Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teuvan kunnan koulutus; konsernitaso, päävastuualue (lautakuntataso ja johtokunnat), jory, esimiehet, henkilöstöjärjestöjen edustajat ja yrittäjien edustajat.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teuvan kunnan koulutus; konsernitaso, päävastuualue (lautakuntataso ja johtokunnat), jory, esimiehet, henkilöstöjärjestöjen edustajat ja yrittäjien edustajat."— Esityksen transkriptio:

1 Teuvan kunnan koulutus; konsernitaso, päävastuualue (lautakuntataso ja johtokunnat), jory, esimiehet, henkilöstöjärjestöjen edustajat ja yrittäjien edustajat Aika: torstai , , Paikka: Orrela Rikastava yhteisö - millä into, himo ja hinku kaupungin tulevaisuuden luomiseen? Tasapainotettu johtamisjärjestelmä on vastaus – Mikä olikaan kysymys? Meidän perustehtävä, visio ja arvot – erotummeko kilpailijoista? Molemmat koulutustilaisuudet ovat samansisältöisiä, joten voit valita tilaisuuden, kumpi paremmin sopii aikatauluusi! Odotamme Teitä kaikkia tekemään yhdessä Teuvan kunnan hyvää huomista! Veli Nummela Terttu Nordman kunnan johtaja kouluttaja

2 Rikastuttava työyhteisö Pelon ja hätätilan kulttuuri;
Rikastuttava yhteisö – millä into, himo ja hinku kaupungin tulevaisuuden luomiseen? Strateginen johtaminen ei onnistu, miksi? Rikastuttavan yhteisön logiikka; Kuulua laajempaan ”meihin”! Luovuus TOIVO Ilo Arvostus Kuuluminen Turva Kärsimys, burn out Rikastuttava työyhteisö Luottamus Pelko Pelon ja hätätilan kulttuuri; Olo uhattuna

3 Rikastuttava työyhteisö ?
Halutaan yllyttää toista Rinnakkaista omistamista Halutaan synnyttää oikeasti yhdessä Itseen tarttuu rytmi Tartutetaan koko ajan Rikastuttava vai köyhdyttävä Hotelliaulan apaattinen orkesteri vai Ella & Basie ?

4 Tasapainotettu johtamisjärjestelmä on vastaus- Mikä olikaan kysymys?

5 Kriittiset menestystekijät
Perustehtävä Mikä suuri tehtävämme? Visio Haluttu kuva tulevaisuudesta ? Ydinarvot Yhteinen arvopohjamme? Kriittiset menestystekijät Missä meidän on onnistuttava? Strategia Taktiikkamme? BSC –mittaristo Toteutus ja mukautuminen Henkilökohtaiset tavoitteet Mitä minun pitää tehdä päättäjänä, esimiehenä, suorittavana työntekijänä? Motivoitunut ja osaava henkilökunta ja päättäjät Tyytyväiset kuntalaiset Tyytyväiset asiakkaat Tehokkaat prosessit Strategiset tulokset

6 Strategia läpäisee koko hallinnon
Kaupunginvaltuusto päättää Kaupungin Missio > Visio Kriittiset menestystekijät Toimenpidelinjaukset Kaupunginhallitus valmistelee panee täytäntöön Keskushallinto TULOSKORTTI Missio > Visio Kriittiset menestys- tekijät Toimenpiteet > Mittarit Sosiaali- ja terveys- toimen toimiala Sivistystoimen toimiala Teknisen toimen toimiala Lautakunta TULOSKORTTI Missio > Visio Kriittiset menestys- tekijät Toimenpiteet > Mittarit Lautakunta TULOSKORTTI Missio > Visio Kriittiset menestys- tekijät Toimenpiteet > Mittarit Lautakunta TULOSKORTTI Missio > Visio Kriittiset menestys- tekijät Toimenpiteet > Mittarit

