Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä hyvää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä hyvää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on?"— Esityksen transkriptio:

1 Mitä hyvää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on?
Viestit kulkevat hyvin molempiin suuntiin*10, vanhempana pysyy hyvin ajan tasalla koulun tapahtumista*8. Huoletta voi jättää lapsen kouluun. Yhteen hileen puhaltaminen. Avoin ilmapiiri*2. Tuki, jota todellakin välillä tarvitaan. Vanhempainvartit*3. Vanhempainillat*3. Tukiopetusta on saanut tarvittaessa. Opettajan lähettämät väliaikatiedot siitä mitä koulussa on tehty ovat hyviä. Tapahtumien järjestäminen sujunut hyvässä yhteistyössä.

2 Wilma on hyvä ja vuorovaikutuksellinen yhteydenpitoväline. 48
Wilma on hyvä ja vuorovaikutuksellinen yhteydenpitoväline *48. Nopeus, helppous, luontevuus, vastavuoroisuus. Rehtorien/opettajien viikottainen/kuukaisittainen tiedote on tosi hyvä! Kaikki tarpeellinen löytyy Wilmasta. Tekstiviestit toimii. Mukava opettaja, johon hyvä yhteys*3. Opettajat helposti lähestyttäviä. Hyvä tiedonkulku*3. Vanhempana pysyn perillä siitä, mitä koulussa tapahtuu, lapsi ei sitä aina kerro*2. Tiedostetaan, jos lapsella on kotona jotakin. Vanhempainillat ja erilaiset tapahtumat. Kun tietää mitä koulussa tapahtuu on helpompi vaikuttaa lapsen toimintaan*2.

3 Opettaja on osaava ja toimii luontevasti sekä lasten että aikuisten kanssa. Kun on ollut sama opettaja monta vuotta on asiat ja henkilöt tuttuja --> yhteistyö on helppoa. Meidän toiveitamme on kunnioitettu todella hyvin ja vanhempia kuunnellaan. Tunnetaan lapsen tarpeet. Tuetaan lasta koskevissa asioissa. Yhteistyö on toiminut puolin ja toisin*3. Kiusaamisasiat on otettu tosissaan. Vaikuttaa ihan hyvältä kaiken kaikkiaan. Ei tarpeettomia palavereita. Yhteiset tapahtumat.

4 Mitä kehitettävää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on?
Ehkä enemmän säännöllistä keskustelua, lisää yhteistyötä. Useammin vanhempainvartteja, esim. yksi syksyllä ja keväällä*9. Tukiopetusta lapsille heti kun he sitä tarvitsevat. Toimintapäiviä enemmän, joissa käsiteltäisiin hyviä käytöstapoja ja vastuullisuutta. Enemmän luokan sisäisiä tapahtumia, joissa tuetaan ryhmäytymistä. Luokan vanhempien keskinäistä kommunikaatiota ja yhteistyötä voisi vahvistaa. Tärkeimmät tiedotteet myös paperiversioina lapsen mukana. Kiusaamiseen puuttuminen herkemmin huomioiden myös koulumatkat ja välitunnit. Kiusaamiseen puututaan joskus liiankin tehokkaasti, poikien harmittomat metkut kuuluu kuitenkin elämään. Liialla varomisella ei lapset kohta tiedä, mitä uskaltaa tehdä, ettei istu jo puhuttelussa "kiva" tiimissä.

