Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mistä niitä senttejä oikein tulee?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mistä niitä senttejä oikein tulee?"— Esityksen transkriptio:

1 Mistä niitä senttejä oikein tulee?
Sirkka Suomäki Hankasalmen 4H-yhdistys

2 4H-JÄRJESTÖ

3 Maailmanlaajuinen 4H Toiminta alkoi USA:ssa. Ensimmäiset 4H-kerhot perustettiin 1902. 4H toimii 77 valtiossa. Euroopassa 30 maassa. Jäseniä on 7,5 miljoonaa.

4 4H Suomessa Kansalaisjärjestö, jonka toiminnassa lapsi ja nuori kasvaa kohti vastuullista ja yritteliästä aikuisuutta. Toiminta alkoi 1926 Suomen 4H-liitto perustettiin 1928. Sitoutumaton Jäsenmäärä Vapaaehtoisia ohjaajia 3500 ja luottamushenkilöitä 2500 Palkattuja toimihenkilöitä 350 Ruotsinkielisestä toiminnasta Suomessa vastaa Finlands svenska 4H. Lähde: 2009 tilastot

5 4H-järjestön rakenne

6 Talous 4H-järjestön liikevaihto 25,9 milj.€ Rahoitus
yhdistykset 82%, piirit 10% ja liitto 8% Rahoitus nuorisotoiminta ja koulutus hankkeet, työllistäminen valtionavustus, MMM kuntien avustukset oma varainhankinta

7 4H-nuoret Nuorisojäseniä (6-28 v) 67 000 jäsenten keski-ikä 13 vuotta
tyttöjä 61 %, poikia 39 % 60 % asuu haja-asutusalueella, 40 % taajamissa

8 Nuorisotyön avaintuotteet
Ryhmätoiminta 2900 kerhoa Yli kerhokäyntiä Nuorten koulutukset kurssipäivää Työllistäminen Yli työllistettyä nuorta Nuorten yritykset euroa yritystuloa nuorille