7 Eri tasojen BSC-kortit ”ottavat vauhtia” ylätason menestystekijöistä
Visio Toimenpiteet Resurssit Vastuut Seuranta Oppiminen Strateginen toiminta- suunnitelma Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit Konsernitaso Operatiivinen Toiminta- suunnitelma Kriittiset Menestys- tekijät Mittarit Operatiiviset tavoitteet Lautakunta taso Kriittiset Menestys- tekijät Mittarit Toimenpiteet Osastokohtaiset tavoitteet Työnjohto taso Yksilötaso Mittarit Toimenpiteet Yksilötavoitteet Eri tasojen BSC-kortit ”ottavat vauhtia” ylätason menestystekijöistä

8 PERUSTEHTÄVÄ, VISIO, ARVOT, STRATEGIA
VIESTINNÄN MUSTA AUKKO TIEDOSTAMISEN AUKKO HENKILÖSTÖN ARJESSA SUORITTAMAT TOIMENPITEET

9

10 Strateginen johtaminen
Talous Prosessit Asiakkaat Osaaminen Kustannus- tietoisuus Prosessien omistajuus Markkinointi ja viestintä Henkilöstötilinpäätös Osaamiskartoitukset Johtamisjärjestelmä

11

12 Perustehtävästä Suunnistuksen perusviisaudet:
Jollei tiedä, missä on, on aivan sama , minne menee. Muita voi olla hyvä seurata, jos vauhti on sopiva ja suunta oikea. Suunta on tärkeämpi kuin vauhti Samaan päämäärään pääsee useita eri reittejä ja usealla eri menetelmällä.

13 Mikä on perustehtävä / toiminta-ajatus ?
Kuvaa pysyvää organisaation toiminnan tarkoitusta, kestää ajan Määrittelee sen, mitä organisaatio tekee, ja samalla sen, mitä organisaatio ei tee; tässä ei kuitenkaan riitä toimialan määrittely Vahvistaa organisaation identiteettiä; sitä, mitä ihmiset organisaatiossa haluavat edustaa, ja sitä, mistä he voivat ylpeinä kertoa ystävilleen

14 Perustehtävä… Ei ole liian suppea, kytketty esimerkiksi erityiseen tuotteeseen, teknologiaan tai alueeseen Ei ole liian laaja, kaiken kattava, eikä hämärrä sitä, mikä on tärkeää säilyttää organisaatiossa vahvana On ymmärrettävissä organisaation sisällä On yksinkertainen, muutaman sanan tai yhden lauseen mittainen kiteytys

15 Perustehtävä ? Perustehtävä ilmaisee sen, mitä hyötyä yhteiskunnalle / asiakkaalle on organisaation olemassaolosta Perustehtävä on sitä, mitä organisaatio tällä hetkellä toteuttaa Mikä on organisaation tarkoituksen ydin? Miksi olemme olemassa? Mitä tarkoitusta organisaatiomme toiminta palvelee?

16 Esimerkkejä perustehtävästä:
Kesko: Kesko luo yhdessä kumppaneidensa kanssa asiakkaiden arvostamia kauppapalveluja Osuuspankki: Edistämme omistajajäsentemme, asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä ja hyvinvointia - olemme asiakkaillemme enemmän kuin pankki Elinkeinoelämän keskusliitto: Suomalaisten yritys- ja elinkeinotoiminnan sekä kilpailukyvyn parantaminen

17 Esimerkkejä perustehtävästä:
Skanska: Rakennamme ja kehitämme ympäristöä työskentelyyn, vapaa-aikaan ja liikkumiseen Verohallitus: Oikea vero oikeaan aikaan Nokia: Ihmisten välisten yhteydenpidon helpottaminen – Connecting people Tapiola: Vakuutuksenottajien omistaman Tapiolan tehtävänä on edistää asiakkaiden taloudellista turvaa

18 Hollolan kunta: Hollolan kunnan asukkaat saavat kunnastaan ja seudultaan turvallisen, viihtyisän ja luonnonläheisen asuinympäristön, hyvät kuntapalvelut ja laajan alueellisen työpaikkatarjonnan. Itsenäinen Hollola arvostaa henkisiä perinteitä ja toimii edelleen aktiivisena kehittäjänä seudulla.

