Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Äänekoski BTT projektin esittely Vieraana Jyväskylän PM club

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Äänekoski BTT projektin esittely Vieraana Jyväskylän PM club"— Esityksen transkriptio:

1 Äänekoski BTT projektin esittely Vieraana Jyväskylän PM club 5.4.2016
Etunimi Sukunimi

2 Äänekoski BTT projektin esittely
Projektin yleisesittely Vastauksia etukäteen lähetettyihin kysymyksiin Riskienhallinta Osaprojektit, kuinka monta ja miten jaettu Aikataulu Kuinka luovutus tapahtuu Etunimi Sukunimi

3 Metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa
Äänekosken biotuotetehdas Metsäteollisuuden suurin investointi Suomessa Investoinnin arvo 1,2 mrd. euroa Sellun vuosituotanto 1,3 milj. tonnia (nykyisin 0,5) Lisäksi uusien biotuotteiden integroitu valmistus Puun käyttö 6,5 milj. m³ vuodessa (nykyisin 2,4) Työllistää koko arvoketjussa ihmistä (nykyisin 1 000) Päämarkkinat sellulle ovat Eurooppa ja Aasia Myynti kasvaa erityisesti Kiinassa Äänekosken teollisuusalueesta kehitetään ainutlaatuinen biotalouden ekosysteemi Tehdas käynnistyy kolmannella neljänneksellä vuonna 2017 12/09/2018

4 Merkittävät vaikutukset Suomen kansantaloudelle
Äänekosken biotuotetehdas Merkittävät vaikutukset Suomen kansantaloudelle Yli 0,5 mrd. euron vuotuinen tulovaikutus Kasvattaa viennin arvoa 0,5 mrd. eurolla vuosittain Monipuolistaa Suomen metsä- ja biotalouden rakennetta ja laajentaa tuotevalikoimaa Tukee Suomea uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamisessa Lisää noin 2 %-yksiköllä uusiutuvan energian osuutta Suomessa 12/09/2018

5 Huomattava työllistäjä projektin aikana ja sen jälkeen
Äänekosken biotuotetehdas Työmaan vahvuus 2015–2017 Huomattava työllistäjä projektin aikana ja sen jälkeen Rakennusaikana yli henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Äänekoskella Työmaan kokonaisvahvuus yli henkilöä Eniten työvoimaa tarvitaan syksyn 2016 ja kevään 2017 välisenä aikana Valmistuttuaan tehdas työllistää koko arvoketjussa henkilöä Luo uutta työpaikkaa Suurin vaikutus metsätaloudessa ja kuljetuksissa Uudet työpaikat 2016 → 12/09/2018

6 Investoinnilla korkea kotimaisuusaste
Äänekosken biotuotetehdas Investoinnilla korkea kotimaisuusaste Kokonaisinvestointi 1,2 mrd. euroa Koneet ja laitteet 750 milj. euroa Rakentaminen 270 milj. euroa Tehdasalueen infrastruktuuri 60 milj. euroa Muut (projektointi ja rahoitus) 120 milj. euroa Korkea kotimaisuusaste Päälaitteiden hankinnat noin 70 % Toteutussuunnittelu 100 % 12/09/2018

7 Hankkeen rahoitus vakaalla pohjalla
Äänekosken biotuotetehdas – Rahoitus Hankkeen rahoitus vakaalla pohjalla 40 % omaa pääomaa Metsä Fibren tulorahoitus ja osakaslaina Lisäksi omistajat korottavat Metsä Fibren osakepääomaa omistussuhteidensa mukaisesti 60 % ulkopuolista lainarahoitusta Pitkä maturiteetti: Finnvera, Exportkreditnämnden (EKN) ja Euroopan Investointipankki (EIB) Kaupalliset pankit: Nordea, Danske Bank, DnB, OP-Pohjola, SEB ja Swedbank Samalla uusitaan Metsä Fibren 300 milj. euron valmiusluotto Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä 32,1 milj. euron suuruinen uusiutuvan energian investointituki (ehdollinen EU:n notifikaatiolle) Finnvera: 400 EIB: 200 EKN: 70 Kaupalliset pankit: 80 Metsäliitto Osuuskunta: 50,2 Metsä Board Oyj: 24,9 Itochu Corporation: 24,9 12/09/2018

