Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mikrobi = mikroskooppisen pieni eliö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mikrobi = mikroskooppisen pieni eliö"— Esityksen transkriptio:

1 Mikrobi = mikroskooppisen pieni eliö
Mikrobeihin kuuluu eliöitä neljästä kunnasta: Bakteerit Arkeonit Alkueliöt: alkueläimet ja yksisoluiset levät Sienet: hiivat ja homeet Lisäksi virukset luetaan kuuluviksi mikrobeihin

2 Bakteereista on hyötyä ja haittaa
Omavaraiset lajit yhteyttävät foto- tai kemosynteesin avulla Toisenvaraiset lajit: Hajottajia Mutualistisissa suhteissa Patogeenisia eli taudinaiheuttajia Patogeenisten bakteerien leviämistapoja leviämistapa esimerkki pisaratartunta keuhkotuberkuloosi, aivokalvontulehdus hyönteisen purema borrelioosi saastuneet elintarvikkeet, likainen vesi salmonella, punatauti syljen välityksellä kurkkumätä

3 Bakteerin geenit ovat yhdessä kromosomissa ja plasmidissa
Kromosomi rengasmainen Ei tumakoteloa eikä kalvollisia soluelimiä Soluhengitysreaktiot soluhengityskalvostossa Yhteyttämisreaktiot yhteyttämiskalvostossa Soluseinä koostuu mureiinista Osalla bakteereista soluseinän ulkopuolella kapseli

4 Bakteerien luokitteluun on erilaisia keinoja
Perinteinen luokittelu: muoto, kasvutapa Biokemiallinen luokittelukeino: gramvärjäys Tarkka luokittelu eri lajeihin: erot bakteerien geeneissä Puhdasviljelmässä vain yhtä bakteerilajia

5 Bakteerien lisääntyminen on suotuisissa oloissa nopeaa
Lisääntyvät suvuttomasti jakautumalla kahtia Ennen jakautumista perintöaines kahdentuu Lisääntymiseen vaikuttavat ympäristön lämpötila, happamuus, vesipitoisuus, happipitoisuus Epäsuotuisissa oloissa muuttuvat lepoitiöiksi Bakteeripopulaation kasvu

6 Bakteerisolussa proteiinit rakentuvat nopeasti
Kromosomin DNA ei ole pakkautunut niin tehokkaasti kuin tumallisessa solussa Bakteerisolun geenien määrä pieni Geenejä on myös pienissä DNA- renkaissa, plasmideissa

7 Bakteerisolussa proteiinit rakentuvat nopeasti
Operoni=yhden säätelyalueen ja monen geenin koodaavan alueen muodostama kokonaisuus Geenin koodaavalla alueella ei introneita Geenit ovat peräkkäin DNA-molekyylissä, ei geenien ulkopuolisia alueita Ei silmukointia

8 Proteiinisynteesi bakteerisolussa
Lähetti-RNA rakentuu suoraan ilman silmukointivaihetta Sama lähetti-RNA voidaan lukea monella ribosomilla peräkkäin proteiinia saadaan tuotettua tehokkaasti. Translaatio käynnistyy ribosomilla välittömästi

9 Bakteerien evoluutio on nopeaa
Kaikki geenimutaatiot ilmenevät heti, koska bakteerit ovat haploidisia Lisää perinnöllistä muuntelua syntyy rekombinaation tuloksena Bakteereilla kolme rekombinaatiotapaa: Transformaatio Konjugaatio transduktio

10 Bakteerin rekombinaatiotavat
Transformaatio: Bakteeri saa geenejä kuolleelta bakteerilta Konjugaatio: Bakteeri saa geenejä toiselta elävältä bakteerilta Transduktio: Bakteeri saa geenejä bakteriofagilta

11 Bakteerit puolustautuvat entsyymien avulla bakteriofageja vastaan
Bakteriofagi = bakteerissa lisääntyvä virus Bakteeri pilkkoo katkaisuentsyymiensä avulla bakteriofagin perimän palasiksi, ja bakteriofagin lisääntyminen estyy Bakteeri leikkaa bakteriofagin perimästä näytepalan ja liittää sen omaan perimäänsä Jos sama bakteriofagityyppi tunkeutuu uudelleen bakteeriin, se tunnistetaan näytepalan perusteella ja cas-entsyymien avulla bakteriofagin perimä pilkotaan palasiksi Bakteerille on syntynyt immunologinen muisti ko. bakteriofagityyppiä vastaan

12 Bakteeritauteja hoidetaan antibiooteiksi kutsutuilla mikrobilääkkeillä
Mikrobilääke = mikrobien aiheuttamaan sairauteen tehoava lääke Antibiootit tappavat bakteereja häiritsemällä niiden aineenvaihduntaa. Kapeakirjoiset – laajakirjoiset antibiootit Antibioottien käytön haittapuolena suoliston normaalin mikrobikannan tuhoutuminen Antibioottien teho heikkenee resistenttien bakteerikantojen kehittymisen seurauksena Antibioottien vaikutustapoja antibiootti vaikutus penisilliini estää soluseinän rakentumisen erytromysiini estää proteiinisynteesin tetrasykliini rifampisiini estää nukleiinihapposynteesin vankomysiini

13 Antibioottiresistentit bakteerit ovat uhka ihmisen terveydelle
Resistenssigeenit syntyvät geenimutaatioiden tuloksena ja siirtyvät bakteerikannasta toiseen rekombinaation avulla Sairaalabakteeri = sairaalassa syntynyt moniresistentti bakteeri Antibioottiresistenssin estämiskeinot: ei turhia antibioottikuureja antibioottikuuri syödään loppuun asti sairaalassa hyvä hygienia, desinfiointi sairaalabakteerin kantajan eristäminen muista potilaista

14 Arkeonit muistuttavat enemmän tumallisia eliöitä kuin bakteereja
Samankokoisia kuin bakteerit Muoto vaihtelee Omavaraiset lajit yhteyttävät kemosynteesin avulla Toisenvaraiset lajit: mutualistisissa suhteissa Ei taudinaiheuttajia

15 Arkeonien solurakenteessa on paljon yhteistä tumallisen solun kanssa
Soluseinässä ei mureiinia Rengasmainen kromosomi pakkautunut histoniproteiinien avulla Geenien koodaavalla alueella introneja Silmukointikoneisto Ribosomit rakenteeltaan erilaisia kuin bakteereilla

16 Tumattomien eliöiden evoluutio on ollut kiinteässä yhteydessä tumallisten eliöiden evoluutioon
Ensimmäiset fotosynteesiin kykenevät eliöt syanobakteereja: myrkylliset kaasut hävisivät kaasukehästä, otsonikerros alkoi kehittyä Endosymbioositeoria: mitokondriot ja viherhiukkaset Mutualistiset suhteet Ihmisen evoluutio: zoonoosit

17 Tiivistelmä


Lataa ppt "Mikrobi = mikroskooppisen pieni eliö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google