Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arja Holm, Rinnekodin koulun rehtori

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arja Holm, Rinnekodin koulun rehtori"— Esityksen transkriptio:

1 Arja Holm, Rinnekodin koulun rehtori
Näkökohtia kaikkein haavoittuvimpien lasten ja nuorten opetuksesta koulutus- ja sote- uudistusten keskellä Arja Holm, Rinnekodin koulun rehtori

2 Inkluusio Ihmisiä samassa maailmassa - Perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja (2§) -Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. (2§)

3 Opetus Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. ( /477) Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. (PL 3§)

4 Ikäkausi ja edellytykset
Vamma: Vamma voi tarkoittaa elämänlaatua pysyvästi rajoittavaa vammaisuutta (Wikipedia) Kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää asioita. Kehitysvammaisuus rajoittaa vain osaa ihmisen toiminnoista. Jokaisella on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä. (Kehitysvammaliitto)

5 Epätasainen profiili Sosiaalisten taitojen puutteet (esim. autismin kirjo)

6 Ympäristön tuki Miten ympäristössä pystytään huomioimaan vammaan liittyvät tarpeet tuesta, avusta, apuvälineistä yms. Opetuksen kolmiportainen tuki Miten: Esim. aistipulmat, sosiaalinen stressi

7 Opetusympäristöt Miten toimitaan kun oppilas ei toimi oikein?
Tahtooko oppilas toimia oikein?/ onko hänellä taitoja toimia oikein

8 Koulun kurinpitokeinot
POL18§ Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos: 1) oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot; 2) perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai 3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

9 Sivistyneessä yhteiskunnassa ei ihmistä tule rangaista vammaisuudesta, osaamattomuudesta

10 Sosiaalisia taitoja oppii vain sosiaalisissa tilanteissa!


Lataa ppt "Arja Holm, Rinnekodin koulun rehtori"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google