Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SAK:n 20. työympäristöseminaari, Kiljava

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SAK:n 20. työympäristöseminaari, Kiljava"— Esityksen transkriptio:

1 SAK:n 20. työympäristöseminaari, 23.10.2010 Kiljava
Työn muutos ja työurat Tutkimusjohtaja Jorma Mäkitalo, LT, työterveyshuollon erikoislääkäri

2 Kuntoutus Tutkimus Konsultointi
TOIMIPAIKAT Verve Helsinki Verve Joensuu Verve Kuopio Verve Liperi Verve Oulu Verve Tampere

3 Esitykseni taustalla Työn muutosta koskeva perustutkimus Verve -Työterveyslaitos - Hgin yliopisto 1995 alkaen Uusi lähestymistapa: työhyvinvointia edistävä työn kehittäminen Verve Consultingin toiminta: Laaja ja palkittu konsultointikokemus työpaikoilla Valtakunnan merkittävin työterveyshuollon ja kuntoutuksen sisällön ja menetelmien kehittäjä (TYÖLÄS -verkosto)

4 Ajan muutos – entä ajattelutavan?
TYÖ ENNEN Pitkät vakiintuneen toiminnan vaiheet, lyhyet ohimenevät muutosvaiheet TYÖ NYT Lyhyet vakiintuneen toiminnan vaiheet, pitkät, osin päällekkäiset muutosvaiheet

5 Miksi työt muuttuvat? Massaräätälöinti, yhteiskehittely-tuotanto
kasvu Joustava tuotanto Massatuotanto NELJAS TALOUDEN PITKÄ AALTO: halpa energia, motorisointi, autoteollisuus VIIDES PITKÄ AALTO: halpa informaatio, ICT, verkot 1913 1930 1973 1990 Freeman & Louça 2001

6 ”Suomen tulevaisuus globalisoituneessa maailmassa”
Tuottavuuskasvun kolmas aalto Tehtävärakenteiden muutos organisaatioiden sisällä ja niiden välillä Uutta luovien työtehtävien lisääntyminen Työtä siirtyy matalan osaamisen tehtävistä korkeampaa osaamista vaativiin tehtäviin Tuotannosta palveluihin (teollinen ydin) Siirtymät tehtävistä toiseen ja organisaatiosta henkilön työuralla Pajarinen, Mika, Rouvinen, Petri ja Ylä-Anttila, Pekka (2010). Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Helsinki: Taloustieto Oy (ETLA B 247).

7 Tuottavuuskasvun pääajurien pitkä historia
Pajarinen–Rouvinen–Ylä-Anttila: Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa. Taloustieto (ETLA B 247). Sivu 22.

8 Työn epädramaattisissa muutoksissa väistämätöntä
Jo ennen muutoksia jonkinasteista ahdinkoa Työn sujuvuus kärsii  häiriöitä, ylimääräistä työtä Vuosia kestävä keskeneräisyys Suunta muuttuu, suuntaa haetaan, kokonaiskuva muodostuu hitaasti, joskus vasta jälkeenpäin Välillä ei tapahdu mitään, välillä tapahtuu nopeasti Koko työn tarkoitus ja tavoitteet voivat muuttua = muutoksen realistinen malli (Engeström 1987, 1995, Victor ja Boynton 1998, Jaikumar 1998 ym.)

9 Kun työtä on tutkittu muuttuvana kokonaisuutena on havaittu
Jaksamisongelmat kasautuvat työn murrosjaksoihin (Launis ym. 1998, Mäkitalo 2005, Niemelä 2006, Koistinen 2007, Kantola 2010) Työn sujuvuuden ongelmia = häiriökuormitus (Mäkitalo 2005, Mäkitalo ja Launis 2007) Työn mielekkyyden vaikeutta = kohdehyvinvoinnin muutokset (Mäkitalo 2005) Muutoksen tempoilevuutta = epäsynkronit (Launis ja Pihlaja 2006) * Työterveyshuollon ja työikäisten kuntoutuksen välineet eivät havaitse ja tavoita työn muutosta (Rokkanen ja Launis 2006, Janhonen ja Husman 2007, Mäkitalo 2007, Ylisassi 2009) …kun työn muutosta ei oteta huomioon havaitaan ’kiire’, ’työn henkinen kuormittavuus’, ’esimiestuen puute’, jne…

10 Mitä murroksesta seuraa?
Työn tekemisen perusmallit (konseptit) ovat uudenlaisessa muutoksessa Töiden sujuvuus kärsii – vaatii ponnisteluja  kuormittuminen, kiire, keskeytykset, tehottomuus, laatuongelmat Työn mieli muuttuu – vaatii uudelleen mieltämistä  mielekkyyden ongelmat Paljon projekteja, paljon kehittämistyötä VAIKUTUS TYÖURIEN PIDENTYMISEEN – LYHENTYMISEEN?

11 Miten reagoivat, muuttavatko painopisteitään, toimintatapojaan: Miten
Lyhyet vakiintuneen toiminnan vaiheet, pitkät, osin päällekkäiset muutosvaiheet TYÖ NYT Miten reagoivat, muuttavatko painopisteitään, toimintatapojaan: Työsuojelu ? SAK? Työterveyslaitos? Työterveyshuolto? Kuntoutus? Miten vaikutetaan työkuormitukseen? vähennetään tapaturmia? ylläpidetään työkykyä? pidennetään työuria? parannetaan työelämän laatua?