5 Wilma ei ole sama kuin kohdata kasvokkain. 2
Wilma ei ole sama kuin kohdata kasvokkain*2. Wilmaa ei tule luettua joka päivä - siksi tärkeät asiat on hyvä ilmoittaa ajoissa ( niin kuin yleensä on tehtykin). Selkeät ohjeet erityisesti koululiikuntavälineistä talvella*3. Wilma-viestejä tulee liikaa, riittäisi 1-2*viikossa*2. Wilman kaatuessa, pitäisi olla toinenkin keino viestiä. Lyhyemmät ja selkeämmät viestit. Kaikille opettajille Wilman käyttö samalle "tasolle" =aktiivisemmaksi*3. kaikkien opettajien Wilmaviestien "suorasähköposti" kentässä näkyminen, niin ei aina tarvitse kirjautua Wilmaan. Wilmassa voisi laittaa syksyllä/keväällä viestin, jossa kerrotaan, että missä oppilaan kohdalla mennään. Olisi kiva nähdä lapsesta ja yleisestä ilmapiiristä kaikki palaute useammin. Positiivistakin palautetta olisi kiva lukea Wilmasta*6. Negatiivinen/positiivinen palaute ilman selitystä tuntuu turhalta. Työjärjestykset ja läksyt Wilmaan. Opettajan tulisi kunnioittaa vanhemman toivetta siitä kummalle vanhemmalle soitetaan ensin. Tutustumiskeskustelut aivan liian lyhyitä, jos oikeasti asioita, joista tarvitsisi keskustella. Opettajia olisi toivottavaa tavata useammin ja kuulla lapseni koulunkäynnistä*2. 15min mahdotonta kertoa keskustella oppimisesta tai kertoa omia näkemyksiä opettajalle. Hieman noottia nuorimmaisen opettajalle, kun hän ei halunnut kuulla lapseni "erityisyydestä" tarkemmin.

6 Ongelmatilanteissa osattaisiin toimia ammattimaisesti
Ongelmatilanteissa osattaisiin toimia ammattimaisesti. Luottamuksen säilyttäminen ja huoli lapsen oppimisesta otettaisiin huomioon*2. Otettaisiin huomioon lasten ja vanhempien näkemyksen ja pidetään kiinni sovitusta. Nyt sellainen olo, että vanhempien sanomisella ei ole koululle merkitystä. Ehkä enemmänkin monesti on kyse vanhempien aktiivisuudesta, mikäli yhteistyössä on puutteita. Että opettajat eivät vaihtuisi niin usein. Vanhemmat yhteistyöhön keskenään, esim. leirikouluropoja keräämään. Vanhempainyhdistykseen pitäisi saada ihmisiä mukaan ja luokkatoimikunnat/luokkaedustus vanhempainyhdistykseen mukaan. Enemmän vanhempia mukaan vanhempainyhdistyksen toimintaan, ettei tulisi pienen piirin tunnetta. Enemmän yhteisiä tapahtumia. Vanhempainyhdistykselle FB-sivut. Lapsen omaan opettajaan tulee tutustuttua, aineenopettajiin ei. Osaa aineenopettajista ei tunne edes ulkonäöltä. Koulun tulisi toimia kokoontumispaikkana perheille myös kouluajan ulkopuolella, iltaisin ja viikonloppuisin. Henk.koht. viestintä vähäistä, opettajat jäävät melko etäisiksi. Tiedottaminen esim. juhlista ajoissa (tänä vuonna onnistunut, kiitos uudelle rehtorille)

7 Millaisiin vanhempainiltoihin tai tapahtumiin osallistuisitte mieluiten?
Luentoihin kasvatuksesta/ajankohtaisista asioista *15 (esim. lastenpsykiatrin pitämä). Kasvatukselliset vanhempainillat, joissa teema + ajankohtaisia asioita. Yleisiä opetuksia siitä, miten oppilaiden pitää käyttäytyä . Ajankohtaisia asioita kasvatukseen ja opiskeluun liittyen. Vanhempainvartit*4. Keskustelevat luennot (asiantuntijaluento + pienryhmäkeskustelut)*4. kaikki kasvatukseen liittyvä. Konkreettinen koulumaailmaan liittyvä asia, jota käsitellään*2. Ensin luento, sitten oma luokan oma vanhempainilta*2. Mielellään joku tarjoilu --> vanhemmat tulevat usein suoraan töistä. Sellaisiin kuin nyt on järjestetty*8. Juhlat, myyjäiset tms*12. Mutta ajanpuutteen ja sijaintimme takia osallistumisemme on vähän heikkoa. Tähän mennessä kaikki on tuntunut tärkeältä. Talvitapahtumat ym. Lasten ehdoilla tapahtuvat tapahtumat, joissa "opetuksellinen" osuus. Joulumyyjäiset oli hieno juttu!*5 Musiikkiesitykset, käsityönäyttelyt ja muut lasten luovuutta esittelevät tapahtumat*2