19 Säkylän kunta järjestää kuntalaisten tarpeiden mukaisia palveluita, jotka vaikuttavat yksittäisten kuntalaisten elämisen tasoon ja tukevat koko yhteisön elinvoimaisuutta. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja toimii kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Osallistumalla palveluiden suunnitteluun ja niitä koskevaan päätöksentekoon kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten palvelut kunnassa järjestetään. Kunta X: Toiminta-ajatuksena on tuottaa ja kehittää kunnan hallinto-organisaation keskitettyjä palveluja. Lisäksi vastuulla on kunnallisvaalin, eduskuntavaalin, presidentin vaalin ja EU-parlamenttivaalin järjestäminen.

20 X kaupungin perustehtävä on järjestää ja kehittää kuntalaisille ihmisarvoisen elämään kuuluvia peruspalveluita niin, että säilytetään kuntalaisten valtuutus ja yhteisön kyky toimia itsenäisesti päätöksenteossa. X kaupungin terveyskeskuksen toiminta-ajatus: Laadukkaiden perusterveydenhuollon palvelujen tuottaminen ja hyvä saatavuus. Perusterveydenhuollon toimintojen arviointi osana koko terveydenhuollon kenttää, jossa on mukana sekä julkinen että yksityinen terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Osallistuminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin terveysstrategiatyöhön. Varhaistoteaminen, ennaltaehkäisy ja seulonnat: väestöön kohdistuvien terveystarkastusten, seulontatutkimusten ja terveyskasvatuksen avulla terveyden edistäminen ja sairastavuuden vähentäminen sekä toimintakykyä uhkaavien piilevien sairauksien löytäminen varhaisvaiheessa. Kärkihankkeina vuosina 2002 – 2004 on lasten ja nuorten psykiatrisen avohoidon kehittäminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon, kunnan oman palveluorganisaation ja eri yhteistyökumppanien kanssa. Mielenterveystyön kokonaisuus. Muistihäiriöisen vanhuksen hoitoketjun kehittäminen, dementianeuvolatoiminnan aloittaminen. Työterveyshuollon laadun ja resurssien vahvistaminen tehtyjen sopimusten mukaisiksi. Työterveyshuoltoon lisätään määräaikaiset työterveyshoitajan ja työfysioterapeutin toimi, joiden kustannukset katetaan työterveyshuollon tulojen lisäyksellä.

21 Teuvan kunnan perustehtävä ? Mikä on meidän suuri tehtävämme?

22 HYVÄ PERUSTEHTÄVÄ KERTOO:
Mitkä ovat tuotteemme ja palvelumme? Mitkä ovat avainprosessimme? Keitä ovat asiakkaamme ja keskeiset sidosryhmämme? Millä tavoin organisaatiomme on ainutlaatuinen ja eroaa kilpailijoista? Riittävän lavea, viesti riittää muutamaksi vuodeksi Kuitenkin organisaationsa näköinen Painottaa ydinkyvykkyyksiänne Välttää ”muotitermistöä”

23 Perustehtäväää????

24 Perustehtävä: - esimiehet Palveluajatus -lautakuntataso Toiminta-ajatus -valtuustotaso

25 visio

26 VISIO Toiminta-ajatus ja arvot pyrkivät säilyttämään ja luomaan vakautta, vision tehtävä on muuttaa Jokaisen organisaation jäsenen tulee ymmärtää organisaation suunta samalla tavalla. Puhutaan jaetusta tai sisäisestä visiosta (shared vision) Muutosten aikaansaaminen vaatii onnistuakseen voimavarojen kohdistamista Tarvitaan energiaa, jotta organisaatio luopuisi siitä, mikä on tuttua, ja ottaisi käyttöön jotakin epävarmaa Ihmiset eivät ota tätä riskiä ilman vision ohjaamaa johtajuutta Vision toteutuminen on johtajuuden mitta

