Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AKTIIVISEMPI ARKI -työpaja Työpohjat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AKTIIVISEMPI ARKI -työpaja Työpohjat"— Esityksen transkriptio:

1 AKTIIVISEMPI ARKI -työpaja Työpohjat

2 AKTIIVISEMPI ARKI –työpajan työpohjat
Nämä työpohjat on laadittu oman ja työpaikkasi aktiivisemman arjen ratkaisujen työstämiseen. Voitte muokata diojen esimerkkejä omalle työpaikalle sopiviksi ja hyödyntää työpohjia dokumentoinnin ja seurannan välineinä. Työpohjat sisältävät materiaalin sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyvaiheisiin Yksilötaso Mistä oma päiväni koostuu? Miten voin lisätä aktiivisuutta omaan arkeeni? Työyhteisötaso Minkälaista työtä teemme? Miten voimme lisätä aktiivisuutta työpäiväämme?

3 AKTIIVISEMPI ARKI Työpohjat oman arjen tarkasteluun

4 Tarvitsemme sekä istumisen vähentämistä että liikunnan lisäämistä!
* Istuminen Yleinen aktiivisuus, ”liikuskelu” Liikunta ja urheilu Viikossa 168 tuntia, joista valveillaoloaikaa on noin 115 tuntia  työ 40 h, työmatkat 5-10 h, vapaa-aika h Jos 115 tunnista käyttää kuntoliikunnan harrastamiseen esimerkiksi 3–5 tuntia viikossa, jää jäljelle 110–112 tuntia. Tämä tarkoittaa, että vaikka liikuntaan käytetyt 3–5 tuntia ovat tärkeitä, niin vielä tärkeämpiä elimistön toimintojen ja energiankulutuksen kannalta ovat jäljelle jäävät tuntia. * Kuva muokattu Tommi Vasankarin esittämän fyysisen aktiivisuuden janan (2012) pohjalta, ks. dia 19

5 Totuus liikkumisesta ja energiankulutuksesta
Kokeilisinko mennä välillä pyörällä töihin, osan matkaa tai kokonaan? Arjen aktiivisuus Kulutetut kalorit (kcal) Kulutetut kalorit vuodessa Passiivinen aktiivisuus Kulutetut kalorit (kcal) Portaiden nousu yhden kerroksen verran 4 1460 Hissillä nousu yhden kerroksen verran 0,1 36,5 Koiran ulkoiluttaminen 30 min 125 45625 Koiran päästäminen ulos takaovesta 2 730 Seisominen 30 min puhelun ajan 20 7300 Istuminen 30 min puhelun ajan Yhteensä (Kcal) 149 54 385 6,1 2226,5 Kävelisinkö tai pyöräilisinkö välillä lähi- kauppaan? Taulukko muokattu Arto Pesolan kirjan Luomuliikunnan vallankumous - sohvan pohjalta taisteluvoittoon (2013) pohjalta , ks. dia 19

