiopinnot, läsnäolovaatimukset Toiminnan syklit vuositasolla samanlaisia

10 MIKÄ NEUVOKSI? Urheilijan oma aktiivisuus, suunnittelu
Opintojen alku, tilanteen haltuunotto Tehostettu opintojen ohjaus, yksilöllinen neuvonta, HOPS, HOVS Urheilijalähtöisten opintoratkaisujen löytäminen ja tehokas käyttö! Rytmitys ja vuorottelu Opiskelututor ja/tai vertaistuki Asenteet, motivaatio!

11 Opintojen alku, tilanteen haltuunotto, ydinaines
Opintojen alku, tilanteen haltuunotto, ydinaines? Mitä pitää ainakin opiskella, että pääsee eteenpäin? HOPS (HOVS) suoraan vuotta pitemmäksi? Vai onko parempi opiskella ensin tiiviisti ja sitten löysentää?  yksilö- ja lajikohtaiset erot! Työharjoittelut? Miten löydetään urheilijaystävälliset harjoittelupaikat? Pitkitetäänkö/siirretäänkö harjoittelua? Olisiko mahdollista tehdä urheiluympäristössä?

12 Poissaolot, rästiopinnot, läsnäolovaatimukset
Leirit Kilpailumatkat Valmennustunnit vaihtoehtoisten opintosuoritusmahdollisuuksien selvittäminen pakollisten kurssien vaihtoehtoisten suorittamistapojen tai korvaavien kurssien järjestäminen, ylimääräiset tentit  avoin amk, avoin yliopisto, aikuiskoulutus neuvottelut mahdollisuuksista opintojen seuraamiseen ja/tai suorittamiseen paikallisessa oppilaitoksessa, tentit voiko läsnäolopakkoa ”alentaa” (Vaasa)?

13 Opiskelujen aloitus opiskeluyhteisöön kiinnittyminen –löydä oma paikkasi, opi tuntemaan opiskelukaverisi ja opettajasi! opiskelukäytäntöjen omaksuminen –satsaa opintojen alkuun! Jos putoat kärryiltä, toimi nopeasti! Uskallus tehdä ”sopeutettu” HOPS (huolimatta omista ambitioista, muista opiskelijoista tai oppilaitoksen yleisohjeista) Ota selvää opintojesi rakenteesta. Mitkä ovat ydinopinnot? Mitä voi siirtää tulevaisuuteen, niin että opintojen jatkuvuus taattu? Uskallus satsata opiskeluihin ja harjoitella vähemmän  ja tarvittaessa uskallus opiskella vähemmän ja harjoitella enemmän tietoiset valinnat, valmentaja mukana suunnittelussa! haluttuun/suunniteltuun opiskelurytmiin pääseminen oma-aloitteisuus; kyky tarttua tehtäviin

14 Joustavien opiskelujärjestelyjen löytämisessä ja kehittämisessä OPPILAITOS ON RATKAISEVASSA ASEMASSA!

15 Miksi opiskelevalla urheilijalla on toimeentulo-ongelmia?
Opintotuki tunnetusti riittämätön  urheilijat eivät voi paikata aukkoa käymällä töissä Opiskelutahti ei kaikilla riitä opintotuen nostamiseen (talvilajit!) Hitaan opiskelutahdin johdosta tuki ei riitä koko tutkinnon suorittamiseen Valmennustuki myös riittämätön kattamaan urheilusta aiheutuvat kulut, eikä tukea riitä kaikille huipulle pyrkiville Sponsori- ja kilpailutulot harvojen ulottuvilla

16 Valmennuksesta opintosuorituksia?
2.aste: Urheilulukiossa 16-20kurssia/75, ammatilliset n. 10 ov/120ov Urheilupainotteisissa lukioissa 5-10 kurssia Korkea-aste: Sportfolio, urheiluvalmennuksen opintokokonaisuus, Oulun amk, 10 ov Vastaavia myös muissa akatemioissa (Joensuu, Kuopio…) Kokemuksia: osa urheilijoista kokee hyvänä, osa suorittaa mieluummin ammatill. opintoja Vaihtoehtona: urheilu sisällöksi opintoihin (opinnäytetyöt jne)

17 Urheiluvalmentautuminen työkokemuksena?
Yleinen työkokemus valintakriteerinä joillekin aloille Urheilijoilla harvoin mahdollista tehdä opiskelujen ja valmentautumisen lisäksi esim. kesätöitä Millä kriteerillä urheiluvalmentautuminen voitaisiin määritellä työkokemukseksi -nuorisokoulutuksessa? -aikuiskoulutuksessa?

