Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvointiraportti-hanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvointiraportti-hanke"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvointiraportti-hanke
2015 – 2016 Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat: Kaisa-Maria Ahonen, Maija Peltonen, Rosa-Maria Hepo-oja ja Jesse-Matias Rosholm

2 Hyvinvointi Miten Sinä määrittelisit hyvinvoinnin?

3 FEISSAUS PROJEKTIN TUOTOKSET Mitä hyvinvointi on? Miten hyvinvointia voi mitata? Mistä tietää, että opiskelija voi hyvin? 12 vastausta 6 vastausta 60 vastausta 19 vastausta 27 vastausta 14 vastausta 24 vastausta Hyvä ilmapiiri/ mielekyys /jaksaminen Hyvä tulla kouluun/ ilmapiiri Hyvä olla / hyvä ilmapiiiri/ Terveys viihtyminen Hyvä työyhteisö luokkahenki Hyvä opiskella / hyvä yhteisö Hyvä opiskella / hyvä henki Hyvä henki / mukava olla / jaksaa Hyvinvoin-nin huomaa/ menestys ja aktiivisuus Positiivinen asenne ja olo Opiskelijat ovat paikalla/ näkee ulospäin/ilo/ jaksaminen Iloisuus/ yhteishenki Opiskelijat ovat paikalla / viihtyvyys / ilo Opinnot sujuvat / ilo / opiskelijat ovat paikalla Iloisuus / opiskelijat ovat Paikalla Näkee naamasta / opiskelijat tulevat kouluun

4 Mittaaminen, indikaattorit, tieto…
Kouluterveyskysely Opiskelijatyytyväisyyskysely Opiskeluterveydenhuollon tekemät mittaukset Palautteet Missä ja mitä on kokemusasiantuntijuus koulussa? Opiskelijan oma välitön kokemus ja vertaisten kanssa tehdyt tulkinnat

5 Hankkeen missio Painottaa ymmärrystä mittaritiedon sijaan
Lisätä hyvinvointityön suunnitelmallisuutta Osallistaa opiskelijoita > Tiedon käsittelyssä > Konkreettisten muutosten ehdottamisessa, valitsemisessa ja toteuttamisessa > Aktiiviseen toimintaan

6 Miten? Opiskeluterveydenhuollon tarkastusten yhteydessä saatu tieto hyödyksi Hyvinvointikyselyjen teettämiseen ja tulosten käsittelyyn malli ja menetelmät Keskustelun tilalle tapoja tulkita ja tehdä esityksiä Tiedon käsittelylle selkeät ja läpinäkyvät rakenteet Kotiväen iltoihin uutta sisältöä? Työskentelyä esim. tulosten tulkintaa = Tukee yhteisöllisyyttä ja ryhmästä vastuun ottamista, opiskelijoiden terveystaju kehittyy, katse ensiksi opiskelijaan eikä olosuhteisiin

7 Hyvinvointi ILO! Opiskelija kokee kuuluvansa yhteisöön
Opiskelija on paikalla Opiskelija osallistuu Opettaja tuntee opiskelijansa ILO!

8 Mitä eroa? Mitä syntyy? VAIHTOEHTO 1:
KOULUTERVEYSKYSELY 2013 EI YHTÄÄN LÄHEISTÄ YSTÄVÄÄ 7,5% VAIHTOEHTO 2: ”Miten me voisimme tähän ryhmänä tarttua? Jakaannutaan ryhmiin. 1) Pohtikaa yhdessä missä erilaissa tilanteissa opiskelija voi kokea yksinäisyyttä. Esim. työsalissa toimiessaan, ruokatauolla, asuntolassa jne. 2) Pohtikaa keinoja, miten te voisitte koulupäivän aikana tehdä enemmän yhdessä asioita, miten voisitte ottaa vähemmän joukossa mukava olevia paremmin mukaan… VAIHTOEHTO 1: ”Prosentti on huolestuttava. Mitä ajatuksia teillä tästä syntyy? Miten kommentoitte? Voisiko tälle tehdä jotain?

9 Kotiläksyksi kaikille:
Osallisuus on osallistumisen mahdollistama tunneperustainen ja yhteenkuuluvuuteen pohjautuva kokemus, jossa ihminen voi vaikuttaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin ja toimia siinä sitoutuneesti. Osallisuuden kokemus syntyy, kun ihminen oivaltaa osallisuuden mahdollistamat hyödyt. Osallisuus on vuorovaikutusta. Keskeisiä osallisuuden edellytyksiä ovat toimijat itse. Osammeko arvioida omaa toimintaamme kriittisesti ja havaitsemmeko omissa käsityksissä ja vakiintuneissa toimintatavoissa tekijöitä, jotka mahdollistavat ja estävät osallisuuden kokemuksen?

10 KIITOS!


Lataa ppt "Hyvinvointiraportti-hanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google