Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maankäyttö-lehden lukijatutkimus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maankäyttö-lehden lukijatutkimus"— Esityksen transkriptio:

1 Maankäyttö-lehden lukijatutkimus
Helmi-kesäkuu 2008 Aikakausmedia Rian Oy Annika Fock ja Riitta Siikaranta

2 Tutkimuksen tavoitteet, menetelmä ja kohderyhmä
Rian Oy

3 Tutkimuksen tavoitteet – yleinen osio, 1.
Kaikkien SAM-tutkimusten yhteinen osio: Lehden lukeminen ja MPX-kerroin: kuinka monena päivänä arvioitua lehteä on luettu tai selailtu ilmestymisvälillä kuinka montaa lehden numeroa luettiin tai selailtiin viimeisenä lukupäivänä kuinka suuri osa lehdestä luettiin prosentteina viimeisenä lukupäivänä, kun kaikki lukukerrat otetaan huomioon Kuinka kauan käytettiin aikaa yhden numeron lukemiseen Kouluarvosana (4-10) lehden imagotekijöille Kouluarvosana lehden kokonaisuudesta Lehteä kuvaavat väittämät: lehden rooli ja hyödyllisyys Rian Oy

4 Tutkimuksen tavoitteet – yleinen osio, 2.
Lehden kotisivujen merkitys Lehden rooli: mihin lehti liittyy Lehden saaminen Päätöksentekoon osallistuminen työssä ja luottamustehtävässä Lehdelle lähetetyt terveisiä Lehden lukijaprofiili: henkilökohtaiset: sukupuoli, ikä, koulutus ja asuinpaikka työhön liittyvät: työssä käyminen, asema työssä, yrityksen koko, työpaikka, ammattijärjestön jäsenyys Rian Oy

5 Tutkimuksen tavoitteet – lehtikohtainen osio
Maankäyttö-lehden omat kysymykset: Erilaisten aihealueiden käsittely Lehden sisältö toimialoittain Eri tyyppiset kirjoitukset Väittämiä Maankäyttö-lehdestä Maankäyttö-lehden säilyttäminen Oma taustakysymykset: Missä lukija/vastaaja on töissä Missä lukija/vastaaja on jäsenenä Rian Oy

6 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen kohderyhmä
Tutkimuksen tekemisistä ilmoitettiin Maankäyttö-lehden numeroissa 1/2008 ja 2/2008. Lukijoita motivoitiin vastaamaan kyselyyn myös lehdessä olleella ilmoituksella. Lukijoille lähetettiin eri jäsenliittojen kautta sähköpostitse kutsu osallistua tutkimukseen, sähköposteja lähetettiin noin 1500 lukijalle. Tutkimukseen vastasi yhteensä 277 lukijaa. Tutkimuksen tiedot kerättiin internet-kyselynä välisenä aikana. Tutkimuksen tuloksia on verrattu 2005 tehtyyn yleisiin Ammatti- ja järjestölehtien tutkimustuloksiin, yleiset tulokset merkitty suluissa. Vastanneiden taustatiedot ovat kohdassa, jossa on analysoitu lehden lukijaprofiilia. Rian Oy

7 Tulokset Rian Oy

8 1. Lehden lukemistapa: kuinka monena päivänä lehteä selailtiin tai luettiin ilmestymisvälillä (MPX), N=277, 1 ”1. Arvioikaa tapaanne lukea arvioitavana olevaa lehteä (MPX). Arvioikaa kuinka monena päivänä lehden ilmestysvälillä olette lukenut tai selaillut arvioimanne lehden numeroita. Numeroiden tuoreudella tai lukupaikalla ei ole väliä.” % Rian Oy

9 1. Lehden lukemistapa: kuinka montaa lehden numeroa luettiin tai selailtiin viimeisenä lukupäivänä (MPX), N=277, 2 ” 1. Arvioikaa tapaanne lukea arvioitavana olevaa lehteä (MPX) Kun viimeksi eli viimeisenä lukupäivänä luitte tai selailitte kyseistä lehteä, niin luitteko tai selailitteko useampaa kuin yhtä tämän lehden numeroa?” % Rian Oy

10 1. Lukemistapa: kuinka suuri osa lehdestä luettiin, kun kaikki lukukerrat otetaan huomioon (MPX), N=277, 3 ”1. Arvioikaa tapaanne lukea arvioitavana olevaa lehteä (MPX) Muistelkaa vielä päivää, jolloin viimeksi luitte tai selailitte kyseistä lehteä. Kuinka suuren osan lehdestä luitte, kun huomioitte kaikki lukukerrat kyseisenä päivänä. % Rian Oy

