Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Harjulan sairaala osastot 1 ja 2

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Harjulan sairaala osastot 1 ja 2"— Esityksen transkriptio:

1 Harjulan sairaala osastot 1 ja 2
Sairaalahoito

2 Harjulan sairaalan osastot 1 ja 2 vastaavat päivystyksellisten yleislääketieteen, sisätautien ja geriatristen potilaiden hoidosta. Osastoillamme on käytössä kotoa kotiin-toimintamalli, jossa hoidon, kuntoutuksen ja kotiutuksen suunnittelu alkaa heti tulopäivänä. Molemmilla osastoilla on 31 potilaspaikkaa, jotka on jaettu A- ja B-tiimiin. Tiimien hoitajat toimivat potilaiden omahoitajina, jolla turvaamme potilaan yksilöllisen hoidon ja hoidon jatkuvuuden.

3 Kuopion strategia vuoteen 2030
Toimintamme perustuu Kuopion kaupungin yhteiseen strategiaan, arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Kuopion visio: Hyvän elämän pääkaupunki Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta Arvot/toimintaperiaatteet: ”Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän”. Kuopiolainen toimintatapa on ”lupa tehdä toisin”. Toimimme avoimesti, innostavasti, yhdessä ja asukasta varten. Strategian yksi neljästä näkökulmasta on ”Hyvinvoiva Kuopio”: Aktiivisuuteen innostava arki Varhainen tuki Työllistyminen ja toimeentulo Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö Eeva Esimerkki

4 Kotiutus Potilas on hoidossa akuutin sairauden ajan, kuntoutuminen jatkuu kotona. Kotiutumisen suunnittelu alkaa potilaan saapuessa osastolle. Tarvittaessa kuntoutusta kotona tehostetaan AATU - Aktivoiva arjen tuki-jaksolla, joka on tarkoitettu asiakkaille, joilla toimintakyvyn heikentymisen vuoksi mahdollisuus asua kotona on heikentynyt ja on uhka joutua tuetumman asumispalvelun piiriin. Kotiutusasioiden selvittely tapahtuu yhdessä potilaan, omaisten ja viranomaisverkoston kanssa. Molemmilla osastoilla kotiutusasioita hoitavat arkisin kotiutushoitajat. Pidämme tarvittaessa hoitoneuvottelun, jos potilaan kotitilanne vaatii useamman toimijan tuen. Ennen kotiutusta arvioidaan kotona tarvittavien apuvälineiden ja kotihoidon tuen tarve ja järjestetään tarvittavat palvelut osastolta käsin tai ohjataan mistä tarvittaessa saa palveluita. Eeva Esimerkki

5 Moniammatillisuus Työryhmässämme työskentelee monia eri ammattiryhmiä, mm. sairaanhoitajia, lähihoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja, toimintaterapeutti, laitoshuoltajia, osastonsihteereitä. Lisäksi osastoilla on eri ammattiryhmien opiskelijoita, jotka osallistuvat potilaiden hoitoon. Sairaalamme kuuluu Mallisairaala-työryhmään, jonka tavoitteena on kehittää moniammatillista työskentelyä. Lääkärin työaika on arkisin klo 8.00 – 15.30, muina aikoina hoitajamme konsultoivat päivystävää lääkäriä, joka käy osastolla tarvittaessa. Lääkärille voi jättää soittopyynnön osastonsihteerin kautta. Lääkärinkierto toteutetaan osastoilla tiimeittäin, A- ja B-tiimissä vuoropäivinä. Lisäksi osastoilla käy tarvittaessa: sosiaalityöntekijä, potilasasiamies, parturi-kampaaja, jalkojenhoitaja sekä kolmannen sektorin palvelut, eri järjestöt ja yhdistykset. Henkilökunta avustaa tarvittaessa yhteydenotossa. Eeva Esimerkki

6 Toivotamme teidän tervetulleeksi!
Muut toimijat Sosiaalityöntekijä auttaa tarvittaessa raha- ja tukiasioiden hoidossa ja järjestelyssä. Sairaalamaksuista lähetetään potilaalle lasku. Laskuun liittyvissä asioissa voitte olla yhteydessä kaupungin potilaslaskutukseen. Henkistä ja hengellistä tukea varten osastoilla käy ev.lut. sairaalapappi, joka järjestää myös säännöllisesti osastohartauksia. Muiden uskontokuntien edustajat käyvät osastolla tarvittaessa. Sairaalapapit noudattavat kirkon ja terveydenhuollon lainsäädännössä määrättyä salassapitovelvollisuutta. Osastoilla käy myös toiminnanohjaaja, jonka järjestämiin toiminta- ja viriketuokioihin on mahdollisuus osallistua päivittäin. Puhelinnumerot Sairaalapappi : Sosiaalityöntekijä: Potilaslaskutus, ma – pe klo 9 – 11: tai Potilaiden virkistykseksi osastoilla on säännöllisesti musiikkiesityksiä ja yhteislauluja. Tärkeimmät juhlapyhät huomioidaan osastoilla koristeluin ja erilaisin ohjelmin. Oletko kiinnostunut osallistumaan erilaisten virkistystuokioiden järjestämiseen tai muuhun vapaaehtoistyöhön potilaiden virkistämiseksi? Tähän olisi mahdollisuus esim. seurakunnan sairaalaystävä-toiminnan kautta tai SPR:n vapaaehtoistoiminnan kautta. Toivotamme teidän tervetulleeksi! Eeva Esimerkki