27 Visiosta Visio käsittelee tulevaisuutta. (Toiminta-ajatus käsittelee menneisyyttä tai nykyisyyttä, joista voimme tietää) Tulevaisuus on täynnä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia; se on epäselvä, häilyvä, ristiriitainen, joskus kiinnostava ja innostava, mutta usein pelottava ja uhkaava Visio toimii magneetin tavoin: se vetää puolensa oikeantyyppisiä valintoja ja oikeanlaista toimintaa

28 Visiosta Menestyksekkääseen valintaan tarvitaan tietoa ja näkemystä. Jos jompikumpi puuttuu, valinta ei ehkä johda menestykseen Voimme tunnistaa erilaisia vaihtoehtoja ja tutkia niiden vaikutuksia Paitsi että suunnan täytyy olla hyvä, täytyy vision vedota ihmisten tunteisiin, olla kiinnostava, innostava ja energinen

29 Esimerkkejä visiosta Kesko: Kesko on johtava palveluyritys
Osuuspankki: Olemme johtava pankki Suomessa Skanska: olla asiakkaan ensimmäinen valinta rakennuspalveluissa ja projektikehityksessä Nokia: langattomuus laajenee uusille alueille, kuten kuvaviestintään, peleihin mediasisältöihin, viihde- ja yrityspalveluihin Tapiola: huolehdimme asiakkaista niin aktiivisesti ja asiantuntevasti, että he suosittelevat meitä

30 Kaksikielinen, hyvät palvelut tarjoava saaristokaupunki Parainen on viehättävä ja turvallinen asuinpaikkakunta. Karkkilan on asukkaitaan ja perinteitään kunnioittava, itsenäinen, yhteistyöhakuinen asiakaslähtöisesti ja kansainvälisesti suuntautunut kasvava kaupunki, joka ennakoi muutokset.   Oulu ja Oulun seutu ovat pohjoisen Euroopan osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen keskus. Oulu on menestyvä, vetovoimainen ja taloudellisesti vakaa kaupunki. Oulussa on hyvä elinympäristö ja asukkaiden tarpeista lähtevät maan kehittyneimmät palvelut. Oulu on yhteistyökykyinen, kansallisesti ja kansainvälisesti vahva vaikuttaja.

31 Merellinen menestyjä Vaasa on 65
Merellinen menestyjä Vaasa on asukkaan kaksikielinen kulttuurin ja oppimisen keskus. Kaupungissa on laadukkaat palvelut ja ihmisillä turvallinen elämä puhtaassa ja virikkeellisessä ympäristössä. Kansainvälinen Vaasanseutu muodostaa monialaisen energiaosaamiseen painottuvan verkoston, joka luo yritystoiminnalle ja työpaikkojen kehitykselle hyvät edellytykset.

32 Iisalmi on kasvava, vireä, vetovoimainen ja positiivisen imagon omaava elinkeinoelämän ja koulutuksen aluekeskus. Iisalmessa on menestyviä, korkean osaamistason yrityksiä. Iisalmen kaupunki on aktiivinen yhteistyön edistäjä ja yhteistyökumppani. Iisalmen seudulla on hyvä palveluvarustus ja perusinfrastruk -tuuri. Kaupunki on myös turvallinen ja viihtyisä asumispaikka.

33 Visiosta Vision yleisö, omistajat ja henkilöstö, on organisaation sisällä Mihin halutaan päästä? Mikä on ensisijainen tavoite? Missä haluamme olla maailman paras? Jos organisaatiolta puuttuu visio, se ajelehtii olosuhteiden armoilla!