6 Oma arkesi tällä hetkellä – paljonko istut?
Mitä havaintoja olet tehnyt päivittäisen istumisesi määrästä työmatkoilla, työpäivän aikana ja vapaa-ajalla? Pohdi täyttämäsi istumiskortin, aktiivisuusmittauksen tms. tuloksia tai arvioi muuten istumisesi määrää. Istut vuorokaudessa vain muutaman tunnin ja enintään tunnin kerrallaan. Istumismääräsi on sopiva. Istut vuorokaudessa enintään 8 tuntia ja enintään 2 tuntia kerrallaan. Jos työsi sisältää pääosin istumista, muista pitää taukoja. Istut vuorokaudessa yli 8 tuntia ja yli 2 tuntia kerrallaan. Yhtäjaksoinen runsas istuminen heikentää terveyttäsi. Pohdi, kuinka voit vähentää tai tauottaa istumistasi. Lähde: KKI-ohjelman istumiskortti Pyydä jokaista miettimään itse omia havaintojaan. Taustamateriaalina osallistujat voivat käyttää tietoa istumisensa ja aktiivisuutensa määrästä, mikäli tällaista seurantaa on tehty esimerkiksi istumiskortin, aktiivisuusmittarin tms. avulla. Osallistujia on hyvä muistuttaa istumiskortin, mittausten palauteraportin tms. ottamisesta mukaan työpajakutsun yhteydessä. Mikäli tällaista tietoa ei osallistujilla ole käytössä, kukin voi arvioida asiaa oman tuntumansa perusteella. Oman pohdinnan jälkeen osallistujat voivat vaihtaa kommentteja havainnoistaan pareittain tai kolmen hengen ryhmissä parin minuutin ajan. Tuo esille, että tulokset ovat henkilökohtaisia eikä kenenkään tarvitse paljastaa toisille omia palautteitaan tai havaintojaan, vaan jokainen valitsee itse, minkä verran haluaa kertoa toisille omasta tilanteestaan. Tämän jälkeen siirrytään itsenäiseen työskentelyyn, ks. seuraavat kolme diaa.

7 Oma arkesi tällä hetkellä
Mitä liikettä lisääviä rutiineja itselläsi mahdollisesti on jo käytössä? Vaali niitä ja pohdi, mitä niistä voisit tehdä ehkä vielä nykyistä enemmän. Ennen työpäivän alkua Työpäivän aikana Työpäivän jälkeen / vapaa-ajalla Koira ulos, kipaisu kauppaan, pienet aamujumpat, lapset hoitoon jalan, työmatka pyöräillen… Portaat käytössä, työkaveria tapaamaan, kahvittelua seisten, puhelimessa käyskennellen, taukojumppa tavaksi… Jokainen pohtii itsekseen, mitä liikettä lisääviä rutiineja omaan arkeen mahdollisesti jo sisältyy ennen töiden alkua, työpäivän aikana ja/tai työpäivän jälkeen. Havainnot kirjataan tulostetulle lomakkeelle. Tuo esille, että oikeassa reunassa olevat toimintatavat ovat vain esimerkkejä; jokainen tarkastelee arkeaan omista lähtökohdistaan. Samoin on hyvä tuoda esille, että kaikkiin kohtiin ei suinkaan tarvitse tulla tekstiä – yksikin hyvä rutiini vie jo eteenpäin. Oleellista on, että olemassa olevat hyvät rutiinit tunnistetaan ja niitä innostutaan jatkamaan omassa arjessa. Kun työskentely alkaa olla valmista, kehota osallistujia ottamaan esille seuraava työpohja ja miettimään sitä, kuinka voisivat jatkossa lisätä liikettä työhön ja vapaa-aikaan. Työmatkaa ja kauppareissua kävellen, lasten harrastusajat hyödyntäen, tv:n ääressä venytellen, porukalla ulkoillen…

8 Oma arkesi tulevaisuudessa
Mitä uutta voisit ja haluaisit kokeilla? Anna ideoiden virrata, ilman rajoituksia. Mieti, millaisesta aktiivisuudesta pidät ja mikä tuntuu ajatuksena hauskalta. Ennen työpäivän alkua Työpäivän aikana Työpäivän jälkeen / vapaa-ajalla Koira ulos, kipaisu kauppaan, pienet aamujumpat, lapset hoitoon jalan, työmatka pyöräillen… Portaat käytössä, työkaveria tapaamaan, kahvittelua seisten, puhelimessa käyskennellen, taukojumppa tavaksi… Kannusta osallistujia miettimään, miten he voisivat muuttaa arkeaan liikkuvammaksi jatkossa. Kehota miettimään sitä, mikä tuntuisi kiinnostavalta ja mukavalta kokeilla. Tässä vaiheessa painopiste on asioissa, joihin osallistujat voivat itse vaikuttaa, etenkin työpäivää ennen ja sen jälkeen. Mikäli esille tulee kysymyksiä tai ehdotuksia siitä, miten asioita tulisi muuttaa koko työyhteisössä tai työpaikalla, kerro, että tähän koko työyhteisöä koskevaan yhteiseen ideointiin päästään seuraavassa vaiheessa. Ennen kahden seuraavan työpohjan yhteenvedon tekemistä kehota osallistujia keskustelemaan nykytilasta ja tulevaisuutta koskevista ideoistaan pareittain tai kolmen hengen ryhmissä muutaman minuutin ajan. Tarkoituksena on ideoiden jakaminen ja sitä kautta mahdollisesti vielä uusien itselle sopivien asioiden huomaaminen. Työmatkaa ja kauppareissua kävellen, lasten harrastusajat hyödyntäen, tv:n ääressä venytellen, porukalla ulkoillen…

