Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pooliset ja poolittomat molekyyliyhdisteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pooliset ja poolittomat molekyyliyhdisteet"— Esityksen transkriptio:

1 Pooliset ja poolittomat molekyyliyhdisteet
Poolittominen molekyylien välille syntyvät voimat ovat dispersiovoimia.Tällaisilla yhdisteilla alhaiset sulamis- ja kiehimispisteet. Poolisten molekyylien välillä dipoli-dipoli – tai vetysidoksia.Tällaisilla yhdisteilla korkeat sulamis- ja kiehumispisteet. Tunti 11

2 Sulamis ja kiehumispisteistä
Tunti 11

3 Kemiallisten sidosten vertailua
Sidostyypin arviointi ioniluonteen avulla Graafisesti Yhdisteen ioniluonnetta kuvataan alkuaineiden elektronegatiivisuuserolla, joka saadaan laskemalla taulukkokirjassa esitettyjen elektronegatiivisuusarvojen erotus. Raja eri sidostyyppien välillä ei ole terävä, vaan elektronegatiivisuuseron kasvaessa sidos muuttuu poolittomasta kovalenttisesta pooliseksi ja edelleen ionisidokseksi.Kun erotus on n. 1.7 , ioniluonne tulee hallitsevaksi. Tunti 11

4 Sidoksista Sidos sidosenergian avulla Sidosten vertailu
Sidosenergialla tarkoitetaan sitä energiamäärää, joka tarvitaan katkaisemaan yksi mooli tarkasteltavia sidoksia. Yleisesti atomien väliset sidokset ovat aina vahvempia kuin molekyylien välille muodostuvat sidokset. Ioniyhdisteiden sidoksen vahvuuteen vaikuttaa sidoksen muodastavien ionien koko ja varaus.Mitä isompia ionit ovat ja mitä pienempi varaus niillä on, sitä heikompi on ionien välinen sidos.Ionisidosten vahvuutta voidaan arvioida sulamispisteen avulla. Esim. NaCl:n sulamispiste on 800 astetta Celsiusta , mutta CaO:n 2600 astetta Celsiusta. Selitys: Natriumionin koko on 95 pm , joka on lähes sama kuin kalsiumionin 97 pm. Kuitenkin kalsiumionin varaus on +2 . Lisäksi oksidi-ionin koko on 120 pm ja kloridi-ionin 181 pm eli calsiumoksidissa ionit ovat lähempänä toisiaan ja ionisidos on vahvempi. Kovalenttisten sidosten vahvuuden vertailu tehdään sidosenergioiden avulla(taulukkokirja) Tunti 11

5 Sidoksista Tunti 11

6 Kovalenttisen sidoksen pituus
Kovalenttisen sidoksen pituudella tarkoitetaan sitoutuneiden atomien keskimääräistä etäisyyttä toisistaan. Mitä enemmän atomeilla yhteisiä elektronipareja sitä lyhyempi sidos on.Tämä selittyy sillä, että useamapi yhteinen elektronipari sitoo atomiytimet lähemmäs toisiaan ja sidos lyhenee . Tunti 11

7 Hilarakenteista Tunti 11


Lataa ppt "Pooliset ja poolittomat molekyyliyhdisteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google