Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 YRITYSYHTEISTYÖMALLIEN KEHITTÄMINEN V Teematyöryhmä 26.4.2012 ’ Toimintamalli ’

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 YRITYSYHTEISTYÖMALLIEN KEHITTÄMINEN V Teematyöryhmä 26.4.2012 ’ Toimintamalli ’"— Esityksen transkriptio:

1 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 YRITYSYHTEISTYÖMALLIEN KEHITTÄMINEN V Teematyöryhmä 26.4.2012 ’ Toimintamalli ’

2 T IEDOSTA M ENESTYS YRITYSYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN VÄLITYÖMARKKINOILLA Käsikirja

3 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 0.TOTEUTTAMINEN Yritysyhteistyön toimintamalli on laadittu ja testattu Välkky-hankkeen yritysyhteistyön teematyöryhmävalmennuksessa tiiviissä yhteistyössä ja ohjauksessa valmennukseen osallistujien välillä. Teemoiltaan vaihtelevia valmennuspäiviä on ollut 6. Keskeisessä asemassa ovat olleet myös kokemukselliset yrityskäynnit, joita osallistujat ovat tehneet valmennusten välissä ja raportoineet kokemuksiaan valmennuksen käyttöön. Yrityskäyntejä on tehty yli 100 ja niistä 50 kpl on raportoitu kokemuksellisina.

4 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 YRITYSYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI SATAKUNNASSA 1. Miksi yritysyhteistyö on niin tärkeää? 2. Mitä on yritysyhteistyö välityömarkkinoilla? 3. Yritysyhteistyön toimintamalli 3.1. Yleisperiaate 3.2. Käsikirjoitus toimintamallista 3.3. Tavoitteiden määrittely 3.4. Toimintaympäristöosaaminen

5 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 1. MIKSI YRITYSYHTEISTYÖ ON TÄRKEÄÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA? •Päätavoitteena on saada ihmiset työllistymään pysyvästi. •Jotta tavoite saavutetaan, täytyy yrityksistä löytää erilaisia työmahdollisuuksia työnhakija-asiakkaille. •Kiinnittyminen pysyviin työsuhteisiin on todennetusti vaikuttavampaa yrityksillä. •Yritysyhteistyö täydentää välityömarkkinaprosessien loppupäät. • Myös rahoittajat kannustavat eri toimijoita etsimään yritysyhteistyön käytäntöjä. •Työllistämisyhteistyön lisäksi yrityksistä voi löytyä muuntasoista yhteistyötä välityömarkkinatoimijoille: alihankintaa, sponsorointia, näkemyksiä…

6 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 1. MIKSI YRITYSYHTEISTYÖ ON TÄRKEÄÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA? Kuva 1: Oliko yrityksellä tunnistettu työvoimatarve ennen tapaamista Kuva 2: Tapaamisen aikana yritys kiinnostui työllistämismahdollisuuksien kartoittamisesta YHTEISKUNNALLINEN LISÄARVO: • Proaktiivisella työllä saadaan edistettyä vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien houkuttelevuutta työvoimatarpeeseen • Houkutellaan esiin piilotyöpaikkoja, kun yritys näkee työllistämisen helppouden sekä eri tuki- ja palvelumahdollsuuksien lisäarvon

7 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 2. MITÄ ON YRITYSYHTEISTYÖ VÄLITYÖMARKKINOILLA? Työvoimatarpeiden kartoittaminen ja työllistämisyhteistyö: - Yrityksiä tavataan ja heiltä kartoitetaan työvoimatarpeita - Heille esitellään nk. Välityömarkkinatyöllistämisen mahdollisuuksia - Yritykselle tarjotaan palveluna työnhakijakartoitukseen, rekrytointiin, hallintoon ja työnohjaukseen liittyviä palveluta. - myös erilaiset alihankintamahdollisuudet / sponsorointi liittyvät tähän => TAVOITE SAADA TYÖNHAKIJA-ASIAKKAITA TÖIHIN tai TOIMINTARESURSSEJA ASIAKKAIDEN TYÖLLISTÄMISEEN Kehittämiskumppanuus: -Yrityksiltä kerätään näkemyksiä ja mielipiteitä esimerkiksi koulutuksen suuntaamiseksi ja palveluiden kehittämiseksi sekä ymmärrystä ketkä ja miten yritykset voisivat työllistää..=> TAVOITE SAADA TIETOA JOLLA VOIDAAN VÄLILLISESTI VAIKUTTAA TYÖHAKIJA- ASIAKKAIDEN TYÖLLISTYMISEEN. Markkinointi/ tiedottaminen: - Yrityksille tiedotetaan työllistämisen hyödyistä ja mahdollisuuksista.=> TAVOITE SAADA YRITYKSET KIINNOSTUMAAN TYÖLLISTÄMISESTÄ.

