Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Motiwatti 2.0 rakenne 1 Perustiedot katselmuskohteelle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Motiwatti 2.0 rakenne 1 Perustiedot katselmuskohteelle"— Esityksen transkriptio:

1 Motiwatti 2.0 rakenne 1 Perustiedot katselmuskohteelle 2 Nykyisen kulutuksen laskenta perustietojen perusteella 3 Nykyisen kulutuksen mallintaminen Tilat ja niiden johtumishäviöt Ilmanvaihtokoneiden energiankulutus Veden kulutusjakauma Sähköenergian kulutusjakauma 4 Säästöjen luominen ’Ennen’ ja ’jälkeen’ tilanteiden vertailu Säästöjen ”bruttovaikutusten” laskenta 4 Tariffivertailu 5 Toimenpiteiden toteutusjärjestyksen laatiminen Säästöjen ”nettovaikutusten” laskenta

2 Ohjelman rakenne (nykyisen kulutuksen mallintaminen)
1 Perustiedot katselmuskohteelle yleistiedot (kohde, laajuus, henkilöt, sijainti...) energiankulutus (normitus, perusvuosi) energian hankinta (hankintamuodot, tariffit) Yhteenveto kulutukset kustannukset CO2-päästöt Tunnusluvut ominaiskulutukset (kWh/m³, kWh/m²) ominaiskustannukset (mk/m³, mk/m²) ominaispäästöt (kg/m³, kg/m²) 2 Nykyisen kulutuksen laskenta perustietojen perusteella 3 Nykyisen kulutuksen mallintaminen 3.1 Tilojen määrittely sähkökuormien määrittely perustiedot (laajuus, lämpötila..) rakenteiden määrittely ilmanvaihdon määrittely lämmityksen säätötapa 3.2 Ilmanvaihto iv-koneiden perustiedot energiankulutuksen laskenta palvelualueiden määrittely 3.4 Sähkö kulutusjakauman laskenta kulutustiedot muista osioista kuormien kohdentaminen tiloille 3.3 Käyttövesi kulutusjakauman laskenta LKV-kierron energiankulutus

3 RAKENNUKSEN MALLINNUKSEN PERIAATE
Perustettaessa projektia syntyy aina kenkälaatikon muotoinen oletustila = koko rakennus Oletustilalla on yläpohja, maanvarainen alapohja, ulkoseinät ja oletettu määrä ikkunoita eri ilmansuuntiin Tämän ”perustilan” avulla voidaan laskea karkeasti johtumishäviöt kohdentaa sisäiset ja ulkoiset kuormat tilaan > hyötyvaikutus laskea säästöjä muilla osioilla tarkkuuden kärsimättä Haluttaessa tarkentaa laskentaa: Lämpötiloiltaan, lämpötilan säätöominaisuuksiltaan, ilmanvaihtojärjestelmiltään, kuormituksiltaan ja rakenteiltaan erilaiset kokonaisuudet kuvataan omiksi tiloikseen. Rakennuksen muoto voi vaatia rakennusosien kuvaamisen erillisiksi tiloiksi.

4 TIEDON SIIRTYMINEN MODUULIEN VÄLILLÄ
Ilmanvaihtokoneet luodaan iv-moduulissa ja kohdistetaan haluttaessa tiloille Sähkön kulutusjakauma laaditaan sähkömoduulissa ja sähkökuormat kohdistetaan haluttaessa tiloille. Sähkömoduulin kulutusjakaumaan siirtyy automaattisesti tilojen sähkölämmitys, ilmanvaihtokoneiden sähkönkulutus ja käyttöveden sähkölämmitys.

5 KATSELMOIJIEN YHTEISTYÖSTÄ
Projektin alussa on sovittava kuka aloittaa laskentaprojektin ja määrittelee perustiedot missä laajuudessa tilat määritellään ja miten määrittellään missä projektitiedostoa säilytetään ja miten tiedostoon pääsee käsiksi (verkkopalvelimella/sähköpostilla/levykkeellä) Ohjelmaan on haluttu todellisten säästövaikutusten laskenta ja toimenpiteiden ketjuttaminen automaattiseksi. Siirtyminen säästömahdollisuuksien käsittelyyn ”lukitsee” rakennuksen osajärjestelmät. Tällöin ei kulutuksen mallinnusta voi enää muuttaa järjestelmätasolla. Yksittäisiä tilojen tai laitteiden parametreja voi muuttaa. Järjestelmätason muuttaminen edellyttää säästötoimenpiteiden poistamista. Katselmoijien on sovittava keskenään, missä vaiheessa säästötoimenpiteet syötetään.

6 PROSESSI (SUOSITELTAVA ETENEMISJÄRJESTYS)
Ohjelma käynnistetään ja valitaan joko uusi tai vanha projekti Asetuksissa määritellään tulosteissa käytettävä arvonlisävero ja valuutta Syötetään katselmuskohteen perustiedot, kulutukset ja tariffit Tallennetaan projekti haluttuun hakemistoon Määritellään tilat Määritellään ilmanvaihtokoneet ja kohdistetaan ne tiloille Laaditaan kohteen vedenkulutusjakauma Laaditaan kohteen sähkönkulutusjakauma ja kohdistetaan sähkökuormat tiloille Täsmennetään tietoja, kunnes kohde on mallinnettu siten, että mitattu kulutus ja mallinnettu kulutus vastaavat toisiaan Määritellään säästötoimenpiteet suhteessa nykyisiin kulutuksiin Laaditaan sähkön tariffivertailu Määritellään säästötoimenpiteiden toteuttamisjärjestys Tulostetaan projektin tulosteet (kulutusjakaumat, taulukko 2..)

