Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SÄHKÖOPIN PERUSTEET.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SÄHKÖOPIN PERUSTEET."— Esityksen transkriptio:

1 SÄHKÖOPIN PERUSTEET

2 SÄHKÖ YMPÄRISTÖSSÄ Miten elämäsi muuttuisi, jos sähköenergian saanti loppuisi?

3 SÄHKÖN MUODOT Pistorasioista saatava sähkövirta on vaihtovirtaa. Vaihtovirran suunta muuttuu jatkuvasti. Paristoista, akuista ja aurinkokennoista saadaan tasavirtaa. Tasavirran suunta pysyy samana.

4 SÄHKÖN TUOTTAMINEN Voimalaitosten energialähteinä ovat:
- vesi- ja tuulivoima - ydinvoima - hiili, turve sekä maakaasu

5 SÄHKÖVERKKO Sähköenergian siirrossa on edullista käyttää mahdollisimman pientä virtaa ja suurta jännitettä, etenkin siirrettäessä energiaa pitkiä matkoja (koska virtajohtimissa tapahtuvat lämpöhäviöt ovat verrannollisia virran voimakkuuden neliöön). Energialaitoksissa tuotettava sähköenergia muunnetaankin generaattorin muodostamasta muutamasta kilovoltista jopa usean sadan kilovoltin suurjännitteeksi pienellä hävikillä voimalinjoilla siirrettäväksi (johtojen jännite on yli tuhatkertainen kotien pistorasioihin verrattuna). Suurjännite pienennetään muuntoasemilla kotitalouksien käyttöön sopivaksi verkkojännitteeksi (400 tai 230 V).

6 SÄHKÖLIITTYMÄ Jokainen sähköä käyttävä rakennus on yhdistetty sähköyhtiön pienjänniteverkkoon liittymisjohdolla. Johto on kytketty talon sähköpääkeskukseen, jossa on sähkön käyttöä mittaava sähköenergiamittari. Keskuksessa olevilta sulakkeilta lähtee sähköjohtoja eri puolille rakennusta, esimerkiksi pistorasioille ja valaistukseen.

7 SÄHKÖNJAKELU

8 HANKAUSSÄHKÖ Kappaleisiin muodostuu hangattaessa sähkövaraus.

9 SÄHKÖVIRTA Sähkövirta on elektronien liikettä.
+ - e e e e Sähkövirran tunnus on I ja sen yksikkö on ampeeri (A).

10 SÄHKÖJÄNNITE Sähköjännite on elektronien painetta, joka saa elektronit liikkeelle. Sähköjännitteen tunnus on U ja sen yksikkö on voltti (V). PUMPPU PUMPPU

11 RESISTANSSI, TEHO Ominaisuutta, jolla aine vastustaa sähkövirran kulkua nimitetään resistanssiksi. Resistanssia merkitään R:lla ja sen yksikkö on ohmi (). Teho ilmaisee laitteen tehokkuuden. Tehon tunnus on P ja sen yksikkö on watti (W). P=I×U

12 JOHDE, ERISTE, PUOLIJOHDE
Johde on ainetta, jossa sähkövirta kulkee hyvin. Eriste on aine, joka estää sähkövirran kulun. Eriste Puolijohteissa sähkövirta kulkee huonosti. Johde Eriste Puolijohteita elektroniikan komponenteissa

13 OHMIN LAKI Muistikolmion avulla voidaan laskea virtapiirin suureita matemaattisesti. I=U/R U=I×R R=U/I

14 VIRTAPIIRI Virtapiiri on johteista rakennettu sähkötie, jota pitkin sähkö kulkee. Avoimessa virtapiirissä ei voi kulkea sähkövirta.

15 VIRTAPIIRI Virtapiiri on johteista rakennettu sähkötie, jota pitkin sähkö kulkee. Suljetussa virtapiirissä sähkövirran kulku on mahdollista.

16 SULAKE Sulake suojaa virtapiiriä rikkoutumalla ensimmäisenä.
Laattasulake Keraaminen sulake Automaattisulake Sulakkeen rakenne Lasiputkisulake Sulake suojaa virtapiiriä rikkoutumalla ensimmäisenä.

