Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luku Kylmän sodan syttyminen, s. 96–105

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luku Kylmän sodan syttyminen, s. 96–105"— Esityksen transkriptio:

1 Luku Kylmän sodan syttyminen, s. 96–105
Aineisto on vapaasti muokattavissa. Sen jakaminen eteenpäin on kielletty. KYLMÄN SODAN SYNTY Luku Kylmän sodan syttyminen, s. 96–105

2 Suurvaltojen välien kiristyminen kylmäksi sodaksi
KLIKKAA LAATIKOISTA SISÄLTÖIHIN Selvitä jokaista vaihetta tarkemmin ja arvioi sen merkitystä kylmän sodan synnyssä.

3 Miksi Neuvostoliitolla oli Jaltalla parhaat neuvottelu-
KAAVIOON 1. Liittoutuneet olivat jo sodan aikana erimielisiä siitä, miten Euroopan asiat tulisi järjestää sodan jälkeen. Liittouma oli syntynyt pelkästään yhteisten vihollisten eli Saksan, Italian ja Japanin lyömiseksi Lännessä pelättiin Neuvostoliiton käyttävän sotilaallista menestystään kommunismin levittämiseksi Jaltan konferenssissa 1945 voittajavaltiot päättivät Euroopan rajojen muutoksista Tehtävä kirjasta sivulta 103. 2. Liittoutuneiden johtajat tapasivat sodan jälkeen huippukokouksissa Jaltalla ja Potsdamissa. Mistä asioista kokouksissa päätettiin? Miten kokouksissa tehdyt päätökset vahvistivat Neuvostoliiton asemaa Euroopassa? Miksi Neuvostoliitolla oli Jaltalla parhaat neuvottelu- asemat? TAKAISIN KAAVIOON

4 2. Neuvostoliiton vaikutusvalta kasvaa Euroopassa
KAAVIOON 2. Neuvostoliiton vaikutusvalta kasvaa Euroopassa ALUEELLISESTI: NL työntyy länteen. Baltian maat, osia Suomesta ja Romaniasta sekä Puolan itäosat liitettiin Neuvostoliittoon. POLIITTISESTI: NL tuki miehittämiensä alueiden kommunistijohtoisten hallitusten syntymistä KANSANDEMOKRATIAT muodostuivat. Churchill: rautaesirippu on laskeutunut... Tehtävä kirjasta sivulta 103. 3. Neuvostoliiton valtapiiriin jääneitä valtioita ryhdyttiin kutsumaan kansandemokratioiksi. Luettele muodostuneet kansandemokratiat. Miten ne kytkettiin tiukasti Neuvostoliiton vaikutuspiiriin? Miksi kansandemokratiat eivät nimestään huolimatta olleet demokratioita?

5 Churchillin rautaesirippupuhe Fultonissa Yhdysvalloissa 5.3.1946
KAAVIOON Churchillin rautaesirippupuhe Fultonissa Yhdysvalloissa Stettinistä Itämeren rannalta Välimerelle Triesteen on laskeutunut rautaesirippu mantereen poikki. Tuon linjan takana ovat vanhojen Keski- ja Itä-Euroopan maiden pääkaupungit…kaikki nuo kaupungit ja niiden väestö ovat nyt alueella, jota minun täytyy kutsua Neuvostoliiton valtapiiriksi… myös voimakkaasti tai vähitellen kasvavassa määrin Moskovan kontrollissa. Kahdesti Yhdysvaltojen on pitänyt lähettää useita miljoonia nuoria miehiään Atlantin yli taistelemaan sodissa. Meidän pitäisi työskennellä määrätietoisesti Euroopan rauhoittamisen hyväksi YK:n puitteissa ja sen peruskirjan mukaisesti. Monissa maissa sisäisesti heikentävät voimat ovat töissä ja ehdottoman kuuliaisina ottavat vastaan ohjeita kommunistien keskuksesta. Lukuun ottamatta Brittiläistä kansainyhteisöä ja Yhdysvaltoja, missä kommunismi ei ole päässyt varttumaan, kommunistipuolueet tai muut sisäisesti heikentävät voimat muodostavat kasvavan haasteen ja uhkan kristilliselle sivilisaatiolle… Maailman turvallisuus vaatii yhtenäisyyttä Euroopassa, missä minkään kansakunnan ei pitäisi joutua pysyvästi syrjäytetyksi. Euroopan maiden vanhoista keskinäisistä kiistoista alkoi äskettäin kaksi maailmansotaa. En usko, että Neuvostoliitto haluaa sotaa. Se haluaa käyttää hyväkseen sodan seurauksia sekä laajentaa valtaansa ja levittää oppiaan. Tehtävä Miten Churchill kuvailee puheessaan rautaesiripun taakse jääneiden maiden poliittista asemaa? Mihin Neuvostoliitto Churchillin mukaan pyrki ja miten? Mitä maailmanpoliittinen tilanne vaati Churchillin mukaan Euroopalta? TAKAISIN KAAVIOON