9 Kolme askelta työelämään
YRITTÄJYYSKASVATUS JA TYÖELÄMÄVALMIUDET Yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiudet ovat aina olleet keskeinen osa 4H:n kasvatustyötä. Yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiudet muodostavat 4H-toiminnassa jatkumon, joka alkaa 4H-kerhosta (vasen reuna) ja päättyy oman yrityksen perustamiseen. Yrittäjyyskasvatus alkaa 4H-kerhossa Lapsi pääsee 6-vuotiaana mukaan 4H-kerhoon. Aktiivisia kerhoja on Suomessa lähes Yrittäjyyskasvatus on keskeinen osa 4H-kerhojen toimintaa. Käytännön työvälineenä lapsilla ja heidän ohjaajillaan kerhoissa on TOP-tehtäväpankki. Kerhoissa tehdään TOP-tehtäviä, joissa yhdistyvät oman elämän hallinnassa tarvittavat käytännön taidot sekä yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen kasvamisen mahdollisuudet. Helpoimmissa TOP-tehtävissä harjoitellaan elämässä tarvittavia perustaitoja ja opetellaan muodostamaan ja ymmärtämään niihin liittyviä käsitteitä. Tehtävien parissa opitaan myös yritteliään ihmisen perustaitoja: työn arvostusta, suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta, luovuutta ja rohkeutta sekä yhteistyötaitoja ja sosiaalisuutta. Iän ja taitojen karttuessa siirrytään vaativampiin tehtäviin, joissa korostuvat hankittujen taitojen soveltaminen, oma ideointi, tiedonhankinta ja organisointi. Vaativissa tehtävissä mukaan tulee näkökulma yrittäjyyteen. Monipuoliset kilpailut tukevat kerhojen toimintaa. Aiheet ovat käytännönläheisiä ja vaihtelevat vuosittain. Osa kilpailuista toteutetaan TOP-kilpailuina, jolloin aineisto on osa tehtäväpankkia. 4H tukee siirtymistä työelämään Kun nuori saavuttaa 13–14 -vuoden iän, hänen elämässään tulevat ajankohtaiseksi ensimmäiset kokemukset työelämässä. 4H-järjestö tukee nuoren siirtymistä työelämään. Kahdeksan tunnin mittainen Ajokortti työelämään –kurssi on avoin kaikille nuorille. Se antaa nuorelle perustiedot työelämästä, näkemyksen työnantajien odotuksista, työkaluja ihmissuhdetaitoihin sekä asiakaspalveluun. Työelämävalmiuksien kokonaisuutta täydentävät seitsemän työpalvelukoulutusta, jotka valmentavat nuoria erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin ja antavat tarvittavia käytännön valmiuksia. Koulutusten lisäksi järjestetään erilaisia kursseja. Koulutusten jälkeen 4H-yhdistys tukee nuorten työllistymistä tarjoamalla työpaikkoja erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Yhdistys hoitaa työnantajavelvoitteet. 4H tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ohjatusti oikeaa yritystoimintaa 4H-järjestö on kehittänyt nuorten yritystoiminnan tukemiseen oman toimintamallin. 4H-Yritys on tarkoitettu vuotiaille järjestön jäsenille. 4H-yrityksessä toimitaan aidon yrittämisen pelisäännöillä. 4H-Yrityksen kautta nuorella on mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä ohjatusti. Häntä tukee aikuinen yritysohjaaja. Tuotteeseen liittyvät kiinteästi koulutukset nuorille ja ohjaajille sekä tukimateriaali. Tutustu tuotteeseen: Kosketuspintoja työelämään ja yrittäjyyteen Tavoitteena on, että kaikissa toiminnoissa ja kaikissa ikävaiheissa nuori saa erilaisia kosketuspintoja työelämään ja yrittäjyyteen. Tätä kautta hänellä on mahdollisuus kasvaa yritteliääksi ja aktiiviseksi, työelämässä pärjääväksi ihmiseksi, jolla on tarvittaessa valmiuksia myös oman yritystoiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. KASVU VASTUULLISEKSI JA YRITTELIÄÄKSI 4H-KERHOT yleis- ja teemakerhot 3000 kerhoa kerhokäyntiä KILPAILUT AJOKORTTI TYÖELÄMÄÄN (8 t) Työnhaku ja työelämän pelisäännöt KOULUTUKSET (20 t) Dogsitter Lastenhoitaja Senioripalvelu Pihataitaja Taimikonhoitaja Hevostaituri Osaava kerhonohjaaja KURSSIT (4 t) TYÖPAIKKA 4H-yhdistys työllistää 8 000 nuorta vuosittain 4H-YRITYSKURSSI Perustiedot yrittämisestä 4H-YRITYS Nuoren / ryhmän yritys Henkilökohtainen ohjaaja Myynti € / vuosi TOP-TEHTÄVÄPANKKI Puutarha ja viherympäristö Metsä ja luonto Eläimet Koti ja keittiö Taitavat Kädet Teknologia Kansainvälisyys Viestintä- ja vuorovaikutustaidot Töitä ja omaa rahaa Ympäristö ja kierrätys KOSKETUSPINTOJA TYÖELÄMÄÄN JA YRITTÄJYYTEEN 4H-nuorisotyö

10 Kolme askelta työelämään
edistää pitkäjänteisesti lasten ja nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä. tukee nuoren kasvua vastuulliseksi ja yritteliääksi aikuiseksi, joka pystyy hankkimaan toimeentulonsa omalla työllään. Suomalainen yhteiskunta tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa nuoria, joilla on rohkeutta, osaamista ja halua tehdä työtä toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

11 ASKEL:Kerhotoiminta ja TOP
lapsi oppii monipuolisesti erilaisia taitoja 4H-kerhotoiminnassa. Vuosittain yli 600 000 kerhokäyntiä. 3 000 koulutettua, vapaaehtoista ohjaajaa. Merkittävä osa kerhoista toimii haja-asutusalueella, yhä useammin lasten ja nuorten ainoa ohjatun harrastustoiminnan muoto. Lasten ja ohjaajien tärkeimpänä työvälineenä TOP-tehtäväpankki

12 2. ASKEL:Työelämävalmiudet ja työllistäminen
tukee yli 13-vuotiasta nuorta siirtymisessä työelämään. Nuori saa perustiedot työelämän pelisäännöistä Ajokortti työelämään -kurssilla (8h). Yhdistysten järjestämät asiakaspalvelukoulutukset syventävät nuoren osaamista. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistyksen kautta tai suoraan yrityksiin. 4H-yhdistykset työllistävät vuosittain yli 7 000 nuorta.

13 3. ASKEL:Nuorten yritykset
Tarjoaa yli 13-vuotiaille nuorille mahdollisuuden yritystoiminnan harjoitteluun. Nuori tai nuorten ryhmä voi perustaa oman 4H-Yrityksen. Yrityksestä tehdään sopimus paikallisen 4H-yhdistyksen kanssa ja nuori saa tuekseen henkilökohtaisen ohjaajan. Yrityksen tulee täyttää tietyt kriteerit, joissa määritellään tarvittavat dokumentit ja liikevaihdon rajat.