8 T IEDOSTA M ENESTYS 3. YRITYSYHTEISTYÖN TOIMINTAMALLI

9 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 3.1. YLEISPERIAATE Proaktiivinen yritysten suoraan kontaktointiin perustuva yritysyhteistyö, jossa tavoitteena on saada suoria työllistämisen tuloksia Yksisuuntainen markkinointi ja viestintä tukevat ja tehostavat proaktiivista yritysyhteistyötä Kaksisuuntaisella kehittämiskumppanuudella saadan yritysten näkemyksiä parhaista toimintamalleista ja tuotetaan tietoa

10 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 3.1. YLEISPERIAATE Proaktiivinen yritysten suoraan kontaktointiin perustuva yritysyhteistyö, jossa tavoitteena on saada suoria työllistämisen tuloksia • Yksisuuntainen markkinointi ja viestintä tukevat ja tehostavat proaktiivista yritysyhteistyötä • Kaksisuuntaisella kehittämiskumppanuudella saadan yritysten näkemyksiä parhaista toimintamalleista ja tuotetaan tietoa YRITYSYHTEISTYÖN KEHITTÄMIEN SATAKUNNASSA: • Yritysyhteistyön osaaminen ulotetaan kaikille välityömarkkinatoimijoille • Koordinaatio ja osaamisen kehittäminen jatkossakin yksiin käsiin (kattohanke) : => TE-hallinnon palvelulinjauudistuksen kautta koordinaation tärkeys vahvistuu • Mahdollistaa myös yritysyhteistyöhön erikoistuneet henkilöt • Mallilla oltava tiivis yhteys työllistettäviin henkilöihin. => tiedetään mitä ollaan tarjoamassa

11 T IEDOSTA M ENESTYS 3.2. KÄSIKIRJOITUS kontaktointitapaaminenTarjoamaTyöllistyminenJälkihoito • Vaiheen TAVOITE • Vaiheen SISÄLTÖ • Vaiheeseen liittyvä MARKKINOINTIVIESTINTÄ (MAVI) • Vaiheen MUUT HUOMIOT

12 T IEDOSTA M ENESTYS Tavoite Saada tapaaminen työnantajan kanssa. Sisältö - Itsensä esittely (mahdollisesti taustayhteisö) - Millä asialla1 : tapaaminen. - Millä asialla 2: ”tulisin esittelemään hyötyjä ja tuettuja mahdollisuuksia työllistämiseen liittyen” => ” suu kiinni” - olen siis (edustama taho + mahd. hanke), sopisiko tehokas 30 min tapaaminen - kiirehtiminen kalentereiden katsomiseen => pyrkimys saada aika sovittua puhelimitse, vahvistus sähköpostitse. MAVI - Ennen tapaamissoittoa infopaketti (mahdollisuus). - Sähköinen infopaketti (jos pyytää etukäteen tietoa). Kts. Väkky.fi palkkatukipruju. - Lehdistötiedottaminen tukee (”huomasitko”), myös yritysuutiset. - Vaihtoehtona käyntien ulkoinen buukkaus - ELY – tiedottaminen ja toteuttajaorganisaation tiedottaminen. - Suosittelut kaikessa laajuudessaan. - Seminaareissa tapaamisia => Monin eri keinoin voidaan tukea yritysten omaehtoista kontaktointia. Muut huomiot -Odotusarvon nostattaminen, tuote takataskussa viimeiseen asti - Vastaväitteet: tässä vaiheessa täytyy mennä sisällölliseen keskusteluun, esitellä esimerkkejä jne. - Tavoitteluaika: 8-9, 12, 15-16, perjantai. - Mitä kun ei tavoiteta? - Mieti etukäteen palaveriaika. - Tapaamisen logistiikka! kontaktointitapaaminenTarjoamaTyöllistyminenJälkihoito 3.2. KÄSIKIRJOITUS