17 SARJAANKYTKENTÄ Virtalähteiden sarjaankytkennässä edellisen virtalähteen + napa on kytketty seuraavan - napaan. 1,5V+1,5V+1,5V = 4,5V Kokonaisjännite saadaan laskemalla erillisten virtalähteiden jännitteet yhteen.

18 RINNANKYTKENTÄ Virtalähteet ovat rinnan, kun niiden + navat on kytketty yhteen ja - navat on kytketty yhteen. Rinnan kytkettäessä täytyy erillisten virtalähteiden jännitteet olla samat. 1,5V Kokonaisjännite pysyy samana kuin yksittäistenkin virtalähteiden jännite, mutta virta lisääntyy.

19 Mittajohdon paikka virtaa mitattaessa
YLEISMITTARI Nestekidenäyttö Kiertokytkin Mittajohdon paikka virtaa mitattaessa Mittajohdot SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO LOPETA

20 JÄNNITTEEN MITTAUS Tasajännitettä mitattaessa kiertokytkin asetetaan tasajänniteasentoon. Mittari kytketään virtapiiriin rinnan Kytke mittari oikein päin SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO LOPETA

21 VIRRAN MITTAUS Tasavirtaa mitattaessa kiertokytkin asetetaan tasavirta-asentoon Punainen mittajohto on siirrettävä virranmittauspistokkeeseen Virtamittari kytketään sarjaan ja oikein päin SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO LOPETA

22 RESISTANSSIN MITTAUS Resistanssia mitataan yleismittarin olleessa resistanssiasennossa Mittari kytketään virtapiiriin rinnan Virtapiirissä ei saa kulkea virta mittauksen aikana SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO LOPETA

23 Mitä mittaat näillä yleismittarin asetuksilla?
KERTAUSKYSYMYKSET 1/5 Mitä mittaat näillä yleismittarin asetuksilla? Virtaa Jännitettä Resistanssia SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO LOPETA

24 Mitä mittaat näillä yleismittarin asetuksilla?
KERTAUSKYSYMYKSET 2/5 Mitä mittaat näillä yleismittarin asetuksilla? Virtaa Jännitettä Resistanssia SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO LOPETA

25 Mitä mittaat näillä yleismittarin asetuksilla?
KERTAUSKYSYMYKSET 3/5 Mitä mittaat näillä yleismittarin asetuksilla? Virtaa Jännitettä Resistanssia SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO LOPETA

26 KERTAUSKYSYMYKSET 4/5 Mikä virhe näissä yleismittarin asetuksissa
virtaa mitattaessa? + ja - mittajohto ovat ristissä + mittajohtoa ei ole siirretty virranmittausliittimeen Kiertokytkin on väärässä asennossa SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO LOPETA

27 KERTAUSKYSYMYKSET 5/5 Miten kytket yleismittarin virtaa mitatessasi?
Sarjaan Rinnan Miten kytket yleismittarin jännitettä mitatessasi? Sarjaan Rinnan Miten kytket yleismittarin resistanssia mitatessasi? Sarjaan Rinnan Resistanssia mitatessa vir- tapiirissä pitää kulkea virta. Totta Tarua SEURAAVA EDELLINEN SISÄLLYSLUETTELO

28 ONNEKSI OLKOON! OLET SUORIUTUNUT TEHTÄVÄSTÄ
Menestystä jatkossakin Jos haluat aloittaa ohjelman alusta, valitse uudestaan UUDESTAAN LOPETA OHJELMA

29 OLET VALINNUT LOPETA TEHTÄVÄ
Jos haluat jatkaa siihen mihin jäit,valitse jatka Jos haluat aloitta ohjelman alusta, valitse uudestaan JATKA UUDESTAAN LOPETA OHJELMA

30 Oppi on mennyt perille. Tästä on hyvä jatkaa.
OIKEIN ! Oppi on mennyt perille. Tästä on hyvä jatkaa. TAKAISIN

31 Väärä vastaus. Yritä uudelleen.
OIKOSULKU ? Väärä vastaus. Yritä uudelleen. TAKAISIN


Lataa ppt "SÄHKÖOPIN PERUSTEET."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google