Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TALOUDEN JA ETIIKAN JÄNNITTEINEN SUHDE TERVEYDENHUOLLOSSA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TALOUDEN JA ETIIKAN JÄNNITTEINEN SUHDE TERVEYDENHUOLLOSSA"— Esityksen transkriptio:

1 TALOUDEN JA ETIIKAN JÄNNITTEINEN SUHDE TERVEYDENHUOLLOSSA
EETTINEN JOHTAJUUS TERVEYDENHUOLLOSSA Egofunktio Oy:n seminaari TALOUDEN JA ETIIKAN JÄNNITTEINEN SUHDE TERVEYDENHUOLLOSSA Talousjohtaja Alpo Karila Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

2 PSHP:n eettinen koodisto
Hyvä hoito Ihmisen kunnioittaminen Osaamisen arvostaminen Yhteiskuntavastuullisuus yhteiskuntavastuullisuuteen sisältyy periaate, jonka mukaan Taloudellinen toimintatapa on eettistä. Mitä se on? Yhteisten varojen käyttö on oltava harkittua, oikeamielistä ja säästäväistä. Leiviskää ei ole annettu tuhlattavaksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

3 Niukkuus talous- ja eettisiä pohdintoja yhdistävänä käsitteenä
Taloudellisia ja eettisiä tarkasteluja yhdistävä ja samalla jännitettä aiheuttava käsite on NIUKKUUS Voimavarojen riittämättömyys tarpeisiin ja haluihin nähden ja myös tarpeiden tyydyttämismahdollisuuksiin nähden Terveydenhuollossa niukkuuden ongelma esiintyy hyvin pelkistetysti Eettisyys tulee esille valintatilanteissa, joita on enenevästi edessä Eettisyyden punninnan ongelmakohta, yksilön vai yhteisön etu? Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

4 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Rissanen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

5 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Rissanen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

6 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Kekomäki Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

7 Etiikan pääsuuntauksista
Velvollisuusetiikka (Immanuel Kant), jonka mukaan ihmisellä on tiettyjä velvollisuuksia jotka ovat voimassa aina ja kaikkialla, seuraamuksista (lähes) riippumatta ( elämän kunnioitus ja potilaiden hoitaminen kaikissa olosuhteissa) Seurausetiikka (Jeremy Bentham), jonka mukaan teon arvo määräytyy teon seurausten perusteella. Seurausetiikka korostaa suurimman kokonaishyvän periaatetta (mahdollisimman moni ihminen mahdollisimman terveeksi, mahdollisimman paljon terveyttä käytettävissä olevilla voimavaroilla) Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

8 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Miten eettisyys ilmenee voimavarojen käyttöä koskevissa päätöksissä? KTA 4/2009. Törmänen ja Paasivaara Pyrkimys oikeudenmukaisuuteen sekä menettelytavoissa että lopputuloksissa Päätöksenteon vastuullisuus, kuka tai ketkä, kenelle tai mille Velvollisuuden täyttäminen päätöksenteossa Tasa-arvoisuus resurssien käytössä näyttöön perustuen Normatiivisuus ja johtamiseen soveltuvien eettisten koodistojen tarve Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

9 Julkisen terveydenhuollon instituutioiden selviytymisstrategoista
Menostrategia, ”myrkkypillereitä tasaisesti eri suuntiin” Tulostrategia, terveyssektorin tulo-osuuden-kasvattaminen ja palvelujen käyttäjien omarahoitusosuuden kasvattaminen Tehokkuusstrategia, esim. rakenneratkaisut, kilpailumekanismin hyödyntäminen, uudet teknologiat Priorisointistrategia, eli määritellään rajoja ja sovitaan siitä, mitä hoidetaan julkisin varoin, mikä on jätettävä ihmisten itsensä hoidettavaksi ja mitä jätetään kokonaan hoitamatta. Priorisoinnissa on kyse lääketieteellisestä hoidosta, hoiva on annettava kaikille tarvitseville mahdollisuuksien mukaan. Ajankohtainen julkisen talouden kestävyysongelma korostaa tehokkuusstrategian, tehokasta palvelutuotantoa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

10 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Priorisoinnin eettisistä aspekteista Ryynänen, Kukkonen, Myllykangas, Lammintakanen, Kinnunen. Priorisointi terveydenhuollossa. 2006 Onko velvollisuusetiikan mukaista, kun jokaisella on oikeus saada kaikki mahdollinen tutkimus ja hoito? Johtaako ”rangaistus-palkinto” pohdintoihin, jolloin elintavat tai muut ansiot ratkaisevat annettavan hoidon? Käytetäänkö rajallinen resurssi yhden elämän pelastamiseen vai kymmenelle lievemmin sairaalle vai halvemman menetelmän kautta vieläkin useamman hyväksi? Priorisointi voidaan kiertää makrotason ratkaisuin (esim. kustannuskatto, hoitotakuu, rahoituksen lisääminen), mutta näilläkin on omat joltain näkökannalta eettisesti kestämättömät seurauksensa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

11 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Kunnallisjohdon pohdintoja politiikan, talouden ja professioiden ristipaineessa Toimintaolosuhteet Suomen eri osissa poikkeavat niin paljon toisistaan, että yhtenäinen normitus ei toimi, tarvitaan paikallista terveen järjen käyttöä Uusilla normeilla voitetaan vaaleja, mutta niillä ei hoideta asioita kestävästi Missä määrin normeilla (esim. hoiva-ammattien koulutustaso) huolehditaan professioiden etupyyteistä ja missä määrin asiakkaiden tarpeista? Minkä aikajänteen pohjalta toimitaan (kvartaali, budjettivuosi, valtuustokausi) kun esim. terveyden edistämisen kvartaali on 25 vuotta? Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi

12 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi
Mitä Max Weberin Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki antaa 2010 luvun eettiseen keskusteluun? Länsimaiden taloudellisen menestyksen perusta – protestanttinen etiikka. Miksi? Talouseetos – ansaitseminen systemaattisen ja rationaalisen työn kautta toteutuvana kutsumuksena Benjamin Franklin: Aika on rahaa, lujasti työtä tekevä, omantunnontarkka ja luotettava mies menestyy rahan ansaitsemisessa Ammattityö kutsumuksen toteuttajana, josta tulee palkkio paitsi taivaassa myös maan päällä Askeettisuus elämäntapana, joka ei jätä tilaa palkkion kuluttamiseen vaan sen säästämiseen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Esittäjän nimi


Lataa ppt "TALOUDEN JA ETIIKAN JÄNNITTEINEN SUHDE TERVEYDENHUOLLOSSA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google