Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Äidinkielen ylioppilaskoe

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Äidinkielen ylioppilaskoe"— Esityksen transkriptio:

1 Äidinkielen ylioppilaskoe
syksy 2018 > sähköinen koe Abitti-alustalla

2 lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi kokelaan kypsyyden ja jatko-opintovalmiuksien arviointi nykyisessä mediamaailmassa ja tietotulvassa vastaan tulevien tilanteiden simulointi, jolloin tarvitaan muun muassa lähteiden valinnan sekä tiedon luotettavuuden, pätevyyden ja käytettävyyden arvioinnin taitoja tiedon rakentamisen, tekstin tavoitteen asettamisen, näkökulman valinnan ja aiheen rajaamisen taitoja Uusi koe nivoutuu nykyistä koetta tiiviimmin äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen sisältöihin ja tarjoaa paremman mahdollisuuden arvioida myös monilukutaitoa.  Kokeen tarkoitus

3 Kokeen rakenne Koe on kaksipäiväinen:
lukutaidon koe & kirjoitustaidon koe Molempien kokeiden kesto 6 tuntia. Kokeen rakenne

4 Kokeet ovat aineistopohjaisia
Aineistoilla on vahva asema, joten lukeminen ja kirjoittaminen liittyvät niissä toisiinsa. Kokeiden nimet kuvaavat tehtävien ja arvioinnin painotusten eroa. Kokeet ovat aineistopohjaisia

5 Aineistot ovat monimuotoisia ja autenttisia
kirjoitettuja, kuvallisia ja graafisia tekstiaineistoja erilaisia audiovisuaalisia tekstejä, esimerkiksi tv-mainoksia, katkelmia televisio-ohjelmista, elokuvista tai näytelmistä, videoita ja animaatioita äänitiedosto, esimerkiksi radiohaastattelu, uutislähetys tai katkelma kuunnelmasta. Aineistot ovat monimuotoisia ja autenttisia

6 Arviointi Lukutaidon kokeessa arvioinnissa korostuvat erityisesti
vastauksen sisältöainekset lukutaidon taso. Kirjoitustaidon kokeessa arvioinnissa korostuvat erityisesti tekstin rakentaminen, tekstin tavoitteen ja näkökulman selkeys, lähteiden valinta ja käyttötapa, sisällön monipuolisuus kieli ja tyyli.  Arviointi

7 Pisteet Lukutaidon kokeen maksimipistemäärä on 60 p.
Kirjoitustaidon kokeen maksimipistemäärä 60 p. Pisteet lasketaan yhteen. Arvosana (L, E, M, CL, B, A, I) määräytyy YTL:n julkaisemien pisterajojen perusteella. Pisteet

8 Lukutaidon koe Kokeessa on kaksi osaa:
A-osa = asia- ja mediatekstejä B-osa = kaunokirjallisia ja muita fiktiivisiä tekstejä. Tehtävät voivat olla yksi- tai moniosaisia. Vastausten merkkimäärä on 1200–4500 merkkiä. Kokelas valitsee yhden tehtävän sekä A- että B-osasta, eli lukutaidon kokeessa vastataan yhteensä kahteen tehtävään. Lukutaidon koe

9 Kokeessa on yhtenäinen teema ja siihen liittyviä aineistoja.
Kaikki tehtävät ovat aineistopohjaisia. Tarjolla on 5–7 tehtävänantoa, joista valitaan yksi. Tavoitteena on laatia pohtiva, näkökulmia avaava tai kantaa ottava teksti. Tekstin merkkimäärä on 6000 merkkiä. Kirjoittaja valitsee itse näkökulmansa ja siihen sopivat aineistot. Vähintään kahta tekstiä on hyödynnettävä. Kirjoitustaidon koe

10 Miten uuteen kokeeseen voi valmistautua?
Harjoiteltavia asioita tarkoituksenmukaisen lukutavan valinta (esimerkiksi silmäilevä lukeminen kirjoitustaidon kokeessa aineistoihin tutustuttaessa ja syventyvä lukeminen aineistoja analysoitaessa ja tulkittaessa) monimuotoisten tekstien analysointi ja tulkinta kirjoitelman tavoitteen asettaminen, näkökulman valinta ja aiheen rajaus eri tavat käyttää lähteitä ja kuljettaa niitä tekstissä useiden aineistojen parissa työskentely, esimerkiksi niiden yhdistely ja vertailu sekä ja synteesien teko pohdinnan, kannanoton ja perustelemisen taidot ja keskustelu lähteiden kanssa tekstin suunnittelu, tuottaminen, muokkaaminen ja viimeistely tekstinkäsittelyohjelmalla. Miten uuteen kokeeseen voi valmistautua?

11 On hyvä tutustua Abitti- koejärjestelmään ja LibreOffice- tekstinkäsittelyohjelmaan
Muista, että tämänhetkisten tietojen mukaan kokeessa ei ole käytössä oikolukuohjelmaa. Vaikka tekstit kirjoitetaan suoraan koejärjestelmään, tekstejä voi kokeessa suunnitella ja luonnostella myös paperille.  Lisäksi...


Lataa ppt "Äidinkielen ylioppilaskoe"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google