8 Toiminnalliset ja kasvatukselliset vanhempainillat. 5: Esim
Toiminnalliset ja kasvatukselliset vanhempainillat*5: Esim. leikkimieliset urheilukisat, hassuttelua, pelejä ym. Kaikki yhdessä. Sellaiset, missä lasten vanhemmat pääsee tutustumaan toisiinsa. Vanhemmat ja lapset -pelejä, opettajien kanssa*2. Koko perheen tapahtumiin*6. Oppilaille aktiivisuutta ja vastuuta järjestelyistä, esim. vanhempainillassa kahvion pitäminen. Jouluvaellus Liuksialan kappelille unohtumaton.

9 Mitä huoltajana olisitte valmis tekemään yhteistyön hyväksi?
Tukiopetusta kotona. Mitä vaan mikä auttaa*5. Olemalla läsnä. Tapahtumat ja talkoot*17. Voisin osallistua myös taloudellisella panoksella. Tukea ja osallistua vanhempainyhdistyksen toimintaan*5. Parantamaan yhteydepitoa*4. Yhteydenpito muihin vanhempiin tarvittaessa. Kerhojen vetäminen*2. osallistuminen kuvaamataidon tunnille vierailijana. Tiedottamista. Läksyjen valvontaa ja patistelua. Keskustelemaan opettajan kanssa useamman kerran vuodessa*9. Tukemaan koulua ja antamaan tietoa lapsesta*2. Pitämään yhteyden avoimena. Aktivoitumaan itse, kun jokin asia huolestuttaa. Tukemaan opettajaa hänen kasvatustyössään keskustelemalla lapsen kanssa kotona, jos koulussa ilmenee jotakin. Vanhempainillat*4. Ei erillisiä tapahtumia. Nykyiset tapahtumat riittää.

10 Mikä on mielestänne kodin ja koulun välisen yhteistyön tärkein tavoite?
Että on selkeät yhteiset kasvatus- ja oppimisperiaatteet*7. Lapsen oppiminen ja hyvinvointi*38 . Lapsen etu*4. Tietää kotoa, miten lapsella menee koulussa ja että koulussa osataan ottaa huomioon lapsen taustat ja luonne*3. Se, että koti ja koulu tukevat lasta samassa rintamassa*6. Luottamus*2. Kunnioitus puolin ja toisin*2. Yhteisöllisyys ja viihtyisiä työympäristö oppilaille ja henkilökunnalle*5. Mahdollisuus onnistumisiin ja ilon kokemuksiin*4. Se, että lapsilla on hyvä olla koulussa ja että lapsistamme kasvaa suvaitsevaisia "kunnon" kansalaisia*9. Syrjäytymisen ehkäiseminen. Tietoisuuden lisääminen molemmissa päissä (missä mennään ja miten). Avoimen tiedonkulun ja keskusteluyhteyden turvaaminen oppilaan, opettajan ja vanhempien välillä*14. Tietää heti jos omalla lapsella tulee ongelmia esim. koulunkäynnin kanssa*2. Lapsen tukeminen ja kannustaminen koulunkäynnissä*3. Opitaan toimimaan eri ikäisten ihmisten kanssa.

11 Ala-asteella mielestäni tärkein tavoite on että lapsella on ystäviä eikä kiusaaminen riistäydy käsistä. Tukea ja kannustusta puolin ja toisin: koulu sivistää-koti kasvattaa. Yhteistyön merkitys korostuu pulmatilanteissa. Opettaja saa olla opettaja ja vanhemmat vanhempia. Kummatkin roolit tiedostetaan ja toisiamme arvostetaan. On iso arvo, että ope tuntee lapsen vanhemmat ja toisinpäin. Yhtenäiset säännöt ja näkemys muista kuin opettajan ammattialaan kuuluvista asioista (esim. kurinpitomenetelmät, tiedonkulku, kännykänkäyttö). Olisi mukava tietää enemmänkin muiden luokkatoverien vanhempien kokemista haasteista. Esim. "kyläkohtaisen kotiintuloajan" sopiminen.

12 Asteikko 1-5 (1 ei pidä paikkansa, 5pitää täysin paikkansa)


Lataa ppt "Mitä hyvää kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google