34 Visiosta Vision rakentamisen lähtökohtana on menestyminen kilpailussa. Tyypillisesti visiossa esitetään mm. Tärkeä liiketoiminnan määrittely ( esim. kasvu, koko, markkinat, tuote) Se, miten sidosryhmät ( omistajat, asiakas, henkilöstö, yhteiskunta) arvioivat organisaatiota Vertailu kilpailijoihin, joskus jopa suora vertailu tiettyyn kilpailijaan ( esim. osaaminen, palvelu, asiakassuhteet) Tahdottu muutos nykyiseen ( esim. toimintatapa, osaaminen, teknologia) Tärkeää visiossa on se, että kertoo jostakin sellaisesta, jota organisaatio ei vielä ole, mutta haluaisi olla. Usein kannanotto tavoitetilasta, kuten paras, nopein, tai erinomainen

35 Visiosta! Mikä on meille tärkeää tulevaisuudessa?
Mikä erottaa meidät kilpailijoista? Mistä meidät tunnetaan tulevaisuudessa? Mikä sinua tulevaisuudessa innostaa tai kiinnostaa? Mistä voimme tulevaisuudessa olla ylpeitä? Mitkä ovat tärkeitä trendejä tai innovaatiota? Millaiset organisaatiot menestyvät tulevaisuudessa? Millainen organisaatiomme on 3, 5 tai 10 vuoden kuluttua? Missä voimme olla maailman parhaita?

36 Siirtymä määrän taloudesta laadun talouteen Siirtymä ”käytä ja heitä” –taloudesta kestävään talouteen Kompakti yritys Tuotantoketju Massatuotanto Määrävetoisuus Resurssi-intensiivisyys Tuotantovetoisuus Jonomainen Laajennettu yritys Toimittajaverkosto Lisäarvon tuottaminen Laatuvetoisuus Osaamisintensiivisyys Vaatimusvetoisuus Rinnakkain

37 Toimintamallien muutoksia tuotannossa
Merkittävä markkinoille tuloajan lyhentyminen Laatu- ja elinkaariajattelun yleistyminen Massaräätälöinti ”Design of the customer” (1960) (asiakkaasta huolimatta suunniteltu) ”Design with the customer” ( 1990) (Asiakkaan kanssa suunniteltu) ”Design by the customer” (2000) (Asiakkaan suunnittelema)

38 Visio Suomen talouskasvu 3%

39 Visio; Martti Luhter King ”I Have a dream”

40 Hevillä ei hävitä !

41 Millä / miten Teuva erottuu muista / kilpailijoista ?

42 Teuvan kunnan visio; kuva tulevaisuuden muutostilasta
Näillä alueilla muutumme: Erotumme kilpailijoista:

43 Visio on arvoankkuroitunut tulevaisuuden tahtotila
Näkemys tulevaisuuden- kuvasta, jonka halutaan toteutuvan pitkällä tähtäimellä Visio ? Vakuuttava ja voimakas Riittävä aikajänne Ymmärrys tärkeämmästä suunnasta Luo voimaa strategian toteuttamiseen Keskittää ajatukset olennaisempaan Suunnannäyttäjä Rohkea Selkeä ja yksinkertainen

44 Hyvä visio viestii minne olemme menossa
Hyvä visio esittää 1-2 painopistesuuntaa Hyvä visio on kaikkien ymmärrettävissä Hyvä visio sisältää uutta ja innostavaa näkemystä, antaa voimaa henkilöstölle ylittää rajansa Hyvä visio muistetaan

45

46 ARVOT

47 Arvot Arvot kuvastavat sitä, mikä on tärkeää ja tarkoituksenmukaista toimintaa organisaatiossa Arvot ovat pysyvää, eivätkä ne yleensä muutu vaikka organisaation strategia muuttuisikin Lyhyt ilmaisu, joka on helposti ymmärrettävä ja tulkittavissa Arvoihin liittyy vahvoja tunteita

