Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kurssinjohtajakoulutus 2010

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kurssinjohtajakoulutus 2010"— Esityksen transkriptio:

1 Kurssinjohtajakoulutus 2010

2 Ohjelma 09.00-09.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
Taustat ja tavoitteet alkusammutuskoulutuskonseptille Onnistuneen koulutustapahtuman edellytykset Kouluttajan taidot Alkusammutuskoulutuksessa opetettavat tiedot ja taidot Opetusaineistoon tutustuminen Lounas Alkusammutusharjoituksen toteutus Kurssihallinta ja käytännönjärjestelyt Kurssinjohtajan ohje Koulutettavien rekisteröinti Kahvi Alkusammutusharjoituksen koulutus Tilaisuuden päätös

3 Tunnuslukuja Vuonna 2007 oli 14.200 tulipaloa, joista:
14% sammutettiin kokonaan alkusammutuksella 12% alkusammutus rajoitti paloa 15% kohteessa oli alkusammutuskalustoa jota olisi voinut käyttää, mutta sitä ei käytetty Lähde: Johannes Ketola, AMKN7 (2008)

4 Taustat ja tavoitteet alkusammutuskoulutus konseptille

5 Sammuttimien määrä pohjoismaissa
Suomi Norja Ruotsi Käsisammutin 48,6% 93,9% 56,1% Sammutuspeite 56,6% 13,4% 12,7% TNS-Gallup (4/2008)

6 Alkusammutuskoulutus tänään
Koulutuksia järjestää monen tyyppiset organisaatiot Kouluttajilla erilaisia taustoja Harjoitukset ovat monimuotoisia ja sisällöllisiä Koulutuksiin osallistuu henkilöä/v Kouluttajia on arviolta 1650 Lähde: Johannes Ketola, AMKN7 (2008)

7 Alkusammutustoiminen vaikuttavuus
Ilman alkusammutusta vuonna 2007: yksi palokuolema enemmän 10 loukkaantunutta enemmän 23milj. euroa suuremmat vahingot 3400 tonnia hiilidioksidia ja 130 tonnia hiukkasia enemmän ilmakehään Lisäksi vielä menetetyt kulttuuriarvot Lähde: Johannes Ketola, AMKN7 (2008)

8 Koulutuksen turvallisuus nyt?
Kolme onnettomuutta ja 20 läheltä piti -tilannetta / koulutettua Puolet johtuivat hätäilystä tai paniikista Kolmannes sammutettavan aineen roiskumisesta tai kaatumisesta Lähde: Johannes Ketola, AMKN7 (2008)

9 Koulutusjärjestelmä

10 Valtakunnallinen konsepti
Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. Alkusammutuskoulutus koostuu Palopäällystöliiton Alkusammutusharjoitus oppaan sisällön mukaisesta teoriaosuudesta (OT) ja vähintään sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksista (HT). Koulutuksen kesto vähintään 2 x 45 min

11 Onnistuneen koulutustapahtuman edellytykset

12 Millainen on hyvä kouluttaja?
Turvallisuusorientoitunut tapa työskennellä Hallitsee riskienhallinnan perusteet Hallitsee alkusammutuksen teoriassa ja käytännössä Omaa riittävät kouluttajataidot Omaa riittävät atk-taidot kurssien hallintaan Mitä muuta…

13 Kouluttajan pätevyysvaatimukset
Kurssinjohtajalla tulee olla alkusammutustoimikunnan hyväksyntä järjestää alkusammutuskorttiin oikeuttavaa turvallisuuskoulutusta ja hänen tulee olla rekisteröitynyt kurssinjohtajaksi. Rekisteröityminen edellyttää, että kurssinjohtaja on suorittanut hyväksytysti pääkouluttajan toteuttaman alkusammutuskurssinjohtajakoulutuksen. Kurssinjohtajakoulutus muodostuu alkusammutus kurssinjohtajan teoriaopetuksesta ja annetusta harjoitusnäytteestä. Koulutuksella varmistetaan, että kurssinjohtajalla on riittävät tiedot koulutuksen tavoitteista, palamisen ja alkusammutuksen teoriasta sekä alkusammutusharjoituksen turvallisesta toteutuksesta. Kurssinjohtajakoulutus on voimassa 5 vuotta.

