Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma"— Esityksen transkriptio:

1 Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

2 Mallipohjan tarkoitus
Tämän markkinointi- ja viestintäsuunnitelmamallin tarkoitus on antaa sinulle ideoita ja helpottaa suunnittelemaan toimenpiteitä, jotka tukevat yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita. Huolellinen suunnittelu auttaa rakentamaan systemaattista, tehokasta ja vaikuttavaa viestintää. Se auttaa vahvistamaan yrityksesi brändiä ja tukee matkaa kohti entistä parempia tuloksia. Tämä malli on suunniteltu erityisesti pienyritykselle, jossa on vähäiset resurssit markkinointiin. Suunnitelmasta voi puuttua yrityksellesi tärkeitä osa-alueita tai jotakin voi olla liikaakin. Muokkaa tästä sinulle toimiva suunnitelma poistamalla tai lisäämällä osia tarvittaessa. Malli sopii sovellettavaksi koko vuoden suunnitteluun, ja yhtä hyvin myös yksittäiseen kampanjaan, projektiin, tapahtumaan tms. Mallipohja on tarkoituksella laadittu yksinkertaiselle Power Point -valmispohjalle. Voit tehdä suunnitelmasta oman näköisesi vaihtamalla pohjaksi oman yrityksesi kalvopohjan tai valitsemalla halutessasi jonkun muun brändiisi sopivamman valmiin pohjan. Tämä on tarkoitettu Sinulle. Käyttö kaupallisiin tai koulutustarkoituksiin on kielletty.

3 Sisällysluettelo Suunnitelman lähtökohdat 1-13
Missio Visio Strategiset tavoitteet Asiakkaat Tuote- ja palveluvalikoima Kilpailijat Ihanneasiakasprofiilit & kohderyhmät Toimiala- ja ympäristötekijät Hissipuhe Toimintasuunnitelma 14-26 Avainasiakkaat Tärkeimmät kumppanit Sidosryhmät Verkostot Ydinviestit sidosryhmittäin Viestintäkanavat Sisältösuunnitelma Markkinointimateriaalit Verkkosivusto Hakukoneoptimointi Media Tapahtumat Budjetti Mittarit ja seuranta Mallipohjan laatija & yhteystiedot 28-29

4 Suunnitelman lähtökohdat & perusta
Markkinoinnin ja viestinnän tehtävänä on tukea yrityksen tavoitteiden saavuttamista. Siksi markkinoinnin ja viestinnän suunnitelman ja toimenpiteiden tulee perustua yrityksen strategiaan ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Valmistaudu suunnitelmaan kirkastamalla itsellesi yrityksesi missio ja visio sekä tämän vuoden tavoitteet. Jotta voisit katsoa eteenpäin, on sinun katsottava myös taaksepäin ja ympärillesi. Tee jonkinlainen kilpailija-analyysi ja tutki ja analysoi, mitkä viime vuoden tehdyistä toimenpiteistäsi ovat olleet tuloksellisimpia ja mitkä puolestaan eivät toimineet.

5 Missio Mikä on yrityksesi/projektin/kampanjan tms. perustarkoitus, tehtävä, toiminta-ajatus?

6 Visio Kun nostat katsettasi ja katsot kauemmaksi, mitä näet vielä tässä hetkessä epätarkasti, mutta mitä kohti haluat kulkea määrätietoisesti ja suunnitellusti? Kuinka pitkä matka päämäärään on? Minkälaisin välietapein olet päättänyt edetä?

7 Strategiset tavoitteet
Mitkä ovat ne liiketoiminnalliset tavoitteet, joita markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden on tehtävänä tukea? Tavoitteet voivat olla sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita.

8 Asiakkaat Mitä nykyisille asiakkaillesi kuuluu?
Jos mittaat asiakastyytyväisyyttä – tarkastele ja analysoi tulokset Tärkeimmät asiakkaasi? Tuottavimmat asiakkaasi? Referenssit ja suosittelijat?

9 Tuotteet ja palvelut Mitkä tuotteet ja palvelut ovat tärkeimpiä tasaisen/riittävän kassavirran saavuttamiseksi? Menestystuote/palvelu? Minkälainen on koko tuotevalikoimasi tai palvelutarjontasi? Onko tulossa uusia tuotteita tai palveluita? Tee näille erilliset lanseeraussuunnitelmat.

