Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nettiriippuvuus – mitä se on

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nettiriippuvuus – mitä se on"— Esityksen transkriptio:

1 Nettiriippuvuus – mitä se on
Nettiriippuvuus – mitä se on? Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaari Stakes Mia-Veera Koivisto Projektikoordinaattori A-klinikkasäätiö

2 Luennon rakenne Tutkimuksen taustaa
Mitä nettiriippuvuudesta tiedetään tällä hetkellä? Aiempaa tutkimusta Kognitiivis-behavioraalinen nettiriippuvuusteoria Alustavia tutkimustuloksia pro gradu –tutkielmasta

3 Netti uhkakuvana julkisessa keskustelussa
"... Heikentyneiden perinteisten yhteisöjen tilalle on tullut internet, mahdollisuuksien avaruus[...] on syytä olla huolissaan, jos yhä useamman ihmisen tärkein yhteisö on tämä kylmä avaruus, jossa olet samanaikaisesti mestari etkä mitään." HS pääkirjoitus

4 Nettiriippuvuus kiinnostaa Päihdelinkin kävijöitä
IAT- testiä täytetään noin 6000 kertaa kuukaudessa Neuvontapalvelun ammattilaisille lähetetyistä kysymyksistä noin 10 prosenttia käsittelee nettiriippuvuutta

5 Nettiriippuvuustutkimusten taustaa
Goldberg 1995 : Internet Addiction Disorder Egger & Rautenberg (1996) ja Young (1996). Addikteilla esiintyi huomattavasti enemmän ongelmia eri elämänalueilla: sosiaalisessa elämässä, työssä, taloudessa ja terveydessä.

6 Mitä ongelmia nettiriippuvuus aiheuttaa?
Unihäiriöitä, tunne-elämän häiriöitä ja fyysisiä ongelmia esimerkiksi liikunnan vähenemisen ja ruokailutottumusten muutosten kautta. (Young 1999) Toleranssin lisääntymistä (Morahan-Martin ym. 2000; Brenner 1997.) Vieroitusoireita (Brenner 1997)

7 Nettiriippuvuudella on todettu yhteys:
Masennukseen (Young & Rodgers 1998; Cooper&Mathy 2003) ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön (Shapira ym.2000) Itsemurha-alttiuteen (Cooper&Mathy 2003) Yksinäisyyteen ja ujouteen (Chak & Leung 2004, Morahan-Martin & Schumacher 2000) Lisäksi nettiriippuvaisten on todettu työskentelevän mieluummin yksin kuin ryhmissä, he ovat tunneherkkiä ja vetäytyviä. (Xuanhui & Gonggu 2001, Young & Rodgers 1998)

8 Nuoret nettiriippuvaiset
Netinkäyttö vaikuttaa myönteisesti useimpien nuorten sosiaaliseen kehitykseen ja itsetuntoon (Gross 2004; Kraut ym. 2004; Stern 2002). Ne vuotiaat lapset, jotka kommunikoivat netissä pääasiassa vieraiden kanssa, oireilivat mm. eristäytymällä sosiaalisista suhteista. (Gross ym. 2002,2004).

9 Nuoret nettiriippuvaiset
Nuoret kokevat enemmän netinkäytön aiheuttamia ongelmia kuin aikuiset huolimatta nettiin käytetystä ajasta (Brenner 1997). Nettiriippuvuuden vahvempi yhteys depressioon ja eristäytymiseen kuin aikuisilla (Kraut ym. 1998). Depressiiviset tai traumatisoituneet vuotiaat käyttävät nettiä enemmän sosiaaliseen kommunikointiin (Ybarra ym.2005, Wolak ym. 2002) ja muodostavat netissä enemmän läheisiä ihmissuhteita kuin ei- depressiiviset (Wolak ym. 2002; 2003).

10 Suomessa tehtyjä nettiriippuvuustutkimuksia
Nuorten terveystapatutkimus (2004): vuotiaista päivittäin nettiä käyttävistä pojista 4.6 % ja tytöistä 4.7 % nettiriippuvaisia. (Kaltiala-Heino ym ) Turussa YTHS:n opiskelijoille tehty tutkimus 2008 (N=1825): suuri IAT-pistemäärä merkitsee suurempaa psyykkistä kuormittumista, heikompaa toimintakykyä, vähäisempää sosiaalista tukea ja erilaisten päihteiden runsaampaa käyttöä. Kaikki huumeita säännöllisemmin käyttäneet saivat suuria pistemääriä. (Korkeila J. ym.2007)

11 (depressio, sosiaaliset pelot, päihderiippuvuus)
Elämäntilanne (vahvistaminen) Internet Kognitiot (Maladaptive Cognitions) Psykopatologia (depressio, sosiaaliset pelot, päihderiippuvuus) Sosiaalinen eristäytyminen ja/tai Sosiaalisen tuen puute Yleistynyt ongelmallinen netin käyttö ,(chattailu, yleinen surffailu) Eriytynyt ongelmallinen netin käyttö (shoppailu, rahapelit, nettiseksi) Netin käytöstä aiheutuvat ongelmat Välittömässä läheisyydessä olevat tekijät (Proximal) Taustalla olevat tekijät (Distal) Kuvio 1. Kognitiivis-behavioraalinen malli ongelmallisesta netinkäytöstä Lähde: Davis.R.A. (2001): A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior 17,

