Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon, Österbottens servicehandledning i skick Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent 23.1.2017.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon, Österbottens servicehandledning i skick Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent 23.1.2017."— Esityksen transkriptio:

1 Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon, Österbottens servicehandledning i skick
Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent

2 Pohjanmaan maakunta Landskapet Österbotten
Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent

3 Muutosagentti ja tukiryhmä Förändringsagent och stödgrupp
Kärkihanke osana SOTE työryhmätyöskentelyä Pohjanmaalla Spetsprojektet som en del av SOTE arbetsgruppsverksamheten i Österbotten Nuoret, aikuiset, työikäiset Unga, vuxna och personer i arbetsför ålder Lapset ja perheet Barn och familjer Ikäihmiset Seniorer Muutosagentti ja tukiryhmä Förändringsagent och stödgrupp Välittömän avun tarve Behov av omedelbar hjälp Tukipalvelut Stödservice Avohoito ja vastaanotto Öppenvård och mottagning Toimintakyky ja kuntoutus Funktionsförmåga och rehabilitering Sairaala ja vuodeosastohoito Sjukhus och bäddavdelningsvård Koulutus ja tutkimus Utbildning och forskning Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mentalvårds- och missbrukarservice Vammaispalvelut Handikappservice Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent

4 en integrerad service- helhet för seniorer 31.12 2018
Tavoitteena yhteen sovitettu palvelukokonaisuus ikäihmisille Målsättning: en integrerad service- helhet för seniorer Yhdenvertaiset palvelut Toimintakyvyn arviointi Kriteerit palveluille Palveluohjaus Asiakaslähtöiset palvelut Osallistuminen Tuki ja ohjaus omahoitoon Laadukkaat palvelut Kuntoutumisen mahdollisuus Akuuttihoito Kotihoito 24/7 Jämställd service Bedömning av funktionsförmåga Service kriterier Servicehandledning Klientinriktad service Delaktighet Stöd och handledning till egenvård Högklassig service Möjligheter till rehabilitering Akutvård Hemvård 24/7 Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent

5 Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon Servicehandledning i skick i Österbotten
Lupaus ikäihmisille Palvelut yhtenäisin perustein Yhteydensaantiin on tarjolla useita erilaisia mahdollisuuksia Osallisuus Asiakkaalla on yksi hoito- ja palvelusuunnitelma Ohjaus ja neuvonta omahoitoon Lupaus palveluohjauksen henkilöstölle Systemaattisuutta palvelutarpeen arviointiin, arvioinnin työvälineet käyttöön Moniammatillinen tiimityö ja kuntoutumista edistävä toiminta Osaamiskartoitus ja koulutus Löftet till seniorer Service på gemensamma grunder Kontakt till service på olika sätt Delaktighet Klienten har en vård och serviceplan Handledning och stöd för egenvård Löftet till servicehandledare Systematik och arbetsredskap för utvärdering av servicebehov Mångprofessionellt teamarbete och rehabiliterande arbetssätt Kartläggning av kompetens och utbildning Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent

6 Toimenpiteet lupausten saavuttamiseksi Åtgärder för att nå målsättning
Yhtenäisen palveluohjauksen toimintamallin kehittäminen Asiakkaiden tarpeiden ja palvelujen yhteensovittaminen - asiakassegmentit ja palvelupaketit Neuvontapalvelukonseptin kehittäminen omahoitoa tukevaksi Yhteistyö eri toimijoiden välillä RAI:n käyttöönotto ja hyödyntäminen koko maakunnassa Utveckling av en gemensam servicehandledningsmodell Klienters behov och service sammankopplas Klientsegment och servicepaket Utveckling av handledningskonceptet som stöd för egenvård Samarbete mellan olika aktörer Ibruktagning och användning av RAI i hela landskapet Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent

7 stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
Kiitos! Tack! stm.fi #IKIOMAT stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito Kiitossivulla on valmiina verkko-osoite stm.fi ja + tilaa omille yhteystiedoille sekä mahdollisuus lisätä tarkka osoite tarvittaessa: esim. Taustalle voi lisätä taustakuvan tai vaihtaa taustan väriä Hiiren kakkosnäppäin -> Muotoile tausta -kohdassa Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent


Lataa ppt "Pohjanmaan palveluohjaus kuntoon, Österbottens servicehandledning i skick Pia Vähäkangas, TtT Muutosagentti, förändringsagent 23.1.2017."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google