Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Syrjäytyminen, päihteet ja perheväkivalta 14. 5

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Syrjäytyminen, päihteet ja perheväkivalta 14. 5"— Esityksen transkriptio:

1 Syrjäytyminen, päihteet ja perheväkivalta 14. 5
Syrjäytyminen, päihteet ja perheväkivalta Hannu Lauerma tutkimusprofessori, THL vastaava ylilääkäri, Psykiatrinen vankisairaala

2 Koulutus, työkokemus ja sidonnaisuudet
Kokemusta syrjäytyneistä ja väkivaltaisista potilaista alkaen –82. LL -87, LT, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian el, psykoterapeutti, psykiatrian dosentti, unilääketieteen erityispätevyys ja asiantuntijanimike. THL:n tutkimusprofessori. 1994 jälkeen määräaikaisena apulaisprofessorina ja professorina kolmessa jaksossa yhteensä nelisen vuotta, muutoin vankien akuutin psykiatrisen sairaalan, maan ainoan Psykiatrisen vankisairaalan vastaavana ylilääkärinä. Sivutoiminen yksityislääkäri alkaen -89, kotim. ja kv. luottamustoimia. Useiden tahojen tilapäisesti palkattuna luennoitsijana ja asiantuntijana, ei osakkeita eikä muita sidonnaisuuksia.

3 Luennon sisältö: aggression olemuksesta ja syrjäytymisen taustatekijöistä
Aggression perusmekanismeista Geneettiset riskitekijät ja varhainen vuorovaikutuksen häiriö. Traumatisoituminen ja jengiytyminen. Asosiaalisen käytöshäiriön kehittyminen asosiaaliseksi persoonallisuudeksi, psykopatiapiirteet. ADHD ym. neurokognitiiviset häiriöt. Päihdehäiriöt, erityisesti kakkostyypin alkoholismi. Lievätkin aivovauriot.

4 Aggressio: luonnonvalinnan tulos
Suosinut henkiinjäämistä. Ei itsessään hyvä eikä paha. Perustyyppejä: saalistamisaggressio, puolustautumisaggressio (fight or flight). Reviiriaggressio ja laumahierarkiaa määrittelevä aggressio. Reagointitapa ennemmin kuin vietti.

5

6 Ihminen on territoriaalinen lihansyöjä-keräilijä- saalistaja

7 Surmaamista - entä aggressio?

8 Patologinen aggressio
Ei suojaa, rakenna tai auta ravinnon hankinnassa, vaan tuhoaa yksilön ja hänen laumansa mahdollisuuksia - ja geenien siirtymistä eteenpäin. Heikentää sitä yhteisöä, joka turvaa eloonjäämistä. Esimerkkejä: paranoidinen aggressio; muu psykoottinen aggressio; maaninen aggressio; narsistisen raivon ylilyönnit; raivoreaktio homoseksuaalisen paniikin yhteydessä; häpeäraivo.

9 Väkivalta kiehtoo ja myy

10

11 Miesten kolmiodraama: pojanmurha uskollisuuden osoituksena (1
Miesten kolmiodraama: pojanmurha uskollisuuden osoituksena (1. Mooseksen kirja, 22. Luku.) 6. Ja Aabraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään; itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. 7. Iisak puhui isällensä Aabrahamille sanoen: "Isäni!" Tämä vastasi: "Tässä olen, poikani". Ja hän sanoi: "Katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi?" 8. Aabraham vastasi: "Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani". Ja he astuivat molemmat yhdessä. 9. Ja kun he olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Aabraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle Ja Aabraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa.

12

13 Sitoutuminen kannattaa?
”Näin sanoo Herra: Koska sinä tämän teit etkä kieltänyt minulta ainoaa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että he ovat kuin taivaan tähdet tai hiekanjyvät meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valloittavat vihollistensa kaupungit.” (1. Mooseksen kirja, 22. Luku)

14

15

16 Aggressio kulttuurin säätelemänä
Aggressio on yleismaailmallinen ja kaikille kulttuureille ominainen ilmiö. Miehillä aggression fyysinen toteuttaminen, väkivalta, ratkaisevasti yleisempää. Huomattavia kulttuurisia eroja kuitenkin on. Uskonnot keskeisiä säätelijöitä. ”Älä tapa”-käsky on lähes kaikissa keskeinen. ”Toiset” kuitenkin saa tai pitää tarvittaessa tappaa.