14 Millainen on hyvä koulutustapahtuma?
Esimerkillisesti hoidettua turvallisuutta Tavoitteet selkeät Asiantuntemus (teoriaosuus, turv.kult.kehittäminen) Turvallisuusasiakirja Apukouluttajien perehdytys Koulutettavien ohjeistus Huomiosana vaaratilanteiden varalle Hyväksytyt ja tarkistetut välineet Ohjeiden mukainen harjoitusympäristö Riittävät henkilö- ja kalustoresurssit Pedanttia ja jämptiä toimintaa Kannustava, positiivinen ja turvallinen ilmapiiri

15 Ennen harjoituksia varmista…
Teoriaosuudessa käytettävät av-laitteet ovat toimintakunnossa. Rastit on selkeästi osoitettu ja niille on varattu riittävästi tilaa. Rastien harjoituskalusto on kunnossa ja rasteilla on turvavarusteet. Ensiapuvarusteet ja ”kova” alkusammutuskalusto on sijoitettu harjoitusalueelle. Yleiset olosuhteet ja sää mahdollistavat turvallisen harjoittelun. Apukouluttajilla on tarvittavat tiedot ja taidot. Hätäkeskukseen tai pelastuslaitoksen valvomoon on ilmoitettu harjoituksesta tarvittaessa.

16 Koulutuksen alussa Esittele itsesi ja kerro mitä olette harjoittelemassa, mitkä ovat päivän koulutuksen tavoitteet ja miten harjoitus viedään läpi. Käy läpi alkusammutuskoulutukseen suunniteltu teoriaosuus koulutettavien kanssa. Käy läpi keskeiset turvaohjeet koulutettavien kanssa. Tarkista, etteivät koulutettavien vaatteet, asusteet tai hiukset aiheuta ylimääräistä riskiä. Kouluttajan johdolla sovitaan huomiosana, joka ilmoittaa harjoitukseen osallistujille todellisesta vaaratilanteesta.

17 Harjoituksen aikana Kouluttaja näyttää mallisuorituksen ennen varsinaista harjoittelua. Kouluttaja valvoo kaikkia suorituksia lähietäisyydeltä ja korjaa virheet välittömästi sekä tarjoaa uusinta mahdollisuuden. Kouluttaja antaa jokaisesta suorituksesta palautteen ja kannustaa koulutettavia. Kouluttaja huolehtii, että vain yksi koulutettava on kerrallaan rastin sisällä.

18 Harjoituksen päätyttyä
Anna kouluttaville palaute harjoituksesta ja kertaa tärkeimmät opitut asiat. Ehdota mihin turvallisuutta edistäviin toimiin harjoittelijat voisivat paneutua seuraavaksi. Muistuta, että alkusammutustaitoja tulee harjoitella säännöllisesti. Huolehdi, että ympäristö jää siistiin kuntoon ja harjoituksessa syntyneet jätteet hävitetään oikein. Tarkista ja huolla harjoituskalusto niin, että se on käyttövalmiina seuraavaa kertaa varten. Jaa kortit todistukseksi osallistumisesta. Kirjaa koulutetut rekisteriin.

19 Alkusammutuskoulutuksessa opettavat tiedot ja taidot
Teoriaopetus 45 min Alkusammutuskonseptin kouluttajan aineisto on rekisteröityneiden kurssinjohtajien ladattavissa kurssinjohtajan sivuilta Alkusammuttimen käyttöharjoitus 45 min Käsisammutin ja sammutuspeite Tunnin aikana tutustutaan käytettävissä olevaan koulutusaineistoon.

20 Käsiteltäviä sisältöjä laajemmin
Kohderyhmän mukaisesti jos aikaa käytettävissä Turvallisuuskulttuuria Turvallisuuskävely Riskikartoitus Turvallisuussuunnitelma ja pelastussuunnitelma Poistumisturvallisuus Henkilöturvallisuus esim. väkivaltatilanteet Ensiapuvalmius Toimitilaturvallisuus esim. ilkivalta Tietoturvallisuus

21 Alkusammutusharjoituksen toteutus

22 Alkusammutusharjoituksen toteutus
Harjoituksen turvaohje Turvallista osallistujien terveyden ja omaisuuden kannalta (tuoteturv.laki 4§) Turvallista kouluttajien kannalta (työturvallisuuslaki (738/2002)) Turvallista harjoituksen vaikutuspiirissä oleville muille henkilöille Suunnitelmallista turvallisuutta. Turvallisuusasiakirja. Harjoituksen merkitys osallistujien turvallisuusasenteisiin. ESIMERKILLISTÄ toimintaa.