13 T IEDOSTA M ENESTYS Tavoite Saada työnantaja kiinnostumaan työllistämisestä: 1) Lupa etsiä työntekijää 2) Jatkoyhteistyö Sisältö - ”jutustelu” tuulikaapista neuvottelutilaan. - Täytyy osata tunnistaa se paikka jossa jutustelu vaihdetaan asiaksi. - Tapaamisen ajankäyttö. Kysyminen missä järjestyksessä : yrityksen tarpeet ja tilanne vai oma asia. * kasvu, työvoimatarve, haasteet? => Oman tavoitteen esittäminen yritykselle - Esitteet / kansio: - Ei ole liian hyökkäävä: kuuntelu LOPUSSA: Päätökseen ohjaavat kysymykset: •Miten edetään? Jos edetään virallisiin toimenpiteisiin per heti: sitouttaminen sopimukseen on tyylikäs tapa (sisältö): Lupa asiakasrekisteriin, tietojen päivittäminen, jatkotoimenpiteet. MAVI Liittyy käyntiin sisällöllisesti. Muut huomiot - Täytyy kyetä tarvittaessa osoittamaan perustiedot yrityksestä. Tässä täytyy olla tarkkana, ettei ala ”viisastella”. Kysymisen kautta: Paljonko ihmisiä töissä. kontaktointitapaaminenTarjoamaTyöllistyminenJälkihoito 3.2. KÄSIKIRJOITUS

14 T IEDOSTA M ENESTYS Tavoite Löytää tarvettava vastaava tekijä Sisältö 1)”Kartoitusmalli”: -Tarpeen kautta toimeksianto TE-toimistoon. -Täytyy saada selville kuinka montaa ihmistä haluaa tavata, yleensä 1-3 -Avustaminen haastatteluissa: (mukaan tai ei: tästä täytyisi saada selvyys) -Tuki pitäisi olla tiedossa kun haastatteluun mennään. Kun työnhakijaa ei löydy heti:  ”Oli tilanne mikä tahansa niin parin viikon päästä ilmoitellaan tilanteesta”  Määrätietoinen verkostojen kartoittaminen URA-hakujen lisäksi. 2) Työntekijä tiedossa -Työntekijä tiedetään valmiiksi: voidaan markkinoida tarkemmin yksilön hyötyjä ja tukea. -Konkreettisemmin etsitään työmahdollisuuksia, joissain tapauksissa vedotaan myös sosiaaliseen vastuuseen. -Nuorten syrjäytymisvaarassa olevien osalta enemmän työhakijalle kokemus työstä (esim. opintoihin liittyen). MAVI Kohdistuu hakijoiden materiaalin varmistamiseen (CV:t ym kuntoon) - suosittelijat Muut huomiot kontaktointitapaaminenTarjoamaTyöllistyminenJälkihoito 3.2. KÄSIKIRJOITUS

15 T IEDOSTA M ENESTYS kontaktointitapaaminenTarjoamaTyöllistyminenJälkihoito 3.2. KÄSIKIRJOITUS Tavoite Kriittinen vaihe yrityksen tavoitteisiin nähden: Tästä ”projekti” vasta alkaa asiakkaan näkökulmasta. Varmistaa palvelun onnistuminen ja työllistymisen vaikuttavuus. Sisältö - varmistella että homma on lähtenyt käyntiin - kartoittaa työntekijän ”kehittymistä” => ”kuulumiset” - Yrityksen ja työntekijän näkökulmasta: ollaan kiinnostuneita ja on tuki olemassa jos tarvitaan apua. MAVI Muut huomiot Hyvänä käytäntönä hallinnon taakan keventämiseen Hallintopalveluna palkanmaksu (direktio-oikeus työnantajalla).

