Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.6.2010 – 31.10.2012 PÄIHDE-

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.6.2010 – 31.10.2012 PÄIHDE-"— Esityksen transkriptio:

1 Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.6.2010 – 31.10.2012 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMISEN UUSI JÄRJESTYS -seminaari 24.3.2010 Päihdetyö ja sosiaalineuvonta Helsingin terveysasemilla 19.6.20141Auri Lyly ja Ari Karppinen

2 19.6.2014Auri Lyly ja Ari Karppinen2

3 19.6.2014Auri Lyly ja Ari Karppinen3

4 •Helsingin terveysasemille on palkattu päihdetyöntekijöitä ja sosiaalineuvojia omahoitaja-lääkäri -työparin tueksi. – Uusilla työmuodoilla ja toimintatavoilla voidaan asiakkaiden terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ratkaista entistä nopeammin. 19.6.20144Auri Lyly ja Ari Karppinen 1.6.10 (1+1)>1.11.10 (4)>1.1.2011(4+2)>1.3.11(3+1)>1.4.11(1) >> 31.10.12 14 päihdetyöntekijää palvelevat 26 ta:aa ja 4 sosiaalineuvojaa palve- lee neljää aluetta

5 19.6.20145Auri Lyly ja Ari Karppinen

6 Päihdetyöntekijä terveysasemalla KOHDERYHMÄ •varhaisen vaiheen puuttuminen, työntekijän tai potilaan kokema huoli päihteiden käytöstä –erityisesti uudet asiakkuudet –alkoholin haitallinen ja riskikäyttö –samanaikainen mielenterveysongelma ja/tai somaattinen sairaus •lääkevieroituspotilaat –motivointi ja suunnittelu ja tarvittaessa ohjaus erityishoitoon •Poliisin päihdearvioon ohjaaman asiakkaan ajokelpoisuuden arviointi lääkärin työparina 19.6.20146Auri Lyly ja Ari Karppinen

7 Sosiaalineuvoja terveysasemalla KOHDERYHMÄ •ensisijaisesti moniongelmaiset syrjäytymisvaarassa olevat, palveluiden väliin putoajat tai palveluja vaille jääneet (esim. rahahuolien kanssa painiva asiakas, joka ei ole oikeutettu toimeentulotukeen) •asiakkaat, jotka eivät ole aikaisemmin hakeneet heille kuuluvia etuuksia tai palveluita •ei ole rajattu mihinkään tiettyyn asiakasryhmään 19.6.20147Auri Lyly ja Ari Karppinen

8 8 Hoito perusterveydenhuollossa •Varhaisvaiheen suurkuluttajat •Haitallisesti alkoholia juovat •Alkoholiriippuvaiset jos: –Potilas sitoutuu lopettamaan juomisen vaikkei pidäkään itseään riippuvaisena –Potilas kieltäytyy lähtemästä erityishoitoon –Potilaalla ei ole vakavaa fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista komplikaatiota Lähde: (1)Servei Català de la Salut. Criteris per a la derivació i interconsulta entre l’atenció primària i els serveis de salut mental i d’atenció a les drogodependències. SCS;1996 (2) Departament de Sanitat i Seguretat Social. L’atenció primària de salut i les drogodependències. Generalitat de Catalunya; 1992 19.6.2014

9 Työntekijöiden palautetta •” Avokatkopotilaiden siirtyminen terveyskeskukseen, näissä konsultointi + ihan konkreettinen käytännön apu kun ei kokemusta em. työstä. Vuosikontrollissa jos ilmenee päihteiden liikakäyttö, ohjausmahdollisuus päihdetyöntekijälle, samoin muissa sh-vo jos taustalla alkon liikakäyttöä (RR- potilaat ym.)” •”Sosiaalineuvojalle olen ohjannut paljon vanhuksia, monisairaita ja jopa hankalia asiakkaita jotka valittavat rahapulaa sh-vo (tukiasiat, toimeentulo, lääkekulut, sairaalakulut) lisäksi omaishoitajia jotka väsyneet->selvitystyö sosiaalineuvojan kautta.” •”Paljon on tullut apua em. työntekijöiltä potilaiden sos.ongelmiin.” 19.6.2014Auri Lyly ja Ari Karppinen9

10 •” Sosiaalineuvojaa tarvitsen usein etenkin iäkkäämpien potilaiden etuusasioiden selvittelyssä (saako pt sitä tai tätä, olisiko oikeutettu johonkin, päivätoimintatahojen selvittelyyn yms.)” • ”Päihdetyöntekijää olen tarvinnut motivoituneiden potilaiden kokonaistilanteen selvittelyyn ja muutokseen sitouttamisessa. Lisäksi hyvin tuloksin sopivien potilaiden bentsovierotuksessa.” •”Erittäin tarpeellisia toimijoita!” •”Eli on hyötyä ja hyvä että he ovat olemassa! Tuo turvaa jo vain tietää että he ovat vähintään puhelimen etäisyydellä tavoitettavissa tarvittaessa!” 19.6.2014Auri Lyly ja Ari Karppinen10

11 •Päihdetyöntekijän yhteistiedot olen antanut, mutta se ei johtanut yhteenottoihin. Sosiaalineuvoja on erittäin tärkeä tekijä, joka pystyy ottamaan kantaa kokonaisvaltaisesti hlöä tai hänen perhettään ajatellen. Usein ongelmat ovat ns. "piilossa” ja tulevat ilmi keskustelun myötä, mutta omat resurssit eivät riitä niin moninaisia asioita käsittelemään. Esim. perhe jossa on monta eri tavalla/tasolla hoitoa tarvitsevaa hlö:ä. Olen lähettänyt viisi eri tapausta ja kaikki ne ovat olleet eril. ja olen saanut pos. palautetta, että juuri ne ovat olleet niitä, jonka vuoksi sos.neuvoja palkattu. Tällaisten henkilöiden apu on tärkeä ja jatkuvasti kasvava; koska ongelmat ovat todella moninaiset. Mielenterveys, fyysinen kunto, samassa taloudessa asuvien keskinäiset suhteet jne. EHDOTTOMASTI KAIKILLE TERVEYSASEMILLE!!!. AVUN TARVITSIJOITA, JOTKA OVAT VÄLIINPUTOAJIA, KOSKA JOKU SAMASSA TALOUDESSA KIELTÄÄ KAIKEN AVUNTARPEEN TAI ON ASUTTU NIIN KAUAN SAMASSA TILANTEESSA, ETTEI ASIAA ENÄÄN NÄHDÄ KUIN "VÄÄRÄLLÄ" TAVALLA. 19.6.2014Auri Lyly ja Ari Karppinen11

12 Pohdintaa •Muutos rakenteessa, erilaisten hoitamisen kulttuurien siirtäminen ja yhteensovittaminen vie aikaa – kauanko? –Terveysasemien suoritteiden määrän ja päihdetyön laadun välinen tasapaino 19.6.2014Auri Lyly ja Ari Karppinen12


Lataa ppt "Terveysasema kuntalaisen käyttöliittymänä –hanke Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön vahvistaminen Helsingissä 1.6.2010 – 31.10.2012 PÄIHDE-"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google