18 -kyky tuottaa kirjallista materiaalia
Millaisia kykyjä urheilijalla tulisi olla tai hänen tulisi kehittää, jotta tasapaino urheilun, opiskelun ja muun elämän välillä säilyy? (Urhea 4/2005) -sosiaaliset taidot; kyky tehdä yhteistyötä ja verkottua, kyky kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa -kyky tuottaa kirjallista materiaalia -rohkeus tunnistaa, käsitellä ja puhua ongelmistaan -pitkäjänteisyys – kyky nähdä kokonaiskuva; pt- suunnitelma, lt-suunnitelma, päiväsuunnitelma -kyky asettaa tavoitteet realistisesti; opintokokonaisuudet, -taito seurata omaa etenemistä ja tarkistaa tavoitteita tilanteen mukaan realistinen ajankäyttö; asioiden ennalta suunnittelu, paljonko asiat vievät aikaa, milloin teen tämän jos nyt jätän tekemättä, taito jakaa työt ja tehtävät tasaisesti – ei dead-linestä toiseen

19 -oma-aloitteisuus; kyky tarttua tehtäviin
Millaisia kykyjä urheilijalla tulisi olla tai hänen tulisi kehittää, jotta tasapaino urheilun, opiskelun ja muun elämän välillä säilyy? -organisointikyky; kun kaikkea ei osaa tai ehdi itse, niin on taito hake apua osaavilta ihmisiltä -asioiden priorisointi; mikä on tärkeää, mikä on kiireellistä, milloin teet loput? -muutoskykyisyys; joustavuus ja kyky muuttaa omia totuttuja toimintatapoja -oma-aloitteisuus; kyky tarttua tehtäviin -itsearviointikyky; missä olen hyvä, missä minun pitää oppia lisää, missä tarvitsen tukea, oman jaksamisen seuraaminen – välillä uskallettava ottaa omaa aikaa -motivaatio hoitaa myös ikävät ja vaikeat asiat!

20 Millaista tukea opiskeleva urheilija tarvitsee? (Urhea 4/2005)
-avoin ja yhteinen suunnittelu; urheilija, oppilaitos, valmennus yhdessä - tukea ajankäytön suunnitteluun; vahvistusta omille suunnitelmille - joustoa ja ymmärrystä opintoihin liittyvissä asioissa - positiivinen suhtautuminen; urheilija on tasa-arvoinen, mutta erilainen opiskelija -liiton, seuran ja valmennuksen suhtautuminen positiivisesti opintoihin; tulevaisuuden rakentamisessa opinnot ja ammattiin valmistautuminen keskeistä ja tuovat rohkeutta satsata myös urheiluun -ammattiopintojen osalta yksilöllisen opinto-ohjelman rakentaminen hankalaa; työharjoittelut, kädentyöntaidot -sosiaalisen elämän tuki; -erityisesti paikkakuntaa vaihtaneiden opiskelijoiden yhteydenpito ja esim. säännölliset tapaamiset - mentorointi, psyykkinen tuki, keskustelumahdollisuus - tukipalvelut; taloudellinen tuki, asuminen, ravinto- ja terveyspalvelut - kotijoukkojen tuki - urheilijan informointi tukimahdollisuuksista ”mistä saat tarvittaessa apua”

21 VALINNAN PAIKKOJA 12v. : urheilupainotteisuus 15 v. : peruskoulussa?
Lukio vai ammatillinen koulutus? Urheilulukio vai lähilukio? Mikä ala? Kehittymismahdollisuudet urheilijana? Valmentaja? Seura? Urheilu vai opiskelu?

22 VALINNAN PAIKKOJA jatkuu…
+19 v.: Urheilukoulu vai lähin varuskunta? Siviilipalvelus? Välivuosi? +20 v. +:Ammattikorkeakoulu vai yliopisto? Mikä ala? Paikkakunta? Urheilumyönteisyys? Joustoa? Harjoitteluolosuhteet? Valmentaja? Seura? Onko paikkakunnalla urheiluakatemia? Urheilu vai opiskelu? Mitä opiskelujen jälkeen? Urheilu vai työ?

23 VALINNAN PAIKKOJA jatkuu…
+30 v.: Lopetanko? Mitä uran jälkeen? Töihin? Miten saan töitä ilman työkokemusta? Opiskelemaan? Miten hyödynnän urheilu-urani? Suurilta stadioneilta arkiseen elämään, miten sopeudun, mistä löydän paikkani?

