Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

”OHJAAJANA KEHITTYMINEN”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "”OHJAAJANA KEHITTYMINEN”"— Esityksen transkriptio:

1 ”OHJAAJANA KEHITTYMINEN”
POHJOIS-SUOMEN OHJAAJAKOULUTUS 2012

2 MITÄ HALUSIN KEHITTÄÄ? Kehittämisaiheeni tarkentui ohjaajakoulutuksen edetessä seuraavaksi: ”Miten antaa kriittistä palautetta harjoittelijalle mahdollisimman rakentavasti?” Kehittämisaiheen valintaan vaikutti kokemukseni ohjaustilanteista, joissa ohjauskeskusteluista huolimatta harjoittelija ei muuttanut työskentelytapaansa oppitunnilla. Harjoittelija ei esimerkiksi vaatinut oppilaita noudattamaan sovittuja käyttäytymissääntöjä – tavoitteenahan kuitenkin on, että ”Kaikilla oppilailla tulee oppitunneilla olla mahdollisuus oppia ja työskennellä rauhassa” . Ohjaajana puutuin oppituntien kulkuun, jotta työrauha säilyisi

3 TOIMENPITEITÄ JA NIIDEN ARVIOINTIA
Kehittämisaihetta työstettiin konsultatiivisella työskentelytavalla Oulussa, minkä pohjalta asetin tavoitteekseni saada harjoittelija itse huomaamaan, kuinka tärkeä merkitys työrauhan ylläpitämisellä on oppilaidenkin näkökulmasta Seuraavalla oppitunnilla en juuri puuttunut oppitunnin kulkuun, vaan lähinnä seurasin harjoittelijan toimintaa – seurauksena oli, että työrauha alkoi vähitellen kadota ja levottomuus lisääntyä oppilaiden keskuudessa Oppitunnin jälkeen pidimme ohjauskeskustelun, missä erilaisten kysymysten avulla kävin läpi oppitunnin kulkua. Nämä toimenpiteet auttoivat harjoittelijaa huomaamaan oman toimintansa vaikutukset työrauhaan. Pyysin harjoittelun lopuksi myös kirjallista palautetta, miten harjoittelijat olivat kokeneet antamani palautteen.

4 PALAUTE-LOMAKE PALAUTE OHJAAJALLE – syventävä harjoittelu II
PALAUTE OHJAAJALLE – syventävä harjoittelu II 1. Koitko saavasi riittävästi palautetta ohjaajaltasi? Millaista palautetta olisit toivonut enemmän? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________ 2. Oliko saamasi palaute mielestäsi rakentavaa ja luuletko hyötyväsi siitä tulevaisuudessa? Miten? 3. a) Millaista kriittistä palautetta sait ohjaajaltasi? Oliko saamasi palaute mielestäsi aiheellista? b) Saitko ohjeita asian korjaamiseen? Kokeilitko ohjeita käytännössä? Olivatko ne mielestäsi hyödyllisiä? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ________________________________________________ 4. Millaista positiivista palautetta sait ohjaajaltasi? Muuta kehitettävää ohjaajalle: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________________________________ PALAUTE-LOMAKE

5 TULEVAISUUS OHJAAJANA
Kehittämistehtävän myötä korostui, että suuremman vastuun antaminen harjoittelijalle esimerkiksi oppitunnin työrauhan ylläpitämisestä voi toisinaan auttaa harjoittelijaa paremmin huomaamaan omat kehittämiskohteensa. Oppituntien jälkeen pidettävät ohjauskeskustelut ovat edelleen tärkeitä. Pyrin yhä enemmän ohjaamaan keskustelua erilaisten kysymysten avulla ja harjoittelijaa kuulemalla. Jatkossakin aion kerätä harjoittelijoilta kirjallista palautetta ohjauksesta, minkä avulla on helpompi kehittää omaa ohjaustyötä edelleen.

6 KIITOS! UUSIA KYSYMYKSIÄ…
Miten ohjata harjoittelijoita oppilaiden eriyttämiseen mahdollisimman hyvin… KIITOS! Sirpa


Lataa ppt "”OHJAAJANA KEHITTYMINEN”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google