Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TE3 - TUTKIMUS 1-3 hlö:n ryhmissä JOKIN TERVEYSTOTTUMUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TE3 - TUTKIMUS 1-3 hlö:n ryhmissä JOKIN TERVEYSTOTTUMUS"— Esityksen transkriptio:

1 TE3 - TUTKIMUS 1-3 hlö:n ryhmissä JOKIN TERVEYSTOTTUMUS
JA SEN SEURAAMINEN/PARANTAMINEN/VERTAAMINEN Raportissa ilmenee tutkimus sekä kirjallinen katsaus Kurssin tavoitteista: ”osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa” ”terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen”

2 1. Mieti tarkka ja itselle mielenkiintoinen aihe – mikä on tutkimuksen tavoite?
POHDI TUTKIMUSKYSYMYS Kysymys, johon kirjallisuuskatsaus ja tutkimus antaa tietoa Onko aiheesi ongelma/ kehitettävä alue/ vertailu/ kokeilu/ uusi juttu itselle/ kiinnostava aihe Kirjan sivu 91  Tutkimuksen tekemisen muistilista

3 AIHEITA esimerkiksi Liikunta, palautuminen
Mielenterveys, jaksaminen, rentoutuminen, stressin hallinta Uni & lepo Rentoutuminen Päihteet: tupakka, alkoholi Ravinto, syöminen, juominen Sosiaalinen terveys; ystävät, sosiaalinen tuki ja –pääoma Stressin ehkäisy / hallinta Venyttely

4 2. TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU JA TUTKIMUSSUUNNITELMA
Tutkimussuunnitelmasta ilmenee Tutkimusasetelma Tutkittavat (kuinka monta, miten tutkittavat hankitaan, miten tutkittaville kerrotaan tutkimuksesta) Millä menetelmillä tutkimusaineisto hankitaan Miten aineisto analysoidaan Miten tulokset raportoidaan? Käytännön tutkimus tilanteessa mieti läpi myös: Miten ja minne kirjaat muistiin, millä välineillä, millä tarkkuudella Voidaanko hyödyntää puhelimen appseja, nettiä?

5 3. Aiheeseen liittyvän luotettavan teoriatiedon hankinta ja / tai aiemmin tutkittu tieto samasta asiasta Kirjallisuuskatsauksessa suunnittele etukäteen mitä teoriatietoa haetaan, millä hakusanoilla, mihin kysymyksiin tarvitaan tietoa, mitkä ovat aiheen keskeiset tarvittavat tiedot Luotettavia lähteitä mm. thl.fi terveyskirjasto.fi Kouluterveyskysely nuorten terveystapatutkimus tilastokeskus.fi ukk-instituutti terveysjärjestöjen sivut

6 4. Aineiston hankinta, analysointi sekä tulosten kuvaus
Toteuttaminen riippuu käytetyistä menetelmistä Kvantitatiivisessa (määrällinen) tutkimuksessa aineisto ja tulokset kuvataan esimerkiksi tilastojen avulla ja sitä pohditaan kirjallisuuskatsaukseen verraten. Kvalitatiivisessa aineisto pikemmin kirjoitetaan auki saadut tulokset ja sitä pohditaan kirjallisuuskatsaukseen verraten  Tärkeimmät tulokset esiin!

7 RAPORTOINTI SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ (Tee vasta viimeisenä)
JOHDANTO (Työn tavoite, oma kiinnostus, hyöty) TEORIA (Kirjallisuus katsaus aiheeseen) TUTKIMUSONGELMAT – JA MENETLMÄT (tutkimuskysymys, mikä tutkimus, miten tutkittu, mitä, ketä, missä jne.) TULOKSET (Taulukot yms) TULOSTEN ANALYSOINTI (pohditaan tuloksia. Miksi saatiin kyseinen tulos, mikä siihen on voinut vaikuttaa, kirjallisuuskatsauksesta tietoa ja apua) POHDINTA (miten tavoite onnistui, omat havainnot ja päätelmät, mikä jäi epäselväksi, kuinka luotettava tutkimus oli, mitä jatkossa voisi tehdä) KOOTAAN KIRJALLISEKSI TUTKIMUKSEKSI. ESITETÄÄN DIAESITYKSENÄ KE 4.11 tunnilla.

8 LÄHTEISIIN VIITTAAMINEN
Pedanetissä ohjelappu Kirjan sivulla 92 ohjeet tieteellisessä kirjoituksessa viittaamiseen.


Lataa ppt "TE3 - TUTKIMUS 1-3 hlö:n ryhmissä JOKIN TERVEYSTOTTUMUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google