Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuosi 0 Vuosi 1 Vuosi 2 Karttalehtien ajantasaisuusluokitus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuosi 0 Vuosi 1 Vuosi 2 Karttalehtien ajantasaisuusluokitus"— Esityksen transkriptio:

1 MTK:n ajantasaistus 2015-05-04
Vuosi 0 Vuosi 1 Vuosi 2 Karttalehtien ajantasaisuusluokitus (Ajantasaisuusindeksi) Tulossopimuksen edellyttämä n km2 vuosittain Suunnitelmat Ilma- kuvaus Ilma- kuvaus Jne… Vuosittainen tuotantosuunnitelma MA-alueet Stereo- mallit Muut kuvaukset (MAVI, Metsäkeskus) Kohdennettu maasto tarkastus. Priorisointi MA-alueille Rekiste-röinti Rekisteröinti ortokuvat Tiestön ja rakennusten vihjetiedot ja data Stereotyöt Tiet, rakennukset Pellot Muut kohteet Karttanimien, selitteiden sijoittelu Tiestön ja rakennusten jatkuva ajantasaistus

2 Tuotantosuunnitelmat
Uusi prosessi otetaan käyttöön kevään 2015 kuvauksista alkaen. Määrä-aikaisen ajantasaistuksen suunnitelmat laaditaan karttalehtien ajantasaisuusluokituksen mukaisesti löyhästi noudattaen ajantasaisuusindeksiä (85-90%). Suunniteltaessa huomioidaan MAVI-kuvaukset ja muiden kuvaukset sekä synkronoidaan ne omien kuvaussuunnitelmien kanssa. Tavoitteena samalle kuvaukselle useampi käyttötarkoitus. Kaikista kuvauksista, joista stereomallit on olemassa tehdään ajantasaistus stereotyöasemalla kertatyönä. Kuvausten määrä n km2/vuosi. Määräaikainen ajantasaistus n km2/vuosi. Jatkuva ajantasaistus säilyy edelleen omana prosessinaan. Niistä kuvauksista, joista ei stereomalleja ole saatavissa tehdään ortokuvapohjainen tiestön ja rakennusten ajantasaistus jatkuvassa ajantasaistuksessa. Myös tiestön ja rakennusten vihjetiedot ja data käsitellään stereokartoituksen yhteydessä. Muilla alueilla ne käsitellään jatkuvan ajantasaistuksen töissä.

3 Stereotyöt Stereotöiden aikataulutus priorisoidaan niin että MA-alueet ja muut tärkeät muutosalueet tehdään mahdollisimman nopeasti. Muiden osalta seuraavan kuvauskauden alkuun. Stereotyöt tehdään tuotantosuunnitelmissa ja tuotantosuunnitelmat rekisteröidään heti stereotyön jälkeen. Tuotantosuunnitelmat on suunniteltava niin että ne ovat mahdollisimman lyhytkestoisia. Stereotyönä kartoitetaan kattavasti rakennukset, tiet ja pellot sekä muut kohteet. Stereotyön yhteydessä tehdään vain nimistön sijoittelu tarpeen mukaan. Muut nimistöasiat hoidetaan eri prosessissa nimistövastaavan toimesta. Rakennukset luokitellaan RHR-pisteen Käyttötarkoitus-kentän mukaan. Tiestön ominaisuustiedot – ml. osoitetiedot - tarkistetaan ja korjataan tarpeen mukaan. Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä jatkuvan ajantasaistuksen prosessiin / tiestöyhdyshenkilöön. Stereotulkinnassa epäselviksi jääneet kohteet, joita ei ole voitu selvittää ulkopuolisten tietolähteiden perusteella, merkitään huomautelipuin. Huomaute-lippuihin tulee kirjata yksiselitteisesti huomautteen aihe, tekijän puumerkki ja päivämäärä. Vanhat huomaute-liput tulee käsitellä sekä poistaa aiemmat, uuden kuvauksen perusteella tarpeettomat huomautteet. Stereotyön yhteydessä yhteensovitetaan kohteet siten, että maastotietokanta on julkaisukelpoinen (rasterituotteet, Karttapaikka, ym.) Stereotyön jälkeen suoritetaan kaikki asianmukaiset ajot ja tarkistukset, jonka jälkeen tuotantosuunnitelma rekisteröidään.

4 Maastotarkistus Maastotarkastus ensisijaisesti MA-alueille, muille alueille tarvittaessa. Maastotarkistuksia ohjaa erillinen Maastotarkistusohje (päivitetty versiosta 2.0 / vastaamaan uutta prosessia). Maastotyö suoritetaan kohdennetusti ja vain niille kohteille jotka ovat stereotulkinnassa jääneet epäselviksi. Maastotarkistus kohdennetaan harkitusti. Maastotarkistusta ei kohdenneta erikseen mm: Ilmakuvauksen jälkeen muuttuneisiin kohteisiin Avoimiin alueisiin Tiestön luokitukseen tai ominaisuustietoihin Puomeihin, joilla ei ole liikenteellistä merkitystä Maastotarkistuksessa käytetään työvälineenä maastokartoitusjärjestelmää (maastotabletti-tietokone, GNNS-laite ja laseretäisyysmittari), josta on erilliset käyttöohjeet. Maastotarkistusta varten maastotablettiin siirretään rekisteröidyn stereotyön jälkeen kartoitusalueen kattavasti ortokuvat, Maastotietokanta, huomautteet, karttalehtien reunat ja kiinteistötiedot. Maastotarkistuksen jälkeen siirretään mittaustiedot tabletista JAKO:mtj:hin. Maastotarkistusten vientiä varten luodaan tuotantosuunnitelma ja sen alle työt.


Lataa ppt "Vuosi 0 Vuosi 1 Vuosi 2 Karttalehtien ajantasaisuusluokitus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google