12 Työkuormituksen arviointi muutoksessa olevassa työssä
Työn oletettu normaalikulku (käsikirjoitus) Ylimääräistä työtä aiheuttavat poikkeamat työn normaalikulusta Poikkeamien liittäminen meneillään olevan muutoksen vaiheeseen Lähitulevaisuuden kehityksen ennakointi KOKEILUT JOTKA SEKÄ vähentävät poikkeamia = ylimääräistä työtä = kuormittumista vievät keskeneräistä muutosta eteenpäin

13 Työkyvyn ylläpitäminen muutoksessa olevassa työssä
Motivaatio >>> terveys Menetelmät, välineet >>> toimintakyky Muutos (ammat.kehittyminen) >>> tasapaino

14 Työkyvyn ylläpitäminen muuttuvassa työssä
Millainen kuva meneillään olevasta muutoksesta työssä? Oman ammatillisen kehityksen vaihe ja sisältö Motiivin muutos, osaamisen muutos, tehtävien muutos, yhteistyösuhteiden muutos Millainen osallisuus ja toimijuus muutokseen työssä? Uudelleen orientoituminen & -motivoituminen Hlökohtaiset työn muutokseen sovitetut kehittymissuunnitelmat yhteistyössä esimiehen kanssa

15 Ammatillinen kehitys henkilön työuran aikana (ideaalisesti)
Työstä hyvinvointi lisääntyy & uudistuu NIMIKE (TOIMINTAKONSEPTISSA TÄRKEÄÄ) PALVELU-VASTAAVA (asiakas) SIISTIJÄ (laatu) LAITOSHUOLTAJA (mitoitus) SIIVOOJA (lika) Työstä hyvinvointi heikkenee & kriisiytyy

16 Mikä muuttuvassa työssä on hyvinvoinnille tärkeää?
Työn sujuminen Työssä onnistuminen Työn kehittäminen Työssä kehittyminen

17 Kysymyksiä menneisyydessä
TYÖ ENNEN Pitkät vakiintuneen toiminnan vaiheet, lyhyet ohimenevät muutosvaiheet avainkysymys: Kunnossa / ei kunnossa? Onko työ järjestetty ihmiselle sopivalla tavalla? HYVÄN TYÖN PIIRTEET Onko oikea henkilö valittu sopivaan tehtävään? TYÖKYKY Toimiiko vuorovaikutus työyhteisössä? HYVÄ TYÖYHTEISÖ Johdetaanko ihmisiä oikein? ”DEMOKRAATTINEN” JOHTAMINEN Onko henkilöillä oikea koulutus tehtäviinsä? KVALIFIKAATIOT

18 Avainkysymys: mitä tapahtuu & minne menossa?
Kysymyksiä NYT Lyhyet vakiintuneen toiminnan vaiheet, pitkät, osin päällekkäiset muutosvaiheet TYÖ NYT Avainkysymys: mitä tapahtuu & minne menossa? Miten työt sujuvat? Paljonko häiriöt kuormittavat? Millainen muutos on menossa? Missä vaiheessa muutosta ollaan nyt? Miten työsi/työmme tarkoitus ja mieli on muuttumassa? Työmotivaation tilanne? Millaisen askeleen voisimme ottaa seuraavaksi? Mikä on minun suhteeni muutokseen? Mitä aion itse tehdä seuraavaksi? TARVITAAN KÄSITTEITÄ, MALLEJA, UUDENLAISTA TYÖHYVIN-VOINTIA EDISTÄVÄÄ OPPIMISTA

19 Kiitos! (vaatikaa työlähtöistä työterveyshuoltoa ja kuntoutusta…)

20 Työurien pidentämisen haasteita
Tykyn perintö: Liikunta- ja terveysasiaako? Liika yksilökeskeisyys: kunto, selviytymiskeinot, terveys, voimavarat Puutteellinen yhteys työhön ja työn muutokseen ei tuotannollinen & strateginen elementti ei pelkkä yhteistyön ja arvostuksen, vaan myös osaamisen & oppimisen haaste Pienet resurssit, kampanjamaisuus, projektiluontoisuus

21 Oleellista työn muutoksissa
Kokonaisuuden ymmärtäminen: mistä minne? Tiedon kerääminen ’alhaalta’ Ketterät uudet kokeilut, ratkaisut Työyhteisössä Työntekijäkohtaisesti

22 Voiko työn muutosta koota ja jäsentää?
Muuttuvia osia paljon: organisaatio, omistus, tietotekniikka, asiakkaat, tiimit, hierarkiat, tuote- tai palveluideat/ideologiat, menetelmät, kannattavuus, rahoitus muuttuvat nopeasti, menee helposti sekavaksi Yritys hahmottaa kokonaisuutta: TOIMINTAKONSEPTI - tuotanto- tai palvelukonsepti ~ toimintatapa, toimintaidea, toimintamalli, liikeidea

23 Askelia muutoksessa jaksamiseen
Tosiasioiden selvittäminen ja kohtaaminen dokumentaarista aineistoa työn arjesta, sujumisesta yhteys jaksamiseen Muutoksen ja kehityksen paljastaminen ja mallittaminen aiemmat toimintakonseptit mistä mihin olemme nyt menossa, missä vaiheessa Mistä mihin olen oman työn mieleni kanssa menossa, missä vaiheessa, Suhde työssä menossa olevaan muutokseen? Nykyisten ongelmien ja haasteiden analysointi meneillään olevan muutoksen valossa Mitä pitäisi kehittää että pääsisimme eteenpäin juuri tässä muutoksessa? Kokeilut ja niiden arviointi


Lataa ppt "SAK:n 20. työympäristöseminaari, Kiljava"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google