8 Entistä vahvempi markkina-asema
Äänekosken biotuotetehdas – Markkinat Entistä vahvempi markkina-asema Investointi tukee Metsä Fibren pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteita Havusellun kysyntä kasvaa globaalisti Kasvu on vahvinta Kiinassa Biotuotetehtaan tehokkuus ja kustannuskilpailukyky ovat huippuluokkaa Sijainti erinomainen puulogistiikan kannalta Metsä Boardin kartonkitehdas samassa integraatissa Uudet teknologiset ratkaisut lisäävät tehokkuutta ja parantavat ympäristösuorituskykyä Uudet biotuotteet ja bioenergia vahvistavat perusliiketoiminnan kilpailukykyä milj. tonnia 12/09/2018 Lähde: Metsä Fibre, PPPC, Pöyry Management Consulting Oy

9 Kiina on muodostanut kokonaan uuden markkinan
Äänekosken biotuotetehdas – Markkinat Kiina on muodostanut kokonaan uuden markkinan 12/09/2018

10 Markkinahavusellun kysyntä kasvaa erityisesti Kiinassa
Äänekosken biotuotetehdas – Markkinat Markkinahavusellun kysyntä kasvaa erityisesti Kiinassa Markkinahavusellun kysyntä Paino- ja kirjoituspaperit Pehmo- paperit Pakkaus- kartonki Erikois- tuotteet Koko maailma 35 % 10 % 20 % Eurooppa Kiina ja muu Aasia Pohjois-Amerikka 12/09/2018

11 Maailman suurimmat markkinahavusellun valmistajat*
Äänekosken biotuotetehdas – Markkinat Maailman suurimmat markkinahavusellun valmistajat* Biotuotetehdas *Tilanne 2015/Q1, ei sisällä liuko- ja revinnäismassaa Lähde: Pöyry Management Consulting Oy 1 000 tonnia 12/09/2018

12 ympäristölupaprosessi
Äänekosken biotuotetehdas – Aikataulu Projektin eteneminen VUOSI 2014 2015 2016 2017 2018 KUUKAUSI 4 5 10 1 2 3 4 6 4 5 8 6 Investointi- suunnitelman julkistus Esisuunnittelu ja ympäristölupa valmiina Esisuunnittelu, YVA- ja ympäristölupaprosessi alkavat  Maarakennus, päälaitekaupat Tehtaan koekäyttö Tehtaan käynnistäminen Tehdas nimellistuotannossa Keskeiset kumppanivalinnat Päälaite- asennukset Satamavalinta 1985 suljetun tehtaan purkutyöt alkavat Investointi- päätös 12/09/2018

13 Puunhankinta voidaan hoitaa kestävästi
Äänekosken biotuotetehdas – Puunhankinta Puunhankinta voidaan hoitaa kestävästi Biotuotetehdas lisää kuitupuun käyttöä noin 4 milj. m³ (+10 %) Lisäys on pääasiassa havukuitupuuta Havukuidun kestävä lisäyspotentiaali 7 milj. m³ Puu on saatavissa pääosin kotimaasta Yli 90 % puusta on sertifioitua Edellyttää, että puun tarjonta yksityismetsistä lisääntyy selvästi kysynnän kasvaessa tuonti pysyy vähintään nykytasolla Puun hankintaa turvaavat Metsäliitto Osuuskunnan laaja jäsenpohja Metsä Groupin vahva, tukkia käyttävä puutuoteteollisuus Äänekosken keskeinen sijainti 12/09/2018

14 Kotimaisen puun käyttöä voidaan lisätä nykyisestä
Äänekosken biotuotetehdas – Puunhankinta Kotimaisen puun käyttöä voidaan lisätä nykyisestä Milj. m³ Metsien kasvu Kestävät hakkuumahdollisuudet Teollisuuden puun käyttö Tuontipuu Kotimaisen puun käyttö 12/09/2018 LÄHDE: Luonnonvarakeskus 2015

15 Investoinnit lisäävät puun käyttöä huomattavasti
Äänekosken biotuotetehdas – Puunhankinta Investoinnit lisäävät puun käyttöä huomattavasti Metsäteollisuuden vahvistamat tuotannon lisäykset kasvattavat puunhankintaa noin 10 milj. m3 vuodessa Näiden investointien jälkeen Suomen kestävät hakkuumahdollisuudet ovat täysin käytössä Tuontipuu varmistaa puunhankintaa milj. m3 Tuontipuu 12/09/2018