12 Nettiriippuvuuden ilmeneminen (Davis 2001)
pakkomielteiset ajatukset impulssikontrollin heikkous kyvyttömyys vähentää netinkäyttöä syyllisyydentunne valehtelu eristäytyminen ajatus, että”netti on ainoa ystävä”

13 (depressio, sosiaaliset pelot, päihderiippuvuus)
Elämäntilanne (vahvistaminen) Internet Kognitiot (Maladaptive Cognitions) Psykopatologia (depressio, sosiaaliset pelot, päihderiippuvuus) Sosiaalinen eristäytyminen ja/tai Sosiaalisen tuen puute Yleistynyt ongelmallinen netin käyttö (nettideittailu, chattailu, yleinen surffailu) Eriytynyt ongelmallinen netin käyttö (shoppailu, rahapelit, nettiseksi) Netin käytöstä aiheutuvat ongelmat Välittömässä läheisyydessä olevat tekijät (Proximal) Taustalla olevat tekijät (Distal) Kuvio 1. Kognitiivis-behavioraalinen malli ongelmallisesta netinkäytöstä Lähde: Davis.R.A. (2001): A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior 17,

14 Aineisto Kvantitatiivinen aineisto: N=4771
IAT-testi Päihdelinkistä muokattuna tutkimuskäyttöön DEPS-seula Taustatietokysymykset Arvio omasta päihteidenkäytöstä Kvalitatiivinen aineisto: N=740 Päihdelinkin ammattilaisille lähetetyt nettiriippuvuutta koskevat kysymykset ja ”kertomukset”

15

16 IAT - testin tulokset % luokiteltuna kahteen luokkaan ongelmien määrän mukaan (N=4771)

17 Nettiriippuvaisten määrä (yli 60 IAT -pistettä) ikäryhmittäin % (N=698)

18 Nettiriippuvaisten määrä (yli 60 IAT –pistettä) masennuksen mukaan % (N=698)

19

20 Nettiriippuvaisten määrä (N= 698) ongelmallisen päihteidenkäytön mukaan %

21

22 Netinkäytöstä usein ja ei lainkaan ongelmia kokeneiden välinen ero masennusta kartoittavan Deps-seulan pisteissä Netinkäytöstä aiheutuvia ongelmia Keskiarvo Keskihajonta N ei lainkaan tai harvoin 6,3 5,9 4073 usein tai aina ( IAT-pistettä) 14,7 8,9 698 Yhteensä 7,5 7,1 4771 Mann-Whitney Test p=0.000

23 Alustavat päätelmät Ongelmat kasautuvat Pienelle osalle käyttäjistä netinkäyttö on yhteydessä eri elämänalueen ongelmiin. Masennus ja päihdeongelmat vaikuttavat olevan yhteydessä ongelmalliseen netinkäyttöön, erityisesti alle 17-vuotiailla. Laadulliseen aineistoon kohdistuvat jatkokysymykset: Mitä nettiriippuvaiset netissä tekevät? Miten he kuvailevat ja selittävät omaa riippuvuuttaan?

24 Viittaukset tutkimuksiin/lisätietoa :
Brenner, Viktor (1997): Psychology of computer use: XL VII. Parameters of Internet use, abuse and addiction: The first 90 days of an Internet usage survey.Psychological Reports 80, 3/1, Caplan, Scott E. (2003): Preference for Online Social Interaction. A Theory of problematic internet Use and Psychosocial Well-Being. Communication Reseach, 30, (6),   Chak, Katherine& Leung, Louis (2004): Shyness and Locus of Control as predictors of Internet Addiction and Internet Use. Cyberpsychology and Behavior, 7, (5), Davis, R.A. (2001): A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17, Egger, O. & Rauterberg, M. (1996): Internet behavior and addiction. Retrieved October 14, 2005, from the Swiss Federal institute og technology, Zurich: haettu Gross, Elisheva, F., Juvonen, Jaana & Gable, Shelly, L (2002): Internet Use and Well-Being in Adolesence. Journal of Social Issues, 58, No 1, Kaltiala-Heino, Riittakerttu, Lintonen Tomi, Rimpelä Anja (2004): Internet addiction? Potentially problematic use of the internet in a polulation of year-old adolescents. Addiction Research and Theory. Vol. 12, No.1, pp Korkeila J, Kaarlas S, Jääskeläinen M, Vahlberg T, Taiminen T. USING THE FINNISH INTERNET ADDICTION TEST VERSION TO MEASURE HEAVY USE OF THE WEB (Julkaistaan keväällä 2008) Shapira,Nathan,A., Goldsmith Toby D., Keck Paul E. Jr., Khosla, Uday M. & McElroy Susan L.(2000): Psychiatric features of individuals with problematic Internet use. Journal of Affective Disorders, 57,  Young, Kimberly (1998c): Caught in the Net. New York: John Wiley & Sons.


Lataa ppt "Nettiriippuvuus – mitä se on"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google