11 2. Kuinka kauan käytettiin aikaa lehden yhden numeron lukemiseen, N=277 ”2. Kuinka kauan te käytätte aikaa yhden numeron lukemiseen?” % Yhden numeron lukemiseen käytettiin aikaa keskimäärin 47 minuuttia (yleinen keskiarvo 26 minuuttia) Rian Oy

12 3. Kouluarvosana (4-10) lehden imagotekijöille, N=277 ”3
3. Kouluarvosana (4-10) lehden imagotekijöille, N=277 ”3. Antakaa lehdellenne kouluarvosana 4-10 seuraavista ominaisuuksista.” Rian Oy

13 4. Kouluarvosana lehden kokonaisuudesta, N=277 ”4
4. Kouluarvosana lehden kokonaisuudesta, N=277 ”4. Antakaa vielä kokonaisarvosana lehdelle asteikolla 4-10.” % Maankäyttö-lehti saa kokonaisarvosanaksi 8,47 (7,85). Rian Oy

14 5. Lehteä kuvaavat väittämät, N=277, 1. ”5
5. Lehteä kuvaavat väittämät, N=277, 1. ”5. Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat mielestänne arvioimaanne lehteä? Käyttäkää arvioinnissa asteikkoa 5-1, jossa 5=kuvaa lehteä erittäin hyvin, 4=kuvaa lehteä melko hyvin, 3=ei kuvaa lehteä hyvin eikä huonosti, 2=kuvaa lehteä melko huonosti ja 1=kuvaa lehteä erittäin huonosti.” * Ei mitattu yhteistuloksiin Rian Oy

15 5. Lehteä kuvaavat väittämät, N=277, 2. ”5
5. Lehteä kuvaavat väittämät, N=277, 2. ”5. Miten hyvin seuraavat väittämät kuvaavat mielestänne arvioimaanne lehteä? Käyttäkää arvioinnissa asteikkoa 5-1, jossa 5=kuvaa lehteä erittäin hyvin, 4=kuvaa lehteä melko hyvin, 3=ei kuvaa lehteä hyvin eikä huonosti, 2=kuvaa lehteä melko huonosti ja 1=kuvaa lehteä erittäin huonosti.” % Keskiarvo 4,03 3,89 3,85 3,78 3,74 3,65 3,58 3,46 3,38 3,10 Rian Oy Maankäyttö-lehti SAM-tutkimus

16 6. Lehden kotisivujen tärkeys, N=277, 1. ”6. Lehdellä on omat kotisivut. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotka liittyvät lehtien kotisivuihin? Käyttäkää arvioinnissanne asteikkoa 5-1, jossa 5=erittäin tärkeää, 4=melko tärkeää, 3=jonkin verran tärkeää, 2=ei kovin tärkeää ja 1=ei lainkaan tärkeää.” Rian Oy

17 6. Lehden kotisivujen tärkeys, N=277, 2. ”6. Lehdellä on omat kotisivut. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia asioita, jotka liittyvät lehtien kotisivuihin? Käyttäkää arvioinnissanne asteikkoa 5-1, jossa 5=erittäin tärkeää, 4=melko tärkeää, 3=jonkin verran tärkeää, 2=ei kovin tärkeää ja 1=ei lainkaan tärkeää.” % Keskiarvo 3,46 3,31 2,98 2,94 2,84 2,67 2,58 Rian Oy Maankäyttö-lehti SAM-tutkimus

18 12. Liittyykö Maankäyttö-lehti lähinnä, (monivalinta) N=277 ”12
12. Liittyykö Maankäyttö-lehti lähinnä, (monivalinta) N=277 ”12. Liittyykö arvioimanne lehti teillä lähinnä.” % Rian Oy

19 13. Minne saatte lehden, N=277, 1 “13. Minne saatte lehden?”
% Rian Oy

20 14. Päätöksentekoon osallistuminen työssä ja luottamustehtävässä, N=277 (monivalinta) ”14. Päätättekö tai osallistutteko työpaikallanne tai luottamustehtävässänne tuotteiden ja palveluiden osto- ja hankintapäätöksiin?” % Rian Oy

21 Maankäyttö-lehden omien kysymysten tulokset
Rian Oy

22 7. Maankäyttö-lehden sisältö aihepiireittäin, N=277, 1 ”7
7. Maankäyttö-lehden sisältö aihepiireittäin, N=277, 1 ”7. Seuraavassa on lueteltu Maankäyttö-lehden sisältöä aihepiireittäin. Arvioikaa asteikolla 4-1, onko aihepiiriä käsitelty lehdessä 4=liian vähän, 3=sopivasti, 2=liian paljon ja 1=ei pitäisi käsitellä lainkaan.” % Rian Oy