17 Biologiasta kulttuuriin: myytit
Kertomuksia ym. kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat havainnoitsijan ja havaittavan kohteen välissä. Sisältävät perimmäisiä arvoja vaikeasti kritisoitavina paketteina. Claude Lévi-Strauss: ”Myytit ajattelevat meissä.” Missä määrin myyttien takana biologia, missä määrin kulttuuri? Jääkautiset jääneet kulttuurissamme?

18 Modernin miehen ongelma
”Niin, ihanteet muuttuvat. Kun ennen John Wayne ratsasti kohti auringonlaskua takanaan kasa kuolleita roistoja, nykyään mekkoeinari ajaa ilta-auringossa ekologisella polkupyörällään, kypärä tietysti päässä, terapiaistuntoonsa takanaan kasa läpikäymättömiä tunteita ja traumoja. Minä tiedän kyllä, kumpaa leffaa haluan katsoa.” (Sitaatti lääkärien keskustelupalstalta)

19 ”Kaarle VI:n mielisairaus puhkeaa”, vuosi 1392

20 Väkivallan yleisyydestä ja taustoista
Henkirikokset Suomessa kolme kertaa yleisempiä kuin muissa Pohjoismaissa tai Saksassa. Aiemmin noin 3/ asukasta vuodessa, nykyisin 2,1/ Myös perheväkivalta ja nuorten kokema on vähentynyt 1980-luvulta alkaen. Lähes 80 % väkivaltarikoksista tehdään päihtyneinä. Puolella vangeista C-hepatiitti. Yleisintä alkoholismi ja sekakäyttö. Esim. Irlannissa henkirikoksia/ vain kolmannes siitä mitä Suomessa. Siellä 45 prosentissa henkirikoksia sekä tekijä että uhri olivat selviä, Suomessa vain 18 prosentissa.

21 Henkirikoksen riski eräissä häiriöissä
Skitsofrenia lisää henkirikosriskiä kertaiseksi, alkoholiriippuvuuden kanssa yli 15-kertaiseksi. Alkoholiriippuvuus ja epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö nostavat riskiä vielä enemmän. 250-kertainen riski moninkertaisella luonnehäiriöisellä alkoholisoituneella uusijalla. Suurin osa henkirikoksen uusijoista on persoonallisuudeltaan vaikeasti häiriintyneitä, joilla on vaikea alkoholiongelma (60-80%).

22 Psykoottisten, esim. skitsofreenikoiden tekemien henkirikosten erityispiirteitä
Kohdistuvat lähes aina lähiomaisiin tai asuinkumppaneihin. Tehdään suunnitelmatta ja tilapäisaseella. Kolmella neljästä myös psykoosia edeltänyt persoonallisuushäiriö, päihderiippuvuus tai molemmat. Tuntemattomaan kohdistuvia henkirikoksia 1/14,3 miljoonaa henkilövuotta, vain 12 % tekijöistä sai jotain antipsykoottista lääkitystä. Hoito vähentää riskin yhteen viidestoistaosaan.

23 Epäsosiaalinen persoonallisuus
Krooninen sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuus: ei huomioi toisia ja loukkaa heidän oikeuksiaan. Alkaa käytöshäiriönä ennen 15 vuoden ikää, diagnosoitavissa persoonallisuushäiriöksi aikaisintaan 18 vuoden iässä. Ei esiinny ainoastaan manian tai oireisen skitsofrenian aikana.

24 Epäsosiaalinen persoonallisuus, diagnostiset kriteerit
Vähintään kolme seitsemästä piirteestä: Sopeutumattomuus normeihin ilmenee toistuvina tekoina, jotka johtavat pidätyksiin Toistuva vilpillisyys: valehtelua ja petkuttamista huvittelu- tai hyötymistarkoituksessa Impulsiivisuus tai kyvyttömyys etukäteissuunnitteluun

25 Epäsosiaalinen persoonallisuus, diagnostiset kriteerit (jatkoa)
Piittaamattomuus omasta tai muiden turvallisuudesta. Jatkuva vastuuttomuus ilmenee toistuvana töiden tai taloudellisten velvoitteiden laiminlyömisenä. Katumattomuus ilmenee välinpitämättömyytenä toisille aiheutetuista vahingoista tai niiden rationalisoivana selittelynä. Aggressiivisuus ilmenee toistuvina tappeluina tai päällekarkauksina.