10 Kilpailijat Tunnista kilpailijasi/kilpailutilanne
Tutki ja analysoi, esimerkiksi: Tuotteet ja palvelut? Markkinointi? Hinnoittelu? Verkkonäkyvyys? Hakukoneoptimointi? Somekanavat? Yleisöt? Avainhenkilöt verkossa – rooli, asema, yleisöt? Swot-analyysi

11 Ihanneasiakasprofiilit & pääviestit
Kenelle tuotteesi/palvelusi sopii, ketkä sitä tarvitsee, kenelle se tuottaisi eniten lisäarvoa? Ihanneasiakas (yrityksen koko, sijainti, toimiala, henkilön asema jne.) Asiakastarve (Mikä polttava tarve/ongelma asiakkaalla voisi olla?) Tuote/palvelu Asiakkaan tarpeeseen perustuvan viestinnän näkökulma (Mitä lisäarvoa tuotteesi/palvelusi tuottaa asiakkaalle? Miten ratkaisee ongelman?)

12 Toimiala/ympäristötekijät
Onko toimialalla, toimintaympäristössä tai kilpailutilanteessa muuttunut tai tapahtunut jotakin, joka vaikuttaa yrityksesi toimintaan suoraan tai epäsuoraan? Vaatiiko se jonkin asian muuttamista, tuo uusia mahdollisuuksia tai haasteita? Esimerkki: GDPR eli EU:n tietosuojauudistus – mitä toimenpiteitä vaatii kevään aikana?

13 Hissipuhe & boilerplate
Kirjoita lyhyt, kiinnostusta herättävä ja yritystäsi positiivisesti kuvaava hissipuhe. Sellainen mikä on paras, sujuvasti kerrottu myyntipuheesi henkilölle, jota et ole koskaan aikaisemmin tavannut. Voit tarvita myös ns. boilerplate-tekstiä. Se on lyhyt kuvaus/yleisteksti, joka liitetään esimerkiksi tiedotteiden ja työpaikkailmoitusten loppuun.

14 Toimintasuunnitelma Seuraavien toimenpiteiden tarkoituksena on toteuttaa johdonmukaista, vaikuttavaa ja tehokasta viestintää sekä tukea markkinoinnin keinoin yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita. HUOM! Älä tee mitään toimenpiteitä ilman tavoitetta!

15 Avainasiakkaat, tärkein kohderyhmäsi
Miten huomioit tärkeimmän asiakasryhmäsi tänä vuonna? Huolehdi, että he saavat kaiken informaation, tarjoukset, uutiskirjeet, kutsut tapahtumiin yms. aina ensimmäisenä. Pidä säännöllisesti yhteyttä avainasiakkaisiisi. Avainasiakkaita varten tulisi olla erillinen suunnitelma. Huolehdi myös, että avainasiakkaasi avainhenkilöt ovat verkostoissasi esim. LinkedIn:ssä, omassa ryhmässä esim. Facebookissa tms.

16 Tärkeimmät kumppanit ja avainhenkilöt
Toimiala tms. Kumppani Tärkeät henkilöt *) Yhteistyön kohde Suunnitelma 2018 *) Huolehdi, että tärkeät henkilöt ovat verkostoissasi esim. LinkedIn:ssä.

17 Sidosryhmät Listaa kaikki ne toimijat, joiden kanssa olet tekemisissä. Listaa myös ne, joiden toiminta vaikuttaa sinun yrityksesi toimintaan. Mikä on pääviestisi kullekin ryhmälle? Esimerkkejä: Asiakkaat Partnerit Kunta/kaupunki Suuri yleisö Paikalliset

18 Verkostot Kuulutko verkostoihin tai ryhmiin?
Minkälaiset pelisäännöt niissä on? Miten hyödynnät verkostoja viestinnässäsi/markkinoinnissasi?

19 Viestintäkanavat Kanava Esimerkki Tarkoitus ja tehtävä Kohderyhmä
Mitä viestintä- ja markkinointikanavia sinulla on käytössä? Kirkasta ja määrittele mikä on kunkin tehtävä, tarkoitus ja tavoite sekä minkä kohderyhmän tarpeita kanava palvelee. Kanava Esimerkki Tarkoitus ja tehtävä Kohderyhmä Tavoite Mittari Budjetti Facebook Tavoittaa yleisö, toteuttaa kohdennettua mainontaa Kasvattaa yleisön kokoa, herättää keskustelua, saada reaktioita & liidejä Yleisön määrä, reaktioiden määrä, liidien määrä 50 eur/kk LinkedIn Verkkosivusto Blogi WhatsApp HUOM! Jos suunnittelet uuden kanavan käyttöönottoa, mieti sen sopivuutta vastaamalla kysymyksiin: palveleeko kanava strategisia tavoitteitani, keitä ovat kanavan käyttäjät - kohdeyleisö, miten kilpailijat näkyvät, miten toimintaa voisi mitata ja miten varmistan tehokkaan ylläpidon?