48 Arvot Arvot ovat ilmaisu positiivisella tavalla halutun toimintatavan vahvistamiseksi Arvoista puhuttaessa kaikki ymmärtävät emotionaalisesti niiden merkityksen Organisaatiossa ei sallita arvojen vastaista toimintaa Arvot ovat organisaation eettinen perusta

49 Esimerkkejä arvoista Osuuspankki: Ihmisläheisyys, vastuullisuus, yhdessä menestyminen Skanska: Sitoutunut, osaava, luotettava Tapiola: Asiakkaiden etu, yhdessä menestyminen, yrittäjähenkisyys, eettinen toiminta Verohallitus: Tasapuolisuus, luotettavuus, korkea ammattitaito Kesko: ylitämme asiakkaan odotukset, olemme alamme paras, luomme hyvän työyhteisön, kannamme yhteiskunnallisen vastuun

50 Mitä historia kertoo organisaation, yhteisön tai liikkeen arvojen lukumäärästä?
Olympia-liike. Citius, alitus, foritus (nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin) - kolme innostavaa arvoa Antiikin hyveet: kauneus, totuus, hyvyys - etiikan kolme kulmakiveä Retoriikan kolme arvoa: logos, ethos, pathos (asiaa, uskottavuutta ja tunnetta) - niiden varassa viestin välittäjä saa sanomansa perille

51 Kunnia Isänmaallisuus
Vitaaliset arvot. Elämä Terveys Tahto kuntoisuus Esteettiset arvot: Kauneus Ylevyys Suloisuus taide Hedonistiset arvot: Onni Mielihyvä Ilo Nautinto Aistillisuus Tiedolliset arvot: Totuus Tieto Oppi Koulutus Viisaus tiede Ekologiset arvot: Luonnon kauneus Luonnon terveys Eläinten oikeudet Sosiaaliset arvot: Ystävyys Rakkaus Uskollisuus Vapaus Veljeys Kunnia Isänmaallisuus Turvallisuus ARVOT Egologiset arvot: Omanarvontunto Itsekkyys Oma etu Mahtiarvot: Voima Valta Rikkaus Rauha Raha voitto Oikeusarvot: Oikeudenmukaisuus Ihmisoikeudet Tasa-arvo Laillisuus Eettiset arvot: Hyvyys Moraalinen oikeus

52 Mitä historia kertoo organisaation, yhteisön tai liikkeen arvojen lukumäärästä?
Ranskan vallankumous ja työväenliike: liberté, fraternité, égalité (vapaus, veljeys, yhdenvertaisuus, tai tunnetummassa muodossa: vapaus, veljeys ja tasa-arvo) - kolme arvoa, jotka ovat muuttaneet maailmaa Suomalaiset: koti, uskonto isänmaa - kolme sanaa, joiden varassa kestettiin sota Kristinusko: usko, toivo ja rakkaus - kolme elämän perusarvoa

53 Mitä historia kertoo organisaation, yhteisön tai liikkeen arvojen lukumäärästä?
Olympia-liike. Citius, alitus, foritus (nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin) - kolme innostavaa arvoa Antiikin hyveet: kauneus, totuus, hyvyys - etiikan kolme kulmakiveä Retoriikan kolme arvoa: logos, ethos, pathos (asiaa, uskottavuutta ja tunnetta) - niiden varassa viestin välittäjä saa sanomansa perille

54 Arvot Eettiset periaatteet,
joiden takana organisaatio seisoo kulkiessaan visiota kohti Eivät kytkeydy erityisesti kovaan liiketoimintaan vaan henkilöstöön, yhteiskuntaan, naapurustoon, asiakkaisiin, keskeisiin sidosryhmiin