23 Harjoituksen turvaohje
Enintään 15 koulutettavaa/kouluttaja Harjoitusalue Ulkona / sisällä (tulityö) Alueen tarkoituksenmukainen rajaus Turvallinen liikkuminen alueelle ja sieltä pois sekä harjoitusalueella Mahdollisuus hyödyntää kiinteistön varusteita esim. turvasuihku Koulutusrasteille sijoitetavat turvavälineet Hälytysajoneuvojen pääsy tarvittaessa harjoitusalueen lähelle Harjoittelijoiden ohjeistus

24 Harjoituksen turvaohje

25 Harjoitusvälineet Käsisammuttimet
Käsisammuttimiin sovelletaan kauppa ja teollisuusministeriön päätöstä painelaitteista (938/1999) ja painelaiteturvallisuudesta (953/1999). Käsisammutin on laitekokonaisuus, jollaisena se on CE-merkittävä ja se tarkastetaan painelaitteena päätöksen (953/1999) kuudennen luvun mukaisesti.

26 Harjoitusvälineet Harjoitussammuttimet
Käytettävät sammuttimet on merkittävä riittävän suurella tekstillä ”VAIN HARJOITUSKÄYTTÖÖN”, jotta ne eivät sekaannu kiinteistöihin, hälytyskäyttöön tai turvasammuttimeksi tarkoitettujen sammuttimien kanssa. Sammuttimia täyttävällä on oltava asianmukainen koulutus sammuttimien täyttämiseen. Lisäksi hänen on huolehdittava, että täytettävät harjoitussammuttimet täyttävät painelaitteista asetetut lait, määräykset ja ohjeet. Sammuttimien paineistamisessa käytä ainoastaan myyjän määrittelemää ponneainetta, yleensä typpeä. Käsisammuttimet tulee huoltaa alan liikkeessä tai käsisammuttimien huoltotutkinnon käyneen henkilön toimesta, jolla on voimassa oleva Turvatekniikan keskuksen myöntämä pätevyystodistus.

27 Harjoitusvälineet Sammutuspeite Sormikkaita Suojatakkeja
Riittävän suuri Uusi peitteet säännöllisesti Sormikkaita Suojatakkeja

28 Harjoitusvälineet Nestekaasulaitteet
Laitteet ovat nestekaasuasetuksen mukaisia. Laitteet on tarkastettu ja koeponnistettu määräysten mukaisesti. Laitteet ovat CE-merkittyjä. Laitteiden käyttäjällä on oltava riittävä koulutus.

29 Alkusammutustaidon opettaminen
Mallisuoritus Suorituksen osittelu Välitön ja rehellinen palaute Turvallinen ja kannustava ilmapiiri Käytännön esimerkit

30 Turvallisuusasiakirja
Suunnitelmallista turvallisuutta Opas sivut 27-28

31 Kurssihallinta ja käytännön järjestelyt

32 Kurssinjohtajan ohje ja sopimus
Kurssinjohtajanohje luonnosvaiheessa (ver ), lopullinen ohje hyväksytään alkusammutustoimikunnassa Velvoittavat sekä kurssinjohtajaa että koulutusorganisaatiota (isäntäorganisaatio) Sähköinen kurssinjohtajien ja koulutettujen rekisteröinti

33 Työnjako Suomen Palopäällystöliitto SPPL
kouluttaa pääkouluttajat ja vastaa koulutusaineistosta kurssineuvonta vastaa kurssinjohtajakoulutuksen oppimateriaalista ja ohjeista alkusammutustoimikunnan jäsenyys

34 Työjako Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
rekisteröi koulutetut ja kurssinjohtajat toimittaa korttiaihiot ja siihen liittyvän tiedotteen ylläpitää Internet-sivuja (kurssihallinto) (tietoa asiakkaille) kurssineuvonta uusintakortit alkusammutustoimikunnan jäsenyys

35 Työnjako Kurssinjohtajat
järjestävät ohjeiden mukaista alkusammutuskoulutusta toimivat kouluttajana kurssilla huolehtivat kurssihallinnosta ennen ja jälkeen kurssin

36

37

38 Kortti Voimassa viisi vuotta
Pääkouluttajan/kurssinjohtajan kortti lisäteksti korttiaihioon Korttiaihiot tilataan etukäteen SPEKin myynnistä Tilausmääriä seurataan suhteessa koulutettujen määrään

39 Korttitiedot Kurssinjohtaja kirjoittaa korttiin:
koulutetun sukunimen ja etunimen kurssipäivän päiväyksen allekirjoituksensa Tiedot vienti

40 Kustannukset Kurssinjohtajakoulutus Kurssinjohtajan rekisteröityminen
Koulutus, pääkouluttaja hinnoittelee Alkusammutusharjoitus opas 11,- eur/ kpl sis. alv 8 % Kurssinjohtajan rekisteröityminen 109,80 eur sis. alv 22 %, voimassa 5 vuotta Kortti 4,50 eur/kpl sis. alv 22%

41 Tervetuloa mukaan kehittämään kansalaisten alkusammutustaitoja!


Lataa ppt "Kurssinjohtajakoulutus 2010"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google