23 7. Maankäyttö-lehden sisältö aihepiireittäin, N=277, 2 ”7
7. Maankäyttö-lehden sisältö aihepiireittäin, N=277, 2 ”7. Seuraavassa on lueteltu Maankäyttö-lehden sisältöä aihepiireittäin. Arvioikaa asteikolla 4-1, onko aihepiiriä käsitelty lehdessä 4=liian vähän, 3=sopivasti, 2=liian paljon ja 1=ei pitäisi käsitellä lainkaan.” % Rian Oy

24 8. Maankäyttö-lehden sisältö toimialoittain, N=277 ”8
8. Maankäyttö-lehden sisältö toimialoittain, N=277 ”8. Entä miten lehden sisältöä on käsitelty toimialoittain? Pitäisikö seuraavilta toimialoilta olla 4=enemmän asiaa, 3=tämän hetkinen on sopiva, 2=voisi käsitellä vähemmän ja 1=ei pitäisi käsitellä lainkaan.” % Rian Oy

25 9. Maankäyttö-lehden kirjoitusten tyypit, N=277, 1 ”9
9. Maankäyttö-lehden kirjoitusten tyypit, N=277, 1 ”9. Onko Maankäyttö-lehdessä seuraavan tyyppisiä kirjoituksia liian vähän, sopivasti vai liikaa? Arvioikaa seuraavia vaihtoehtoja asteikolla 4-1, jossa 4=näitä voisi olla enemmän, 3=näitä on sopivasti ja 2=näitä on liikaa ja 1=näitä ei tarvita lainkaan.” % Rian Oy

26 9. Maankäyttö-lehden kirjoituksia, N=277, 2 ”9
9. Maankäyttö-lehden kirjoituksia, N=277, 2 ”9. Onko Maankäyttö-lehdessä seuraavan tyyppisiä kirjoituksia liian vähän, sopivasti vai liikaa? Arvioikaa seuraavia vaihtoehtoja asteikolla 4-1, jossa 4=näitä voisi olla enemmän, 3=näitä on sopivasti ja 2=näitä on liikaa ja 1=näitä ei tarvita lainkaan.” % Rian Oy

27 10. Väittämiä Maankäyttö-lehdestä, N=277 ”10
10. Väittämiä Maankäyttö-lehdestä, N=277 ”10. Seuraavassa on muutamia väittämiä Maankäyttö-lehdestä. Arvioikaa niitä asteikolla 5-1, jossa 5=täysin samaa mieltä, 4=melko paljon samaa mieltä, 3=kohtalaisesti samaa mieltä, 2=melko paljon eri mieltä ja 1=täysin eri mieltä.” % Keskiarvo 4,04 3,99 2,66 2,57 2,28 2,15 Rian Oy

28 11. Maankäyttö-lehden säilyttäminen, N=277 ”11
11. Maankäyttö-lehden säilyttäminen, N=277 ”11. Kuinka kauan säilytätte Maankäyttö-lehteä?” % Rian Oy

29 Taustatiedot – ammatilliset taustat
Rian Oy

30 15. Työpaikka, N=277 ”15. Mikä seuraavista kuvaa asemaanne työssä
15. Työpaikka, N=277 ”15. Mikä seuraavista kuvaa asemaanne työssä? Voitte valita useamman vaihtoehdon.” % Rian Oy

31 16. Yrityksen ja yhteisön koko, N=277 ”16
16. Yrityksen ja yhteisön koko, N=277 ”16. Yrityksen/yhteisön koko, jossa työskentelette?” % Rian Oy

32 17. Työpaikka (oma taustakysymys) N=277, 1. ”17. Missä olette töissä?”
% Rian Oy

33 18. Jäsenyys (oma taustakysymys) N=277 ”18
18. Jäsenyys (oma taustakysymys) N=277 ”18. Oletteko jäsenenä jossain seuraavista?” % Rian Oy

34 Taustatiedot – henkilökohtaiset taustat
Rian Oy

35 19. Sukupuoli ja ikä, N=277 ”19. Oletteko” ”20
19. Sukupuoli ja ikä, N=277 ”19. Oletteko” ”20. Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulutte?” % Rian Oy

36 21. Koulutus, N=277, 1. ” 21. Mikä on koulutuksenne ylimmän suoritetun tutkinnon mukaan?”
% Rian Oy

37 22. Asuinpaikka, N=277 ” 22. Mikä on asuinpaikkanne?”
% Kaksi vastaajaa Ahvenanmaalta Rian Oy

38 23. Halukas osallistumaan tulevaisuudessa lehden kehittämiseen, N=277 ”23. Olisitteko halukas osallistumaan tulevaisuudessa lehden kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin? Kyselyt lähetettäisiin teille sähköpostitse korkeintaan 2 kertaa vuodessa.” % Rian Oy

39 Kiitos! Rian Oy


Lataa ppt "Maankäyttö-lehden lukijatutkimus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google