Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VERKKO-OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU OSAAMISPERUSTAISIIN OPSEIHIN

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VERKKO-OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU OSAAMISPERUSTAISIIN OPSEIHIN"— Esityksen transkriptio:

1 VERKKO-OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU OSAAMISPERUSTAISIIN OPSEIHIN
Pohjois-Karjalan AMK Klo 9.00 – 11.45 HANNE KOLI

2 VERKKO-OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU
LÄHTÖTILANNE OPS Opintojakso Opintojakson tavoitteet Opintojakson sisällöt Aikaisempi vaadittu osaaminen Laajuus Toteutusaikataulu + muu mahdollinen

3 CASE: MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN 2 OP
OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija ymmärtää palvelujen tuotteistamisen perusteet matkailualalla. Hän ymmärtää palvelutuotteen rakentumisen eri vaiheet. Opiskelija ymmärtää laadun, asiakkaan saaman arvon ja elämyksellisyyden merkityksen matkailutuotteissa. Hän ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen keskeisyyden ja perusperiaatteet matkailualalla. SISÄLTÖ  tuotekehitys matkailualalla ja osana matkailuyrityksen toimintaa palvelutuotteen laatu ja elämyksellisyys tuotepaketointi ja –räätälöinti blueprint hinnoittelun perusteet matkailupalvelujen markkinointi- ja myyntikanavat

4 1. VAIHE Tässä vaiheessa tarkastellaan opintojakson tavoitteita CASE – esimerkin avulla. Keskiöön nousevat niin verbit kuin oppimisen kohteena olevat käsitteet. Kysymyksessä on siis OPS -kielen tarkastelu.

5 OPS -TEKSTI TARKASTELUSSA Miten muuttaa tieto toiminnaksi
OPS -TEKSTI TARKASTELUSSA Miten muuttaa tieto toiminnaksi? Miten oppimisen kohteena oleva esiin? MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN (TUOTTEISTAA) 2 OP OSAAMISTAVOITTEET Opiskelija ymmärtää palvelujen tuotteistamisen (TUOTTEISTAA, KUVATA) perusteet matkailualalla. Hän ymmärtää palvelutuotteen rakentumisen (RAKENTAA, KUVATA) eri vaiheet. Opiskelija ymmärtää laadun, asiakkaan saaman arvon ja elämyksellisyyden merkityksen (ARVIOIDA, ANALYSOIDA, TARKASTELLA) matkailutuotteissa. Hän ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen (KEHITTÄÄ, SUUNNITELLA) keskeisyyden ja perusperiaatteet matkailualalla. SISÄLTÖ  tuotekehitys matkailualalla ja osana matkailuyrityksen toimintaa (KEHITTÄÄ, ARVIOIDA) palvelutuotteen laatu ja elämyksellisyys (TARKASTELLA) tuotepaketointi ja –räätälöinti (PAKETOIDA, RÄÄTÄLÖIDÄ) blueprint hinnoittelun perusteet (HINNOITELLA) matkailupalvelujen markkinointi- ja myyntikanavat (MARKKINOIDA, MYYDÄ)

6 OPSteksti kysymysmuotoon  tutkiva ote
KYSYMYKSINÄ ELI ANALYYSIÄ OPS Opiskelija ymmärtää palvelujen tuotteistamisen perusteet matkailualalla. Hän ymmärtää palvelutuotteen rakentumisen eri vaiheet. Opiskelija ymmärtää laadun, asiakkaan saaman arvon ja elämyksellisyyden merkityksen matkailutuotteissa. Hän ymmärtää asiakaslähtöisen tuotekehityksen keskeisyyden ja perusperiaatteet matkailualalla tuotekehitys matkailualalla ja osana matkailuyrityksen toimintaa palvelutuotteen laatu ja elämyksellisyys tuotepaketointi ja –räätälöinti blueprint hinnoittelun perusteet matkailupalvelujen markkinointi- ja myyntikanavat Mitä matkailualan palvelujen tuotteistamisella tarkoitetaan? Mitä ovat matkailualan palvelujen tuotteistamisen perusteet? Miksi? Miten palveluja tuotteistetaan matkailualalla? Mitä palvelutuotteella tarkoitetaan? Mitä eri vaiheita palvelutuotteen rakentumisessa on? Miten palvelutuote rakentuu? Mitä laadulla tarkoitetaan? Mitä matkailutuotteen laadulla tarkoitetaan? Mitä asiakkaan saamalla arvolla tarkoitetaan + matkailutuotteesta asiakkaan saamalla arvolla tarkoitetaan? Miten laatua ja arvoa…? Mitä elämyksellisyydellä tarkoitetaan ja mihin sitä tarvitaan? Miten elämyksellisyyttä tuotetaan? Mikä merkitys laadulla etc. on matkailutuotteissa ja miksi? Mitä tuotekehityksellä tarkoitetaan? Mitä asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan? Mitä on asiakaslähtöisen tuotekehitys ja sen perusperiaatteet matkailualalla? Miksi? Miten tuotekehitystä tehdään matkailualalla? Miten tuotteita paketoidaan ja räätälöidään? Miten matkailulan tuotteita hinnoitellaan? Miten matkailupalveluja markkinoidaan ja mitä myyntikanavia käytetään?