9 Johtopäätökset – ja tuumasta toimeen!
Mitä istumisen tarkastelu ja edellinen pohdinta kertovat mahdollisuuksistasi liikkeen lisäämiseen arjessa? Minkä verran liikettä arkeesi sisältyy tällä hetkellä (laita rasti janalle)? Mikä olisi riittävän hyvä tilanne puolen vuoden kuluttua (laita rasti janalle)? Mitä konkreettista voit tehdä jo tänään? Mikä on ensimmäinen arjen rutiini, jonka muutat heti tänään liikkeen lisäämiseksi? Kuka tai mikä voi auttaa sinua onnistumaan? Hyvin vähän liikettä Paljon liikettä Hyvin vähän liikettä Paljon liikettä Yksilötyöskentelyn lopuksi kehota jokaista tekemään oma yhteenveto tarkastelustaan. Apuna voi käyttää janoja, jotka kuvaavat nykytilaa ja sopivalta tavoitteelta vaikuttavaa tilannetta esimerkiksi 6 kk kuluttua. Tuo esille, että edistyminen tapahtuu pienin askelin ja jokaisen uuden rutiinin juurtuminen vie oman aikansa. Kehota jokaista valitsemaan yksi konkreettinen asia, jonka voi aloittaa heti tänään! Jokainen kirjaa ylös valitsemansa asian sekä miettii, kuka tai mikä voi auttaa onnistumaan tässä. Mistä asian voisi muistaa (esim. lappu ulko-oveen tai työpöydälle) tai kuka voisi ryhtyä samaan asiaan seuraksi (esim. työtoveri, joka jo käyttää portaita hissin sijasta)?

10 Omat askelmerkkisi eli lista tunnistamistasi asioista, jotka voit ottaa käyttöön yksi kerrallaan. Aloita siitä, mikä tuntuu helpolta ja/tai kiinnostavalta. Muuta yksi rutiini kerrallaan ja tartu uuteen haasteeseen aina siinä vaiheessa, kun huomaat edellisen asian juurtuneen luontevaksi osaksi arkeasi. Asia Pysyvä osa arkea Ajoittain mukana arjessa Ei vielä käytössä Lopuksi jokainen listaa tunnistamansa uudet asiat, joista voi tulla hyviä liikettä lisääviä rutiineja omaan arkeen. Tätä työpohjaa voi käyttää omana muistilistanaan ja seurantalomakkeenaan. Ideana on, että uusi asia otetaan ”harjoitteluun” aina siinä vaiheessa, kun edellisen on saanut pysyväksi osaksi arkea. Eli ei yritetä muuttaa liian montaa asiaa kerrallaan, vaan huolehditaan siitä, että muutokset onnistuvat ja niistä tulee osa päivärutiinia.

11 AKTIIVISEMPI ARKI Työpohjat työyhteisön arjen tarkasteluun
Yksilötyöskentelyn jälkeen pidetään pieni liikuskelutauko ja siirrytään koko työryhmän / -tiimin yhteisten käytäntöjen tarkasteluun. Oleellista on, että esimies osallistuu ja ottaa lopussa kantaa siihen, miten esille tulleita asioita voidaan edistää tai mikäli tässä vaiheessa joitain asioita ei voida muuttaa tai edistää ehdotetulla tavalla. Kaiken kaikkiaan on tärkeää huolehtia kannustavasta ja ennakkoluulottomasta ilmapiiristä, jossa jokainen voi esittää myös sellaisia ideoita, jotka poikkeavat totutuista toimintatavoista.

