Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ELVYTYS Manuaalitilassa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ELVYTYS Manuaalitilassa."— Esityksen transkriptio:

1 ELVYTYS Manuaalitilassa

2 Hyvä uusi työntekijä/keikkalainen
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidossa on siirrytty LP15- defibrillaattorin käyttöön manuaalitilassa alkaen. Tässä esityksessä tietoa sinulle ko. toimintamallista. Huomioithan, että tämän koulutuspaketin lisäksi toimintamallin opettelu vaatii käytännön harjoittelua ja perehdytystä työvuoroissa. Muistathan olla aloitteellinen ja pyytää/vaatia koulutusta esim. työpariltasi.

3 IUPL Elvytyskoulutuksen vastuuhenkilöt
Jukka Lehtola hoitotason ensihoitaja Joni Hyyryläinen hoitotason ensihoitaja Mikko Kajala vuorovastaava ensihoitaja Christina Sundelin hoitotason ensihoitaja Enni Juusela hoitotason ensihoitaja Andreas Ahlfors hoitotason ensihoitaja Johnny Lindqvist kenttäjohtaja Sami Saarela kenttäjohtaja

4 Mikä ennallaan verrattuna puoliautomaattitilaan?
Elottomuuden syyt ja hoidon rajalliset mahdollisuudet Ensivasteyksiköt toimivat edelleen AED-tilassa ennen ensihoitoyksiköiden saapumista Elvytyksen toimenpiteet; Painelutaajuus, painelusyvyys, rintakehän palautuminen painalluksien välissä, ilmatien varmistaminen painelun aikana, ventilaatiotaajuus, 2 min painelusyklit, jne. Iskettävät rytmit isketään, ei-iskettäviä ei isketä…. FINNRESUSCI-tutkimuksen tilastotietoa aiheesta: 51 sydänpysähdystä (ohca) / asukasta / vuosi Häke tunnistaa noin 80% heti soittohetkellä 1/3:lla defibrilloitava alkurytmi Sekundaariselviytyminen (1v) 13,4% kaikista 32,7% defibrilloitavista alkurytmeistä

5 Mitä muutoksia? LP15 käynnistyy AINA suoraan iskuelektroidikytkennöille laitteen manuaalitilassa Käyttäjän pitää tunnistaa defibrilloitava rytmi elottomalta Käyttäjän pitää ladata iskuenergia ja antaa isku Käyttäjä kellottaa 2min painelujakson Erilliset kellot Laiteasetukset käydään yksityiskohtaisesti läpi STEP #1 –kohdassa. Kellon käyttö käydään läpi STEP #3 –kohdassa.

6 Miksi manuaalitilassa?
Tavoitellaan lyhyempiä hands-off –aikoja ja sitä kautta laadukkaampaa elvytystä Pitkällä aikavälillä tilastollinen todennäköisyys selvitä sairaalan ulkopuolisesta sydänpysähdyksestä kohenee (olettamus) Vaatii duunia, harjoittelua, mittaamista, seurantaa, varmaan jotain korjausliikkeitä, taas duunia ja harjoittelua, mutta: KUKA HINNOITTELEE YHDEN SEKUNDAARISELVIYTYJÄN? Kehitetään toimintaa parhaan olemassa olevan tutkimusnäytön pohjalta. Sekundaariselviytyjiä tiedätään tulevan eniten kun painelu on tauotonta, laadukasta ja defibrillaatio toteutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa minimoiduilla paineluelvytystauoilla. Jos laadun kehittäminen lisää hypoteesin lailla selviytymistä sydänpysähdyksestä on se tämän satsauksen arvoista

7 Miksi manuaalitilaan? Ensihoitajilla on tietoa, taitoa ja ymmärrystä jota ei elvytystilanteessa hyödynnetä täysin. Esim. iskettävän rytmin tunnistaminen, odotetaan silti laitteen analyysia ja päätöksentekoa Haastetaan ensihoitajat syventämään ymmärrystään elottoman potilaan hoidosta ja keskeisistä osatekijöistä. Koulutetaan lisää, ei oteta keneltäkään mitään pois Koulutuksen jälkeen AED-tilaa osataan yhä käyttää, mutta ymmärrys keskeytyksettömän ja korkealaatuisen paineluelvytyksen merkityksestä toivottavasti kasvaa.