26 Epäsosiaalinen persoonallisuus
Esiintyvyys väestössä noin 2 % Yleisempi alimmissa sosiaaliryhmissä ja miehillä. Hyvin yleinen vankiloissa. Kuolevat nuorina. Jotkut kypsyvät iän myötä, mutta ylikuolleisuus selittää pitkälti niukan esiintyvyyden iäkkäillä .

27 Epäsosiaalinen persoonallisuus
”Mitä se muille kuuluu mitä mä teen?”

28 Epäsosiaalinen persoonallisuus
”Mitä se mulle kuuluu mitä mä teen?”

29 Epäsosiaalinen persoonallisuus
”Kyllä nyt taas köyhälistöä niin kaikin tavoin kiusataan, sano Kaspa kun pulituuria joi.”

30 Epäsosiaalinen persoonallisuus
Kasvuolojen merkitys: Edellisessä sukupolvessa samojen geenien painolasti? Hylkäämiskokemukset? Heikko palkinto-rangaistusriippuvuus johtaa kasvatusongelmiin ja väkivaltaan lasta kohtaan? Mallioppiminen ja katkeroituminen Laitetaanko vahinko kiertämään?

31 Klaani – tarina Sammakoiden suvusta
Tauno Kaukosen romaani. Mika Kaurismäen ohjaama elokuva. Erinomainen kuvaus asosiaalisesta painolastista sosiaalisena sukurasitteena.

32 Psykopatia Asosiaalisen persoonallisuuden narsistisen tunnekylmästi värittynyt ja manipuloivuuden hallitsema äärimuoto on yleisin psykopatian alalaji. Osa psykopaateista täyttää kuitenkin vain narsistisen persoonallisuuden kriteerit. Myös harvinaisia ”valkokauluspsykopaatteja” ilman näkyvää persoonallisuushäiriötä on kuitenkin olemassa.

33 Narsistinen persoonallisuus
Asosiaalinen persoonallisuus, narsistinen persoonallisuus ja psykopatia ASP Narsistinen persoonallisuus Psykopatia

34 Psykopatia: naamioituva häiriö

35 Lapsuus- ja nuoruusiän käytöshäiriöt
Psykopaattisia piirteitä on havaittavissa joillain yksilöillä jo lapsuusiässä. Lapsuusiän käyttäytymishäiriöt (alku < 10 vuoden iässä) merkittävämpi vaaratekijä kuin nuoruusiän käytöshäiriö. Tytöillä käytöshäiriön myöhemmät johdannaiset monipuolisempia kuin pojilla, joilla asosiaalisuus hallitsee useimmiten jatkossakin jos oirehdinta alun perin asosiaalista.

36 Primaari ja sekundaari psykopatia
Jako perinteinen, mutta yksimielisyyttä erottelevista seikoista ei ole. Primaari: tunnekylmyys ja hermoston poikkeava reagointitapa synnynnäisiä. Sekundaari: varhainen traumatisoituminen olennaisempaa, reagoi myös ahdistuneisuudella.

37 PCL-R 20 kohtaa, pisteytys 0,1 tai 2.
Noin 1½-2 h haastattelua, 1 h aineiston läpikäymistä. Eri dimensioita saman kokonaisuuden sisällä (impulsiivisuus, manipuloivuus ym.) Ennustaa asosiaalista käyttäytymistä.

38 Missä psykopaatti luuraa?

39 PCL-R-pisteytykset 1. Lipevyys/ pinnallinen viehätysvoima
2. Vahvalta vaikuttava omanarvontunto 3. Stimulaation tarve/ taipumus ikävystymiseen 4. Patologinen valehtelu 5. Petkuttaminen/ manipulointi 6. Katumuksen ja syyllisyydentunteen puuttuminen 7. Tunteiden pinnallisuus 8. Kovuus ja tunteettomuus/ empatian puuttuminen 9. Loismainen elämäntyyli 10. Heikko käyttäytymisen kontrolli 11. Promiskuiteetti 12. Varhaiset käyttäytymisongelmat 13.  Realististen pitkän tähtäimen päämäärien puuttuminen 14. Impulsiivisuus 15. Vastuuttomuus 16. Kyvyttömyys ottaa vastuuta omasta käyttäytymisestä 17. Useita lyhytaikaisia avo- tai aviosuhteita 18. Nuorisorikollisuus 19. Ehdonalaisen vapauden peruutus 20.  Monipuolinen rikollisuus