12 Toimintaamme ohjaavat uskomukset ja tottumukset saattavat rajoittaa
Onkohan se nyt ihan tehokasta työntekoa, jos kävellen palaveerataan...? Eikö sitä pyörätelinettä ole vaikeaa järjestää…? Mitä asiakkaatkin ajattelevat, jos täällä seisten palvellaan…? Toimintaamme ohjaavat uskomukset ja tottumukset saattavat rajoittaa kehon ja mielen liikettä, ellemme yhdessä pysähdy ajattelemaan - ja toimimaan toisin! Näytä tämä kannustukseksi. Tuo esille, että moni asioita voi tehdä toisinkin, kunhan niitä mietitään hieman uudella tavalla, niistä sovitaan yhdessä ja mietitään sopivaa toteutuksen tapaa sekä tiedotetaan niille, joita muutokset koskevat (esim. asiakkaat ja muut sidosryhmät, jotka kohtaavat työtiimin uusia käytäntöjä).

13 Mitä siis voisimme tehdä?
Seisoma- työpisteet vaihtoehdoksi? Kokouksia seisten tai kävellen? Asiointipyörä yhteiskäyttöön? Kopiokone kauemmas? Portaat houkutteleviksi? Tässä vielä ryhmälle joitakin ideoita ajatusten liikkeelle laittamiseksi. Näihin ei kuitenkaan kannata takertua; oleellista on keskittyä miettimään juuri omalle työpaikalle sopivia toimintatapoja. Työmatkaliikunnan olosuhteet kuntoon?

14 Mitä liikettä lisääviä asioita jo teemme?
Mitä liikettä lisääviä hyviä toimintatapoja työyhteisössänne on jo käytössä? Kootkaa lista tunnistamistanne asioista ja miettikää, voisiko joitain näistä asioista tehdä jopa enemmän tai useammin. Kokoa ryhmä fläppitaulun ääreen. Kukin saa kertoa mieleen tulevia asioita, joita kirjataan kaikille näkyviin. Keskustelkaa tunnistamistanne toimintatavoista. Ovatko ne säännöllisesti käytössä. Voisiko useampikin henkilö osallistua? Onko niissä havaittu kehittämisen kohteita? Oleellista on keskittyä siihen, mikä jo toimii ja missä on jo onnistuttu, edes silloin tällöin!

15 Mitä uusia toimintatapoja voisimme ja haluaisimme ottaa käyttöön?
Mitä liikettä lisääviä uusia toimintatapoja työyhteisössänne voitaisiin kokeilla? Ideoikaa ensin yksin tai pareittain ja kootkaa sitten ideat jatkoluokittelua varten. Jaa osallistujille tarralappuja. Jokainen ideoi yksin tai parityönä uusia toimintatapoja, joilla työpäivään saataisiin lisää liikettä / voitaisiin vähentää istumista. Kehota kirjoittamaan YKSI IDEA PER TARRALAPPU. Näin ideoiden luokittelu on helpompaa. Kokoa osallistujat jälleen fläppitaulun ääreen. Pyydä heitä kertomaan ideoitaan asia kerrallaan ja pyydä saman tyyppisiä ideoita keksineitä tuomaan omat lappunsa niin, että asiat alkavat jäsentyä asiakokonaisuuksittain. Voit koota ehdotuksia esim. seuraaviin luokkiin: ruoka- ja kahvitauot / taukotilat, työtilat / työpiste, palaverikäytännöt, yhteiset pelisäännöt, työmatkaliikunta jne.

