Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kiinnostus osallistua hankesuunnitteluun tai toteuttamiseen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kiinnostus osallistua hankesuunnitteluun tai toteuttamiseen"— Esityksen transkriptio:

1 Kiinnostus osallistua hankesuunnitteluun tai toteuttamiseen
ESR-hankerahoitus Kiinnostus osallistua hankesuunnitteluun tai toteuttamiseen

2 Miten taustatahosi olisi kiinnostunut osallistumaan opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden edistämisen alueellisessa tai valtakunnallisessa hankkeessa? (N=4)

3 Mistä kehittämisen kohteista taustatahosi olisi kiinnostunut? (N=7)

4 Mitä hyötyä tulisi? Pystytään vahvistamaan korvaushoidossa olevien palveluketjuja sekä toimintakykyä, työllistymisedelytyksiä ja osallisuutta yhteiskuntaan. Edistyminen näissä lisää heti hoitointerventioiden vaikuttavuutta Taustatahoni järjestää vajaan 200 kuntalaisen perustason opioidikorvaushoidon ostopalveluna. Kohdan 8 kohteet tukevat palvelun laadun ja sisällön kehittämistä sopimuksissa määritellyn kaltaiseksi. Olennainen hyöty on erilaisissa elämäntilanteissa olevien opioidikorvaushoidon asiakkaiden osallisuuden vahvistuminen kuntalaisena, kansalaisena ja ihmisenä. Suurin hyöty olisi, että kaikilla olisi sama tieto ja hoitokäytännöt yhtenäistyisivät. Potilaat saisivat tasokkaampaa hoitoa. Hoidon jatkuvuus Tukee korvaushoitoon kiinnittymistä ja hoidossa pysymistä sekä vähentää monellakin tavalla mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Se taas vaikuttaa hoitajien ja lääkärien työn kuormittavuuteen ja on myös suoranaista säästöä... Asiakastyytyväisyyden lisäksi henkilökunnan ymmärrys ja tietämys lisääntyy ja sitä kautta työ helpottuu monelta osin. Ennen kaikkea jo olemassaolevien palvelujen ja toimintojen tunnetuksitekeminen ja hyödyntäminen pitäisi saada paremmin organisoitua. Ongelma on siinä, että ko.palveluista ja toiminnoista ei kukaan tiedä ns. ruohonjuuritasolla eikä näin ollen osaa ohjata asiakkaita niiden piiriin.

5 Hyviä toimintamalleja levitettäväksi
A-klinikkasäätiö: Valtakunnallisesti organisoituneet hoitopalvelut ja niihin liittyvät verkostot, vahva osaaminen hanketyöstä, orientaatio vertaistoiminnan kehittämiseen Espoon ja palveluntuottajien välisissä sopimuksissa edellytetään asiakaspalautteen perusteella vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijoita osana korvaushoidon palveluja. Tavoitteena on asiakkaiden tarpeista käsin synnyttää osallisuutta edistäviä verkostoja korvaushoitoyksiköiden, muiden kunnan toimijoiden ja asiakkaiden välillä. Sopimukset sisältävät myös työllistämisvelvoitteen (esim. kokemusasiantuntijan palkkaamiseksi). Kokemusasiantuntijoiden osaamista ja asiakaspalautetta hyödynnämme mielellämme monipuolisesti espoolaisten palvelujen kehittämiseksi. (TE-keskuksen palkkatukirahat loppuneet) HDL: Osallisuuden vahvistaminen: Kaapeli valmennus -> asiakkaiden voimaannuttaminen. Laajempi asiakkaiden osallisuuden kehittäminen -> tavoite haittoja vähentävä / kuntouttava Vertaistoiminnan muodot korvaushoidon sisällä (asiakasasiainedustajat), Vertaisten mukaanotto korvaushoidon arviointiin (tämä voimakkaasti tullut asiakkailta) Taide- ja kulttuuritoiminta Valmentavien koulutusten koulutus- ja työllisyyspolut


Lataa ppt "Kiinnostus osallistua hankesuunnitteluun tai toteuttamiseen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google