40 Psykopatian biologiaa
Heikko serotoniiniaineenvaihdunta. Poikkeavasti kehittynyt hippocampus-amygdalakompleksin takaosa ja prefrontaalikorteksi. Heikot kortisolivasteet, autonomisen hermoston reagointi vähäistä. Voimakas testosteronivaikutus (kohdussa)? Hidas aivosähkötoiminta, runsaasti NREM S4-unta? Vireystilan säilyttämisen vaikeus, krooninen ikävystyneisyys jos virikkeet vähäisiä. Hidas leposyke ilman kestävyysharjoitteluakin.

41 Psykopatiaa vai sosiopatiaa?

42 Diagnosoida vaiko eikö?
Diagnoosien asettamisen on välillä ajateltu heikentävän ennustetta. Realismia: psykopaattisia piirteitä on havaittavissa jo lapsuusiässä. Olisi ensiarvoisen tärkeää selvittää, millä interventioilla voisi olla pitkäaikaisvaikutusta. Erään analyytikon mielipide: vain pitkäaikainen sijoittaminen Kuttula-yhteisön kaltaisiin tiukkarajaisiin hoitopaikkoihin viimeistään vuoden iässä voi auttaa. (?)

43 Diagnosoida vai ei? 1960-luvulla ei kaihdettu käsitteellistää eräitä käyttäytymisen muotoja lasten ja nuorten psykopatiaksi, dg. esim. constitutio psychopathica. Mm. eläinten kiduttaminen, jatkuva tarkoitushakuinen valehteleminen ja välineellinen väkivalta ovat klassisia tunnusmerkkejä. Suomalaisessa tutkimusraportissa v tähdennettiin huolellisen tutkimisen tärkeyttä: lapsen psykopatia-dg. vaatii huolellista sosiaalisen kentän kartoitusta ja riittävän pitkää tarkkailua suotuisassa ympäristössä.

44 Psykopaattiset piirteet ja nuorisorikollisuus
Psykopatiapiirteet ennustavat nuoruusiässä rikollisen käyttäytymisen määrää ja pysyvyyttä (Frick ym. 2003; Pardini ym. 2006) ja välineellistä väkivaltakäyttäytymistä (Frick ym. 2003). Eri tutkimuksissa 9-59 prosentilla nuorisorikollisista on kuvattu psykopaattisia piirteitä (Campbell ym ), Suomessa viidenneksellä (Lindberg ym. 2009).

45 Psykopaattiset piirteet ja nuorisorikollisuus
Psykopatiapiirteisillä enemmän seksuaalirikoksia, väkivaltarikoksia ja uusintarikollisuutta kuin muilla nuorisorikollisilla. Väkivaltarikokset ovat raaempia, sadistisempia, uhreille enemmän vammoja. Enemmän karkaamisia lastensuojelun osoittamista sijoituspaikoista. Psykopatiapiirteisillä, antisosiaalisesti käyttäytyvillä varhaisnuorilla on todettu muita antisosiaalisesti käyttäytyviä nuoria voimakkaampi tarve muodostaa sosiaalisia normeja rikkovia ryhmiä.

46 Psykopatiapiirteisten nuorten hoito
Huonompi hoitomyöntyvyys ja enemmän keskeyttämisiä kuin nuorilla, joilla psykopaattisia piirteitä ei esiintynyt (Rogers ym. 1997; Falkenbach ym ; O`Neill ym. 2003; Spain ym. 2004) . Kahden vuoden seurantatutkimus (Caldwell ym. 2006) osoitti, että intensiivisen hoito-ohjelman läpikäyneet psykopatiapiirteiset nuorisorikolliset syyllistyivät vakavaan uusintarikollisuuteen harvemmin ja pidemmällä viiveellä kuin hoitamattomat.

47 ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Synnynnäinen, kehityksellinen huomion keskittämisen ja hyödyttömien signaalien huomiotta jättämisen (habituaation), toiminnanohjauksen ym. häiriö. Vaikeuttaa sosiaalistumista ja oppimista. Voi johtaa syrjäytymiseen - mahdollisesti kymmenkertaistaa vankilaan päätymisen riskin.