7 PEDAGOGISEN VERKKO-OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU
MATKAILUPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN PÄÄTETTÄVÄÄ PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN tai Miten palveluja tuotteistetaan? Mitä matkailualan palvelujen tuotteistamisella tarkoitetaan? Mitä ovat matkailualan palvelujen tuotteistamisen perusteet? Miksi? Miten palveluja tuotteistetaan matkailualalla? PALVELUTUOTE TAI PALVELUTUOTTEEN RAKENTUMINEN (RAKENTAMINEN) tai Miten palvelutuote rakentuu? Mitä palvelutuotteella tarkoitetaan? Mitä eri vaiheita palvelutuotteen rakentumisessa on? Miten palvelutuote rakentuu? Mitä laadulla tarkoitetaan? Mitä matkailutuotteen laadulla tarkoitetaan? Mitä asiakkaan saamalla arvolla tarkoitetaan + matkailutuotteesta asiakkaan saamalla arvolla tarkoitetaan? Miten laatua ja arvoa…? Mitä elämyksellisyydellä tarkoitetaan ja mihin sitä tarvitaan? Miten elämyksellisyyttä tuotetaan? Mikä merkitys laadulla etc. on matkailutuotteissa ja miksi? PALVELUTUOTTEEN TUOTEKEHITYS tai Miten palvelutuotteen tuotekehitys tapahtuu? Mitä tuotekehityksellä tarkoitetaan? Mitä asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan? Mitä on asiakaslähtöisen tuotekehitys ja sen perusperiaatteet matkailualalla? Miksi? Miten tuotekehitystä tehdään matkailualalla? Miten tuotteita paketoidaan ja räätälöidään? PALVELUTUOTTEEN MARKKINOINTI JA MYYNTI tai Miten palvelutuotteita myydään ja markkinoidaan? Miten matkailulana tuotteita hinnoitellaan? Miten matkailupalveluja markkinoidaan? Mitä myyntikanavia käytetään? VERKKO-OPPIMISPROSESSI Kuinka monta vaihetta? Kuinka monta oppimistilannetta? Mitä ovat tavoitteet eri oppimistilanteissa? Kuinka ao. tavoitteen oppiminen tapahtuu? Pedagoginen idea Kuinka osaaminen kehittyy? Autenttisuus Transfer Minkälainen toteutusaikataulu? Yksilö ja/tai ryhmäprosesseja Kuinka kuormittavia eri vaiheet ovat (aika / tehtävä) OPPIMISTILANNE Otsikko Tavoitteet Oppimistehtävä/t Tieto-objektit Tietolähteet Arviointi

8 2. VAIHE Tässä vaiheessa pohditaan oppimista, osaamisen kehittymistä sekä verkko-oppimisprosessin kokonaisuuden hahmottamista.

9 OPPIMINEN JA OSAAMISEN KEHITTYMINEN
OPPIMISEN METAFORAT OPPIMINEN ON ASIOIDEN MIELEENPAINAMISTA Miten asioita mieleenpainetaan? Mitä opitaan? OPPIMINEN ON OSALLISTUMISTA TOIMINTAAN, KULTTUURIIN Miten toimintaan osallistutaan? Miten kulttuuriin osallistutaan? Mitä opitaan? OPPIMINEN ON UUDEN TIEDON RAKENTAMISTA TAI LUOMISTA Miten uutta tietoa rakennetaan? Miten uutta tietoa luodaan? Mitä opitaan? OSAAMINEN TIETOA JA TAITOA SEKÄ NIIDEN KÄYTTÖÄ TIETYISSÄ TYÖTEHTÄVISSÄ Vrt. tiedollinen osaaminen, taidollinen osaaminen jne.