16 Metsä Fibren havukuitupuun hankinta-alueet
Äänekosken biotuotetehdas – Puunhankinta Metsä Fibren havukuitupuun hankinta-alueet 2014 2018 Biotuotetehdas vaikuttaa puunhankintaan koko maassa 5,0 miljoonaa m3 kuitupuuta ja haketta kuljetetaan autoilla kilometrin säteeltä 1,5 miljoonaa m3 puuta saapuu kauempaa rautateitse Metsä Fibren tehtaat Kemi Äänekoski Rauma Joutseno Kemi Kemi Äänekoski Äänekoski Rauma Joutseno Rauma Joutseno 12/09/2018

17 Biotuotetehtaan ytimenä on maailman modernein sellutehdas
Äänekosken biotuotetehdas Biotuotetehtaan ytimenä on maailman modernein sellutehdas Raaka-aine ja sivuvirrat hyödynnetään sataprosenttisesti Puusta jalostetaan kestävästi ja resurssitehokkaasti biomateriaaleja, -kemikaaleja ja -energiaa Tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita Suunnittelukriteerit Korkea energiatehokkuus Biosähkön tuotannon maksimointi Matalat päästötasot Pieni veden ominaiskulutus Tulevaisuuden biotuotteet huomioitu jo suunnittelussa 12/09/2018

18 Biotuotekonsepti – sivuvirrat hyödynnetään 100 %:sti
Äänekosken biotuotetehdas – Biotuotteet Biotuotekonsepti – sivuvirrat hyödynnetään 100 %:sti * Nykyisiä biotuotteita 12/09/2018

19 Biotuotteiden osuus liikevaihdosta kasvaa
Äänekosken biotuotetehdas – Biotuotteet Biotuotteiden osuus liikevaihdosta kasvaa Biotuotteiden osuus liikevaihdosta, % Eri biotuotteiden osuudet biotuotetehtaan ensimmäisessä vaiheessa 12/09/2018

20 Sujuva, tehokas logistiikka avainroolissa
Äänekosken biotuotetehdas – Logistiikka Sujuva, tehokas logistiikka avainroolissa Koko toimitusketjun metsästä tehtaalle ja tehtaalta asiakkaille on toimittava luotettavasti ja kustannustehokkaasti Biotuotetehdas Raakapuukuljetukset Metsistä tehtaalle Tuotekuljetukset Tehtaalta satamaan ja maailmalle Raakapuu kuljetetaan metsästä tehtaalle rekoilla ja junalla 240 tukkirekkaa ja 70 junavaunullista päivässä Perusedellytys: häiriötön puuhuolto Sellu kuljetetaan vientisatamaan junilla 40 junavaunullista päivässä Tehdas ei varastoi tuotteita, satama toimii vientituotevarastona Perusedellytys: sataman luotettava toiminta 5,0 miljoonaa m3 puuta kuljetetaan autoilla 150 km säteeltä 1,5 miljoonaa m3 puuta saapuu kauempaa rautateitse 12/09/2018

21 Biotuotetehtaan tehdasalue
Päälaitetoimittajat Valmet Oyj Soodakattila Kuivauslinja Meesauuni Kuoren kaasutuslaitteet Automaatiojärjestelmä Andritz Oy Kuitulinja Puunkäsittely Haihduttamo Kaustisointi Toteutussuunnittelu Sweco Tehtaan kokonaistilavuus m3 = 10 eduskuntataloa 12/09/2018

22 Korkea energiatehokkuus, sähköomavaraisuus 240 %
Äänekosken biotuotetehdas – Energia Korkea energiatehokkuus, sähköomavaraisuus 240 % Tehdaskonsepti maksimoi myytävän bioenergian, fossiilisia polttoaineita ei käytetä lainkaan GWh/v 12/09/2018

23 Tehdaskonsepti maksimoi myytävän bioenergian
Äänekosken biotuotetehdas – Energia Tehdaskonsepti maksimoi myytävän bioenergian Suunnittelun perusperiaatteena korkea energiatehokkuus Biotuotetehdas on runsaasti yliomavarainen sähkössä – sähköomavaraisuus 240 % Tehdas tuottaa 2,5 prosenttia Suomen koko sähköntuotannosta Noin puolet tuotannossa syntyneestä kuoresta kaasutetaan tehtaan polttoaineeksi, loput myydään biopolttoaineena 12/09/2018