48 ADHD liittyy asosiaalisuuteen ja rikollisuuteen – muttei aiheuta sitä
Yhteys on muiden häiriöiden välittämä: päihdehäiriöt, asosiaalinen alakulttuuri, erilaiset traumatisoitumiset. On hyvin olennaista muistaa ja tuoda esille, ettei ADHD itsessään johda rikollisuuteen eikä ole sama asia kuin psykopatia. Kuitenkin yhteinen leikkauspinta komplisoituneella ADHD:llä ja psykopatialla on. Vangeista kolmanneksella lienee ADHD-tausta, psykopaatteja on vangeista kuudesosa.

49 ADHD (yllä) ja ADD (alla)

50 ADHD koostuu useista piirteistä
Olennaista toiminnanohjauksen vaikeudet. Oireet olemassa jo esikouluiässä ja aiheuttavat ongelmia ensimmäisillä luokilla. Jälkikäteinen tunnistaminen vaikeaa, sillä oireisto näyttäytyy eri elämänvaiheissa ja eri vaativuustasoilla erilaisena. Useita arviointiasteikkoja.

51

52 Diagnostiikka Seulonnat itsearvioin epäluotettavia häiriintyneessä populaatiossa. Yksiselitteistä diagnostista testiä ei ole, vaan diagnoosi on kliininen. Kliininen tutkiminen, psykologinen testaus, lapsuusanamneesi myös omaisilta. Varmistettava ettei tarkkaamattomuus ole sekundaarista muulle ongelmalle.

53 Asenneongelma, päihdeongelma vai neurokognitiivinen häiriö?

54 Epidemiologiaa 2-5 % lapsista?
Jatkuu aikuisuudessa n. 60 %:lla - esiintyvyys väestössä n. 1/50? Edeltää usein asosiaalisen persoonallisuuden kehittymistä Vangeista ADHD-tausta lapsuudessa > 25 %:lla? USA:ssa yleisempi kuin Euroopassa???

55 ADHD-piirteet valintaetuna?

56 Mikä vaikeuttaa aikuisdiagnostiikkaa?
Heikko itsearviointikyky. Päihteet. Erityisesti runsas kannabiksen käyttö heikentää toiminnanohjausta kuukausia. Toiminnanohjauksen häiriöitä myös muissa psykiatrisissa häiriöissä. Jos potilaalla ennakkokäsitys diagnoosistaan, voi esiintyä simulointia ja dissimulointia. Motivaation häiriön osuus vaikeuksissa?

57 ADHD ja päihdehäiriöt Katsauksissa on esitetty, että %:lla päihdehäiriöisistä olisi ADHD, ja %:lla ADHD-potilaista jossain elämänsä vaiheessa päihdehäiriö. Mekanismina kokeilunhalu, päihteiden erityinen palkitsevuus? Liekö ainekohtaista ja piristeillä erityisen voimakasta?

58 Riippuvuudet tienä vilkkaan pojan kotiin?

59 Asosiaalinen persoonallisuus ja kakkostyypin alkoholismi
Kakkostyypin alkoholismi: mahdollisesti noin (10-) 20 % kaikista alkoholisteista. Geneettinen tausta: taipumus periytyy ainakin isältä pojalle. Mahdollisesti geneettinen kasauma suomalaisilla (itäsuomalaisilla?) samoin kuin eräillä preeriaintiaaneilla? Poikkeavan heikko serotoniiniaineenvaihdunta näkyy mm. 5-HIAA:n matalana pitoisuutena likvorissa.

60 Asosiaalinen persoonallisuus ja kakkostyypin alkoholismi (jatkoa)
Heikko palkinto- rangaistusriippuvuus. Kulkevat omia polkujaan – vankilaan. Alkoholi nimenomaan keinona saada elämyksiä. Alkoholi ei stimuloi ruokahalua. Varhainen alkoholisoituminen. Glukoosirasituskokeessa ja humalassa hypoglykemia. Impulsiivisuus ja väkivaltaisuus korostuvat juovuksissa.