10 BACHELOR – EQF:STÄ JOHDETTU
TASO TIEDOLLINEN OSAAMINEN TAIDOLLINEN OSAAMINEN VASTUUN OTTO TUTKIN-NON MYÖN-TÄMISEN TASO OSAA - tarkastella kriittisesti työ- ja opintoalan teorioita ja periaatteita - osoittaa työ- tai opintoalaan tietoihin liittyvän edistyneen tason osaamisensa - ratkaista ennakoimattomia tai monimutkaisia työ- tai opintoalaan liittyviä ongelmia - kehittää innovaatiota - toimia (ammatillisissa) tilanteissa ammattitaitoisesti / taitavasti - toimia loogisesti/ luovasti/ intuitiivisesti/ ... - työskennellä käytännöllisissä taitoja vaativissa työtehtävissä - käyttää instrumentteja/ työvälineitä/ materiaaleja/ menetelmiä - johtaa monimutkaisia teknisiä tai ammatillisia toimia tai hankkeita - ottaa vastuuta päätöksenteosta ennakoimattomissa työ tai –opintoympäristöissä - ottaa vastuuta yksittäisten henkilöiden ja ryhmien ammatillisen kehityksen hallinnasta TASO TIEDOLLINEN TAIDOLLINEN RYHMÄ, OHJAUS, VASTUUN OTTO 5 3 1

11 MASTER – EQF:STÄ JOHDETTU
TASO TIEDOLLINEN OSAAMINEN TAIDOLLINEN OSAAMINEN JOHTAMINEN JA VASTUUN OTTO 1 - tarkastella kriittisesti kysymyksiä jotka liittyvät oman alan tietoihin tai eri alojen rajapintojen tietoihin - osoittaa työ- tai opintoalaan liittyvän pitkälle erikoistuneen osaamisensa, osittain alan kärkiosaamista vastaavan osaamisen - kehittää uutta tietoa ja uusia toimintatapoja tutkimukseen ja/tai innovaatiotoimintaan - yhdistää eri alojen tietoa tutkimuksessa ja/tai innovaatiotoiminnassa - johtaa toimintaa monimutkaisissa työ- ja opiskeluympäristöissä - uudistaa toimintaa vaikeasti ennakoitavissa ja uutta strategista lähestymistapaa vaativissa työ- ja opiskeluympäristöissä - ottaa vastuuta ryhmien ammatillisen osaamisen ja työkäytänteiden kehittämisestä - ottaa vastuuta toiminnan strategisesta arvioimisesta TASO TIEDOLLINEN TAIDOLLINEN JOHTAMINEN, VASTUUN OTTO 5 3 1

12 MITÄ OSAAMISTA OPINTOJAKSOLLA SYNTYY (JA ARVIOIDAAN)?
TIEDOLLISTA OSAAMISTA - Käsitteiden ja tietojen osaamista, tietoperustaa, ilmiöiden tuntemusta, perehtyneisyyttä asioihin, kykyä palauttaa mieleen muistista, kykyä ja valmiutta käyttää käsitteitä ja viestiä, tiedon hakua & käyttöä TAIDOLLISTA OSAAMISTA - Ammattitaitoa, toimintaa, työtapoja, välineitä, materiaaleja, prosesseja RYHMÄ/OHJAUS/JOHTAMISOSAAMISTA (MANAGEMENT) - Osallistumista, tavoitteellisuutta, organisoimista, ohjausta, erilaisia tehtäviä VASTUUN OTTOA, EETTISYYTTÄ, TURVALLISUUTTA - Valmiuksia, vastuullisuutta, vastuunottamista muista työssä ja työyhteisöissä, huolehtimista OPPIMISEN TAITOJA, METAKOGNITIIVISIA TAITOJA Kykyä säädellä omaa oppimistaan, työskentelyään, sinnittelyä, sietämistä, strategioita MUITA KOMPETENSSEJA 3

13 OSAAMISLÄHTÖINEN OPS - VERKKO-OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELUA
Prosessin laajuus, kesto, pituus OSAAMISEN TAVOITTEET eli lopputulema LÄHTÖTILANNE ja reunaehdot

14 OSAAMISEN KEHITTYMISEN TILANTEET
TAVOITTEENA OLEVA OSAAMINEN AIKAISEMPI TIETÄMYS VERKKO-OPPIMISPROSESSI PALAUTE AINEISTO OPPIMIS-TEHTÄVÄ OHJAUS OHJE