7 SÄÄSTÖTOIMENPITEIDEN KÄSITTELY
Kun nykyinen kulutus on mallinnettu siirrytään säästötoimenpiteiden laatimiseen Nykyinen kulutus lukittuu perustaksi säästötoimenpiteille. Säästötoimenpiteet kohdistetaan oikealle järjestelmälle. Säästötoimenpiteet nimetään. Bruttosäästöt muodostuvat ennen ja jälkeen tilanteiden erotuksina. Jälkeen tilanteessa muutetaan jotain nykyisen kulutuksen laskennan lähtötietoa. Säästötoimenpiteille annetaan käytettävät energian ja tehon hinnat (huomioiden toimenpiteen vaikutusaika). Säästötoimenpiteiden toteutusjärjestys valitaan, jolloin nettosäästöt muodostuvat automaattisesti Lopuksi säästötoimenpiteet viedään paataulu.xls -tiedostoon.

8 ENERGIAKATSELMUSRAPORTTI ”PAKOLLISET KUVIOT”
KATSELMUSMALLISTA RIIPPUMATON SISÄLLYSLUETTELON PÄÄJAOTTELU KANSILEHTI kohde, käytetty katselmusmalli, päiväys, tekijä, DNro YHTEENVETO TAULUKKO 1 TAULUKKO 2 LEVYKE, joka sisältää tiedoston paataulu.xls

9 MITÄ MOTIWATTI2.0 TULOSTAA
Näytölle: Energiankäytön nykytilanne kulutukset, kustannukset, tunnusluvut yhteenveto säästötoimenpiteistä Exceliin voidaan viedä jatkokäsiteltäväksi ja tulostettavaksi energian ja veden hankinnan jakaumat lämpöenergian tarpeen jakauma yhteenveto ilmanvaihtokoneista veden kulutuksen jakauma sähköenergian kulutuksen jakauma säästötoimenpiteet ryhmiteltynä toteutusjärjestykseen raporttiin liitettävässä paataulu.xls-muodossa (huom. eivät ole enää takaisinmaksuajan mukaan järjestyksessä)

10 ENERGIAKATSELMUSRAPORTIN POLKU
TE-keskus KTM Tiedot Motikyttään Raportti arkistoon MOTIVA Raportti ja maksatushakemus Laadunvarmistus ja palaute katselmoijalle KATSELMOIJA Laatii ja luovuttaa raportin ASIAKAS

11 ENERGIAKATSELMUSRAPORTTIEN TIETOJEN KÄYTTÖ
YHTEENVETOTIETOJA keskimääräiset säästö- potentiaalit katselmoidut volyymit tyypilliset säästötoimet rakennustyyppikohtaiset yhteenvedot myönnetyt avustukset auktorisoidut katselmoijat RAPORTTIEN PAATAULU.XLS LEVYKKEILTÄ Kohdetiedot Taulukot 1&2 energian ja veden kulutus + mk/a säästöpotentiaali investoinnit takaisinmaksuajat säästötoimenpiteet Motikyttä Katselmustoiminnan tilannekatsaus (vuosittain) Tietoja: KTM:lle asiakkaille katselmoijille medialle

12 ALV MOTIWATISSA Energian hinnat voidaan syöttää tariffi-näkymissä arvonlisäverollisina tai verottomina, valinta tehdään ko näkymässä. Motiwatti tallettaa ja käsittelee syötetyt energian hinnat ja energiakustannukset aina arvonlisäverottomina. Motiwatin asetuksissa (Työkalut > Asetukset >Kustannuslaskenta > Tulosteiden ALV-käsittely) määritellään onko yhteenvedoissa ja tulosteissa verolliset vai verottomat kustannukset. Paataulu.xls tehdään pääsääntöisesti aina verollisin kustannuksin.

13 MOTIWATIN PAINIKKEET x
Tallenna työskennellessäsi projektitiedostoa Tiedosto>Tallenna tai levykkeen kuvasta Älä paina Enteriä syöttäessäsi tietoja. Kursorin siirtäminen seuraavaan syöttöruutuun ”hyväksyy” arvon. Lisää Kopioi Kulutusjakauman tai yhteenvedon rivien käsittelyyn Muokkaa Poista OK Hyväksyy näkymään tehdyt muutokset Sulje Sulkee näkymän, tiedot tallentuvat projektimuistiin Peruuta Peruuttaa tehdyt muutokset Laske Vain ilmanvaihdon näkymässä, suorittaa energiankulutuksen laskennan Apua Avaa help-tiedoston Tab Siirtää kursorin syöttösolusta toiseen Esc Ei tapahdu mitään Sulkee näkymän, tiedot eivät tallennu / sulkee ohjelman, pyytää tallettamaan projektin tiedot x


Lataa ppt "Motiwatti 2.0 rakenne 1 Perustiedot katselmuskohteelle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google