Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

He ovat erilaisia kuin sinä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "He ovat erilaisia kuin sinä"— Esityksen transkriptio:

1 He ovat erilaisia kuin sinä
KAKSI KEPPIHEVOSTA He ovat erilaisia kuin sinä He ostavat sydämellä, myös

2 Retoriikka auttaa ihmisten vakuuttamisessa löytö, ei keksintö
antaa rakenteen sille, minkä jo osaat terveen järjen systematisoiminen

3 Retorikan seitsemän peruskiveä
Tilanteen ja päämäärien pohtiminen (Intellectio) Teesin, argumenttien ja todisteiden pohtiminen (Inventio) Jäsentely (Dispositio) Puheen ”koristaminen”, retooriset kuviot (Elocutio) Puheen muistaminen (Memoria) Puheen esittäminen (Actio) Puheen ja tuloksen analysointi (Analysis)

4 Intellectio Miksi minut on kutsuttu tänne, tausta?
Ketkä ja kuinka monta kuuntelijaa? Mikä on edustamani organisaation rooli? Mikä on minun roolini ja asemani? Mihin pyrin? Mitä haluan saavuttaa? Mitä haluan kuuntelijoiden tekevän puuheeni jälkeen? Minkälainen on paikka? Milloin pidän puheeni? Kuinka paljon aikaa minulla on käytettävissä?

5 Argumentoiti Teesi, argumentit ja todisteet
selvä ja ytimekäs niin lyhyt, että se mahtuu käyntikortin kääntöpuolelle Argumentit Loogiset (logos) puhuttelevat järkeä Tunne- (ethos & pathos) puhuttelvat moraalia ja tunteita Todisteilla vahvistetaan argumenttiväittämiä

6 pystyy tuomaan esiin osaamisensa, luonteenlaatunsa ja sitoutumisensa
Hyvä puhuja pystyy tuomaan esiin osaamisensa, luonteenlaatunsa ja sitoutumisensa Logos Ethos Pathos

7 Tästä löydät argumentteja
Mitä? Kuka? Miksi? Milloin? Missä? Miten? Minkä avulla?

8 TODISTEMATRIISI Todelliset todisteet Keinotekoiset todisteet Tosiasiat
Tilastot Tutkimustulosket Sitaatit Omat mietteet, mielipiteet Esimerkit Vertailut Auktoriteettitodisteet Kokretisointitodisteet

9 TODISTELANKKU Ethos, logos och pathos tasapainossa Teesi = Sanomasi
Argumentit Tosiasioita Tilastoja Tutkimuksia Laskelmia Sitaatteja Auktoritetteja Esimerkkejä Vertailut Omat mietteet Tunne - Ethos - Pathos Järki - Logos

10 Puheen viisi osaa Johdanto (Exordium) Taustan kuvaileminen (Narratio)
herätä mielenkiintoa luo kosketusta Taustan kuvaileminen (Narratio) Teesi eli varsinainen sanoma (Propositio) Argumentointi omat argumenttini (Probatio) vastaväitteiden käsittely (Refutatio) Päätös (Peroratio)

11 Johdanto Oma henkilökohtainen tarina Sitaatti, runo
Ajankohtainen tapahtuma Historiallinen esimerkki Kysymys, vastauksen kanssa tai ilman Vertailu tai metafoora Väittämä, tosiasia, tilasto

12 Taustan kuvaaminen Mitkä taustatekijät sopivat parhaiten yhteen valisemiesi argumenttien kanssa? Esitä tausta-asiat helposti ymmärrettävällä tavalla, jotta kuulijat hyväsyisivät ne Kuvaile taustaa kronologisest metaforran avulla omasta näkökulmastasi kuuntelijoiden näkökulmasta Tärkeimmät käsitteet on määriteltävä

13 Päätös Palaa johdantoon Tee yhteenveto ja toista teesi
Kehota toimimaan Toimi läsnä olevien edustajana esim. ”Toivomme, että Te rouva presidentti vakavasti harkitsisitte...!”

14 Toinen tapa jäsennellä (Tiedottavat puheet)
Johdanto Mielenkiinnon herättäminen tärkeä Kerro mistä aiot tiedottaa Luo turvallisuutta Tiedota Tee yhteenveto Kehota toimimaan ”Tell them what you are going to tell them, tell them and then tell them what you told them.”

15 Uskalla olla oma itsesi!
Toteutus (Actio) Pääsääntöjä: Uskalla nykyä! Uskalla olla oma itsesi! Uskalla ottaa tilaa!

16 Sitä, mitä ei tunnetasolla ole hyväksytty, ei ole hyväksytty ollenkaan

17 SAMA SANA (TAI MUU SIGNAALI) SAATTAA MERKITÄ ERI ASIOITA ERI IHMISILLE

18 “VIESTINVIEJÄT” SANAT 7 % KEHO 55 % ÄÄNI 38 % SANALLINEN VIESTINTÄ 7 %
SANATON VISTINTÄ % Albert Mehrabian: ”Silent messages”

19 SANATTOMAN VIESTINNÄN HALLINTA
JA TAHDON TUNTEEN VÄLINEN TAISTELU ! KÄYTTÄYTYMISEN OHJAAMISESTA

20 TUNTEESI OHJAAVAT KÄYTTÄYTYMISTÄSI
KÄYTTÄYTYMISESI OHJAA TUNTEITASI

21 Muista: Vain Sinä tiedät mitä aiot sanoa!
Jos unohdat jotakin, älä kerro sitä kaikille jälkeenpäin! Kukaan muu kuin Sinä ei tiedä mitä unohdit!