15 1. OPPIMISTEHTÄVIN OHJATTU PROSESSI
KOKONAISUUS SUUNNITELLAAN USEIDEN ERILLISIN OPPIMISTEHTÄVIN ETENEVÄKSI PROSESSIKSI 1. OPPIMISTEHTÄVÄ Ohje Aineisto 2. OPPIMISTEHTÄVÄ 3. OPPIMISTEHTÄVÄ JNE:

16 2. ASTEITTAIN SYVENEVÄ ONGELMAN-RATKAISUPROSESSI
KOKONAISUUS SUUNNITELLAAN ASTEITTAIN SYVENEVÄKSI JA ETEVÄKSI PROSESSIKSI, JOSSA EDELLINEN OPPIMISTEHTÄVÄ AINA VALMISTAA SEURAAVAAN VAIHEESEEN. 1. OPPIMISTEHTÄVÄ jossa virittäydytään teemaan Ohje miten työskennellä Aineisto joka virittää teemaan 2. OPPIMISTEHTÄVÄ jossa edellisestä teemasta jatketaan hieman syvemmälle Aineisto saattaa tuoda toista näkökulmaa asiaan 3. OPPIMISTEHTÄVÄ jossa mennään yhä syvemmälle käsiteltävään asiaan Aineisto auttaa yhä syvemmälle aiheeseen JNE:

17 3. TEEMOITETTUNA VERKKOKESKUSTELUNA TOTEUTETTAVA OPPIMISPROSESSI
SUUNNITTELE OPPIMISPROSESSI: otsikko, laajuus, tavoitteet, arviointi jne. I VAIHE 1. OSALLISTUJAT ESITTÄYTYVÄT II VAIHE - SUUNNITTELE TEEMOITETUN KESKUSTELUN VAIHEET 1. TEEMA – HYVÄ KYSYMYS TAI ONGELMA JOTA KÄSITELLÄÄN Ohjeet keskustelulle Ohjauksen suunnittelu, jos ohjataan 2. TEEMA – HYVÄ KYSYMYS TAI ONGELMA JOTA KÄSITELLÄÄN 3. TEEMA – HYVÄ KYSYMYS TAI ONGELMA JOTA KÄSITELLÄÄN JNE. Tämän tyyppinen oppimisprosessi sopii, kun Osallistujat samanaikaisesti prosessissa Eri aikaan prosessissa

18 3. VAIHE Tässä vaiheessa suunnittelun kohteena on verkko-oppimisprosessi yksityiskohtaisine opetus/oppimistilanteineen.

19 OPETUS/OPPIMISTILANTEIDEN SUUNNITTELU
OPETUS / OPPIMISTILANNE Otsikko Tavoite Sisältö konteksti OPPIMINEN – OPETUS Miten tavoite opitaan? Mitä menetelmiä käytetään? Millä vaikutetaan oppimiseen? Oppimistehtävä(t) Arviointi OPPIMISYMPÄ-RISTÖ Missä oppiminen ja opiskelu / työskentely tapahtuu? TIETO-OBJEKTIT, TIETOLÄHTEET Mitä tieto-objekteja tarvitaan? Mitä aineistoja? Suunnittele ja valmista omat jos tarvetta TIEDONPRO-SESSOINTI, TOIMINTA, VUOROVAIKUTUS Mitä tiedonprosessointia oppiminen edellyttää? Mitä toimintaa edellyttää? Mitä vuorovaikutusta tilanteeseen liittyy: mitä, minkä ja keiden välille? OHJAUS Mitä ohjataan, miten ja miksi?Tiedottaminen Ohjeet Ohjaushetket Palautteet Jne. OPPIMISTILANNE MITEN PROSESSI ALOITETAAN? Esim. aikaisemman osaamisen herättely 2. OPPIMISTILANNE 3. OPPIMISTILANNE 4. OPPIMISTILANNE 5. OPPIMISTILANNE 6. OPPIMISTILANNE N. OPPIMISTILANNE MITEN PROSESSI PÄÄTETÄÄN?