24 Uusi teknologia alentaa päästöjä
Äänekosken biotuotetehdas – Ympäristövaikutukset Uusi teknologia alentaa päästöjä Kemiallinen hapenkulutus (CODCR) on mittari, jonka avulla arvioidaan käsitellyn jäteveden laatua ja orgaanista kuormitusta kg/sellutonni Metsä Fibre Suomalaiset tehtaat Ruotsalaiset tehtaat Biotuotetehdas Biotuotetehtaan luku lupaehdon mukainen, muut toteutuneita 12/09/2018

25 Biotuotetehtaan kilpailukyky on maailman huippua
Äänekosken biotuotetehdas – Kilpailukyky Biotuotetehtaan kilpailukyky on maailman huippua Markkinahavusellun valmistajien tehtaiden tekninen ikä ja kapasiteetti vuonna 2014 1400 1200 1000 800 600 400 200 5 30 25 20 15 10 Tekninen ikä, vuosia Valkaistun sellun tuotantokapasiteetti, t/v, painotettu keskiarvo Painotettu keskiarvo- kapasiteetti t/v Painotettu keskiarvo Tekninen ikä 21,7 vuotta VAHVA HEIKKO Ympyrän koko kuvaa allokoitua lajikapasiteettia Metsä Fibre Lähde: Pöyry Management Consulting Oy 12/09/2018

26 Biotuotetehtaan kilpailukyky on maailman huippua
Äänekosken biotuotetehdas – Kilpailukyky Biotuotetehtaan kilpailukyky on maailman huippua Metsä Fibren markkina-asema vahvistuu biotuotetehtaan valmistuttua Valkaistun sellun tuotantokapasiteetti, t/v, painotettu keskiarvo. 1400 1200 1000 800 600 400 200 Ympyrän koko kuvaa allokoitua lajikapasiteettia VAHVA Biotuotetehdas * Metsä Fibren kapasiteetti uuden tehtaan valmistuttua. Kilpailijoiden kapasiteetit vuoden 2014 tilanteen mukaan. Metsä Fibre Painotettu keskiarvo- kapasiteetti t/v Painotettu keskiarvo Tekninen ikä 20,2 vuotta HEIKKO Lähde: Pöyry Management Consulting Oy 5 30 25 20 15 10 Tekninen ikä, vuosia 12/09/2018

27 Äänekosken biotuotetehdas 2017
12/09/2018

28

29 Riskienhallinta Etunimi Sukunimi

30 Riskienhallinta projektin toteutusvaiheessa
Projektin rakennus- ja toteutusriskien hallintaan kuuluu muodollinen riskienhallintaprosessi kaikkien projektiriskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen. Tämän prosessin fasilitaattoreina toimivat SwecoNJ:n asiantuntijat hankittujen projektijohtamispalveluiden mukaisesti. Metsä Fibren puolella koordinaattorina toimii Kristian Isaksson. Tarkasteltavasta osa-alueesta (HSE, projekti, tekninen, kustannus ja aikataulu) riippumatta prosessi noudattaa samanlaista metodologiaa ja standardia ISO31000:2009 ”Risk Management – Principles and guidelines”. Prosessissa on kolme (3) vaihetta: 1. Riskien tunnistaminen, tyypillisesti työpajamuotoisten aivoriihien avulla 2. Riskien arvioiminen, analysointi ja priorisointi eri kategorioihin 3. Kriittisten riskien tarkempi arviointi sekä varotoimien määrittäminen sekä mahdollisuuksien tunnistaminen lisähyötyjen saamiseksi Riskien mitigoinnin pitää vastata riskin luonnetta ja vakavuutta. Mitigointitoimet määritellään vähintään suuren riskiluokan omaaville riskeille. Projektin alussa otetaan käyttöön riskimatriisi, johon riskit voidaan sijoittaa ja jossa riskejä voidaan priorisoida. Etunimi Sukunimi

