Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

V EUROOPAN NOUSU Tehtävien vastaukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "V EUROOPAN NOUSU Tehtävien vastaukset"— Esityksen transkriptio:

1 V EUROOPAN NOUSU Tehtävien vastaukset
5.11 Löytöretket ja Uuden maailman ihmeet 5.12 Kauppa siirtyy Välimereltä Atlantille 5.13 Elämää uuden ajan alun Euroopassa Kokoavat tehtävät

2 LÖYTÖRETKET JA UUDEN MAAILMAN IHMEET
SISÄLLYSLUETTELOON LÖYTÖRETKET JA UUDEN MAAILMAN IHMEET Luku 5, s. 115

3 Mitkä tekniset keksinnöt mahdollistivat valtameripurjehduksen?
SISÄLLYSLUETTELOON Mitkä tekniset keksinnöt mahdollistivat valtameripurjehduksen? Arabeilta omaksuttu paikannuksen apuväline eli astrolabi. Kiinassa kehitetty magneettikompassi, joka tuli eurooppalaisten tietoon arabien välityksellä. Laivanrakennuksessa uudenlainen runkotyyppi teki laivoista vahvempia. Uusi purjetyyppi mahdollisti etenemisen vastatuuleen. Karttojen piirtäminen tarkentui.

4 Mitä vaikutuksia eurooppalaisten saapumisella oli Uuteen maailmaan?
SISÄLLYSLUETTELOON Mitä vaikutuksia eurooppalaisten saapumisella oli Uuteen maailmaan? Löydetyt alueet alistettiin eurooppalaisten valloittajien siirtomaiksi. Alkuperäisväestö pakotettiin eurooppalaisten pakkotyövoimaksi. Eurooppalaisen kulttuurin maihinnousu: kielet, uskonto, tavat ja hallinto. Valloittajien mukanaan tuomat taudit aiheuttivat väestökadon. Uusien hyötykasvien, kuten kahvin, sokerin ja riisin, leviäminen. Uusia hyötyeläimiä Euroopasta: hevonen, lammas sekä nautakarja. Uusi maailma sidottiin osaksi eurooppalaista talousjärjestelmää.

5 b) Mihin toimiin kilpailevat valtiot ryhtyivät?
SISÄLLYSLUETTELOON a) Mitkä valtiot aloittivat kilpailun siirtokunnista Espanjan ja Portugalin kanssa? b) Mihin toimiin kilpailevat valtiot ryhtyivät? a) Ns. toisessa aallossa mukaan kilpailuun tulivat Englanti, Ranska sekä Hollanti. b) Kilpailijoiden laivoja ryöstettiin ja toisten siirtomaita vallattiin väkivalloin. Tämä johti lopulta valtioiden välisiin sotiin, joita käytiin maalla ja merellä.

6 KAUPPA SIIRTYY VÄLIMERELTÄ ATLANTILLE
SISÄLLYSLUETTELOON KAUPPA SIIRTYY VÄLIMERELTÄ ATLANTILLE Luku 5, s. 120

7 1500-luvun alussa varallisuus keskittyi Espanjaan ja Portugaliin.
SISÄLLYSLUETTELOON Miten siirtomaista tuotu varallisuus jakautui Euroopan valtioiden kesken? 1500-luvun alussa varallisuus keskittyi Espanjaan ja Portugaliin. 1500-luvun kuluessa Espanjan ja Portugalin pääomia alkoi siirtyä myös Alankomaihin, josta tuli vahva taloudellinen keskus. Lopulta siirtomaista tuotu varallisuus päätyi Englantiin, Ranskaan sekä Hollantiin jättäen Espanjan ja Portugalin kehityksessä jälkeen. Syynä kehitykseen oli se, että Espanja ja Portugali eivät itse juuri tuottaneet mitään vaan hankkivat valmiit tuotteet muualta, jolloin varallisuus ja pääomat päätyivät ns. tuottajamaihin.

8 Italialaisia tai arabeja ei enää tarvittu kaukokaupan välittäjinä.
SISÄLLYSLUETTELOON Perustele väite ”Kaupan keskus siirtyi Välimereltä Atlantille uuden ajan alussa.” Meritien löytyminen Intiaan tarkoitti Pohjois-Italian kauppakaupunkien merkityksen vähentymistä. Italialaisia tai arabeja ei enää tarvittu kaukokaupan välittäjinä. Siirtomaiden löytyminen siirsi kaupan painopisteen Länsi-Eurooppaan, Atlantin rannikolle. Länsi-Euroopan rannikolle alkoi kehittyä uusia kauppakaupunkeja, jotka korvasivat Italian alueen vanhat kauppakaupungit. Maailmantalouden nopea kasvu vahvisti Atlantin ympärillä käytävää kauppaa.