6 3. Saksan kanssa ei tehty rauhansopimusta
KAAVIOON 3. Saksan kanssa ei tehty rauhansopimusta Saksa jaettiin miehitysvyöhykkeisiin Länsiliittoutuneiden vyöhykkeet yhdistettiin ja yhteinen raha, D-markka, otettiin käyttöön Vastalauseena Neuvostoliitto saartoi Berliinin, mikä sinetöi Saksan jakautumisen Lännen vyöhykkeet yhdistettiin Länsi-Saksaksi toukokuussa 1949 Neuvostoliiton vyöhykkeestä tuli Itä-Saksa (DDR) 1949 Berliinistä ja Saksasta oli tullut kylmän sodan kehto Tehtävä kirjasta sivulta 103. 5. Vuonna 1949 Saksa jakautui kahdeksi valtioksi. b) Selvitä Saksan jakautumiseen johtaneet vaiheet. c) Kumman Saksan voidaan väittää hyötyneen kylmästä sodasta ja miksi? TAKAISIN KAAVIOON

7 Mitä käsitteillä tarkoitetaan?
KAAVIOON 4. Patoamispolitiikalla oli tarkoitus estää Neuvostoliiton vaikutusvallan kasvu Trumanin oppi ja dominoteoria merkitsivät suunnanmuutosta Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa Mitä käsitteillä tarkoitetaan? Englannin pääministeri Clement Attlee, Truman ja Stalin Potsdamissa 1945. Tehtävä kirjasta sivulta 103. 4. Millä eri keinoilla Yhdysvallat alkoi padota kommunismin leviämistä? TAKAISIN KAAVIOON

8 TAKAISIN KAAVIOON Neuvostoliittoa kuvaava karhun varjo uhkaa miestä, joka edustaa Länsi-Eurooppaa. Kuvan alla on teksti: ”Kun varjo pitenee.” Taustalta kaikuu huuto: ”Marshallin suunnitelma viivästyy!” Pilakuva vuodelta 1948 kuvastaa Euroopan jälleenrakennusohjelman aiheuttamaa ristiriitaa. Mitä piirroksella halutaan kertoa?

9 KAAVIOON 5. Asevarustelukilpailu ja yhä tehokkaampien ydinaseiden kehittely johti kauhun tasapaino -asetelmaan USA NL 1950-luvulla massiivisen kostoiskun doktriini, vahva ydinasepelote 1960-luvulla vallalla joustavan vastarinnan oppi Iso-Britannia hankki oman ydinaseen 1952 ja sitoutui Natoon ja Yhdysvaltoihin Ranska hankki ydinaseen 1960 mutta pysyi sitoutumattomana Strategia rakennettiin 1950-luvulla maavoimien varaan 1960-luvulla painopiste siirtyi ydinaseisiin Kiina hankki oman ydinaseen 1964, mikä johti välirikon syvenemiseen Neuvostoliiton kanssa

10 KAAVIOON TAKAISIN KAAVIOON

11 NATO (the North Atlantic Treaty Organisation)
KAAVIOON NATO (the North Atlantic Treaty Organisation) Perustettiin 1949 Yhdysvalloissa vastaamaan Neuvostoliiton aiheuttamaan turvallisuusuhkaan Sotilaallinen voima perustui Yhdysvaltojen ydinasepelotteeseen ja jäsenvaltioiden kansalliseen puolustukseen  jäsenvaltiot standardisoivat kansalliset asejärjestelmänsä

12 MAAILMASTA TULI KAKSINAPAINEN
KAAVIOON MAAILMASTA TULI KAKSINAPAINEN VARSOVAN LIITTO 1955 Pohjana kansandemokratioiden ja Neuvostoliiton YYA-sopimukset Perustettiin Naton vastapainoksi Länsi-Saksan liityttyä Natoon Sotilaallinen voima perustui Neuvostoliittoon ja sitä tukivat neuvostojoukot Puolassa, Unkarissa, Tšekkoslovakiassa ja DDR:ssä.  Neuvostojoukot eivät olleet vetäytyneet toisen maailmansodan päättyessä. NL huolehti myös jäsenmaiden armeijoiden varustamisesta.

13 Kaksinapainen maailma
KAAVIOON Kaksinapainen maailma YHDYSVALLAT NEUVOSTOLIITTO Sotilasliitot Aasiassa, Lähi-idässä ja Tyynellämerellä Euroopan kansan- demokratiat Naton jäsenmaat Kiina Vietnam ja Pohjois-Korea LÄNSIBLOKKI Yhdysvallat Kapitalismi ja markkinatalous Demokratia Monipuoluejärjestelmä Nato ITÄBLOKKI Neuvostoliitto Sosialismi ja suunnitelmatalous Kansandemokratia Yksipuoluejärjestelmä Varsovan liitto Tehtävä kirjasta sivulta 103. 6. Miten Euroopan unionin syntyhistoria kytkeytyy kylmään sotaan? TAKAISIN KAAVIOON

14 KAAVIOON TAKAISIN KAAVIOON


Lataa ppt "Luku Kylmän sodan syttyminen, s. 96–105"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google