8 Toimintamallin haasteita
Rytmin tunnistaminen Suurin mahdollinen haittatapahtuma on defibrilloida pulsoivaa rytmiä epähuomiossa Koulutus ja kommunikaatio Osaamisen ylläpito Säännöllinen harjoittelu, nytkin jo vähäistä Inhimilliset tekijät Vaikka protokollat selkeitä, niistä joudutaan usein olosuhteiden pakosta poikkeamaan ja silloin virheiden todennäköisyys kasvaa Keikkahenkilöstö Perehdytykseen henkilökohtaiset tarkistuslistat yksittäisillä keikkalaisillakin?

9 Koulutus IUPELA STEP #1 STEP #2 STEP #3 STEP #4 STEP #5 STEP #6
LP:n uudet käynnistysasetukset STEP #2 Elottomuuden tunnistaminen, elvytyksen aloitus STEP #3 Elvytyksen työnjako, taktiikka ja toimenpiteet STEP #4 Rytmin tunnistaminen STEP #5 LUCAS painelujärjestelmä (Uusi työntekijä perehtyy työvuorossa, työparin kanssa) STEP #6 4H & 4T –syynmukainen hoito (Uusi työntekijä perehtyy työvuorossa, työparin kanssa)

10 LIFEPAKin laiteasetukset
STEP #1

11 STEP #1 LIFEPAK 15 käynnistysasetukset kaikissa yksiköissä
Laite käynnistyy suoraan iskuelektroideille manuaalitilaan Jos potilasta halutaan monitoroida tai rekisteröidä 12-kanavainen EKG  painetaan ”KYTKENTÄ” –painiketta ja valitaan sopiva kytkentä Tällä asetuksella minimoidaan ensimmäiseen iskuun kuluva aika elvytystilanteessa Otetaan samanaikaisesti käyttöön erikseen sovittavana päivänä uuden elvytysprotokollan kanssa. Kaikki pitää ensin kouluttaa. Jatkossa EI paineta ’’analysoi’’ nappia. Jos vahingossa painaa, siirtyy LP AED tilaan. Takaisin manualitilaan päästään painamalla ’’Kytk’’ tai ’’energian valinta’’ (+purkaa lataus).

12 STEP #1 Kytkentä: Elektroidit Näyttää iskulätkien EKG-näkymän
EtCO2 kun kapnoanturi on kytketty SpO2

13 Elottomuuden tunnistaminen,
elvytyksen alkutoimet STEP #2

14 STEP #2 Elottomuuden tunnistaminen H1 toteaa elottomuuden…
Look, listen and feel  10sek max Ilmatien avaaminen, head tilt /chin lift Rintakehän liike & ilmavirtaus hengitysteistä A.Carotis sykkeen tunnustelu Tehdään vaikka maallikkoelvytys olisi käynnissä ensihoitajien saapuessa Eloton vs. tajuton? Ei sekundaarisia kuolemanmerkkejä  H1 sanoo ääneen ”Eloton, aloitetaan hoitoelvytys” …ja aloittaa paineluelvytyksen HUOMIOI hätäsiirron tarve ennen elvytyksen aloittamista

15 STEP #2 H2 Käynnistää defibrillaattorin Hälyttää lisäapua
HÄKE, Ensihoito Itä-Uusimaa 8XXX, LISÄAPU - LISÄAPU, 701 Aarne Kytkee iskuelektroidit potilaan rintakehälle, (+leikkaa vaatteet) ja valmistautuu jatkamaan paineluelvytystä Ilmoittaa ”VALMIS” H1 Käskee ”RYTMINTARKASTUS”, todetaan rytmi ääneen H2 jatkaa painelua heti kun rytmi on tunnistettu H2: Varmistu lisäapupyynnön perille menosta Erillistä lisäapupyyntöä ei tarvita jos alkuperäinen hälytysvaste 700A mukainen (2 EH yksikköä, Pelastusyksikkö. FinnHems10) H2: leikkaa potilaan paidasta myös hihat, jotta saadaan paita kokonaan pois kun asennetaan LUCAS

16 STEP #2 Defibrilloitava rytmi (tulkitaan yhdessä)
H1 Lataa 360J, sanoo ääneen: ”Lataan, en iske, jatka painelua” Kun valmis, H1 käskee: ”Irti potilaasta” ja defibrilloi H2 jatkaa välittömästi painelua H1 sanoo ääneen: ”Kello 2 minuuttia” ja käynnistää kellon H1 käynnistää metronomin: Aikuinen – ilmatie, 10:1 Ei-defibrilloitava rytmi (tulkitaan yhdessä) H2 jatkaa välittömästi painelua H1 sanoo ääneen: ”Kello 2 minuuttia” ja käynnistää kellon H1 käynnistää metronomin: Aikuinen – ilmatie, 10:1 Aktiivista kommunikointia, kaikilla tiimin jäsenillä fokus mahdollisimman keskeytyksettömässä ja laadukkaassa paineluelvytyksessä. Harjoittelussa hiotaan painelijan vaihdoista aiheutuvat tauot minimiin.

