Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Alueellinen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Alueellinen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä"— Esityksen transkriptio:

1 Alueellinen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Heli Hätönen, TtT, neuvotteleva virkamies Sosiaali- ja terveysministeriö

2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lainsäädäntö
Perustuslaki 19 § Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä Kuntalaki 1 § Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan Kuntalain uudistus: myös osana strategista suunnittelua Terveydenhuoltolaki 11 §, 12 §, 36 § Sosiaalihuoltolaki 2. luku

3 Sote-laki 8 §: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 1
Seurattava asukkaitten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin Hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutetuista toimenpiteistä raportoitava kunnanvaltuustolle vuosittain Kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomus 90 % kunnista jo tehnyt, yli 70 % sähköisenä uutta: sähköisenä THL:n vahvistaman mallin ja määrittelemien vaatimusten mukaisesti

4 Sote-laki 8 §: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 2
Strategisessa suunnittelussa asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet, sekä määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet toimeenpano osana kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua ja päätöksentekoa Päätösten vaikutukset väestön hyvinvointiin ja terveyteen arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon eri toimialojen päätöksenteossa keinona Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa” (EVA)

5 Sote-laki 8 §: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 3
Eri toimialojen tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten toimijoiden sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa Nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahot esimerkiksi kunnanjohtaja, kunnan johtoryhmä tai sen jäsen toimeenpanoa ja seurantaa varten poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, missä jäsen tuottamisvastuussa olevasta kuntayhtymästä hyvinvointikoordinaattori tai vastaava, joka huolehtii mm. hyvinvointikertomuksen valmistelusta - yli puolessa kunnissa on jo, uudessa palvelurakenteessa esim. kunnan keskushallinnossa

6 Sote-laki 9 §: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti ja palvelujen tuotannossa
Sote-alueen sekä tuottamisvastuussa olevien arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon päätösten vaikutukset eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen asetettava sote-palvelujen järjestämiseen liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja vastuutahot

7 Sote-laki 9 §: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti ja palvelujen tuotannossa
Sote-alueen valmisteltava alueellinen hyvinvointikertomus sähköisenä vahvistetun mallin mukaisesti kuntien hyvinvointikertomusten pohjalta liittyy myös 13 §:n 7 kohdan mukainen kuntakohtaisen hyvinvointi- ja terveysseurantatiedon kokoaminen Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimushankkeitten koordinointi sekä valtakunnallisten ohjelmien toimeenpano

8 Sote-laki 9 §: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen alueellisesti ja palvelujen tuotannossa
Sote-alueen sekä tuottamisvastuussa olevien toimittava yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja tuettava asiantuntemuksellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Tuottamisvastuussa olevilla riittävät resurssit kunnille tarjottavaan asiantuntijatukeen Vastaava velvoite terveydenhuoltolaissa yhteistoiminta-alueilla (12 §), kehitetty toimintamalleja: tuottamisvastuussa olevan organisaatiossa alueellinen hyvinvointiryhmä ja hyvinvointikoordinaattori, joka toimii kuntien kanssa ja sovittaa yhteen alueelliset tavoitteet kuntien, tuottamisvastuualueen ja sote-alueen kanssa tuottamisvastuisen asiantuntijat mukana kuntien hyvinvointikertomusten laadinnassa palvelutuotannon suunnittelun pohjaksi vaikutusten ennakkoarviointityössä ja kunnan poikkihallinnollisen hyvinvointiryhmän työssä

9 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - eri hallinnonalojen ja tasojen päätöksenteon asia

10

11 Alueellinen yhteistyö - kunnan näkökulma
KUNTA 1 muut: Järjestöt, yritykset ym. TUOTTAMIS-VASTUINEN KY Hyte koordinaattori Tiedontuotanto Yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa Asiantuntijatuki Kunnanvaltuusto Raportointi Kunnan jory/kj Hyten vastuutaho Talousarvio Hyten tavoitteet ja toimenpiteet Hyte koordinaattori SIV LIIK YMP TEK X..n Kunnan hyvinvointiryhmä Laajan hv-kertomuksen laatiminen (joka 4. vuosi) Hv & terveyden vuosittainen raportointi Hyte suunnittelu, toimeenpano, arviointi Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (IVA) Rakenteet oma väri – ryhmä + koordinaattori Tehtävät oma väri – hv kertomus eva jne Hyte-koordinaattori Alueellinen hyvinvointikertomus SOTE ALUE SOTE alue Kansallisten hyte ohjelmien toimeenpano Hyte koulutus Hyte tutkimus- ja kehittämishankkeet TedBM

12 Alueellinen yhteistyö - tuotantovastuussa olevan ky:n näkökulma
Mannersuomessa 304 kuntaa ja tuottajia max 19 -> 16 kuntaa per tuottaja

13 Alueellinen yhteistyö – sote-alueen näkökulma
Hyte-koordinaattori Rakenteet oma väri – ryhmä + koordinaattori Tehtävät oma väri – hv kertomus eva jne Alueellinen hyvinvointikertomus SOTE ALUE SOTE alue Kansallisten hyte ohjelmien toimeenpano Hyte koulutus Hyte tutkimus- ja kehittämishankkeet TedBM

14 Jatkoon pohdittavaksi
Rakenteet eivät yksin riitä - mikä turvaa yhteistyön toimivuuden? Yhteistyön sisällöt? Mitä tukea kunnat kaipavat HYTE-työhön? Miten varmistetaan riittävä tietopohja päätöksenteon taustalla? Mikä on alueellisen yhteistyön lisäarvo?

15 Kiitos!


Lataa ppt "Alueellinen yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google