20 Sisältösuunnitelma Suunnittele julkaistavat sisällöt kanava- ja kohderyhmäkohtaisesti. Houkutteleva asia/viesti Kohderyhmä Kanava Tavoite Vastuuhenkilöt (sisältö, julkaisu ja jakaminen) Aikataulu

21 Markkinointiviestintämateriaalit
Esimerkki: Kohderyhmä Sisältö+viesti Julkaisukanava ja ajankohta Aikataulu Vastuuhenkilö/ kumppani tms. Budjetti esite infograafi video mainoslahjat

22 Verkkosivusto Oma verkkosivustosi on yrityksesi verkkoläsnäolon keskus. Onko sivustollasi jotakin sellaista, mitä pitäisi kehittää tänä vuonna? Onko sivustosi sisältö, sivukohtaiset descriptionit (kuvaukset), tuotteet, palvelut ja toiminnot kuvailu ja tuotu esiin niin, että ne tukevat yrityksesi strategiaa ja tavoitteita ja houkuttelevat asiakkaita?

23 Hakukoneoptimointi Mitä parannuksia verkkosivuston sisältöön tulisi tänä vuonna tehdä, jotta se tukee yrityksesi strategiaa ja tavoitteita? Houkuttelevatko avainsanat/sanonnat oikeaa kohderyhmää? Listaa avainsanat/sanonnat. Huom! Optimointitarpeet lisääntyvät kun mm. äänihaku yleistyy.

24 Media Haluatko näkyvyyttä medioissa? Ovatko mediasuhteet sinulle tärkeitä? Tunnista kiinnostavien medioiden edustajat, seuraa heidän kanaviaan, verkostoidu heidän kanssaan, järjestä tapaaminen. Tavoite: tutustuminen, suhteiden luominen -> saada sisältöjä ulkopuolisiin kanaviin ja parantaa/laajentaa yrityksen näkyvyyttä.

25 Tapahtumat, seminaarit, webinaarit yms.
Tapahtumasi tarvitsee erillisen suunnitelman, olipa järjestämäsi tapahtuma pieni tai suuri, sisäinen tai asiakkaille suunnattu. Muistathan suunnitelmassa nämä: Tarkoitus ja tavoite Kohderyhmä & yleisö Myyntiä ja tavoitteita tukevat avainviestit Mittarit Ota tapahtumasta kaikki hyöty irti pidentämällä sen elinkaarta mm. sosiaalisen median avulla. Ennakkomarkkinointi aloitetaan jopa kuukausia ennen varsinaista tapahtumaa! Tapahtuma 1-3 kk 1 pv Tapahtuman elinkaarta pidennetään pitkään varsinaisen tapahtuman jälkeen!

26 Budjetti & resurssit Toimenpide Tavoite Budjetti/resurssi

27 Mittarit ja seuranta Mieti mittarit, jotka tuottavat sinulle eniten hyödyllistä tietoa. Digimarkkinoinnin perusmittareita ovat esim. kävijämäärät, impressionit ,uutiskirjeen tilaajat yms. Strategisempia, myyntiin tähtääviä verkkosivuston mittareita ovat esim. latausten määrät, tarjouspyynnöt, yhteydenottopyynnöt, sisään kirjautujat yms. Tavoite Esimerkki Mittari Seuranta Laadukkaita liidejä 20 + niistä tilauksia 10/kk Liidien määrä/konversioiden määrät kuukausittain Verkkosivuston mittarit Some-kanavien mittarit Uutiskirjeen tilaajamäärä Suosittelijoiden määrä. jne.

28 Menestystä! Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty? Ei suinkaan, hyvästäkään suunnitelmasta ei ole juuri apua, ellei se ohjaa toimintaasi. Tee siis suunnitelma, jonka mukaisesti toimit. Parhaimmillaan hyvä suunnitelma: tekee toiminnasta systemaattista ja vaikuttavaa tekee toiminnasta tavoitteellista ja mitattavaa ennakoi raha- ja resurssitarpeet tuottaa tuloksia Tänä päivänä suunnitelman tulee kuitenkin olla joustava. Tilanteet muuttuvat nopeasti ja kaikki toimenpiteet eivät tuota haluttua tulosta. Suunnitelmaa ja toimenpiteitä täytyy ja kannattaa siis vuoden edetessä sovittaa ja säätää uudelleen. Toivottavasti tästä on sinulle ja yrityksellesi apua – toivotan menestystä liiketoiminnallesi!

29 Hei, Olen Marja Hawas, tämän suunnittelumallipohjan tekijä. Jos tarvitset apua markkinoinnin ja viestinnän suunnitteluun, kehittämiseen tai toteuttamiseen, ota yhteyttä - autan mielelläni! Liity Dimarcom Ky:n seuraajien joukkoon! Kerro mitä mieltä olet tästä mallipohjasta? Ilahdun palautteesta, kehitysehdotuksista ja tähtiarvioista - käy antamassa! Tulossa on myös muita konkreettisia ja käyttökelpoisia vinkkejä ja oppaita. Pysy kuulolla!

30 Dimarcom.fi marja.hawas@dimarcom.fi 045 663 8720


Lataa ppt "Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google