17 STEP #2 H1 – Tunnista elottomuus, aloita paineluelvytys
H2 – Hälytä lisäapua ”701A” Käynnistä LP, kytke iskuelektrodit Rytmintarkistus (tavoite max. 5 sek.), jonka jälkeen painelijan vaihto VF/VT ASY/PEA H2 – Paineluelvytys H1 – Lataa 360J ”Lataan, en iske” – Ladattu ”IRTI POTILAASTA” H1 – DC + KELLO 2 min + metronomi H2 – Paineluelvytys 2min H1 – Varmista hengitystie (I-Gel + EtCO2) H1 – Palpoi painelupulssi (a.car.) syklin lopussa H2 – Paineluelvytys 2 min H1 – KELLO 2 min + metronomi H1 – Varmista hengitystie (I-Gel + EtCO2) H1 – Palpoi painelupulssi (a.car.) syklin lopussa

18 HUOM: Muista harjoitella toimintaa käytännössä!

19 Elvytyksen työnjako, taktiikka ja toimenpiteet STEP #3

20 STEP #3 Työnjako elvytyksessä – 2 ensihoitajaa Kuten edellä kuvattu
Varmistetaan hengitystie IGEL ensisijainen väline Pidättäydytään IV / IO –yhteyden avaamisesta Laadukas PPE+D Lucas mahdollisimman varhain Harkiten IV / IO ja lääkkeellinen hoitoelvytys tämän jälkeen

21 STEP #3 Työnjako elvytyksessä – 4 ensihoitajaa tai EH + EVY
Aloitus kuten edellä kuvattu Työnjako elvytyksen jatkuessa: Painelijat 2hlö (vaihto 2min välein) Hengitystie 1-2hlö Defibrillaattori, kello, Lucas 1hlö (johtaja jos ei irrottaa erikseen) IV / IO-yhteyden avaaminen ja lääkkeet 1-2hlö

22 STEP #3 Optimaalinen kokoonpano Elvytyksen johtaja Kellohenkilö
Hallitsee kokonaisuutta, hankkii ja välittää tietoa Kellohenkilö Tilannetietoisuuden ylläpito aikamääreiden mukaan, kellottaa PPE-jaksot Teknikko Operoi Lucasta ja LIFEPAKia, näppäimet hallussa Ilmatiehenkilö A&B Lääkitsijä Dropit hallussa alusta loppuun Kirjuri Jotta tiedetään vielä huomennakin mitä tehtiin Tukitoimihenkilö Vierianalytiikka yms. Osaa näistä toimenkuvista voidaan yhdistellä, sopeuttava tilannekohtaisiin resursseihin Tärkeintä on laadukas ja tauoton PPE

23 STEP #3 Taktiikka IGEL ensisijainen hengitystieväline
Lääkehoidosta ja iv-/io-yhteyden avaamisesta pidättäydytään kaksin elvytettäessä Lucasin elvyttäessä ei painelutaukoa defibrillaation ajaksi Huomioi laitteen kiinnitys ja merkitseminen; komplikaatioriski väärän painelupaikan seurauksena 15sek ennen analysointitaukoa palpoidaan valmiiksi A.Carotis syke (jos kohteessa 2 hlö) ja myös A.fem (jos hoitotiimi) Nopeuttaa PEA:n tunnistamista Painelu loppuu ja syke lakkaa tuntumasta, vaihtoehdot: PEA, ASY, VF tai pulsoimaton VT Painelu loppuu ja syke jatkuu: ROSC, pulsoiva rytmi Ääneen: Painelusyke tuntuu

24 STEP #3 Jatkossa kapnografia käytössä kaikissa elvytyksissä
LP:n aloitusnäytölle tulee jatkossa automaattisesti EtCO2 seuranta. Muista kytkeä kapnoanturi palkeen potilasventtiiliin. Hyvälaatuinen paineluelvytys tuottaa normaalisti kPa EtCO2-arvoja. Alle 2.0kPa EtCO2 arvo: Tarkista ilmatieväline (tiiveys, intubaatioputken paikka). Jos nämä kunnossa, usein yhdistyy heikkoon selviytymistodennäköisyyteen. Nousevat EtCO2 arvot: Usein ensimmäinen merkki spontaanin verenkierron palautumisesta. ROSC todetaan vasta analysointitauolla palpoitavasta sykkeestä.

