Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työsuhteen käsite Työoikeudellisen sääntelyn perusperiaatteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työsuhteen käsite Työoikeudellisen sääntelyn perusperiaatteet"— Esityksen transkriptio:

1 Työsuhteen käsite Työoikeudellisen sääntelyn perusperiaatteet
TYÖOIKEUS Työsuhteen käsite Työoikeudellisen sääntelyn perusperiaatteet

2 TYÖSUHTEEN MÄÄRITELMÄ
Työsopimuksen perusteella Työn tekeminen Työnantajan lukuun Palkkaa tai muuta vastiketta vastaan Työnantajan johdon ja valvonnan alaisena

3

4 TYÖOIKEUDEN JOHTAVAT PERIAATTEET
Kolmikantaperiaate Työnantajalla Työn johto- ja valvontaoikeus Tulkintaetuoikeus Työoikeudellinen suojeluperiaate Työsuhteen jatkuvuus Edullisemmuusperiaate Sopimusvapauden rajoitukset Syrjintäsuoja Yksityisyyden suoja

5 TYÖOIKEUDEN SÄÄNTELYSTRATEGIA
Pakottava lainsäädäntö Osaksi tahdonvaltainen lainsäädäntö Työehtosopimus Työsäännöt Työsopimus Tahdonvaltainen lainsäädäntö

6 SOVELLETTAVIA LAKEJA Työsopimuslaki 26.1.2001/55 (TSL)
Laki nuorista työntekijöistä /998 Työehtosopimuslaki /436 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä /759 Työaikalaki /605 (TAL) Vuosilomalaki /162 (VLL) Työturvallisuuslaki /738 Laki työtuomioistuimesta /646

7 TYÖEHTOSOPIMUS (TES) /1
Osapuolina Yksi tai useampi työnantaja tai työnantajia edustava rekisteröity yhdistys Työntekijöitä edustava rekisteröity yhdistys Keskusjärjestöt yleensä neuvottelevat työehtosopimukselle raamit, joiden puitteissa varsinainen työehtosopimus solmitaan työnantajaliiton ja ammattiliiton välillä TES:ssa sovitaan yleensä esim. vähimmäispalkasta, työajoista, lepoajoista, työtehtävistä jne.

8 TYÖEHTOSOPIMUS (TES) /2
Normaalisitovuus TES sitoo sopimuksen solmineita liittoja ja niiden jäseniä Sopimukseen sidotun työnantajan on sovellettava TES:a myös niihin työntekijöihin, jotka eivät ole ko. TES:n osapuolena olevan liiton jäseniä TES:n osapuolena olevien liittojen on valvottava, että jäsenet noudattavat TES:a Yleissitovuus Työnantajan on noudatettava valtakunnallisen, ao. alalla edustettavana pidettävän TES:n vähimmäisvaatimuksia Poikkeuksena sopimukseen otettu ns. järjestöehto: TES:n ehtoja sovelletaan vain jäsentyöntekijöihin Yleissitovuuden vahvistaa Yleissitovuuden vahvistamislautakunta

9 TYÖEHTOSOPIMUKSEN NORMAALISITOVUUS
TYÖNANTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ JÄSENLIITTO TYÖNTEKIJÖIDEN KESKUSJÄRJESTÖ JÄSENLIITTO TES JÄSEN- TYÖNANTAJAT JÄSEN- TYÖNTEKIJÄT

10 TYÖEHTOSOPIMUKSEN YLEISSITOVUUS
TYÖNANTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ JÄSENLIITTO TYÖNTEKIJÖIDEN KESKUSJÄRJESTÖ JÄSENLIITTO TES Alan valtakun-nallinen, yleiseksi katsottava työehto-sopimus JÄSEN- TYÖNANTAJAT JÄSEN- TYÖNTEKIJÄT sitoo kaikkia alan työnantajia

11 TYÖSOPIMUS Vapaamuotoinen Kirjallinen selvitys
Suositeltavaa on tehdä kirjallinen työsopimus, jossa kaikki TSL:ssa mainitut keskeiset ehdot Kirjallinen selvitys työnantajalla on velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista Jos kirjallista sopimusta ei ole, tai se on puutteellinen, ja Jos työsuhde kestää yli 1 kk tai on voimassa toistaiseksi Selvitys annettava ennen 1. palkanmaksukauden päättymistä Työsopimus on voimassa toistaiseksi, irtisanomisen varaisena Sopimuksen määräaikaisuudelle oltava perusteltu syy

12 MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSOPIMUS
Työnantajan aloitteesta määräaikaisuudelle oltava perusteltu syy Poikkeus: pitkäaikaistyöttömän kanssa voi tehdä ilman perusteltua syytä enint. vuoden pituisen määräaikaisen työsopimuksen, tai enint. kolme lyhyempää määräaikaista työsuhdetta vuoden aikana Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena Esim. irtisanomisaika, vuosiloma, sairasajan palkka Yli 5 vuotta jatkunut määräaikainen työsopimus on työntekijän irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva

13 NUORI TYÖNTEKIJÄ 15-18 v voi tehdä työsopimuksen
=> sopimus on pätevä, jos vanhemmat eivät pura sitä Laki nuorista työntekijöistä asettaa rajoituksia työn tekemiselle, esim. työaikojen osalta


Lataa ppt "Työsuhteen käsite Työoikeudellisen sääntelyn perusperiaatteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google