20 TEEMA TAI OPPIMISTILANNE – OPISKELIJAN KERRALLA HAHMOTTAMA KOKONAISUUS
MITEN NIMETÄÄN KUVAAVASTI? MITÄ OVAT TILANTEEN TAVOITTEET? MINKÄLAINEN TEHTÄVÄ TAI TOIMEKSIANTO OHJAA OPPIJAA? MITEN VIRITETÄÄN AIHEESEEN? MITEN SUUNNITELLAAN YKSILÖ/RYHMÄTYÖSKENTELY? MITEN OHJEISTETAAN YKSILÖ/RYHMÄTYÖSKENTELY? MINKÄLAISIA TIETOLÄHTEITÄ VALITAAN JA MIKSI? MITEN OPPIJAT OHJEISTETAAN TIETOLÄHTEIDEN KÄYTTÖÖN? TARVITAANKO TILANTEESEEN OHJAAJAN SELOSTUSTA? MITEN JA MISTÄ PALAUTETTA ANNETAAN? MITEN TYÖSKENTELYÄ / OPPIMISTA REFLEKTOIDAAN? KÄYTETÄÄNKÖ OPPIMISPÄIVÄKIRJAA / PORTFOLIOTA JA MITEN OHJEISTETAAN? JNE.

21 OPPIMISTEHTÄVÄ – KESKEISIN MENETELMÄ
TEHTÄVÄÄ TYÖSTÄMÄLLÄ OPITAAN UUSIA ASIOITA TEHTÄVÄ OHJAA HAVAINTOA, TULKINTAA, TIEDONPROSESSOINTIA JA TYÖSKENTELYÄ TEHTÄVÄN AVULLA VOIDAAN EDISTÄÄ MM. METAKOGNITIIVISTEN JA ONGELMANRATKAISUTAITOJEN KEHITTYMISTÄ IDEOITA PEDAGOGISISTA MALLEISTA YMS. ESIM. TUTKIVA OPPIMINEN AKTIVOIVA OPETUS CASE PBL PROJEKTI

22 MITEN OPPIMISTEHTÄVILLÄ EDISTETÄÄN OSAAMISEN KEHITTYMISTÄ?
PROSESSIN AIKANA TYÖSTETTÄVÄT JA RATKAISTAVAT TEHTÄVÄT  Edistävät osaamisen kehittymistä, kun oppimistehtävät nivotaan yhteen asteittain syveneväksi ongelmanratkaisuksi. Näin edellinen tehtävä valmistaa ja auttaa seuraavassa tehtävässä onnistumisessa. Prosessi voi sisältää tavoitteiden kannalta ASTEITTAIN SYVENEVIÄ TEHTÄVIÄ ja prosessi ohjaa osaamisen kehittymisen syväsuuntautuneeseen haltuun ottamiseen. OHJAA OPPIJAA MENETELMÄLLISESTI OPPIMAAN UUSIA TIETOJA/TAITOJA: SISÄLTÖÄ - Mitä tietoa oppija prosessoi tehtävässä? TIEDONHAKUA - Mistä oppija löytää tehtävässä tarvittavaa tietoa? HAVAINNOINTIA, AJATTELUPROSESSEJA - Miten oppija prosessoi tietoa tehdessään tehtävää? OHJAA OPPIMISTEHTÄVÄÄ - Miten oppimistehtävä ohjaa oppijan oppimista ja tiedon prosessointia? OHJAA OPPIMISPROSESSIA, OHJAA TYÖSKENTELYÄ - Miten oppijaa ohjataan /mitä palautetta annetaan?

23 MITÄ TEHTÄVIÄ PROSESSIN ALUSSA JA PÄÄTTEEKSI?
VERKKO-OPPIMISPROSESSIN 2 ENSIMMÄISTÄ OPPIMISTEHTÄVÄÄ ESIM. 1. TEHTÄVÄ – aikaisemman osaamisen esiin nostaminen: Mitä tiedät aiheesta entuudestaan – mitä sinulle tulee mieleen käsitteestä/ilmiöstä...? 2. VALMISTAUTUMINEN JA VALMENTAUTUMINEN VERKKO-PROSESSIIN VERKKO-OPPIMISPROSESSIN VIIMEINEN OPPIMISTEHTÄVÄ VOI OLLA OPPIMISPROSESSIN KOKOAVA TAI REFLEKTIOTEHTÄVÄ ESIM. Miten käsityksesi ovat prosessin aikana muuttuneet – vertaa ensimmäisen tehtävää ja ... tarkastele nykyistä ajatteluasi/tietoasi asiasta? TAI Käy läpi kaikki prosessin tehtävät ja mieti niiden jokaisen merkitystä itsellesi ja työllesi? Tee kooste (valmiin) PowerPoint -esityspohjan avulla eli ns. näyttö osaamisestasi jokaisen oppimisprosessin vaiheen kohdalla JNE.