61

62

63

64

65

66

67 Turmiolan Tommin serotoniinivamma?
Suomalainen väkivalta assosioituu voimakkaasti ns. II-tyypin alkoholismiin, jossa on sitä selittäviä aineenvaihdunnan ominaispiirteitä. Selvä perinnöllinen alttius, varhainen ja nopea alku jos alkoholia saatavissa, alkoholi ei stimuloi ruokahalua, juominen elämyshaluista, tyypillistä aggressiivisuus. Serotoniinitoiminnan heikkous ja taipumus hypoglykemioihin.

68 Turmiolan apina - kaltoin kohdeltu
Turmiolan apina - kaltoin kohdeltu? Ihmisellä riskitekijänä myös eräät geenivariantit

69 MacLeanin malli aivojen rakenteesta

70 Aikuisiän samanaikaissairastavuus
Asosiaalinen persoonallisuus Päihderiippuvaisuudet Kaksisuuntainen mielialahäiriö Myös myönteinen kehitys aikuisuuteen mahdollinen

71 Pojat joit´ ei saatu hyviks on nyt jauhettuina jyviks (Max ja Moritz)

72 Luki- ja tarkkaavaisuushäiriön perinteinen hoito: motivointi

73 Väkivaltainen ja vaativa kohtelu johtaa ilmeisesti ongelmiin
Pakottamisen ja vaativuuden aiheuttama tilapäinen aktivaatiotason ja motivaation kasvu voi joskus johtaa tilapäisiin tuloksiin. Osalla vaativuus johtaa kuitenkin hätääntymisen kautta entistä huonompiin suorituksiin. Nöyryyttävään kohteluun liittyvä häpeä johtaa vihareaktioihin ja syrjäytymiseen.

74 Päähän kohdistuneet traumat väkivaltaisilla vs. muilla vangeilla
Yleisesti ottaen monet kriminogeeniset tekijät yhteisiä väkivaltarikollisilla ja muilla vangeilla –esim. heikko koulumenestys. Väkivaltarikollisilla kuitenkin hoitamatta jääneitä pään traumoja paljon yleisemmin (Leon-Carrion ja Ramos 2003).

75 Nuorisorikollisuus ja aivovamma: Rantakallio ym. 1992
5966 miespuolista seurattavaa, joista 22 vuoden ikään mennessä rikosrekisteri 355:llä (6,0 %). Rikollisuutta eivät ennustaneet syntymäpainon poikkeavuus, keskosuus, perinataaliset vauriot tai epilepsia. Merkittävä lisä sosiaalisten ja demograafisten muuttujien vakioinninkin jälkeenkin niillä, joilla aivovamma alle 14 v:n iässä. OR rikosrekisterille 1,9 ja väkivaltarikoksille 3,15.

76 Timonen ym. 2002 Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966, josta 5589 miestä ja 5345 naista. Aivovamma lapsuudessa tai nuoruudessa yhteydessä psykiatrisen häiriön ja rikollisuuden samanaikaiseen esiintymiseen miehillä (OR 4,1, 95% CI 1,2 - 13,6).

77 Lääke vai päihde? Käyttötarkoitus ratkaisee. Molekyyli ei itsessään ole hyvä eikä paha enempää kuin veitsi, jolla voi joko surmata tai parantaa. Jopa antidepressantit ja huumeiden vastavaikuttajina toimivat antipsykootit on joskus pyritty samaistamaan päihteisiin.

78 Humalajuominen väkivallan riskitekijänä Suomessa
Viikoittain itsensä vahvaan humalaan juovat nuoret ovat väkivallan tekijöinä 5-7 kertaa ja uhreina 2-3 kertaa useammin kuin nuoret, jotka eivät juo alkoholia kovaan humalaan asti. Noin 80 % väkivaltarikoksista tehdään Suomessa alkoholin vaikutuksen alaisena.

79 Addiktioiden taustoja
Alttius addiktioille vaihtelee suuresti. Tausta farmakogenetiikassa? Suhde pakonomaisiin toimintoihin yleensä? (pelihimo, seksiriippuvuus, viiltely ym.) Dopamiinijärjestelmä Opioidijärjestelmä (endorfiinit) Endokannabinoidijärjestelmä

80 Lääkehoidon mahdollisuudet addiktioissa
Altistava neurobiologia ainakin 300 miljoonaa vuotta vanhaa – tarjonnan kasvaessa ongelmat yleistyvät. Mesolimbinen mielihyvärata, dopamiinin vapautuminen accumbens-tumakkeessa. Kaikilla riippuvuutta aiheuttavilla toiminnoilla ja molekyyleillä yhteinen – ehkä lukuunottamatta bentsodiatsepiineja.