55 Teuvan kunnan arvot: Mitä tarkoittavat arjessa?

56 Kriittiset menestystekijät

57 Kriittisiä menestystekijöitä
Asiakastarve =>Sovellusosaaminen -loppukäyttäjän, tuotteen ja tuoteympäristön vuorovaikutuksen hallinta ja ymmärtäminen Ratkaisu => Teknologiaosaaminen -teknologiat ja niiden integrointikyky Toteuttaminen => Verkostojen (globaali) johtaminen -kyvykkyys tunnistaa, luoda ja johtaa organisaatioita ja verkostoja Aikatekijän ymmärtäminen => Strategia ja johtaminen -toimintaympäristön muutosten ennakointi, valintojen ja muutoksen johtaminen sekä johtamisen laatu Osaaminen => Oppiminen -ydinosaamisalueiden tunnistaminen, oppimisprosessien johtaminen ja uusimman tiedon soveltaminen

58 Kriittiset ……………….menestystekijät
missä onnistuttava………………. vision saavuttamiseksi! Et pysty olemaan paras kaikessa mahdollisessa, pohdi missä organisaatiosi pitää erityisesti erottua muista Miksi asiakkaat palaavat tai poistuvat? Mitä kilpailuetua meillä on muihin nähden? Mistä haluamme meidät tunnettavan? Mitä ongelma-alueita meidän tulee kehittää tulevaisuutemme takia? Menestystekijät voivat olla merkittäviä heikkouksia tai puutteita, jotka pitää saada kuntoon

59 Kriittiset menestystekijät?
Konsernitaso Lautakuntataso Esimiehet

60 Strateginen………operatiivinen johtaminen

61 Suomen paras kunnanvaltuusto!

62 Suomen paras kunnanhallitus!

63 Suomen paras _______lautakunta!

64 Suomen paras johtoryhmä !

65 Miten meillä käyttäydytään?

66 Miten toimimme yhdessä?

67 Millaiset piirteet kuvaavat meitä?

68 Tasapainotettu mittaristo
Balanced Scorecard Tasapainotettu mittaristo

69 Tasapainotettu mittaristo on esimerkki strategiatyökalusta, jolla voidaan edistää yhteistyötä organisaatiossa. Tavoitteena: Yhdistää toisiinsa visio, strategia, asiakassuhteet, toimintaprosessit ja henkilöstö niin, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus. Luoda mittarit, jolla strategian toteutumista voidaan mitata sekä kokonaisuuden että sen tärkeimpien osatekijöiden näkökulmasta.

70 Yhdistää kokonaisuudeksi organisaation:
Menneisyys (taloudelliset mittarit) Nykyisyys (asiakas suhteita ja prosessien tilaa kuvaavat mittarit) Tulevaisuus (henkilöstön ja organisaation kehittymisen potentiaalit) Kuunnellaan kaikkia organisaation kilpailukyvylle tärkeitä tahoja. Ei siis vain johtoa, vaan myös asiakkaita ja henkilöstöä. Henkilöstön kyvyt on organisaation toimintaan ja prosesseihin keskeisimmin vaikuttava tekijä.

71 Keskeinen kysymys onkin: mikä on ja mikä tulee olemaan henkilöstön rooli prosesseissa.
Perinteiset taloudelliset mittarit ilmaisevat henkilöstön pääosalle hyvin vähän heidän roolistaan tuloksen tekijöinä. Mikäli henkilöstön halutaan ottavan aktiivisesti vastuuta työorganisaation tulevaisuudesta, keskeisenä haasteena on, että miten henkilöstö saadaan miettimään seuraavia kysymyksiä:

72 Miten meidän työmme on osa kokonaisuutta (kokonaisvaltaisuus)?
Miten me parhaalla mahdollisella tavalla voimme toimia organisaation kaikkien jäsenten tulevaisuuden hyväksi (pitkän aikavälin näkökulma)? Miten me hyödynnämme oppimaamme, uusia keksintöjä työprosessissa, uutta tietoa asiakkaista (kokemus)? Miten me yhdistämme pitkän aikavälin perspektiivin ja jatkuvan oppimisen reagoimalla joustavasti nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön (joustavuus)? Jotta kiinnostus näihin asioihin syntyy henkilöstöllä tulee olla luottamus siihen, että organisaatio ei ole nollasummapeli.

