Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Lappeenrannan kaupunginkirjasto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Lappeenrannan kaupunginkirjasto"— Esityksen transkriptio:

1 Lappeenrannan kaupunginkirjasto
ePontus-hanke Lappeenrannan kaupunginkirjasto

2 TAUSTAA Lappeenrannan kaupungin oppimateriaalikeskus lakkautettiin 2009 - kirjasarjojen käyttö kouluissa loppui - kouluilla halu kannustaa oppilaita lukemaan - lukudiplomi ollut käytössä vuosia 1-9 luokilla + tähtidiplomi Pontuksen uusi päiväkotikoulu rakenteilla syksyllä 2016 - otettiin käyttöön elokuussa 2017 - rakennukseen valmistui myös alueen lähikirjastolle tilat - kouluun rakennettiin uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa ja oppilaille hankittiin tabletteja Saimaan Mediakeskus kouluttaa opettajia tvt-taidoissa

3 Pontuksen koulun opetussuunnitelma
”Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.”

4 Pontuksen koulun opetussuunnitelma
Laaja-alaisen osaamisen yhtenä painopisteenä on tieto- ja viestintäteknologian osaaminen, yrittäjyys ja työelämätaidot, monilukutaitoa unohtamatta. Yksilöllisen oppimispolun myötä oppilaat tulevat yksilöllisesti perehtymään mielenkiintonsa mukaan johonkin kirjaan (opettajan ohjaamana). Jokainen oppilas esittelee omaa lukemaansa ja kokemaansa, ei siis välttämättä enää niin, että koko luokka lukisi samaa kirjaa.

5 Rovaniemen hanke 2016 Sähköinen oheislukemisto Lapissa
kokemukset e-kirjoista oheislukemistopalveluna sähköisen oheislukemiston hallinnan haasteet ja kustannukset sähköisen lukemisen valmiuksien edistäminen medialukutaitojen sekä sosiaalisen lukemisen tukeminen pilotointiin osallistui lukiolaisia ja 9. luokkalaisia Lapin kunnista hyvät kokemukset yhteistyöstä Ellibsin ja kustantajan kanssa

6 Porvoon tavoitteet Kirjasto testaa yhteistyökoulujen kanssa sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen e-aineiston käyttöä yläkoulussa. Oppilaiden käyttöön hankitaan luokkakäytön mahdollistavia aineistoja ja muokataan nykyisten aineistojen lisenssejä koulukäyttöön sopiviksi. Kirjasto panostaa opettajien e-aineistokoulutukseen. Oppilaiden ja opettajien koulutustilanteita varten hankitaan tabletteja Lappeenrannan sekä Porvoon kirjastoihin.

7 YHTEISTYÖKUMPPANIT Lappeenrannan maakuntakirjasto
Lappeenrannan kaupunki/kasvatus- ja opetustoimi Pontuksen päiväkotikoulu Saimaan Mediakeskus Porvoon kaupunginkirjasto Porvoon kasvatus- ja opetustoimi Ellibs Oy Yleisten kirjastojen konsortio

8 31.12.2018 saakka (- 31.5.2019?) = 2 lukuvuotta Ohjausryhmä
E-kirjojen käytön mallintaminen Lappeenrannan Pontuksen päiväkotikoulussa sekä Porvoon Pääskytien yläkoulussa Vuoden 2017 AVI-hanke: € saakka ( ?) = 2 lukuvuotta Ohjausryhmä Kirjastot, koulu, päiväkoti, Saimaan Mediakeskus, Ellibs Hanketyöntekijä Yhteydenpito opettajien kanssa Hankkii e-aineistot koulun käyttöön Vinkkaa kirjoja, tekee traileripajoja, julistepajoja jne.

9 KUSTANNUKSET Haettu hankerahoitus 50 286 € Palkkakulut:
- Hanketyöntekijä 12 kk (Lappeenranta)  34272 € - Sijaisen palkkakustannus (Porvoo, ruotsinkielinen e-aineistotarjonta) 3814 € Matkakulut 2000 € Laitteet ja sovellukset € - tabletit - sovelluslisenssi omien tekstien tuottamiseen Arvioitu omarahoitus, noin 20 %: Palkkakulut: - Projektin ohjaus: palvelujohtaja (Lpr kirjasto) 2802 € - Hanketyöntekijän työpari Pontuksen kirjastossa (Lpr kirjasto) 1634 € - Suunnittelija (Mediakeskus) (Lpr kasvo) 1011 € - Projektin hallinnointi: palvelupäällikkö (Lpr kirjasto) 544 € Aineet, tarvikkeet € - Aineiston hankinta (Lappeenranta ja Porvoo: kirjasto + koulu): - yksittäiset lasten ja nuorten e-kirjat € (kirjastot) € (koulut) - kirjasarjat = samanaikaisen käytön mahdollistavat lisenssit € = 20 nimekettä (2 500 € kirjasto € koulu) Toteutunut hankerahoitus € = 60 % haetusta

10 Täällä luetaan e-kirjaa…
POKSI – Lappeenrannan koulujen e-kirjakokoelma Porvoon koulujen e-kirjakokoelma Täällä luetaan e-kirjaa…

11

12 TAVOITTEET lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa lukutaitoa
lisätä lasten ja nuorten e-kirjojen käyttöä tuoda sähköisen oppimateriaalin ja e-oppikirjojen rinnalle sähköinen kaunokirjallisuus tehdä uuden tekniikan käytöstä luontevaa ja helppoa lukemis- ja oppimistilanteissa luoda ja testata uusia lisenssimalleja koulujen käyttöön valtakunnallisesti vaikuttaa siihen, että lisää suomen- ja ruotsinkielistä lasten ja nuorten aineistoa saataisiin sähköisessä muodossa Ellibsin kautta saataville hankkia lisää sähköistä aineistoa Porvoon sekä Etelä-Karjalan kirjastojen ja koulujen käyttöön sopia aineistohankinnan työn- ja kustannustenjaosta kirjaston ja opetustoimen kesken Rovaniemen hankkeen ”Sähköinen oheislukemisto Lapissa” tulosten hyödyntäminen ja jalostaminen luoda uusi e-kirjojen lukudiplomi alakoulujen käyttöön oppilaiden omien e-kirjojen julkaisualustan testaaminen vahvistaa opettajien e-aineisto-osaamista

13 Tavoitteiden seurannan mittarit
hankittu suomen- ja ruotsinkielinen e-aineisto, kpl/lisenssiä lasten ja nuorten e-aineistojen lainausluvut hanketyöntekijän ja kirjastohenkilökunnan opastustuokioiden ja niihin osallistuneiden määrä hankkeessa, Porvoo ja Lappeenranta

14 Kiitos!

15

16

17

18

19

20

21


Lataa ppt "Lappeenrannan kaupunginkirjasto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google