81

82 Pitääkö lääkkein hoitaa?
Edustaako lääkehoito kemikalisoitunutta elämäntapaa kielteisessä mielessä? Antabus tehokasta, muiden valmisteiden vaikuttavuus vähäistä. Hengestä tai toimintakyvystä kysymys: onnistumistodennäköisyyden pienikin lisä on merkittävä. Retkahduksia ja uudelleenyrittämisiä siedettävä.

83 Pitääkö lääkkein hoitaa?
Ilmeisesti ADHD:n lääkehoito metyylifenidaatilla (Ritalin, Concerta) vähentää huumeriippuvuuden todennäköisyyttä. Kokonaisuutta ajatellen lääkehoidon merkitys addiktioissa kuitenkin toistaiseksi pieni verrattuna esim. psykoosien ja depressioiden hoitoon. Joillekin silti ratkaiseva?

84 Ajetaanko pirua pois Pelsepuupin avulla?
Bentsodiatsepiinien osalta näin usein on. Tutkimustieto metyylifenidaatista (Ritalin, Concerta) on myönteistä, käytännössä ongelmiakin ilmenee. Vrt: buprenorfiininkin ongelmat ovat monet, kuolleisuuden väheneminen kuitenkin ilmeistä.

85 Onko ”rauhapäihteitä” olemassa?
Kaikki päihteet eivät lisää aggressiota niin voimakkaasti kuin alkoholi ja piristeet, mutta mm. opioidien ja bentsodiatsepiinien vieroitusoireissa rauhattomuus ja tuskaisuus voi johtaa aggressioon. Myös opioidipäihtymys altistaa väkivallalle. Myös kannabis aiheuttaa vieroitusoireita ja kognitioiden heikentymistä vaikka rauhoittaakin. Persoonallisuus vaikuttaa siihen, miten päihtymys ilmenee. Bentsodiatsepiinien muodostama hoitoperäinen ongelma on aliarvioitu.

86 Riippuvuuksien hoidon elementteinä:
Nuorten kuolemantapauksia. Omaisten syyllisyyttä ja syyttelyä. Uskomus narkomaanien hauskasta elämästä - kateutta ja katkeruutta omista kieltäymyksistä? Narkomaniaan liittyy usein manipulointitaipumus ja hyväksikäyttösuhde hoitojärjestelmään. Malttamattomuutta ja mustavalkoista asennoitumista. Frustraatioita ja vihaa.

87 Hauskuusoletus ja provosoitu viha henkilökunnassa
Huijatuksi tuleminen on nöyryyttävää. Potilaalla esitettyjen mielekkäiden ryhdistäytymisvaatimusten ja realististen tavoitteiden suhde on vaikea arvioida. Arvopohjan erilaisuus alakulttuureissa. Addiktioiden yksiselitteinen tulkitseminen sairaudeksi ei ole lainkaan itsestään selvää.

88 ”Missä ei sana auta siellä tarvitaan NOKIAN KUMIPAMPPUA
”Missä ei sana auta siellä tarvitaan NOKIAN KUMIPAMPPUA. Suomen Gummitehdas Oy. NOKIA”. (Mainos Poliisimies-lehdessä v. 1932)

89 Tulevaisuudennäkymiä
Pitkävaikutteinen suun kautta otettava metyylifenidaatti korvaushoitona? Uudet dopamiinia moduloivat lääkkeet? Huumeiden inaktivoitumiseen johtavat rokotteet? Tehokkaampi varhainen puuttuminen psykososiaalisin keinoin?

90 ”Medikalisaatio - aikamme sairaus”
”Medikalisaatio - aikamme sairaus”? Vuoden 1686 kirkkolain avioliittoesteet Sukupuolitauti. Spitaali. Älyttömyys. Raivous. Kaatumatauti. Muu iljettävä sairaus tai vika, joka estää työnteon tai ammatin harjoittamisen.

91

92


Lataa ppt "Syrjäytyminen, päihteet ja perheväkivalta 14. 5"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google