14 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTA
4H-yhdistyksille määritellyt neljä avaintuotetta ohjaavat ja rajaavat yhdistysten toimintaa (kuvan keskiosa). Muut toiminnan osa-alueet näkyvät kuvan reuna-alueilla. Yhdistyksen toiminnan painopisteen tulisi olla nuoriso- työssä ja avaintuotteiden toteutuksessa. Kuvan avulla on hyvä pohtia oman yhdistyksen toimintaa. Missä ovat painopisteet? AVAINTUOTTEET Tavoitteena on, että jokaisessa 4H-yhdistyksessä lapsille ja nuorille tarjotaan seuraavia avaintuotteita: 1. Ryhmätoiminta 2. Nuorten yritykset 3. Työllistäminen 4. Koulutukset Ryhmätoimintaan kuuluvat kerhot ja kilpailut. Toiminnanjohtajan tehtävänä on organisoida 4H-kerhotoimintaa paikallisten tarpeiden mukaan joko yleiskerhoina, teemakerhoina tai muuna pienryhmätoimintana kuten esimerkiksi klubeina. Tavoitteena on, että kerhoja ohjaavat vapaaehtoiset ohjaajat. Toiminnanjohtajan tehtävänä on rekrytoida vapaaehtoiset, perehdyttää ja kouluttaa heidät (Osaava kerhonohjaaja-koulutus) sekä tukea, motivoida ja auttaa ohjaajia tehtävässään. 4H-ryhmätoiminnassa näkyvät omaleimaiset sisällöt, jotka perustuvat 4H: toiminta-ajatukseen ja aihepiireihin (TOP-tehtäväpankki). Valtakunnalliset kilpailut tukevat kerhojen toimintaa. Kilpailuista tiedotetaan järjestön internet-sivuilla. Lisäksi järjestetään paikallisia ja alueellisia kilpailuja. Työllistämisen perusajatuksena on nuorten työelämävalmiuksien parantaminen. 4H-järjestön näkökulma työllistämiseen on ensisijaisesti kasvatuksellinen. 4H-yhdistyksen tehtävänä on hankkia nuorille työtehtäviä, kouluttaa nuoret tehtäviin ja hoitaa työnantajavelvoitteet. Nuorten yritykset -avaintuotetta toteutetaan 4H-Yritys –toimintamallin avulla. Toiminnanjohtajan tehtävänä on vastata nuorten koulutuksista, ottaa vastaan perustamisilmoitukset, hoitaa yrityksiin liittyvä tilastointi sekä järjestää vuosittaiset tapaamiset ohjaajan ja nuoren kanssa. Nuorten koulutukset liittyvät kiinteästi muihin avaintuotteisiin Osaava-kerhonohjaaja –koulutus antaa valmiudet 4H-kerhon ohjaamiseen 4H-yrityskurssilla nuori saa ohjeet ja tukea oman 4H-Yrityksen perustamiseen Ajokortti työelämään –kurssi antaa nuorelle perustiedot työelämän pelisäännöistä 4H-työpalvelukoulutuksissa nuori saa valmiudet erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin Kansainväliset koulutukset (esim. MOD) syventävät osaamista kansainvälisissä asioissa Erilaisia paikallisia ja alueellisia kursseja voidaan toteuttaa tuotteistettuina 4H-kursseina sekä vapaamuotoisesti oman kiinnostuksen mukaan. MUU TOIMINTA Yhdistyksessä tehtävää nuorisotyötä tukevat monipuolinen vapaaehtoistyö, viestintä, talous ja hallinto sekä varainhankinta. (kuvan oikea laita) Avaintuotteiden lisäksi yhdistyksellä voi olla muuta nuorisotoimintaa omalle jäsenistölle, kuten esimerkiksi retkiä ja leirejä. Yhä useammin tarjotaan myös yleiseen nuorisotyöhön liittyviä palveluja kaikille nuorille mm. aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä nuorisotilojen valvontaa. (kuvan vasen laita) 4H-liiton ja piirien tehtävänä on tukea ja auttaa paikallisia yhdistyksiä toiminnan ylläpitämisessä ja toteuttamisessa. 4H-liitto tuotteistaa ja kehittää välineitä paikallisyhdistysten käyttöön nuorisotyön, vapaaehtoistyön, viestinnän, talouden, hallinnon ja varainhankinnan toteuttamiseen. 4H-YHDISTYKSEN TOIMINTA AVAINTUOTTEET Muu nuorisotyö omalle jäsenistölle Tukee 4H:n toiminta-ajatusta Retket ja leirit 4H:n yhteiset tapahtumat Ryhmätoiminta 4H-yhdistys järjestää lapsille ja nuorille 4H-kerhotoimintaa kilpailutoimintaa Sisältöjen perusta: 4H:n toiminta-ajatus ja tehtäväpankki Nuorten yritykset 4H-yhdistys tukee nuorten yritystoimintaa 4H-Yritys –toimintamallin avulla Nuorisotyön tuki Vapaaehtoistyö Viestintä Tiedotus Markkinointi Talous ja hallinto Varainhankinta Jäsenmaksut Avustukset Palvelumyynti Tempaukset jne. Avoin nuorisotyö Nuorisopalvelutuotantoa omalla alueella Iltapäivätoiminta Nuorisotilojen valvonta Avoimet tapahtumat Työllistäminen 4H-yhdistys hankkii nuorille työtehtäviä kouluttaa nuoret tehtäviin hoitaa työnantaja- velvoitteet Nuorten koulutukset 4H-yhdistys järjestää koulutuksia Osaava kerhonohjaaja 4H-Yrityskurssi Ajokortti työelämään Työpalvelukoulutukset Kv-koulutukset Paikalliset kurssit ja koulutukset 4H-liitto ja 4H-piiri tukevat ja auttavat 4H-liitto tuotteistaa ja kehittää 4H-nuorisotyö