16 T IEDOSTA M ENESTYS Tavoite Vanha asiakas on potentiaalisin uusi asiakas: - Lisätyövoimatarve => jatkoprosessiin - Kokemukset pyytäminen - Suosittelu Sisältö Ajatellaan yritys kumppaniksi, jolle voi soitella aivan hyvin 6-12 kk välein em asioilla MAVI Muut huomiot kontaktointitapaaminenTarjoamaTyöllistyminenJälkihoito 3.2. KÄSIKIRJOITUS

17 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 3.3. TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELY • Yritysyhteistyölle voidaan määritellä konkreettiset tavoitteet. Määrittely helpottaa niin toiminnan suunnittelijaa, rahoittajaa, ohjaamisesta vastaavaa kuin vastuuhenkilöitäkin hahmottamaan yritysyhteistyön ja työllistämisen välistä suhdetta. Alla oleva kaava on johdettu yhteistyössä eri työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa ja se perustuu käytännön kokemuksiin yritysyhteistyöstä. Malli on suuntaa antava. • Työllistämistavoite (x henkilöä) vaatii noin kaksinkertaisen määrän yritysasiakkaita, joilla on työllistämiseen tähtäävä rekrytointi (sopivan työllistettävän ja tukimuotojen etsintä käynnissä) • Noin puolet kaikista tavatuista yrityksistä kiinnostuu työllistämisestä ja haluaa käynnistää sopivien henkilöiden haun. • Noin kolme neljästä kontaktoidusta yrityksestä kiinnostuu jollain aikajänteellä selvittämän työllistymismahdollisuuksia (tapaaminen tm.). Siten Esim: Proaktiivisen toiminnan kautta onnistuntta työllistämistä yritykseen 10 Yrityksellä vireillä työllistymiseen tähtäävä rekrytointiprosess i 20 Yritystä täytyy tavata tai muulla tavalla saada sitoutumaan selvittää mahdollisuuksiaa n 40 Kontaktoitavaa yritystä 60 SuorituskykyTuloksetVaikutukset

18 T IEDOSTA M ENESTYS 3.4. TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN • Yritysyhteistyön osumatarkkuutta voidaan parantaa, kun ymmärretään asiakkaiden tarpeita paremmin. Tässä luvussa on koottu yhteen joitakin erityispiirteitä ja näkemyksiä työllistämisestä yrityksiin. Toimiala Erityispiirteet työllistämisessä Kauppa •Paljon osa-aikaisia työsuhteita => työsuhteen luonne + nykyisten työntekijöiden suhtautuminen. Epäsäännöllisiä työaikoja. • vaaditaan pääasiassa asiakaspalveluosaamista. vaatimuksia ulkoasulle/näölle ja käytökselle. • rikostaustasta selvitys • aiempi kokemus ei ehkä niin määräävässä asemassa, haaste löytää osaamista URA-rekistereistä Palvelut • vaaditaan pääasiassa asiakaspalveluosaamista. vaatimuksia ulkoasulle/näölle ja käytökselle. • rikostaustan selvittämisen vaatimus • aiempi kokemus ei ehkä niin määräävässä asemassa • tarjolla paljon vähemmän houkuttelevia tehtäviä : siivous (fyysiset vaatimukset), telemarkkinointi… Rakenta- minen • työturvallisuus keskeinen. voi olla pätevöitymisvaatimuksia • yksilöohjauksen rooli ja vastuukysymykset • työn kausiluonteisuus • helpommin avustavia tehtäviä • säänkestävyys Teollisuus • työturvallisuus, voi olla ammattivaatimuksia ja pätevöitymisvaatimuksia • kroonisia työvoimatarpeita (voi olla helppo saada rekrytointiprosessi vireille, vaikea löytää tekijää) • työnantajien houkuttelevuus • yksilönohjaukset rooli ja vastuukysymykset • helpommin avustavia tehtäviä

