Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palvelu- ja hyvinvointitoimialojen osaava työvoima

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palvelu- ja hyvinvointitoimialojen osaava työvoima"— Esityksen transkriptio:

1 Palvelu- ja hyvinvointitoimialojen osaava työvoima
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Jari Jolkkonen

2 Asiat 1. PKKY nuorten ja aikuisten osaamisen kehittäjänä maakunnassa
1. PKKY nuorten ja aikuisten osaamisen kehittäjänä maakunnassa 2. Kohtaavatko koulutus ja yritysten tarpeet -työvoiman saatavuus ja sopivuus 3. Maakuntamme työelämän osaajapula? 4. Kehittämisajatuksia

3 PKKY:n kokonaisuus 13 pohjoiskarjalaista omistajakuntaa
Monilainen alueen työ- ja elinkeinoelämän sekä nuorten ja aikuisten osaamisen kehittäjä Opiskelijoita noin / v Henkilöstöä noin 850 Tuottoja noin 76 milj.€ (TA 2017), tase n. 97 milj.€ Erilaisia tutkintoja 133 Rakennuksia noin 100 (133.ooo m2) Investointeja noin 11 milj.€ (TA 2017) Kehittämishankkeita noin 40 / v Laatupalkittu 2004, 2008, 2012, 2016

4 Ammatillisen koulutuksen rahoitus ja järjestäminen
1. Ammatillinen peruskoulutus, kokonaan valtion rahoittamaa. Luvanvaraisesti kohdistettu koulutuksen järjestäjälle. 2. Ammatillinen lisäkoulutus, Kokonaan valtion rahoittamaa. Voidaan suorittaa ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja, tai ed. mainittujen tutkintotasojen osia. Luvanvaraisesti kohdistettu koulutuksen järjestäjälle. Pääsääntöisesti tarkoitettu työssä olevien / työn ohessa osaamisen kehittämiseen. 3. Työvoimakoulutus, kokonaan valtion rahoittamaa. Työhallinnon kilpailutuksen perusteella ostamaa koulutusta. Nykyisin vain poikkeustapauksissa koko tutkintoon johtavaa. Pyrkimys yhä enemmän rekry-tyyppisiin koulutuksiin, joissa myös yrityksen maksuosuus. 4. Oppisopimuskoulutus, käytettävissä kaikille tutkintotasoille. Kokonaan valtion rahoittamaa. Oppisopimus on ammatillista koulutusta, joka perustuu työ- tai virkasuhteeseen, yrittäjyyteen ja henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Sisältää työnopetusta työpaikalla ja tietopuolista opetusta oppilaitoksessa, suhde n. 80 / 20. On taloudellisesti tuettua: opiskelija saa työantajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloaikana. Oppisopimuksesta maksetaan taloudellista tukea tietopuolisen opetuksen aikana, myös työnantaja saa koulutuskorvausta. 5. Ns. kovan rahan koulutus. Yrityksen tai yksilön omalla rahalla maksamaa. Tyypillisesti tietotekniikan koulutuksia ja erilaisia korttikoulutuksia. 6. Hankkeiden järjestämät koulutukset.

5 Koulutus ja yritysten tarpeet -työvoiman saatavuus ja sopivuus
Jos ei ole tarjolla osaavaa työvoimaa, niin miksi ei ole? Oppilaitokset *maakunnan oppilaitosten koulutustarjonta  työvoiman liikkuvuus *koulutustarjonnan muutostarpeiden ennakointi  yhteistyö määrällisten ja laadullisten osaamistarpeiden määrittämisessä *ikäluokkien pienentyminen maakunnan reuna-alueilla  osaajien riittävyys, mistä tekijät => ulkomailtako? *hakijoiden valinnat  suositut alat *opetussuunnitelmat  työelämävastaavuus *työvoimareservin laatu  vanhentunut osaaminen, työkyvyttömyys => ammattitaidon ylläpitäminen *yksilöiden valinnat  nuorten ajatusmaailman muuttuminen, uraohjausyksikkö *yrityselämän syklisyys  kausityöttömyys => alan vaihto *uusi työelämä ja uudet osaamisvaatimukset  pelkkä ammattitaito ei enää riitä *työelämäyhteistyön laatu  kumppanuudet, valmentajien työelämätaidot, työelämäyhteistyö, viestintä, työelämässä tapahtuvan oppimisen eri mallit *muutoksessa mukana oleminen  alueen työelämän tarpeet

6 Koulutus ja yritysten tarpeet -työvoiman saatavuus ja sopivuus
Jos ei ole tarjolla osaavaa työvoimaa, niin miksi ei ole? Yritykset *työvoiman liikkuvuus  työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaaminen *työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen  yhteistyö koulutuksenjärjestäjän kanssa *nuorten tietoisuuden lisääminen työllistymismahdollisuuksista  kiinnittäminen yritykseen => viestintä *riittävä osaamis-, koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi  oman henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen, oppilaitosyhteistyö *opiskelijoiden osaamisen kehittäminen yrityksen tarpeisiin  laajennettu työelämässä tapahtuva oppiminen, paikallinen tutkinnon osa yrityksen omiin tarpeisiin, yritys opiskelijoiden oppimisympäristönä, opiskelijoiden laadukas ohjaaminen, oppisopimuskoulutus *kausityöntekijöiden työllistäminen ympäri vuoden  suunniteltu yhteistyö *työntekijäksi perustutkinnolla  kouluttautumismahdollisuus työn ohessa *tiedon puute ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja ammatillisesta koulutuksesta  kumppanuudet

7 Maakunnan työelämän osaajapula
Onko osaajapula laajaa vai keskittyykö osaajapula joillekin tietyille aloille/ alueille Osaajapulan syiden pohtiminen ja ratkaisukeskeinen toimintatapa tilanteen parantamiseksi Osaavan työvoiman saatavuus turvattava vahvalla yhteistyöllä Ammattiin valmistuville tulisi löytää paikka työelämässä

8 Kehittämisajatuksia Työpaikkojen esille tuominen ja viestintä
Työpaikkojen esille tuominen ja viestintä Aktiivinen ja laadukas yhteistyö oppilaitoksen kanssa, kumppanuudet, yhteismarkkinointi,… Työpaikat oppimisympäristöiksi Työelämässä tapahtuvan oppimisen uudet mallit, mm. valmentajat mukana toiminnassa työpaikoilla Yritysten verkostoituminen ja koulutusten yhteissuunnittelu (laajennettu työpaikalla tapahtuva oppiminen, yhteiset projektit, paikallinen tutkinnon osa yrityksen tarpeeseen, moniosaajien koulutus,…)

9 Yhteinen haaste Miten varmistetaan, että maakunnan yritykset saavat osaavaa työvoimaa palvelu- ja hyvinvointialoille, ja erityisesti mm. sosiaali- ja terveysalalle.

10 Kiitos! Jari Jolkkonen jari.jolkkonen@pkky.fi Puh. 0500 578 490
Jari Jolkkonen Puh


Lataa ppt "Palvelu- ja hyvinvointitoimialojen osaava työvoima"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google