31 Etunimi Sukunimi

32 Osaprojektit, kuinka monta ja miten jaettu
Etunimi Sukunimi

33 Technical management structure
Tekninen ohjausryhmä Pertti Lehmonen PJ, Jukka Kiuru, Kari Koskinen, Ilpo Tyni, Jouko Kotilainen, Ossi Puromäki, J-M Mäntylä Visa Moilanen/Sweco Kokoontuu torstaisin Osastojen väliset yhteydet Tyni Sweco/ J. Nokkala Klooridioksilaitos Tyni Sweco/ Päivi Uusitalo Happilaitos Tyni Sweco/ Päivi Uusitalo Rikkihappo ja hajukaasut Posti, N.N. Sweco / P Uusitalo Mäntyöljy Posti Sweco/ Päivi Uusitalo Puunkäsittely Koskinen Salakka Andritz Sweco/T. Karhumaa Massatehdas Lappalainen Metso Andritz Sweco/Jukka Junes Kuivaamo ja selluvarasto Hautala Tähti Valmet Sweco/Ari Heiskanen Soodakattila Posti Johansson Valmet Sweco/NN Haihduttamo Posti Vänttinen Andritz Sweco/Ilari Syrjälä Turbiini Tapalinen Sweco/Jari Nurkka Kuoren kaasutus Tapalinen Nieminen Valmet Sweco/ Juha Peltola Meesauuni Tapalinen Ellingsen Valmet Sweco/ Juha Peltola Kaustistamo Tapalinen Vento Andritz Sweco / Juha Peltola Kempuvesilaitos Harjula Sweco/M Karvonen, J.Heino Kattilavesilaitos Harjula Sweco/M Karvonen, J Heino Jätevedenpuhdist. Harjula Sweco / M Karvonen Sähköistys Kotilainen Sweco / Jukka Kahila Instrumentointi Kotilainen Sweco/ Irma Torkkel Automaatio Kotilainen Sweco/ Irma Torkkel

34 Aikataulu Etunimi Sukunimi

35 Condensed overall schedule
MF-BPM Schedule 2015 2016 2017 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 Implementation decision Engineering Purchasing Area works Civil works Recovery boiler steel structure installation Equipment installation Piping installation Pipe bridge installation Electrification installation Instrumentation installation 33 kV distribution (GIS) installed and ready for testing DCS installation Water treatment / Compressed air plant ready for commissioning Commissioning Mill area finishing Drying machine production starts Wood handling start up Production start, Test run Mill continuous commercial operation start Confidential

36 Kuinka luovutus tapahtuu?
Etunimi Sukunimi

37 Laitoksen koekäyttö ja luovutus
Sopimusliite 2.1 1/2 Laitoksen koekäyttö ja luovutus Asennuksen aloituspöytäkirja Asennustarkastus- pöytäkirja Tuotannollisen koekäytön aloituspöytäkirja Vastaanottotarkastus- pöytäkirja Lopputarkastus- ja hyväksymis- pöytäkirja Mekaanisen takuuajan päättymisen pöytäkirja Tarkastus ja hyväksyminen EU:n Vaatimusten- mukaisuusvakuutus ja CE-merkintä, laitoksen käynnistyslupa Mekaaninen ja putkisto- Käyntiinajo sovitulla tuotanto- tasolla asennukset Asennustarkastus Tuotannollinen koekäyttö Tarkastus ja hyväksyminen Mekaaninen takuu Tilaajan suorittamat kytkennät laitokseen & Tilaajan asennustyöt Tarkastus ja hyväksyminen Tarkastus ja hyväksyminen Käyntiinajo Asennustarkastus Käyntiinajon edellytykset Sähköasennukset Jatkuva kaupallinen käyttö Asennustarkastus Tarkastus ja hyväksyminen Tarkastus ja hyväksyminen Instrumenttiasennukset Lopputarkastus ja takuukokeet Asennustarkastus Laitoksen käytettävyys- ja kuntotarkastusraportit Tarkastus ja hyväksyminen (1) (2) Koekäynnistys ja varustelu Vesiajot Kylmäkoestukset / Mekaaninen koekäyttö Kokonaistehokkuuden parantaminen Tarkastus ja hyväksyminen rev

38 Koekäyttö ja luovutusaikataulu
Etunimi Sukunimi

39 Kiitos! Etunimi Sukunimi


Lataa ppt "Äänekoski BTT projektin esittely Vieraana Jyväskylän PM club"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google