73 Tasapainotetun mittariston vahvuutena yhteistyön edistäjänä on että se etsii vastausta edellä mainittuihin asioihin ja pyrkii rakentamaan luottamusta organisaatioon. Menetelmän luojat halusivat korostaa sitä, että kyseessä on sidosryhmien näkökulma yritykseen: millaisena omistajat, asiakkaat tai henkilöstö näkevät yrityksen? Henkilöstöä koskevia mittareita laadittaessa voidaan kysymys asettaa kahdella merkittävästi toisistaan poikkeavalla tavalla: Mitä tietoa johto tarvitsee henkilöstöstä voidakseen toteuttaa strategian? Millaiselta yritys ja sen johtaminen näyttävät henkilöstön näkökulmasta?

74 ARVOT Asiakaslähtöisyys Avoimuus Oikeuden- mukaisuus Yrittäjyys
Toiminta-ajatus Honkajoki Oy:n päätoimialana on eläinperäisten sivutuotteiden loppukäsittely. Toiminta on turvallista ja ympäristönäkemykset huomioon ottavaa. Se tukee suomalaisen lihatalouden toimintaa Toteutus Olemalla alansa ykkönen Vastuullinen ja luotettava yhteistyökumppani asiakkaille henkilöstölle omistajille ja muille sidosryhmille Olemalla kustannustehokas, kannattava ja vakavarainen Toimimalla eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävällä tavalla, ympäristöä kunnioittaen STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT NÄKÖKULMA JA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT ASIAKAS PROSESSIT OMISTAJAT/ HENKILÖSTÖ / OSAAMINEN TALOUS STRATEGISET TAVOITTEET AVAINMITTARIT JA TAVOITETASO OPERATIIVISET TOIMENPITEET/KEINOT KAUHAJOEN KAUPUNGIN TULOSKORTTI Taso: VISIO ARVOT Asiakaslähtöisyys Avoimuus Oikeuden- mukaisuus Yrittäjyys

75 HENKILÖKOHTAINEN TULOSKORTTI
Nimi: Toimintayksikkö: Kuinka minun tulee toimia, että tavoite-yrityskuvamme toteutuu? Asiakkaiden kannalta Kehittymisen ja uudistumisen kannalta Prosesseissamme Taloudellisesti Mitä ovat olennaiset menestystekijät tavoiteyrityskuvan saavuttamiseksi? 1           Mitkä ovat niiden tärkeimmät mittarit ja tavoitearvot ? Mitä toimenpiteitä aion tehdä, jotta olennaiset menestystekijät toteutuvat?

76 TAVOITTEET MITTARI KONKREETTISET KEINOT VASTUU SEURANTA
Taloudelliset tavoitteet MITTARI KONKREETTISET KEINOT VASTUU SEURANTA Ulkoisen tehokkuuden Sisäisen tehokkuuden Kehittämis- ÄLÄ JÄTÄ TAVOITTEITA PUOLITIEHEN Mika Kamensky, 2000

77 ASETETUT TAVOITTEET ASETETTU TAVOITETASO TOTEUTUMA ERO
Taloudelliset tavoitteet ASETETTU TAVOITETASO TOTEUTUMA ERO MISTÄ ERO JOHTUU? Ulkoisen tehokkuuden Sisäisen tehokkuuden Kehittämis- USKALLATKO ARVIOIDA TAVOITTEISIIN PÄÄSYÄ Mika Kamensky, 2000

78

79 Työniloa ja intoa kaikille!


Lataa ppt "Teuvan kunnan koulutus; konsernitaso, päävastuualue (lautakuntataso ja johtokunnat), jory, esimiehet, henkilöstöjärjestöjen edustajat ja yrittäjien edustajat."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google