24 VERKKOKESKUSTELUN SUUNNITTELU
Päämäärä, lopputulema, lopputuotos 1. VERKKOKESKUSTELUN LÄHTÖKOHTA / LÄHTÖTILANNE Miten opiskelijat aktivoidaan ja heille synnytetään tarve keskustella ja rakentaa tietoa verkossa? Esim. ongelmanasettelu, casen analysointi. Miten verkkokeskustelun hyöty konkretisoidaan osallistujille – miksi keskustella verkossa? 2. VERKKOKESKUSTELUN PÄÄMÄÄRÄ, LOPPUTULEMA JA LOPPUTULOS Mitkä ovat verkkokeskustelun tavoitteet? Mitä tuloksia / tuotoksia odotetaan saavutettavan? Miten tuloksia työstetään ja hyödynnetään jatkossa oppimisprosessin aikana? Lähtökohta / lähtötilanne esim. case, ongelman-asettelu VERKKOKESKUSTELU, KESKUSTELUPROSESSI Ohjaajan interventiot tarvittaessa. Ohjaaja voi ylläpitää ja suuntaa keskustelua tarvittaessa esim. aktivoivilla kysymyksillä

25 VERKKOKESKUSTELU JÄSENTYMÄTÖN VERKKOKESKUSTELU JÄSENTYNYT VERKKOKESKUSTELU DIALOGINEN VERKKOKESKUSTELU Dialogisessa verkkokeskustelussa keskustelijan kirjoittama viesti tai kommentti liittyy aina asiasisällöllisesti edelliseen, aikaisemmin kirjoitettuun viestiin Usein verkkokeskustelussa osallistujilla ei ole yhteistä päämäärää tai keskustelulla tavoitteita, vaan keskustelijat vievät jokainen keskustelua vähän eri suuntaan, jolloin keskustelu helposti ”levähtää”. Jäsentyneessä ja tavoitteellisessa verkkokeskustelussa keskusteluun osallistuvat pyrkivät viesteillä ja kommenteillaan kohti yhteistä päämäärää, esimerkiksi asetetun aloitusongelman ratkaisua. Keskustelun päämäärä / tavoitteet viesti / kommentti Keskustelun päämäärä / tavoitteet viesti / kommentti

26 CASE: Matkailupalvelujen tuotteistaminen
OPETUS / OPPIMISTILANNE OPPIMINEN – OPETUS OPPIMISYMPÄ-RISTÖ TIETO-OBJEKTIT, TIETOLÄHTEET TIEDONPRO-SESSOINTI, TOIMINTA, VUOROVAIKUTUS OHJAUS 1. MITEN PALVELUJA TUOTTEISTETAAN? Tavoite Sisältö Konteksti - Laajuus 2. MITEN PALVELUTUOTE RAKENTUU? Laajuus 3. MITEN PALVELUTUOTTEEN TUOTEKEHITYS TAPAHTUU? 4. MITEN PALVELUTUOTTEITA MYYDÄÄN JA MARKKINOIDAAN?

27 4. VAIHE Tässä viimeisessä vaiheessa pohditaan verkko-oppimisympäristön designia ja sen merkitystä oppimiseen, opiskeluun ja työskentelyyn. Lopuksi tarkastellaan verkko-oppimisprosessin eri vaiheita prosessikaavion avulla.

28 VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖN DESIGN
RAKENNE – keskeinen oppimisen kannalta! ILME, VISUALISOINTI KUVAT, ELÄVÖITTÄMINEN SYMBOLIT VÄRIT VÄLINEET JUONI KIINNOSTAVUUS ENGAGE ME!

29 TUOTEKEHITYKSEN VAIHEET
OPS OPINTOJAKSO OPINTOJAKSO- TAVOITTEET TAVOITTEIDEN TARKASTELU TAVOITTEIDEN ANALYSOINTI - KYSYMYKSINÄ TEMAATTISET KOKONAISUU-DET PROSESSI JA JUONI OPETUS / OPPIMISTILAN-TEET OPPIMIS-TEHTÄVÄT AINEISTOT RAKENNE VERKKOON DESIGN ELEMENTIT VÄLINEET ENGAME ME!


Lataa ppt "VERKKO-OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU OSAAMISPERUSTAISIIN OPSEIHIN"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google