25 Rytmin tunnistaminen STEP #4

26 STEP #4 Defibrilloitavat rytmit: Kammiovärinä – VF
Joskus erittäin hienojakoinen kammiovärinä on vaikeaa erottaa asystolesta Tällaisessa tapauksessa jatka laadukasta paineluelvytystä 2min ajan. Paineluelvytys voi lisätä kammiovärinän amplitudia niin, että tunnistaminen on helpompaa ja onnistuneen defibrillaation todennäköisyys kasvaa. Pulsoimaton kammiotakykardia - pVT Defibrillaation tarkoitus pysäyttää sydämessä oleva ‘’kaoottinen’’ ei pulsoiva rytmi VT/VF  annetaan sydämelle mahdollisuus aloittaa organisoitu tahdistus sinus / AV solmukkeesta  ROSC 4 % sähköstä menee sydänlihakseen joten rintakehän vastus minimoitava (elektodien sijoittelu, PEEP, ventilaation vaiheet)

27 STEP #4 (Rytminauha 4) Karkea kamiovärinä VF – ISKETTÄVÄ RYTMI
(Rytminauha 5) Hienojakoinen kammiovärinä VF – ISKETTÄVÄ RYTMI, joskin onnistuneen defibrillaation edellytykset saattaisivat parantua 2min PPE-jaksolla

28 STEP #4 (Rytminauha 10) Kammiotakykardia VT – ISKETTÄVÄ RYTMI
(Rytminauha 12) Polymorfinen kamiotakykardia – ISKETTÄVÄ RYTMI, tärkeä tunnistaa jatkohoidon kannalta

29 STEP #4 Ei defibrilloitavat rytmit Asystole PEA
Tarkista elektroidien kiinnitys ja kaapeli Selviytyminen heikkoa jos syytä (4H&4T) ei löydetä ja hoideta nopeasti PEA Pulseless Electrical Activity Sydämen sähköistä toimintaa ilman palpoitavaa sykettä Opettele tunnistamaan PEA palpoiden JA monitorinäkymän perusteella Tunnistamista voidaan nopeuttaa etsimällä A.Carotis ja A.Femoralis sykkeet painelun aikana ennen analysointitaukoa PEA voi näyttää pulsoitavalta sinus rymiltä, sinus takykardialta jne, mutta on PEA jos ei sykettä tunnu ‘’15 sekuntia analysointiin, jatka painelua. Sormet a.carotis / a.femoralis…analysointi tauko, painelu seis. Tuntuuko syke? Miltä näyttää rytmi monitorilla? Syke ei tunnu- jatka painelua. VT/VF lataa  ladattu – irti potilaasta – suoritetaan turvallinen defibrillaatio. ASY/PEA jatketaan painelua 2 min.’’

30 STEP #4 (Rytminauha 2) Asystole – EI ISKETTÄVÄ
(Rytminauha 20) ns. Agonaalinen rytmi – EI ISKETTÄVÄ - Esiintyy kuolevilla potilailla elvytysyrityksen edetessä kunnes hiipuu kokonaan

31 TÄRKEÄÄ Painelijan vaihto tapahtuu aina rytmintarkistuksen yhteydessä
Painelusyklin viimeisen 20 sekunnin aikana tunnustellaan A. carotis/A. femoralis, painelusykkeen tunnistamiseksi. Sykkeen tunnustelu jatkuu yhtäjaksoisesti painelun tauottua rytmin varmistamiseen asti. Näin mahdollinen ROSC toteaminen helpottuu huomattavasti

32 TÄRKEÄÄ Jos elvytys manuaalitilassa, ei jostain syystä onnistu:
Todetaan asia tiimin kesken ääneen Yhdessä sovitusti tiimi vaihtaa elvyttämään AED- tilaan AED- tilaan pääsee painamalla ”analysoi” Lifepak 15:sta

33 KIITOS JA TERVETULOA TÖIHIN!
Täytä osallistujaluettelo koulutuksen jälkeen. Luettelo jaettu osiin Steppien mukaan, jos esim. yksikkö joutuu lähtemään keikalle kesken koulutuksen. t. Elvytystiimi


Lataa ppt "ELVYTYS Manuaalitilassa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google