9 SISÄLLYSLUETTELOON Kokoa lista tuotteista, joita rahdattiin Euroopan ja muiden maanosien välillä 1500–1600-luvuilla. Kulta Hopea Kahvi Kaakao Sokeri Puuvilla Tupakka Mausteet Silkki Posliini Aseet Rihkama

10 Mitkä ovat merkantilistisen ajattelun pääperiaatteet?
SISÄLLYSLUETTELOON Mitkä ovat merkantilistisen ajattelun pääperiaatteet? Valtiot kilpailevat maailman arvometalleista (vauraus). Menestyäkseen kilpailussa valtion on oltava taloudellisesti vahva. Taloudellisia saavutuksia tulee tarvittaessa puolustaa sotilaallisesti. Oman valtion taloutta suojellaan kilpailulta. Suojelukeinot: tullit ja tullimaksut, vapaan kaupan rajoittaminen esimerkiksi tuontikieltojen avulla. Kotimaisten tuotteiden lisääminen manufaktuurituotantoa kehittämällä. Kaupan keskittäminen kaupunkeihin, jotta sitä on helpompi valvoa.

11 ELÄMÄÄ UUDEN AJAN ALUN EUROOPASSA
SISÄLLYSLUETTELOON ELÄMÄÄ UUDEN AJAN ALUN EUROOPASSA Luku 5, s. 128

12 Miten ja miksi Eurooppaan syntyi virkamiesvalta eli byrokratia?
SISÄLLYSLUETTELOON Miten ja miksi Eurooppaan syntyi virkamiesvalta eli byrokratia? Talouden kehitys vahvisti hallitsijoiden ympärille rakentunutta keskusvaltaa. Keskusvallan tehtävien määrä kasvoi, ja näitä tehtäviä hoitamaan kuningas pyysi koulutettua ylempää aatelistoa. Hallitsijat maksoivat virkamiehille palkkaa ja näin syntyi ns. virka-aatelisto, joka oli aluksi hallitsijaan sidottu. Ajan kuluessa hallintokoneisto muuttui hallitsijasta riippumattomaksi muodostaen modernin virkamiesvallan eli byrokratian. Hallintokoneiston sisään rakentui oma hierarkia ja näin syntyi ns. virkatie eli mahdollisuus yletä virkamiesuralla.

13 Miksi kaupungit houkuttelivat väkeä maaseudulta?
SISÄLLYSLUETTELOON Miksi kaupungit houkuttelivat väkeä maaseudulta? Muuttoliikkeen taustalla oli maaseudun väestönkasvu, jonka vuoksi tilaton väestö muutti kaupunkeihin paremman elannon toivossa. Siirtomaista tulleet raaka-aineet kiihdyttivät kaupunkien talouden kasvua ja siksi tarvittiin myös uutta työvoimaa. Kaupungit kasvoivat nopeasti ja niihin keskittyi käsityöteollisuutta. Erityisesti tekstiiliteollisuus oli suuri työllistäjä.

14 Siirtomaista tuodut rikkaudet keskittyivät kaupunkeihin.
SISÄLLYSLUETTELOON Väitetään, että 1500-luvulla Euroopan rikkaat rikastuivat, mutta köyhät pysyivät köyhinä. Kommentoi väitettä. Siirtomaista tuodut rikkaudet keskittyivät kaupunkeihin. Vaurastuminen kosketti hallitsijoita, aatelistoa ja etenkin porvaristoa. Porvariston ja aatelissukujen avioliitot keskittivät pääomia entisestään. Enemmistö väestöstä asui maaseudulla, jossa suuria taloudellisia muutoksia ei tapahtunut. Suurin osa maaseudun väestöstä eli edelleen niukkuudessa, jota pahensi maaseudun väestönkasvu. Taloudessa vaikutti 1500-luvulla lisääntyvä inflaatio, joka heikensi köyhien ostovoimaa ja elintasoa entisestään.

15 Miksi talous taantui ja väestönkasvu pysähtyi 1600-luvulla?
SISÄLLYSLUETTELOON Miksi talous taantui ja väestönkasvu pysähtyi 1600-luvulla? 1600-luvulla käytiin useita pitkiä ja taloudellisesti raskaita sotia. Sotien ja sotilaiden mukanaan kuljettamien tautien vuoksi kuolleisuus kääntyi kasvuun. Myös tavallinen väestö joutui sodan, väkivallan ja ryöstelyn kohteeksi. 1600-luvulla alkoi ns. pienenä jääkautena tunnettu ajanjakso, joka vaikeutti maataloustuotantoa aiheuttaen katovuosia ja vähentäen näin ruoan määrää. Ruoan vähentyminen lisäsi köyhyyttä ja aiheutti nälkäkuolemia.

16 KOKOAVIEN TEHTÄVIEN VASTAUSOHJEET
SISÄLLYSLUETTELOON KOKOAVIEN TEHTÄVIEN VASTAUSOHJEET Luku 5, Euroopan nousu, s. 130–131

17 SISÄLLYSLUETTELOON 1. Kuvatehtävä Ohessa on Kolumbuksen Amerikkaan saapumista kuvaava espanjalainen puupiirros 1500-luvulta. Millaisen kuvan piirros antaa espanjalaisten ja alkuperäisasukkaiden ensimmäisestä kohtaamisesta? Arvioi kuvan suhdetta todellisiin tapahtumiin.

