Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Markkinointiajattelun kehittyminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Markkinointiajattelun kehittyminen"— Esityksen transkriptio:

1 Markkinointiajattelun kehittyminen
Tie kohti 2010 lukua Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

2 Markkinointiajattelu
Viisi vaihetta Uusien ajattelutapojen omaksuminen edelleen vaiheessa – etenkin valtio ja kunnat Myynti 1960 Asiakas 1980 Vastuullisuus 2000 Tuotanto 1950 Kysyntä 1970 Suhde- PR 1990 Monikanavaisuus 2010 Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

3 Markkinointiajattelu
Tuotantosuuntainen ajattelu Myyntisuuntainen ajattelu Kysyntäsuuntainen Asiakaskeskeinen Suhdeajattelu Vastuullinen ajattelu Monikanavaisuus Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

4 Markkinoinnin avainsanat
Vastuullisuus Lait, asetukset, säädökset, hyvä tapa, eettiset, moraaliset ja ympäristönäkökulmat Suhdelähtöisyys Asiakassuhteet, sidosryhmät Ajattelutapa Kokonaisvaltainen markkinointiajattelu – läpi henkilöstön ja yrityksen Toimintatapa Kaikki mitä tehdään on markkinointia – sisäinen ja ulkoinen markkinointi Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

5 Markkinoinnin avainsanat
Tarjooma Tavaroiden, palveluiden ja toimintatapojen kokonaisuus. Lisäarvo asiakkaalle – mistä ja miten? Kilpailukyky Oma tarjooma paremmaksi kuin kilpailijoilla Arvon tuottaminen Sekä yritys että sen asiakkaat ja muut sidosryhmät saavat haluamansa arvoa ja hyötyä tarjoomasta Vuorovaikutteinen viestintä Yrityksestä viestiminen oikealla tavalla ja vuoropuhelun aktivoiminen sidosryhmien kanssa Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

6 Markkinoinnin tehtävät
Markkinoitava tuote Markkinoinnin tavoite Voittoa tavoittelevan yrityksen tuote Kannattava myynti, tyytyväiset asiakkaat, kestävät asiakassuhteet, kilpailijoista erottuminen Aate tai ideologia Kannattajien saaminen poliittiselle tai uskonnolliselle liikkeelle, varojen kerääminen Yleishyödyllinen toiminta Varojen kerääminen, vapaaehtoisten työntekijöiden hankinta hyväntekeväisyyskohteisiin tai yhdistystoimintaan Henkilö Poliitikko: vaalivoitto Artisti: julkisuus, esiintymisen myyminen Julkiset palvelut Kunnan tai valtion tarjoaminen palveluiden kysynnän ohjailu ja palveluista tiedottaminen Uusi tutkimustulos Väestön hyvinvoinnin edistäminen tai toiminnan muuttaminen Uusi määräys tai suositus Viranomaisten päätöksistä tiedottaminen ja kansalaisten toiminnan muuttaminen Erilaisia tuotteita ja markkinoinnin tavoitteita Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

7 Uusia markkinoinnin muotoja
Pdf- moodlessa ”Uusia markkinoinnin muotoja” Pohdinta! Käydään pdf-yhdessä läpi. Pohdi sen jälkeen esimerkkejä jokaiseen kohtaan esim. tuote jota on markkinoitu tekstissä mainituilla tavoilla. Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

8 Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen
Miksi muutoksia? Pidemmän ajan trendit Globalisaatio Työn muuttuminen Seniorismi Environmentalismi Ajanpuute, nopeus, reaaliaikaisuus Polarisaatio Terveys- ja turvallisuushakuisuus High tech ja high touch Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

9 Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen
Heikot signaalit Uudet, orastavat trendit Keino ja kyky NÄHDÄ asioita toisin, tunnistaminen! Tulevaisuuden tutkiminen Yrityksen sisäisiä tai ulkoisia varoitusmerkkejä, tapahtumia tai kehityssuuntia, jotka ovat niin heikkoja, että niiden vaikutuksia on vaikea määrittää, mutta jotka ovat tärkeitä pitkän linjan strategisessa suunnittelussa (I.Ansoff) Jos tällaiset tunnistetaan, voidaan saavuttaa pitkä etumatka kilpailijoihin nähden Heikot signaalit tulevat yleensä odottamattomilta tahoilta Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

10 Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen
Heikot signaalit Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

11 Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen
Heikot signaalit Kymmenen tärkeimmän tulevaisuuden tutkimusaiheen joukossa ovat syrjäytymisen sekä vanhuuden ja vanhenemisen lisäksi hyvinvointi, oppiminen ja opetus, eriarvoisuus, energialähteet, tulevaisuus, ympäristö ja luonto sekä sairaudet ja niiden hoito. Hyvinvointi, ympäristö ja luonto, energialähteet, sairaudet ja niiden hoito sekä oppiminen ja opetus ovat tutkimusaiheita, jotka sekä puhuttavat että joita pidetään erittäin tärkeinä. Vähiten kansalaisia kiinnosti monikulttuurisuuden, historian ja asumisen tutkimus sekä eläimiä, genetiikkaa, tähtitiedettä ja päihteitä koskeva tutkimus. Kulttuurin, kielen, median ja uskonnon tutkimukset jakoivat mielipiteitä voimakkaasti. (Suomen akatemian verkkotutkimus, 2010, ) Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

12 Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen
Heikot signaalit Heikkojen signaalien löytäminen Pohdiskele tämän päivän heikkoja signaaleja. Tunnistatko yhtään heikkoa signaalia arjesta? Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

13 Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen
Markkinoinnin muutos Markkinoinnin kaksisuuntaisuus ja vuorovaikutteisuus uusi markkinoinnin kaava CREF. Markkinointiviestinnän korvaa kaksisuuntainen markkinointi (Collaboration). Asiakkaat tulevat mukaan markkinointiin. Ihmiset saadaan tuottamaan itselleen ja samalla yritykselle lisäarvoa. Vuoropuhelun avulla yritys tuntee asiakkaansa entistä paremmin ja toiminta tulee mielekkääksi. Viraalimarkkinoinnissa (word-of-mouth) mainos-viesti kulkee ihmiseltä toiselle ja leviää viruksenomaisesti. Viestin on oltava todella omaperäinen, jotta sitä jaksettaisiin laittaa eteenpäin. Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen

14 Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen
4 P CREF Sami Salmenkiven uudistettu painos markkinoinnin perusteoriasta 4 P (promotion, price, product ja place) Muutos CREF (crowd-sourcing, revenue model, experience ja findability) Markkinointiviestinnän suunnitelu/Marjo Ollilainen


Lataa ppt "Markkinointiajattelun kehittyminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google