19 T IEDOSTA M ENESTYS 3.4. TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN ”Asiakas”Erityispiirteet työllistämisessä Yrittäjä • Mutkattomia neuvottelutilanteet • erikoistuneita • vastaa omista päätöksistään • toiveet voivat olla jopa ylimitoitettuja • saattaa pitää lankoja omissa käsissään Toimitusjohtaja • ovat vastuussa päätöksistään muille • lähestyy bisneksen kautta, ei välttämättä tunne konkreettisia työvoimatarpeita HRD • ovat vastuussa päätöksistään muille • tuntee asian • lähestyy asia teknisenä, hallinnollisena, juridisena kysymyksenä Tuotantopäällikkö • ovat vastuussa päätöksistään muille • lähestyy työvoimantarpeen kautta (potentiaalisin) • mahdollisesti itsenäisiä päätöksentekijöitä. Henkilöstöryhmät • eivät välttämättä varauksetta suhtaudu asiaan pelkästään positiivisesti

20 T IEDOSTA M ENESTYS 3.4. TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN PiirreErityispiirteet työllistämisessä Yritysmuoto/ omistuspohja - Potentiaalisempia omistajayrittäjät: päätöksenteko helpompaa. Saattaa olla vaatimukset korkeammat. Sitoutuminen vahvempaa. - Jos päätöksenteko etäällä, voi hidastaa asian eteenpäin menemistä. Toimipaikkarakenne • oleellista missä rekrytoinnin päätökset tehdään • franchise-tyyppiset mallit ”pieniä” yrityksiä. Koko (henkilöstö) Potentiaalisimpia 5-50 henkilöä yrityksiä pienemmille rahallinen tuki merkityksellisempi suuremmilla ammattimaisempaa rekrytointi Missä kokoluokassa yt / eläkevastuut

21 T IEDOSTA M ENESTYS 3.4. TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN TyöllistettäväErityispiirteet työllistämisessä Nuori-Yleensä jokin ennakkokäsitys näistä kohderyhmistä - täytyy kyetään avaamaan mitä nämä ryhmät todellisuudessa ovat - kysyntäjärjestys: nuori, pat, vajak => Työnantaja haluaa tietää miksei tämä henkilö ole töissä. PAT VAJAK

22 T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖOSAAMINEN TyöllistettäväErityispiirteet työllistämisessä Nuori-Yleensä jokin ennakkokäsitys näistä kohderyhmistä - täytyy kyetään avaamaan mitä nämä ryhmät todellisuudessa ovat - kysyntäjärjestys: nuori, pat, vajak => Työnantaja haluaa tietää miksei tämä henkilö ole töissä. PAT VAJAK

23 T IEDOSTA M ENESTYS

24 TYÖPAJA 26.4.2012 TyöpajaTeemaAjankohta ja paikka 1. WorkshopTeemaryhmätyöskentelyn aloitus sekä yritys- ja työnantajayhteistyön tausta ja tavoitteet 29.9. klo 12-16 MTC Oy, Pohjoisranta 11 F 2. WorkshopOsaamisen tarjonta ja kohtaanto 4.11. klo 8.30-12 Scandic Pori, Itsenäisyydenkatu 41, Pori 3. WorkshopMarkkinointi ja työnantajayhteistyö 8.12. klo 8.30 Rauma, Rauman merimuseo, kallionkatu 34. 4. WorkshopToimintaympäristöt => Anne Suominen / Pekka Niemelä 20.3.2011 PORI KLO 8.30 – 12.00 5. WorkshopToimintamallit ja hyvät käytännöt26.4. klo 8.30-12.00 6. WorkshopKokoava työpaja16.5. 8.30. 6-JATKOTOIMENPITEET


Lataa ppt "T IEDOSTA M ENESTYS TYÖPAJA 26.4.2012 YRITYSYHTEISTYÖMALLIEN KEHITTÄMINEN V Teematyöryhmä 26.4.2012 ’ Toimintamalli ’"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google