18 Rauhanomaista kanssakäymistä, kuvassa ei näy väkivaltaa.
SISÄLLYSLUETTELOON a) Rauhanomaista kanssakäymistä, kuvassa ei näy väkivaltaa. Alkuperäisasukkaat antavat lahjoja aseistautuneille eurooppalaisille. Kristinusko rantautuu eurooppalaisten myötä. Eurooppalaiset aiheuttavat myös pelkoa, sillä kuvassa näkyy pakenevia alkuperäisasukkaita. Kohtaaminen esitetään myönteisessä valossa. Kulttuurien kehittyneisyys: hieno pukeutuminen vs. alastomuus. b) Ensikohtaaminen on ollut rauhanomainen, mutta pian eurooppalaisten asenne ja toiminta alkuperäiskansoja kohtaan muuttui alistavaksi. Valloitetut alueet julistettiin eurooppalaisten siirtomaiksi ja alkuperäisväestö pakotettiin työhön kaivoksiin ja plantaaseille. Alistamisessa käytettiin paljon väkivaltaa. Alkuperäiskansojen rikkaudet (esim. kulta, hopea) ryöstettiin Eurooppaan. Kristinuskoa levitettiin pakkokäännytyksien avulla. Alastomia alkuperäiskansoja pidettiin kehittymättöminä, joten heidät pakotettiin eurooppalaiseen kulttuuriin. Alkuperäiskansojen pyhiä paikkoja tuhottiin. Eurooppalaisten mukanaan tuomat taudit johtivat väestökatastrofiin valloitetuilla alueilla.

19 2. Ylioppilaskoetehtävä
SISÄLLYSLUETTELOON 2. Ylioppilaskoetehtävä Missä määrin maalaus vastaa historiankirjoituksen antamaa kuvaa eurooppalaisten ja alkuperäisväestöjen suhtautumisesta toistensa tapoihin ja kulttuureihin uuden ajan alkupuolella?

20 SISÄLLYSLUETTELOON Vastaus Kuva on liian myönteinen (rauhanomaisuus, tasa-arvoinen neuvottelutilanne, naisia ja lapsia läsnä, kauppaneuvottelussa eurooppalainen polvillaan) verrattuna myöhemmän historiankirjoituksen antamaan kuvaan. Maalaus välittää kuvaa, jonka mukaan kohtaamisessa annettaisiin tilaa molemmille kulttuureille. Maalauksessa vähäpukeiset intiaanit näyttäytyvät hyväksyttyinä ja tasavertaisina asukkaina eurooppalaisten rakentamassa siirtokunnassa. Myöhemmän historiankirjoituksen mukaan kulttuurien kohtaaminen oli aluksi rauhanomaista, mutta muuttui nopeasti alkuperäiskansoja alistavaksi (valloittaminen, rikkauksien ryöstäminen, väkivallankäyttö, pakkokäännyttäminen, alkuperäisväestön kulttuurien tuhoaminen, eurooppalaisen asutuksen leviäminen).

21 3.1 Miksi arviot Kolumbuksen matkojen merkityksestä vaihtelivat?
SISÄLLYSLUETTELOON 3.1 Miksi arviot Kolumbuksen matkojen merkityksestä vaihtelivat? Tämä johtui kahdesta erilaisesta näkökulmasta: voittajien eli eurooppalaisten ja häviäjien eli alkuperäiskansojen. Eurooppalaisille Amerikan löytyminen merkitsi taloudellisesti ja poliittisesti nousua maailman johtavaksi maanosaksi. Alkuperäiskansoille Amerikan löytyminen merkitsi alistettua asemaa satojen vuosien ajaksi. Samalla alkuperäiskansat joutuivat taloudellisen riiston kohteeksi ja heidän omat kulttuurinsa tuhottiin. Alkuperäiskansoille löydetyksi tuleminen merkitsi myös seuraavan sadan vuoden aikana tapahtunutta väestökatastrofia. Vuonna 1992 voitiinkin kysyä: ”Halusivatko löydetyt tulla löydetyiksi?”

22 SISÄLLYSLUETTELOON 3.2 Mitä poliittisia ja taloudellisia vaikutuksia Amerikan löytämisellä oli oman aikansa Euroopassa? Poliittisia vaikutuksia: Euroopan kansallisvaltiot vahvistuvat. Hallitsijoiden valta kasvaa ja keskittyy. Kilpailu siirtomaiden valloittamisesta ja omistuksesta kiihtyy. Kilpailu siirtomaista johtaa siirtomaasotiin. Taloudellisia vaikutuksia: Siirtomaista rikkauksia Eurooppaan. Eurooppa-keskeisen maailmantalouden synty. Uudesta maailmasta uusia ravintokasveja Eurooppaan – riippuvuus viljasta vähenee. Länsi-Euroopasta uusi kaupan keskusalue. Uudet tärkeät kauppakaupungit Atlantin rannikolla. Merkantilismi uutena talousoppina.


Lataa ppt "V EUROOPAN NOUSU Tehtävien vastaukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google