7 Kuntoutuminen Tavoitteena on toimintakykyä palauttava, ylläpitävä ja vahvistava toiminta. Osastoillamme potilaita hoidetaan kuntouttavan hoitotyön menetelmin, eli kannustamme heitä tekemään itsenäisesti asioita, joista he voivat suoriutua itse. Kuntoutumisen tavoitteet asetetaan yhdessä potilaan kanssa, potilaan omia tapoja ja tottumuksia mukaillen ja potilaan toiveita kuunnellen. Tavoitteena on potilaan selviytyminen arjessa omassa asuin- ja elinympäristössään. Kuntoutuminen koostuu jokapäiväisten toimintojen ja askareiden tekemisestä, esim. pukeutuminen, peseytyminen, ruokailu. Yhdessä etsimme apukeinoja ja välineitä kotona selviytymisen tukemiseksi. Eeva Esimerkki

8 Fysioterapia Fysioterapian tarve ja tavoitteet arvioidaan yksilöllisesti. Fysioterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Fysioterapiaan kuuluvat toimenpiteet ovat alentuneen toimintakyvyn edistäminen, terapeuttisen harjoittelun ja manuaalisen terapian keinoin. Fysioterapeutti osallistuu myös apuvälineiden tarpeen arviointiin ja niiden käytön opastukseen. Kotiutuessa hänen kauttaan saa lainattua apuvälineitä myös kotiin. Eeva Esimerkki

9 Läheisten osallistuminen hoitoon ja kuntoutumiseen
Toipumisen ja kuntoutumisen kannalta olisi tärkeää, että läheiset osallistuisivat mahdollisimman paljon potilaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä osaston henkilökunnan kanssa. Henkilökunta auttaa ja opastaa mielellään omaisia kaikissa toimissa, jotka edistävät potilaan toimintakykyä. Hyvää yhdessä tekemistä on esim. ulkoileminen, ruokailussa avustaminen, lukeminen, kävelylenkit osastolla, pelit. Osastoillamme on myös kuntoutusta tukevia välineitä, jonka käyttöön voi pyytää ohjeita hoitohenkilökunnalta. Eeva Esimerkki

10 Testit ja mittarit Toimintakykymittarit ovat hoidon laadun ja potilaan toimintakyvyn mittareita, joiden avulla pystymme arvioimaan muutoksia toimintakyvyssä ja tarvittaessa huomioimaan hoidossa ja kuntoutuksessa. Osastolla potilaalle tehtävät mittarit: Barthel, mittaa aikuispotilaiden itsenäistä toimintakykyä päivittäisissä perustoimissa. Tuoliltanousu – testi, kehitettiin mittaamaan alaraajojen lihasvoimaa ja suorituskykyä FRAT  kaatumisriskin arvio MNA – ravitsemustilan arvio CERAD, MMSE tarvittaessa muistin arviointiin Eeva Esimerkki

11 Osastolla ollessa huomioitava
Osastolla potilaan käytössä olevat omat tavarat ovat potilaan vastuulla. Tavarat olisi hyvä nimikoida tunnistamisen helpottamiseksi. Tarkistathan että osastolla on lähiomaisen ajantasaiset yhteystiedot. Jos omaisia on useita, toivomme että sopisitte yhteyshenkilön, joka välittää tiedot voinnista muille. Vierailuaika on osastolla klo 12 – 19. Vierailuajan ulkopuoliset käynnit olisi hyvä sopia etukäteen hoitajien kanssa, että huoneessa ei olisi esim. hoitotoimenpiteet kesken. Huomioithan että potilaiden tai henkilökunnan joukossa voi olla hajusteyliherkkiä henkilöitä, ethän tuo osastolle tuoksuvia kukkia tai käytä itse voimakkaita hajusteita. Osastoilla on käytössä potilaspuhelin, jonka tarvittaessa viemme potilaalle, että yhteydenpito läheisten kanssa onnistuisi. Käytä käsidesinfektioainetta, kun tulet osastolle ja potilashuoneeseen ja kun lähdet sieltä. Eeva Esimerkki

12 Salassapito Henkilökunta noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Omaisten kanssa keskustellessa pyrimme järjestämään rauhallisen tilan keskustelulle. Toivomme, että potilaat ja omaiset huomioivat muiden potilaiden yksityisyyden ja pitävät muita potilaita koskevat henkilökohtaiset asiat luottamuksellisina. Huomioithan myös, ettei osastolla ottamissasi valokuvissa näy hoitajia tai muita potilaita. Eeva Esimerkki

13 Eeva Esimerkki

14 Palaute Toimintamme kehittämiseksi otamme mielellämme vastaan palautetta Eeva Esimerkki


Lataa ppt "Harjulan sairaala osastot 1 ja 2"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google