24 Urheilijoita opiskelevia urheilijoita opiskelevien urheilijoiden %-osuus kilpaurh. 15-18 v. 15 000 14 950 99 maajoukkue-toiminnassa -18 v. 2850 2800 98,2 maajoukkue- toiminnassa +18 v 2000 1200 60 OK:n tukiurheilijat 250 150 Urheilija-apuraha 56 27 48

25 OK:n tukiurheilijat 2003 opiskelijoita 58% töissä 19%
korkea-aste 67% II aste 33% töissä % suurin osa koulutustaan vastaavassa työssä osa- tai kokoaikaisesti, osa täysin muulla alalla, osa ilman koulutusta ammattiurheilijoita 13% suurimmalla osalla ammatti, osalla vain peruskoulu/lukiopohja muu tilanne (välivuosi, armeija tms) 10% osalla opiskelupaikka hankittuna

26 HAASTEITA URHEILIJAN OPINTOPOLULLA
Ajanpuute ja ajankäytön hallinta: double shift Kokonaiskuormitus: yli- tai alikuormitus Suunnittelun puute: If You fail to plan, plan to fail! Poissaolot, rästiopinnot Opiskeluyhteisöön kiinnittyminen Opintoalojen eroavaisuudet, lajien eroavaisuudet ”Tehokkuusvaatimukset” Toimeentulo-ongelmat

27 MIKÄ NEUVOKSI? Urheilijan oma aktiivisuus, suunnittelu
Opintojen alku, tilanteen haltuunotto Tehostettu opintojen ohjaus, HOPS Urheilijalähtöisten opintoratkaisujen löytäminen ja tehokas käyttö! Rytmitys ja vuorottelu Opiskelututor ja/tai vertaistuki Asenteet, motivaatio!

28 Valmentajan/seuran roolista
positiivinen kannustus ja aito kiinnostus!!! urheilijan tukeminen valinnoissa opiskelusuunnitelma valmennussuunnitelman rinnalla, opiskelun huomioiminen valmennuksessa yhteistyö koulun kanssa –keskustelua myös ”ylätasolla”: opettaja ja opot –valmentajat-vanhemmat

29 Opiskelijan teesit ole oma-aloitteinen! ole suunnitelmallinen!
sovi asiat etukäteen! tartu toimeen!

30 Huippu-urheilusta työelämään
Suomen Olympiakomitea ja Adecco Finland yhteistyöhön syksyllä 2004 “Huippu-urheilusta työelämään” -ohjelma tukee Suomen Olympiakomitean tavoittelemaa kokonaisvaltaista valmennusta Ohjelma on tukipalvelu huippu- urheilijoille ja valmentajille Ohjelma toimii Olympiakomitean opintokoordinointityön rinnalla Adecco SA ja KOK yhteistyössä kansainvälisesti mm. Olympialaisten työntekijärekrytointi ja outplacement

31 Kenelle tarjotaan ja minkälaista palvelua?
Kohderyhmänä huippu-urheilijat ja valmentajat (olympiatukiurheilijat ja kv-potentiaalin omaavat maajoukkuepelaajat) Tarjoamme henkilökohtaista uraohjausta Työnhaun työkalujen läpikäyntiä ja harjoittelua (CV, esittelykirje, työhakemus, mainospuheenvuoro) Työnhaun kanavia Työhaastatteluharjoittelua Ohjeita verkostoitumiseen Miten uudessa työpaikassa? Seurantaa Apua uuden työpaikan haussa Henkilökohtaista tukea Vertaistukea Yrityskontakteja Apua henkilökoht. ominaisuuksien arviointiin

32 Urheilijan ura: Opiskelu ja ammattitaidon ylläpitäminen Uusi ura
Urheilu-ura Urheilun ja opiskelun tai työn yhdistäminen Positiivinen vaikutus urheilutuloksiin

33 Summa Summarum Opiskelun ja huippu-urheiluvalmentautumisen
voi yhdistää menestyksekkäästi Edellyttää urheilijalta ja valmentajalta vastuullista opintojen ja valmennuksen suunnittelua Tarvitaan eri tahojen tiivistä yhteistyötä ja yhteistä tahtoa!


Lataa ppt "Pori Tuuli Merikoski-Silius opintokoordinaattori Suomen Olympiakomitea"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google