15 Mitä varainhankinta on?
Toimintaa, jonka tuotot ovat enemmän kuin todelliset kustannukset Toisaalta, laajemmin ajateltuna yhdistysten toiminnassa se on kaikkea missä raha liikkuu Tarvitaanko erillistä varainhankintasuunnitelmaa? Vai hankitaanko rahaa aina kun sopiva sauma tulee.

16 Varainhankinnan tavoite:
Pitkäjänteisyys Tavoite konkreettiseksi Märitellään kohde 4H:n esimerkkejä: ryhmätoiminta nuorten työllistäminen 4H-yritystoiminta oma teema yrittäjyyskasvatus tietty kurssi, leiri, retki, tapahtuma, projekti jne

17 Varainhankinnan keinot:
Useita tukijalkoja => vähemmän riskejä suuret kertalahjoitukset => pieni tukijoiden määrä Esim. julkinen tuki, rahastot, säätiöt, yrityssponsorointi, testamentit, suuret lahjoitukset Pienet kertalahjoitukset => suurempi tukijoiden määrä Esim. keräykset, arpajaiset, tuotemyynti, varainhankintatapahtumat

18 Rahan lähteet 2010 Hankasalmen 4H- yhdistys KH/ jäsen- vuokratuotot
maksut vuokratuotot torikatoksesta, laitteista ym. Kerhotoiminta/ ely-keskus valtion avustus/MMM Ok- Opinto- keskus toripaikka- maksut Allianssi metallinkeräys työllistämis- toiminnan asiakasmaksut Cimo/ Kv-toiminta/ nuorisoaloite mainostaulu Mahis KH/ työllistäminen lannoitesäkkien keräys Hankasalmen 4H- yhdistys Ysien kesätyö hanke Välitän- hanke/ESR Löydä oma polkusi Yrittäjyyteen koulutus- palveluiden myynti työllistämis- tuet/TH tuotemyynti Metsissä mahdollisuus pelin myynti, Lotta maja, Illalliset, kasvomaalaus muu tuki tapahtumien sponsorointi tapahtumat: kahvitukset, makkaran- myynti Mennyttä etsimässä/ Leader toim.ryhmä osallistumismaksut; leirit,retket,kurssit KH/ toiminta siv.ltk

19 Varainhankinnan aikataulu:
Tarkka aikataulutus toiminnalle helpottaa suunnittelua ja toteutusta Kertaluontoinen tapahtuma vai pidempijaksoinen tuotemyynti? Lyhytkestoiset projektit ”tuottoisampia” (alle vuoden) nuorten kanssa Sopimustoiminta mieluiten useampivuotiseksi (esim. mainostaulu)