16 Uudet toimintatavat - luokittelu
Mitä uusia toimintatapoja voisimme laittaa vaikka heti toimeen? Mitkä asiat vaativat valmistelua (päätöksiä, olosuhteita, välineitä tms.)? Mitä asioita jätämme tässä vaiheessa tulevaisuuden toivelistalle? Heti toimeen Vaatii valmistelua Haaveet, toiveet Kun ehdotukset on ryhmitelty, käykää niistä keskustelua. Mitä näistä voitaisiin laittaa vaikka heti toimeen? Entä mitä asioita pitäisi selvittää / valmistella / viedä eteenpäin (esim. vaativat erillisiä päätöksiä, olosuhteiden muuttamista, hankintoja, uusia linjauksia tms.). Entä tunnistatteko sellaisia asioita, joita ei ole tässä vaiheessa ajankohtaista tai mahdollista lähteä edistämään (haaveet, toiveet)? Kirjatkaa luokittelun tulokset fläpille tai suoraan tälle työpohjalle. Tärkeintä on, että työskentelyn tulokset saadaan talteen ja niihin voidaan palata tulevissa tiimipalavereissa.

17 Tästä sovimme, näin etenemme
Valitsemamme asia, jonka juurrutamme työyhteisömme arkeen Otamme käyttöön Kuvaus asiasta: mitä teemme / milloin ja missä seuraamme toteutumista? Asia, jota selvitämme eteenpäin Viemme valmisteluun Kuvaus valmisteltavasta asiasta / kuka vastaa / milloin ja missä asiaa käsitellään seuraavan kerran? Lopuksi valitkaa tunnistamistanne asioista yksi konkreettinen asia, jonka päätätte ottaa heti käyttöön. Kuvatkaa asia ja sopikaa, miten toimitte ja kuinka seuraatte sen toteutumista. Valitkaa valmistelua vaativien toimintatapojen luokasta yksi konkreettinen asia, joka vaatii valmistelua / jatkoselvityksiä. Kuvatkaa asia ja sopikaa vastuuhenkilö sekä se, milloin asiaa käsitellään seuraavan kerran. Voitte käyttää tätä työpohjaa myös jatkossa seuraavien toimintatapojen sopimiseen, kun edelliset on saatu osaksi käytäntöä.

18 Näin olemme edistyneet
Mitä muutoksia olemme jo saaneet juurtumaan? Mitä olemme edes hieman harjoitelleet? Mitkä asiat odottavat vielä kokeilemista? Toimii hyvin, osa arkea Toimii osittain / aloitettu Ei vielä käytössä Tätä työpohjaa (tai vastaavaa kirjaamistapaa) käytetään esimerkiksi tiimipalaverien yhteydessä seurannan välineenä. Mitkä ideoimanne uudet asiat ovat jo juurtuneet osaksi työpaikan arkea? Mitä olette ainakin kokeilleet? Mitkä asiat pysyvät vielä ”jonotuslistalla” (ei vielä käytössä)? Asioiden kirjaaminen ja yhdessä toteutettu seuranta pitävät yllä hyviä käytäntöjä, muistuttavat arjen aktiivisuuden tärkeydestä ja nostavat esille työryhmän / -tiimin yhteiset onnistumiset. Yhdessä tehdyt arjen pienet muutokset muuttavat vähitellen koko työpaikan toimintakulttuuria aktiivisempaan suuntaan.

19 Lähteet ja hyödyllistä lisätietoa
KKI istumiskortti. UKK-instituutti liikuntapiirakka (2009) Liikunta ja työurat - työelämä kaipaa myös liikettä . Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:2. Helajärvi, H., Raitakari, O., Tammelin, T., Viikari, J. & Heinonen, O. (2013). Istu ja pala! - Onko istuminen uusi terveysuhka? Duodecim 2013,129:51-6. Pesola, A Luomuliikunnan vallankumous - sohvan pohjalta taisteluvoittoon. Fitra. Vasankari, T Fyysisen aktiivisuuden jana. Teoksessa: Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10.


Lataa ppt "AKTIIVISEMPI ARKI -työpaja Työpohjat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google