22 Asioita, joita ei kokskaan pidä sanoa
”Oikeastaan minun kolleegani piti pitää tämä puhe, mutta hän sairastui ....” ”En ole mikään puhuja mutta...” ”Haluan aloittaa pyytämällä anteeksi, etten ole ehtinyt valmistutua.” "Dum excusare credit, accusas." (Kun luulet pyytäväsi anteeksi syytät itsesi)

23 PYRKIMYKSENÄ ON USEAMMAN VASTAANOTTAJAN AISTIN AKTIVOINTI
APUVÄLINEET PARANTAA TARKKAAVAISUUTTA VAHVISTAA MUISTIKUVAA SELKEYTTÄÄ SANOMAA PYRKIMYKSENÄ ON USEAMMAN VASTAANOTTAJAN AISTIN AKTIVOINTI

24 MATERIAALISI RIITTÄÄ YLEENSÄ PAREMMIN KUIN LUULET!

25 KUN TEET KALVOJA JÄTÄ POIS YKSITYISKOHDAT KOROSTA TÄRKEÄÄ
YKSINKERTAISET HYVIN TUNNETUT SYMBOOLIT VAIN AVAINSANOJA

26 PYRI TÄHÄN: ENINT. 6 RIVIÄ/SIVU ENINT. 3 SANAA/RIVI
ENINT. 3 VÄRIÄ/SIVU

27 INVESTOI AIKAA JA HIKEÄ!
SUUNNITTELE JA HARJOITTELE! SUUNNITTELE JA HARJOITTELE!

28 Lopuksi 90 % hermostuneisuudesta ei näy!
Sattuma suosii valmistautunutta ”Sen yksinkertaisempi ratkaisu sen varmempi voit olla, että kuulijat ymmärtävät sinut.” (Jan Carlzon)

29 ARGUMENTOINTIHARJOITUS
(ESIMERKKI) Argumentit: Teesi: Jotta mamme yritykset, erityseti IT-alalla toimivat, voisi-vat toimia kilpailukykyisesti ne tarvitsevat hyvät internetyhteydet. Tässä on kyse maamme taloudellisen kehityksen kannalta tarpellisen infrastruktuurin rakentamisesta Looginen: Eettinen: Tunneperäinen: Suomalaisen yhteiskun-nan tulee satsata kaikki tarvittavat resurssit laajakaista-verkoston raken-tamiseen Nykyajan urbanisointiaalto köyhdyttää maaseutua ja aiheuttaa sosiaalisia epäoikeudenmukaisuuksia. Yhteyskunnan täytyy luoda paremmat edellytykset niille, jotka haluavat asua maaseudulla ja tehdä etätyötä. Monen perheen lapset muuttavat tänä päivänä asumaan maapallon toiselle puolelle. Tehokkaalla datasiirrolla he voisivat paremmin pitää yhteyttä Suomessa asuviin perheenjäseniinsä. Ei ole oikein, että isovanhempien joskus täytyy odottaa vuosikausia ennen kuin he saavat nähdä lapsenlapsensa. MUTTA tämän korjaamiseksi yhteyskunnan on kannettava kortensa kekoon. Oy Raffinato Ab

30 ARGUMENTOINTIHARJOITUS
Argumentti: Teesi: Looginen: Eettinen: Tunneperäinen:

31 TODISTEIDEN KÄYTTÖHARJOITUS
(ESIMERKKI) Todisteet: Teesi: Ruotsissa on tehty päätös, että muutaman vuoden kuluttua laajakaistaverkosto kattaa koko maan. Ilman vastaavaa infrastruktuuria suomalaiset yritykset eivät voi kilpailla samoilla markkinoilla ruotsalaisten kanssa. Tosiasia: Suomalaisen yhteiskun-nan tulee satsata kaikki tarvittavat resurssit laajakaistaverkoston rakentamiseen Sitaatti: Pyry Lautsuo, Suomen IBM:n toimitusjohtaja : ”Suomi on länsimaisen taloussfärin periferiaa. Pärjätäksemme meidän täytyy olla muita aktiivisempia. ” Esimerkki: Muutama viikko sitten Korsnäsissa toimiva IT-alan yritys ilmoitti siirtävänsä toimintansa Vaasaan liian korkeiden datasiirtokustannusten takia. Argumentti: Vertailu: Harva yritys etabloituu Venäjälle halvan työvoiman tarjonnasta huolimatta, koska maan infrastruktuuri on niin huono. Tässä on kyse maamme taloudellisen kehityksen kannalta tarpellisen infrastruktuurin rakentamisesta Oma miete: Olen sitä mieltä, että tässä tapauksessa voimme väärällä säästäväisyysdellä aiheuttaa paljon hallaa Suomen taloudelle. Oy Raffinato Ab

32 TODISTAMISHARJOITUS Todiste: Teesi: Argumentti: Tosiasia: Sitaatti:
Esimerkki: Argumentti: Vertaus: Oma miete:

33 KOKO PUHE Johdanto: Tausta: Teesi/ehdotus/tarjous: A1: Argumentti A:
Todisteet: A3: B1: Argumentti B: Todisteet: B2: B3: C1: Argumentti C: Todisteet: C2: C3: (Mahdollisesti yhden vastaväitteen käsittely todisteinen) Päätös:


Lataa ppt "He ovat erilaisia kuin sinä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google