20 Mainostaulusopimukset toistaiseksi voimassa olevia tai vähintään kolme vuotta

21 Varainhankinnan toteuttajat:
Yhdistyksen varsinainen toiminta (4H:ssa = nuorisotoiminta) ei saa kärsiä varainhankinnan vuoksi, ne voidaan yhdistää Työtä voidaan jakaa, varainhankintaa voi tehdä muutkin kuin toiminnanjohtaja/puheenjohtaja Hallituksen jäsenet (?), vapaaehtoisohjaajat, yhteistyökumppanit, jäsenistö Jollakin on aina johtovastuu (4H:ssa toiminnanjohtajalla) Luottamushenkilöiden valinta suunnitelmalliseksi

22 Varainhankinnan kustannukset
Varainhankinnasta tulee aina kustannuksia Millaisia riskejä yhdistys on valmis ottamaan (mm. konsertit, julkkisten hyödyntäminen, ”karkkien myynti”) Tavoitteena sopimuspohjaista varainhankintaa => riskit pienenevät Todellisten kustannusten laskenta (työaika, taloushallinto, toimistotyö ym.) tärkeää, varsinkin jos varainhankinta on liiketoimintaa Montako tuntia työaikaa menee muutaman satasen tähden?

23 Varainhankinnan verotus
Yleishyödyllisyys antaa useita verohelpotuksia Toimintaympäristö on muuttunut siten, että palvelun tarjoajina ovat yhä useammin yritykset, joiden kanssa (aikaisemmin) yleishyödyllisinä pidetyt yhteisöt kilpailevat. Se, mitä ennen on pidetty verotuksessa yleishyödyllisenä, ei ehkä olekaan sitä muuttuneessa yhteiskunnassa.

24 Varainhankinnan verotus
Osa varainhankinnasta on silti verollista elinkeinotoimintaa Elinkeinotoiminnan määrittely joskus vaikeaa (=avointa palvelujen tai tuotteiden myyntiä) Ryhmä perinteisiä varainhankintatapoja on verovapaata (mm. arpajaiset, myyjäiset, keräykset, jäsenlehdet, pinssien myynti etc.) Jos elinkeinotuloa yli 8500 €/v, toiminta on myös alvillista (jos ei sosiaalihuoltoa)

25 Elinkeinotoimintana ei pidetä:
toiminnan rahoittamiseksi harjoitetut arpajaiset, myyjäiset, urheilukilpailut, tanssi- ja huvitilaisuudet sekä muu niihin verrattava toiminta ja näiden yhteydessä tapahtuva myynti-, tarjoilu-, yms toiminta jäsenlehdet ja muut toimintaa välittömästi palvelevat julkaisut adressit, merkit, kortit, viirit ja muut sellaiset, kun myynti varojenkeräystarkoituksessa sairaaloissa, vanhainkodeissa jne. hoito-, askartelu-tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynti bingopelin pitäminen

26 Varainhankinnan tiedotus
NÄKYVYYS TUO RAHAA! Hyvä imago myy hyvin Hyvin laadittu rahahakemus, anomuskirje, vetoava sponsorihakemus /sponsorineuvottelut auttaa Suhdetoiminta ja henkilökohtainen tapaaminen ovat tärkeitä Lehtijutut vaiko maksettu mainos? Tarvitaanko erillistä tiedotussuunnitelmaa varainhankinnan tueksi? (tavoite, keinot, aikataulu, toteuttajat, kustannukset, tulot, tuotto, tiedotus, arviointi)

27 Varainhankinnan hyviä käytäntöjä
”hiljainen kuittaus” (atk-tuki, tilat, tarvikkeet, kalusteet, kahvitukset) alennukset, säästäminen laskutuslisät, korkosopimukset hankkeet, projektit Hanketoiminta mahdollistaa uusien toimintojen käynnistämistä ja olemassa olevien käytänteiden merkittävää kehittämistä

28 Varainhankinnan hyviä käytäntöjä jatkuu…
työpalvelu keräykset toripäivät sponsorointi avustukset osallistumismaksut lahjoitukset, testamentit tapahtumien järjestäminen mainos myynti, kuten lehti liite, mainostaulu, muovikassit

29 Varainhankinnan hyviä käytänteitä jatkuu…
hyväntekeväisyyskonsertti tai muu konsertti bingo-illat, bändi-illat, diskot kivien keruu, munkkiralli, kakkupuoti värityskirja, muistipelikortit, lorupussit mausteet, paperit, vessapaperit, karkit, keksit… juhlavuodet kannattaa hyödyntää itse varsinainen toiminta ei saa kärsiä varainhankinnan takia!


Lataa ppt "Mistä niitä senttejä oikein tulee?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google